Calendar ortodox, 24 iunie. Sfântul Ioan, episcopul din munții Neamțului

sihla

Dimensiune font:

| 24-06-2022 12:15

Sfântul Episcop Ioan a fost vicar al Mitropoliei din Kiev, între anii 1915-1919, face cunoscut arhimandritul Ioanichie Bălan ("Sfântul Episcop Ioan - Mare Sihastru în Munţii Carpaţi", 2004).

Acest fericit episcop a găsit adăpost în România, din cauza prigoanei ateiste din Rusia. S-a stabilit mai întâi în Schitul Crasna-Gorj, în jurul anului 1920, ca frate începător.

După trei ani, stareţul schitului, egumenul Dionisie Lungu, neştiind viaţa lui, a hotărât să-l tundă în monahism. În noaptea aceea însă, fericitul episcop Ioan a plecat din obştea Schitului Crasna, lăsând în chilia sa un mic bileţel prin care mulţumea stareţului şi fraţilor că l-au primit trei ani în Schitul Crasna.

Episcopul Ioan s-a retras atunci în Munţii Sihlei şi pe Muntele Ceahlău, unde s-a nevoit aproape 30 de ani ca un adevărat sfânt făcător de minuni.

După plecarea de la Crasna, în jurul anului 1926, se vorbea în taină despre prezenţa unui mare sihastru rus în Munţii Sihlei. Acesta nu era altul decât fericitul episcop Ioan.

Prin anii 1928-1930, fericitul Ioan era deja cunoscut pustnicilor din Munţii Sihlei şi ai Sihăstriei. Se ştia că era episcop, iar unii părinţi bătrâni îl căutau pentru binecuvântare, pentru sfătuire şi chiar pentru spovedanie.

Între anii 1930-1945, episcopul Ioan nu a mai fost văzut de nimeni din partea locului.

"Probabil aceşti 15 ani de aspră pustnicie în Muntele Ceahlău 1-au consacrat definitiv pe fericitul Episcop Ioan, ca unul dintre cei mai mari pustnici şi nevoitori ai Ortodoxiei din prima jumătate a secolului XX, învrednicindu-1 de mari daruri şi vedenii dumnezeieşti. Numai Dumnezeu ştia marile sale nevoinţe şi îi umplea inima de bucuriile Duhului Sfânt. Cu el se împlinea cuvântul Sfintei Scripturi, care zice: 'Minunat este Dumnezeu întru sfinţii săi, Dumnezeul părinţilor noştri!'" ("Sfântul Episcop Ioan - Mare Sihastru în Munţii Carpaţi", 2004).

Duhovnicul episcopului Ioan era prin anul 1930 ieroschimonahul Vasian. Un mare nevoitor, ieroschimonahul Vasian Scripcă s-a retras ca pustnic, din anul 1929, din Mănăstirea Secu la Schitul Sihla. Cu acest prilej, episcopul Ioan şi-1 alege de duhovnic. De aceea, ori de câte ori simţea nevoia, mergea pe culmea Munţilor Sihlei până la chilia părintelui Vasian şi se mărturisea la el.

Acest mare episcop era însoţit uneori de un diacon basarabean, care era translatorul său. În unele sărbători, diaconul îl ajuta şi la săvârşirea Sfintei Liturghii.

Un alt părinte care l-a cunoscut a fost arhimandritul Cleopa Ilie, care l-a întâlnit în Munţii Sihlei în toamna anului 1930, pe când păştea oile cu fratele său, Vasile.

Cel care a transmis însă mai multe date despre Episcopul Sfânt Ioan, a fost protosinghelul Teodul Varzare, duhovnicul Mănăstirii Agapia, între anii 1940-1981.

În primăvara anului 1945, acest sfânt ierarh s-a reîntors de la Ceahlău în Munţii Sihlei şi ai Sihăstriei, atunci a fost întâlnit de protosinghelul Teodul Varzare.

Au fost trei întâlniri duhovniceşti ale părintelui Teodul cu Sfântul Episcop Ioan în pădurile dintre Sihăstria şi Agapia, la locul numit "Poiana Trapezei".

Din aceste relatări, "cel mai mult ne uimeşte viaţa sa îngerească la care ajunsese în ultimii ani, încât se hrănea numai cu rugăciunea şi cu Sfânta împărtăşanie, cum singur spunea duhovnicului Teodul. Apoi neîncetata rugăciune a inimii, darul descoperirii gândurilor, darul lacrimilor şi al profeţiei, precum şi darul de a fi nevăzut de oameni", spune părintele Ioanichie Bălan.

Deşi dorea să se reîntoarcă în patria sa la bătrâneţe, se crede că el a rămas în Munţii Sihlei până la sfârşitul vieţii pământeşti şi aici şi-a găsit loc de odihnă până la învierea cea de obşte.

"Ultima dată a fost văzut în pădurile din jurul Mănăstirii Sihăstria, în anul 1951. De atunci n-a mai fost întâlnit de nimeni. Numai singur Dumnezeu ştie unde s-a săvârşit întru slava Preasfintei Treimi acest mare rugător şi făcător de minuni, care, după Sfânta Teodora de la Sihla, i-a întrecut pe toţi marii sihaştri cunoscuţi din partea locului" ("Sfântul Episcop Ioan - Mare Sihastru în Munţii Carpaţi", 2004). (surse: "Sfântul Episcop Ioan - Mare Sihastru în Munţii Carpaţi, Arhimandrit Ioanichie Bălan, Mănăstirea Sihăstria, 2004; "Patericul Românesc", arhimandrit Ioanichie Bălan; Ediţia a VI-a, revăzută şi îngrijită de arhimandrit Petru Bălan; Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011)  

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Data publicării: 29/11/2023. ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice S.C. FRIZON HOLDING S.A., cu sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Strada C. A. ROSETTI, Nr. 17, Birou 216 Campus 06, Etaj 2, telefon: 0726714275, e-mail: office@frizon.ro, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail office@frizon.ro pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: Punct de lucru - bază de recepţie şi depozitare Tătăranu - Sat Tătăranu, Comuna Tătăranu, Strada Fabricii de Zahar, Nr. 17, Judet Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
Data publicării: 29/11/2023. ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice OUAI SPP5 NĂMOLOASA , cu sediul social în comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea, telefon: 0726714275, e-mail: ouai.spp5.namoloasa@gmail.com, organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail ouai.spp5.namoloasa@gmail.com pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea. După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
Data publicării: 29/11/2023. ANUNȚ DE PARTICIPARE - selecție de oferte - la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect Furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice OUAI SPP3 NĂMOLOASA , cu sediul social în comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea (în incinta societății FRIZONAGRA S.R.L.), telefon: 0726714275, e-mail: ouai.spp3.namoloasa@gmail.com , organizează procedura de achiziție prin selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare, montare, instalare și punere în funcțiune instalație electrică fotovoltaică cu sistem de stocare a energiei electrice. Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții: Ofertanții vor avea cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice, autorizat la sediul social/punct de lucru/terți; Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail ouai.spp3.namoloasa@gmail.com pana la data de 04.12.2023, ora 12:00. Solicitările primite după acest termen nu vor fi luate în considerare. Termenul limită de depunere a ofertelor: Miercuri, 06.12.2023, ora 16:00. Modalitatea de transmitere a ofertei de către ofertanți: oferta semnată de reprezentantul legal/ împuternicit, se depune personal sau prin curier/ poștă cu confirmare de primire, într-un exemplar original, pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, la adresa beneficiarului: comuna Nănești, sat Nănești, județul Vrancea (în incinta societății FRIZONAGRA S.R.L.). După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.
Sfântul Andrei, cel vegheat de Marele Lup Alb. Anul Nou Dacic
30/11/2023 09:05

Sărbătoarea Sfantului Andrei, celebrat maine, comemorează momentul morţii martirice a apostolului, pe 30 noiembrie, in anul 60 după Hristos, cand a fost răstignit cu capul in jos pe o cruce in formă de X ...

Ce trebuie să faci de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie. De ce se dezbracă fetele între două oglinzi
30/11/2023 00:42

Ce trebuie să faci de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie. Pe data de 30 noiembrie, romanii il prăznuiesc pe Sfantul Apostol Andrei. In această zi, există mai multe traditii si obiceiuri care incă se mai respe ...

Profețiile făcute de Baba Vanga pentru 2024: 'Asasinarea lui Vladimir Putin și un atac terorist în Europa' / Urmează un an de foc
29/11/2023 18:14

Profetiile bombă făcute de Baba Vanga pentru 2024: 'Asasinarea lui Vladimir Putin si atac terorist in Europa' / Urmează un an de foc „Nostradamus din Balcani” - Baba Vanga - a prevestit o seri ...

Sfântul Andrei - adevăratele tradiții și obiceiuri. Acestea trebuie respectate, de fapt, dincolo de „ritualul în cimitir pentru dezlegarea misterelor sau vizionarea alesului prin oglinzi și lumânări”
29/11/2023 15:53

Părintele Gabriel Cazacu a spus care ar trebui să fie atitudinea crestinilor fată de anumite traditii populare, in contextul sărbătorii Sfantului Apostol Andrei, prăznuit pe 30 noiembrie. L-am intrebat p ...

Sfântul Andrei, cel vegheat de Marele Lup Alb
29/11/2023 12:04

Sărbătoarea Sfantului Andrei comemorează momentul morţii martirice a apostolului, pe 30 noiembrie, in anul 60 după Hristos, cand a fost răstignit cu capul in jos pe o cruce in formă de X. În calend ...

Dansul spiritual, o călătorie spre regăsire și echilibru
29/11/2023 09:58

  Dansul spiritual, o practică ancestrală cu rădăcini in diverse culturi, reprezintă mai mult decat o simplă activitate fizică; este o experientă transformatoare care uneste corpul, mintea si sufl ...

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei. Ce trebuie să faci pe 30 noiembrie, pentru prosperitate și protecție
29/11/2023 08:05

Pe 30 noiembrie, crestinii il sărbătoresc in fiecare an pe Sfantul Andrei, cunoscut si drept Ocrotitorul Romaniei. Astfel, in această zi sfantă, extrem de multi romani isi sărbătoresc onomastica, particip ...

HOROSCOPUL ZILEI
27/11/2023 05:29

BERBEC Au o viată plină de evenimente mai mici sau mai mari, drumuri multe in continuare si o situatie financiară infloritoare, incărcată insă de incurcături provocate de partenerul de cuplu, care face ...

HOROSCOPUL ZILEI
25/11/2023 04:59

 BERBEC Va grabiti sa achitati facturile restante si sa faceti si mici investitii, cu toate ca mai aveti de asteptat pana va reechilibrati financiar. Vi se cer referinte pentru un coleg. TAUR Sentimenta ...

Calendar ortodox, 24 noiembrie. Sfântul Clement, episcopul Romei
24/11/2023 09:38

La data de 24 noiembrie, crestinii ortodocsi il prăznuiesc pe Sfantul Clement, episcopul Romei. Sfantul Clement s-a născut la Roma, fiind contemporan cu Sfintii Apostoli. El isi pierde mama si pe cei doi fra ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei