Îmbrăcămintea în lumea antică, un tezaur de tradiție și inovație

imbracamintea

Dimensiune font:

| 22-04-2024 15:08

  De-a lungul istoriei umane, îmbrăcămintea nu a servit doar ca o barieră protectoare împotriva intemperiilor, ci și ca o expresie vividă a identității culturale și a stratificării sociale. Încă de la primele civilizații, hainele au avut roluri multiple, de la simple funcții practice până la complexe simboluri statutare și religioase.

În Egiptul Antic, îmbrăcămintea reflecta clar statutul social și prosperitatea. Bumbacul, lâna și inul erau materialele predominante, iar simplitatea era cheia stilului egiptean. Faraonii, îmbrăcați în tunici fine din in, își subliniau statutul regal prin accesorii opulente, cum ar fi bijuteriile masive și coroanele elaborate. Pe de altă parte, muncitorii și sclavii purtau haine mult mai simple și mai funcționale, adesea limitându-se la un simplu șorț sau fustă scurtă.

Grecii antici au ridicat țesăturile la rang de artă, cu peplosul și himationul devenind simboluri ale eleganței grecești. Acestea erau realizate din lână sau in și se distingeau prin drapajele lor elaborate care flatau forma corpului, permițând totodată libertate de mișcare. Îmbrăcămintea nu era doar funcțională sau decorativă; era și un indicator al statutului civic și al rolului în societate.

Romanii, cu pragmatismul lor caracteristic, au adaptat stilurile grecești pentru a satisface nevoile unui imperiu în expansiune. Toga, purtată inițial doar de cetățenii romani liberi, a devenit simbolul romanității, variind în stil și culoare în funcție de rangul și rolul social al purtătorului. Femeile romane purtau stola, o rochie lungă care indica statutul marital și respectabilitatea.

Inovația tehnică în Antichitate

În alte colțuri ale lumii antice, îmbrăcămintea varia dramatic. Popoarele nomade din stepele Asiei purtau haine groase din piele și lână pentru a se proteja de condițiile meteorologice severe, în timp ce în Americile precolombiene, țesături viu colorate și complexe erau norma, fiecare trib având modele distinctive care reflectau atât estetica cât și spiritualitatea lor.

Un aspect fascinant al îmbrăcămintei în lumea antică este inovația tehnică. Deși ne lipsesc multe detalii despre procesele exacte, este clar că strămoșii noștri au fost meșteșugari pricepuți, capabili să extragă fibre din plante și animale, să le transforme în fire și să creeze țesături complexe. De exemplu, în China, mătasea a fost o inovație care a revoluționat industria textilă, datorită calităților sale unice de finețe, rezistență și lustru.

Această moștenire textilă nu a fost doar un mijloc de autoexpresie; a avut roluri pragmatice și simbolice, indicând rangul, profesia, afiliația tribală sau religioasă și chiar statutul marital. Fiecare piesă de îmbrăcăminte avea o poveste de spus, fie că era vorba de un simplu veșmânt al unui muncitor sau de o rochie ceremonială complexă a unui preot.

În concluzie, studiul îmbrăcăminții în lumea antică ne oferă o perspectivă asupra complexității și diversității vieții umane de-a lungul mileniilor. Ne amintește că, în ciuda diferențelor culturale și temporale, dorința de a crea și de a exprima prin arta vestimentară este o trăsătură fundamental umană, o punte între trecut și prezent, între utilitar și sublim.

Hainele, povești despre divinități și mituri ancestrale

Pe măsură ce ne deplasăm spre alte civilizații, descoperim cum fiecare popor și-a adaptat îmbrăcămintea nu doar în funcție de climă și resursele disponibile, dar și în conformitate cu normele și valorile culturale. În civilizația Maya, de exemplu, îmbrăcămintea era extrem de colorată și adesea împodobită cu pene și bijuterii, reflectând o societate care valoriza profund arta vizuală și spiritualitatea. Chiar și în rândurile clasei de bază, îmbrăcămintea era decorată cu modele complexe, ce spuneau povești despre divinități și mituri ancestrale.

Mai spre est, în civilizațiile Valea Indusului, îmbrăcămintea era influențată de necesitatea de a gestiona temperaturile extrem de variate. Bumbacul, descoperit și îmbunătățit în această regiune, era folosit pentru a crea îmbrăcăminte ușoară care să ofere confort în timpul verilor arzătoare și protecție în timpul nopților reci. Tehnicile de vopsire dezvoltate aici au fost remarcabile, cu indigo și alte pigmenți naturali care ofereau o paletă vibrantă și durabilă.

În Europa, epoca fierului a adus schimbări semnificative în modul în care oamenii se îmbrăcau. Populațiile celtice, de pildă, erau cunoscute pentru tunici viu colorate, adesea decorate cu broderii complexe ce indicau afilieri tribale și realizări personale. Aceste tunici, purtate atât de bărbați, cât și de femei, erau uneori îmbogățite cu fibule elaborate, care nu numai că serveau ca încheietori, dar și ca simboluri ale statutului.

Răspândirea imperiilor și a rutele comerciale, cum ar fi Drumul Mătăsii, a facilitat un schimb cultural masiv, care s-a reflectat și în vestimentație. Mătasea chineză, lâna fină din Orientul Mijlociu și bumbacul indian și-au găsit drumul în garderoba europenilor, aducând cu ele noi metode de țesere și decorare a țesăturilor. Acest schimb a însemnat nu doar diversificarea garderobei europene, dar și îmbogățirea tehnicilor de fabricație, care au evoluat de la simpla țesere la broderii și aplicatii elaborate.

Astfel, îmbrăcămintea în lumea antică nu era doar o necesitate practică, ci o formă de artă și de expresie culturală, un limbaj nevorbesc care spunea povestea unui popor, a credințelor sale și a relațiilor sale cu lumea înconjurătoare. Prin studiul hainelor vechi, putem înțelege mai bine nu doar istoria și economia unei civilizații, dar și valorile și aspirațiile oamenilor care au trăit în acele timpuri.

Maura ANGHEL

Privind retrospectiv, este clar că îmbrăcămintea din lumea antică nu era doar funcțională sau ceremonială, ci reprezenta o punte între generații și culturi, un testament al ingeniozității și al frumuseții umane. De la simplele tunici la opulentele robe împodobite, hainele antice nu doar că ne spun cum trăiau strămoșii noștri, dar și cum visau, cum interacționau și cum se percepeau unii pe alții într-un trecut îndepărtat, dar nu uitat.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:44

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Teren intravilan in suprafata de 35 mp, situat in orasul Negresti, Str. Decebal nr. 5, ce apartine domeniului public al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Cartea Funciara Nr. 73695 Negresti, Nr. Cadastral 73695, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 49/28.05.2024 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru realizarea unei constructii provizorii in vederea desfasurarii de activitati conexe serviciilor medicale referitoare la sanatatea umana. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic, din cadrul Orasului Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Casieria Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.06.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 20.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratura, Orasul Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.06.2024, ora 11.00, Orasul Negresti, Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 29.05.2024.
Sărbătoarea luminii și energiei solare
19/06/2024 13:24

Solstitiul de vară este unul dintre cele mai fascinante si semnificative fenomene astronomice care au loc in fiecare an. În 2024, acest eveniment are loc pe 20 iunie, marcand ziua cea mai lungă si noapt ...

  Copilărie sub presiune. Efectele nefaste ale stresului
17/06/2024 11:32

Stresul este adesea definit ca o stare de tensiune sau presiune psihologică si fizică. La copii, poate fi declansat de o varietate de factori, incluzand schimbările in mediul familial, performantele scolare, ...

Designul comportamental, o revoluție în înțelegerea și influențarea comportamentului uman
16/06/2024 14:38

Designul comportamental reprezintă o disciplină emergentă care combină principiile psihologiei, economiei comportamentale si designului pentru a crea solutii care influentează si modelează comportamentul ...

 Pasiunea pentru căsuțele hobbit. Un refugiu din povești adus în realitate
13/06/2024 10:58

  În ultimii ani, multi oameni caută o evadare din cotidian, un loc in care să-si regăsească linistea si conexiunea cu natura. Această nevoie profundă de refugiu a dus la nasterea unei miscăr ...

Hora, un dans vibrant și sensibil care unește inimi
13/06/2024 10:13

Hora, un dans colectiv de o semnificatie profundă si un simbol al unitătii si al bucuriei, este recunoscut si practicat in multe părti ale lumii. Originile sale se pierd in negura timpului, iar evolutia sa c ...

În căutarea gustului perfect. Povestea somelierului modern
12/06/2024 09:34

În lumea fascinantă a vinului, există un personaj cu o abilitate aparte de a descifra arome, a identifica buchetul subtil al unui vin si de a crea perechi perfecte intre mancare si băutură - acel pers ...

Tabieturi cu dulceață de trandafiri și Netflix
12/06/2024 09:10

Într-o casă veche, pe o stradă linistită din Buhusi, un orăsel in care timpul pare să se fi oprit, camerele păstrează incă ecoul zilelor de altădată, iar fiecare obiect pierdut in timp isi spune ...

  Revoluția telemuncii. Cum s-a transformat viața în noua eră digitală
12/06/2024 08:58

Telemunca, un concept care a luat amploare in ultimii ani, a devenit o componentă esentială a vietii noastre cotidiene. Într-un timp scurt, multi angajati s-au văzut nevoiti să se adapteze la lucrul d ...

Ghatachandra, lumina Lunii prin norii istoriei
11/06/2024 14:23

Într-o lume plină de povesti si legende, există termeni si cuvinte care, prin simpla lor prezentă, evocă imagini si sentimente profunde. Un astfel de cuvant este „Ghatachandra”. Ce inseamn ...

Pelerinajele, drumul spre transcendență și transformare personală
10/06/2024 10:37

Pelerinajele au fost si continuă să fie călătorii profund semnificative pentru oameni din intreaga lume. Acestea sunt călătorii care transcend simplul act de deplasare fizică, fiind bogate in sensuri spi ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei