„Efortul regionalizării trebuie asumat anul acesta“

default

Dimensiune font:

| 04-04-2013 05:00

*directorul ADR Nord-Est a transmis oficialilor din administraţia publică faptul că orgoliile trebuiesc lăsate la o parte pentru binele regiunii * acesta crede că noul cadru financiar 2014-2020 ar trebui să găsească România împărţită pe regiuni şi că miza nu este stabilirea capitalelor, ci împărţirea echilibrată a polilor de putere
*şeful agenţiei a vorbit şi despre problemele întâmpinate în derularea proiectelor pe REGIO şi ce investiţii au fost solicitate cel mai mult în exerciţiul financiar 2007-2013

 

- Pe final de exerciţiu bugetar 2007-2013, cum aţi caracteriza absorbţia de fonduri europene în Regiunea Nord-Est, în comparaţie cu celelalte regiuni ale României şi cu celelalte programe derulate la nivelul ţării?
 
- Programul Operaţional Regional, cel pentru care ADR Nord-Est îşi asumă responsabilitatea la nivelul Regiunii Nord-Est a fost recunoscut ca performer în rândul celor 7 programe operaţionale, dar acest statut nu ne măguleşte, ci ne responsabilizează. Gradul de absorbţie la nivelul regiunii noastre este de 45 % din valoarea alocată. Pe lângă sentimentul care ne poate încerca, acela al satisfacţiei lucrului bine făcut, noi nu uităm şi că nevoile în Regiunea Nord-Est sunt mai mari decât oriunde în ţară, iar eforturile noastre vor trebui intensificate în următoare perioadă.
 
 
- Ce categorii de proiecte s-au derulat cel mai bine (din punctul de vedere al evaluării, implementării) pe REGIO, unde s-au identificat cele mai multe obstacole (autorităţi locale, mediu de afaceri, ONG-uri) şi care ar fi accesate?
 
- Proiectele destinate infrastructurii sociale (spitale, centre sociale, intervenţii în situaţii de urgenţă), dar şi cele destinate reabilitării şi modernizării infrastructurii rutiere (drumuri judeţene şi străzi urbane), au fost implementate în bune condiţii, contribuind la atingerea obiectivului Programului. De asemenea, pentru proiectele derulate prin Axa 1, privind dezvoltarea urbană, sunt create premisele unei implementări eficiente, cu impact major asupra comunităţilor, având în vedere caracterul lor integrat. Ca principale probleme identificate: lipsa unor analize aprofundate a resurselor financiare, atât în rândul administraţiilor publice locale, cât şi în mediul privat, a generat situaţii dificile în implementare. Pe de o parte, ne-am confruntat cu situaţia unor unităţi administrativ- teritoriale mici, care au iniţiat proiecte ambiţioase, de valori mari, dar prin aplicarea unor corecţii financiare, ajung să le implementeze în condiţii foarte grele. Pe de altă parte, microîntreprinderile au întâmpinat reale dificultăţi în asigurarea resurselor financiare pentru derularea proiectelor, acutizate şi de înăsprirea condiţiilor de creditare. Legislaţia în domeniul achiziţiilor, dar şi posibilităţile de interpretare a acesteia au permis, în unele cazuri, atribuirea contractelor de lucrări unor furnizori de lucrări care întâmpină serioase probleme în întocmirea documentaţiilor în mod corect, respectarea termenelor de execuţie şi a calităţii lucrărilor. 
 

Oportunitatea Moldovei: „potenţialul inovativ“
 
- Pregătiţi următoarea etapă de finanţare 2014-2020, din primele versiuni ale Strategiei de Dezvoltare Regională care sunt obstacolele pe care trebuie să le depăşească regiunea şi care credeţi că sunt atuurile acestei zone, ce continuă să fie în topul celor mai sărace din UE?
 
- Pentru finalizarea analizei economico-sociale s-a desfăşurat un amplu proces consultativ cu unităţile administrativ-teritoriale din regiune, iar informaţiile colectate sunt de natură să fundamenteze strategia regională şi, ulterior, portofoliul regional pentru următoarea perioadă. Fireşte, vom ţine cont de priorităţile Strategiei Europa 2020 (creştere inteligentă, creştere durabilă şi creştere favorabilă incluziunii), dar vom ţine cont şi de principalii factori care determină menţinerea unui nivel scăzut de dezvoltare a Regiunii: lipsa alternativelor economice pentru populaţia din mediul rural, competitivitatea scăzută a mediului economic şi nivelul scăzut de atractivitate pentru investitori şi vom încerca să le corectăm. Printre oportunităţile Regiunii, pe lângă potenţialul agricol şi zootehnic ridicat, potenţialul turistic, se adaugă şi energiile regenerabile, Prin direcţiile strategice propuse vom încerca şi valorificarea potenţialului inovativ din Regiune, element cert de valoare adăugată.
 
