Harta Oficiala extindere Palas

Dimensiune font:

Modificările propuse pentru dezvoltarea ansamblului Palas – Harta oficială explicativă

| 06-12-2019 10:04

 

Ca urmare a dezbaterii publice privind propunerea de extindere a ansamblului Palas, desfășurată miercuri, 4 decembrie 2019, compania IULIUS dorește să explice în ce constau modificările propuse pentru Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z. – C.P.) aprobat pentru edificarea proiectului mixt din centrul orașului prin Hotărârea Consiliului Local (H.C.L.) 375 din 1 septembrie 2009.

 

În primul rând, subliniem faptul că, în această etapă, volumetria și configurația clădirilor nu sunt finale, ci propuneri. De aceea, apreciem implicarea și interesul manifestat față de proiectul propus și vă asigurăm că vom ține cont de toate sugestiile și observațiile lansate în timpul dezbaterii. De asemenea, pentru a răspunde interpretărilor eronate lansate în spațiul public, dar și pentru o corectă și clară informare a comunității, transmitem punctual propunerile privind dezvoltarea ansamblului Palas:

 

Clădiri prevăzute în P.U.Z.–C.P. în vigoare, aprobat pentru construcția ansamblului Palas prin H.C.L 375/01.09.2019:

 

Corp înalt UBC 3 (C1) - construcție realizată în baza P.U.Z.– C.P. în vigoare, aprobat conform hotărârii H.C.L. 375/ 01.09.2009, respectând parametrii și indicatorii urbanistici reglementați (P.O.T, C.U.T și H. maxim).

 

Corp clădire zona Food Court (D1-D2) - în construcție, în baza autorizației de construire nr. 513/17.05.2019 și nr. 787/25.07.2019, în conformitate cu P.U.Z.–C.P. în vigoare, aprobat conform hotărârii H.C.L. 375/ 01.09.2009.

 

E7 – clădire prevăzută în P.U.Z.–C.P. în vigoare, aprobat prealabil conform hotărârii H.C.L. 375/01.09.2009, unde este denumită E4. Propunerea actuală are un singur nivel, parter.

 

Lucrări pentru repararea pavajului din piațeta unde anterior era amplasat caruselul, în fața corpului de clădire existent din 2012, reprezentând intrarea în Palas Mall, unde funcționează McDonald’s și Chinese Restaurant by Li.

 

E6 (Congress Hall – sălile Rossini și Verdi) - construcție existentă în baza P.U.Z.– C.P. în vigoare, aprobat conform hotărârii H.C.L. 375/01.09.2009, respectând parametrii și indicatorii urbanistici reglementați (P.O.T, C.U.T și H. maxim).

 

Propuneri noi pentru modificarea P.U.Z.– C.P. în vigoare, aprobat pentru construcția Palas prin HCL 375/01.09.2019:

 

Clădire înaltă, în spatele Palas Mall (Corp A3.1) - Rolul P.U.Z nu este cel de a stabili forma finală și arhitectura (fațadele) unor noi clădiri, ci cel de a fixa un edificabil maxim (amprentă/înălțime), în funcție de o analiză complexă și din mai multe perspective a contextului. Forma finală a clădirii face obiectul unei documentații distincte (D.T.A.C.), care se va supune parcursului de avizare (inclusiv aviz de la Direcția Județeană de Cultură Iași) și va fi conformată astfel încât să minimizeze toate efectele potențial negative asupra vecinătăților. Soluția finală la faza de arhitectură va fi prezentată rezidenților din blocurile K, care vor fi informați și consultați în vederea obținerii unui consens între părți.

 

Clădirea nu gâtuie traficul din zonă, ci înglobează strada Palas, care este, în prezent, utilizată mai mult ca zonă de încărcare/descărcare, eliminând astfel zgomotul, mirosul etc. Accesul în parcarea blocurilor K se face separat, în zona KFC, și nu este afectat de noua propunere.

 

Extinderea Palas Mall cu două niveluri deasupra terasei existente, vizavi de Hotel Ramada (Corp A1.1) - Așa cum a fost prezentat în dezbaterea publică și cum poate fi observat pe planșa de reglementări aferentă P.U.Z., este situat simetric față de axul esplanadei în raport cu Hotel Ramada, distanța efectivă între fronturi fiind de circa 44 metri (22 metri pe fiecare parte a axului), distanță care permite percepția integrală și punerea în valoare a fațadei Teatrului Luceafărul. Mai mult decât atât, la nivelul parterului se propune un portic (galerie deschisă), care să bordeze latura sudică a esplanadei, permițând utilizarea spațiului public indiferent de sezon. Compoziția urbană simetrizată față de axul fațadei principale a Teatrului Luceafărul are rolul de a transforma esplanada dintr-un desen pe sol într-o realitate spațială, dimensionată la scara Teatrului Luceafărul.

 

Zona de încărcare/descărcare decoruri, din laterala Teatrului Luceafărul, nu este afectată de extinderea propusă. Deși prin P.U.Z. este propusă o reamenajare a zonei, în sensul includerii esplanadei într-un sistem de spații verzi și pietonale care leagă str. Sf. Lazăr de Piața Palatului, noile alei vor fi dimensionate și executate pentru a permite accesul camioanelor și autospecialelor de intervenție, după caz.

 

Distanța de 10 metri, măsurată într-un singur punct, între colțul extinderii propuse și cel al Teatrului Luceafărul, departe de a fi o gâtuire (proporția spațiului în acest punct este de 1/1,8, adică 10 metri/18 metri înălțime), are rolul unei „porți” între spațiul aferent Bisericii Sf. Lazăr, pe care o va conecta pietonal de espalanadă și strada Sf. Lazăr. Astfel, va fi o modulare spațială coerentă, printr-o serie de „camere urbane”, care conțin fiecare câte o clădire-protagonist: Biserica Sf. Lazăr (podiumul și grădina lineară), Teatrul Luceafărul (esplanada), Palatul Culturii (Piața Palatului).

 

Pentru esplanada Teatrului Luceafărul este propusă reamenajarea și reconfigurarea spațială (ce presupune și eliminarea pavilionului E.ON), în consens cu amenajarea Pieței Palatului și cu grădina Palas, contribuind la realizarea „Grădinii Memoriei”, care va lega, prin spații verzi și zone de utilitate publică, clădirile importante din centrul orașului.

 

Clădire UBC 7 (corp D6) – Clădire propusă pe amplasamentul fostei stații de carburanți Petrom, cu 10 etaje și 49,5 metri, care nu depășește ca înălțime Palatul Culturii și nu se va suprapune peste axul de vizibilitate al clădirii simbol de pe Bulevardul Ştefan cel Mare.

 

Reiterăm aprecierea noastră față de toți cei preocupați de dezvoltarea orașului, pe care îi asigurăm că vom analiza toate aspectele reieșite din dezbaterea publică, pentru a le integra în reconfigurări, care să ofere cele mai bune premize în evoluția economică și socială a Iașului.

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Autoarea unei crime monstruoase va ieşi din puşcărie
26/02/2020 23:45

* Alina Mihaela Horeanu a ucis cu sange rece, prin 30 lovituri de cuţit, in 2007, apoi a falsificat acte şi inşelat mai multe firme, prejudiciul trecand de două miliarde de lei vechi * zilele trecute a depu ...

Caz ŞOCANT la grădiniţă. O educatoare a încercat să se sinucidă în timpul programului, în faţa copiilor
29/11/2019 12:59

O educatoare in varstă de 29 de ani a incercat să se sinucidă in timpul programului, chiar in fata copiilor. Asistenta medicală a grădinitei a salvat-o in ultima clipă pe educatoarea care spune că direct ...

Șoferii care urcă băuti la volan și care depășesc limita de viteză, riscă să rămână fără mașină.
11/10/2019 09:39

 Proiectul care contine noile sanctiuni va fi propus Guvernului pentru aprobare. Totodata, Erhan a mentionat ca a fost elaborat un plan de actiuni, care va fi implementat in curand. Ianos ERHAN, SECRET ...

Șofer băut și fără permis de conducere, prins inainte sa provoace o tragedie.
07/10/2019 18:55

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Iaşi au oprit, pentru control, pe raza comunei Barnova, un autoturism condus de un bărbat, de 33 de ani, din comuna Barnova. În urma verificări ...

Poliţiştii ieşeni caută un bărbat care a plecat dintr-o unitate medicală. L-AȚI VĂZUT?
04/10/2019 14:44

 Poliţiştii ieşeni caută un bărbat care a plecat dintr-o unitate medicală si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care să ajute la găsirea bărbatului sunt rugate să anunte cea mai a ...

Aleea Tudor Neculai, gata pentru marcaje
20/09/2019 00:00

  În cursul zilei de ieri, constructorii contractaţi de municipalitate au finalizat turnarea stratului de uzură pe aleea Tudor Neculai, urmand să se realizeze marcajele rutiere. Planul de marca ...

Bani pentru panouri solare
10/04/2019 00:00

  * Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) lansează astăzi prima ediţie a unui program ce va permite celor ce deţin gospodării neracordate la reţeaua electrică să primească bani pentru instal ...

Mai mulţi bani pentru drumurile judeţene
21/03/2019 00:00

  * in cadrul intrunirii din 22 martie, pe masa consilierilor judeţeni se vor afla 11 proiecte de hotărare privind drumurile judeţene * cele mai multe se referă la actualizarea devizelor generale de l ...

Puterea de cumpărare a ieşenilor a crescut cu 17,5%
21/03/2019 00:00

  * caştigul salarial mediu nominal brut in judeţul Iaşi a fost, in luna ianuarie 2019, de 4.912 lei, iar cel mediu net de 2.978 lei * comparativ cu decembrie 2018, s-a inregistrat o majorare a caştig ...