Citeşte AICI despre primele date legate de Strategia de Dezvoltare Regională
 
- Care sunt principalele măsuri pentru ca în „2020 Regiunea Nord-Est să fie un loc atractiv pentru a investi, a lucra şi a locui“?
 
- Pentru atingerea acestui deziderat în 2020, priorităţile tematice care se conturează pentru viitoarea perioadă de programare vizează: îmbunătăţirea capitalului uman prin măsuri orientate către creşterea ocupării, accesului la educaţie şi promovarea incluziunii sociale, dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est, sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale, dar şi optimizarea utilizării şi protejarea resurselor naturale.
 

- Cum vedeţi regionalizarea la nivelul României? Este modelul francez cel mai bun? Putem aplica forma la fondul românesc?
- Avem nevoie de un model, iar modelul francez poate fi o bună sursă de inspiraţie pentru noi. Structura administrativă franceză este formată din 3 nivele de comunităţi teritoriale descentralizate: „regiunile“, „departamentele“ şi „comunele“ (municipalităţile). Aceste 3 nivele sunt conduse de către autorităţi teritoriale alese. Franţa numără astăzi 26 de regiuni, 100 de departamente şi peste 36.000 de comune. În actuala propunere de regionalizare propusă de Guvern, şi la noi ar trebui să se menţină cele 3 nivele teritoriale: regiuni, judeţe şi localităţi. Nu trebuie să uităm că, atât România, cât şi Franţa sunt state unitare, cu o tradiţie administrativă şi constituţională asemănătoare. Dacă luăm în calcul şi faptul că România nu are tradiţii de tip autonomist precum Spania sau Italia şi că orice astfel de discuţie ar stârni pasiuni legate de Transilvania, modelul francez se dovedeşte cel mai viabil.
 
- Ar trebui realizată regionalizarea până la debutul noului exerciţiu financiar (2014) şi dacă, da, credeţi că 11 luni ajung pentru implementarea noului model administrativ?
 
- Deşi, vorbind de un proces atât de complex, termenul de 11 luni poate părea acum complet nerealist, ar trebui ca procesul să se finalizeze până la finalul anului, pentru ca noul exerciţiu financiar 2014-2020 să ne prindă cu aceste structuri deja constituite. Am văzut că unii contestatari ai procesului consideră argumentul accesării mai uşoare a fondurilor structurale un clişeu, dar vreau să-i contrazic: Experienţa acestui prim exerciţiu de implementare a Instrumentelor Structurale ne-a dat măsura dificultăţilor de accesare pe care le presupune actuala organizare administrativ-teritorială. Iar dacă Programul Operaţional Regional are cele mai bune rezultate la nivel naţional, asta se datorează şi faptului că a fost singurul implementat la nivel regional. Poate asta ar trebui să spună ceva. Nu va fi uşor, dar având în vedere că regionalizarea este declarată ca prioritate a guvernului, având în vedere disponibilitatea noastră şi a colegilor din domeniul dezvoltării regionale, de-a colabora în mod constructiv pentru succesul acestui proces, acest efort trebuie asumat anul acesta.
 
- Cât va fi orgoliu şi cât obiectivitate în a prioretiza proiectele de anvergură ale regiunii?
 
- Proiectele strategice ale Regiunii Nord-Est pentru viitorul apropiat sunt deja conturate şi au rezultat în urma consultărilor cu administraţiile publice locale pe care noi le-am desfăşurat în 2012. În urma analizei propunerilor de proiecte strategice formulate de autorităţile publice şi a recomandărilor colegilor noştri, experţi în planificare şi programare, a rezultat o listă cu 12 proiecte considerate relevante. Modul în care ele vor fi prioritizate în interiorul Regiunii, depinde în mare măsură şi de capacitatea de colaborare a liderilor, de disponibilitatea lor pentru consens şi dorinţa acestora de-a realiza proiecte cu impact major.
 
- Sunt suficient de maturi liderii politici din Moldova pentru a accepta să lucreze împreună pentru proiectele regiunii?
 
- Trebuie să fie! Consider că şi precedentul de colaborare din cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est unde, stând la aceeaşi masă au fost nevoiţi să înţeleagă că, pentru binele individual, nu trebuie să sacrifice binele comun, poate fi un argument că liderii politici din regiune pot fi maturi şi responsabili, în interesul cetăţenilor Regiunii. Modul în care au colaborat, atât cu noi, în calitate de Organism Intermediar, cât şi între ei, vizând o implementare echilibrată a Programului Operaţional Regional în Moldova, constituie premisa unei colaborări constructive şi în continuare.
 
- Este nevoie de o capitală regională din prima etapa a regionalizării? Din punctul dumneavoastră de vedere unde ar trebui să fie stabilită aceasta la Iaşi, Bacău sau Suceava şi ce criterii ar trebui să fie esenţiale în stabilirea ei?
 
- E prematur să mă pronunţ în acest sens. Trebuie să înţelegem că nu asta este miza reală. Capitala Regiunii ar putea fi în oricare din oraşele enunţate de dumneavoastră sau, la fel de bine, dacă ADR Nord-Est va deveni aparat de lucru al Regiunii, la Piatra Neamţ. Important este să se respecte principiul echilibrului, adică nu toţi polii de putere (administrativi, financiari), să fie localizaţi într-o singură zonă, în detrimentul celorlalte, întrucât în acest caz dezvoltarea teritorială echilibrată, care este un deziderat al regionalizării, nu va fi posibilă.
(Alina Stan)


 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Comentarii

humulescu

Apr 06, 2013

a ajuns escocul asta sa-si dea cu parerea cu regionalizarea? dar de ancheta de la dna nu povestesti nimic apostule?

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei S.C. Old Age S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 5193/99/2015(290/2015) aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei S.C. Old Age S.R.L.: 1. Bun imobil – Proprietate industrială situată în Comuna cadastrală UAT Ciurea, Sat Dumbrava, Jud. Iași – formată din : - teren intravilan în sup. de 1.976 mp și construcțiile C1 – hală (s.c. 681,33mp) și C2 – platformă betonată (s.c. 488,15 mp); - teren intravilan în sup. de 4.065 mp și construcțiile C1 – hală (grajd nr. 4 – s.c. 383,88 mp), C2 – platformă betonată (s.c. 227,21 mp) și C3 – magazie (s.c. 17,82 mp)- teren intravilan în sup. de 2.712 mp și construcțiile C1 – hală (s.c. 685,44 mp), C2 – platformă betonată (s.c. 422,46 mp) și C3 – hală (s.c. 695,86 mp) - Cota indiviză teren în suprafață de 810,62 mp din teren în suprafață totală de 2.326 mp, având nr. cad. 1519/10 înscris în CF nr. 3019 a UAT Ciurea, Jud. Iași. Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare- 209.840 Euro (exclusivTVA). 2. Bunuri mobile de natura echipamentelor tehnologice și mijloacelor de transport- Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. Licitațiile vor avea loc în zilele de: 12,19,26.02.2021 respectiv 05,12 și 19.03.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun.Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud.Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine:  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare, astfel:  500 lei pentru bunurile mobile  2.000 lei pentru bunul imobil  dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA–pentru bunul imobil;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO47PIRB2400741082005000 deschis pe numele debitoarei S.C. Old Age S.R.L. la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar, prin e-mail sau fax, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la tel: 0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@ gmail.com.
 Super concert și focuri de artificii în noaptea de Revelion
31/12/2019 15:29

  Cu ocazia trecerii in Noul An Primăria Municipiului Iasi va oferi din nou iesenilor traditionalul concert si focuri de artificii. Din păcate, programul anuntat initial al concertului a suferit o modi ...

FOTO - întâietatea la pețitul fetelor din Ruginoasa, tranșată de jandarmi!
31/12/2019 14:50

 Bătălia de la Ruginoasa, binecunoscuta incăierare de la sfarsit de an dintre deleni si văleni nu a mai avut loc! Cetele de urători, la fel ca in ultimii ani, au iesit pe ulite de la răsărit, doar c ...

Iaşul va avea un spital competitiv cu orice mare spital din lume
31/12/2019 14:22

Construcţia Spitalului Regional Iaşi va fi demarată mai repede decat ne-am fi aşteptat. Contractul de finanţare a fost semnat cu o zi inainte de incheierea anului 2019. „Am semnat, astăzi, contractu ...

Doar 949 ieşeni mai încasează indemnizaţie de şomaj
31/12/2019 14:20

* Iaşul inregistrează 8.242 şomeri, din care 3.723 sunt femei * dintre aceştia, doar 949 mai incasează indemnizaţie de şomaj, restul beneficiind doar de servicii de ocupare gratuite Conform ultimelor da ...

AJOFM Iaşi găseşte, lunar, de lucru pentru aproape 1.000 de oameni
31/12/2019 00:17

* principalii beneficiari sunt şomerii cu varste de peste 45 de ani, 3.221 dintre aceştia reuşind să-şi facă un rost in acest an * 2.711 sunt tineri intre 35 şi 45 de ani, 2.767 au intre 25 şi 35 de ani ...

„2020 ar putea fi anul creşterii gradului de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”
31/12/2019 00:08

DA-IS Club (supranumit şi Club de Dezvoltare a Autonomiei şi facilitare a Integrării Sociale) este un proiect de suflet al Asociaţiei Nevăzătorilor din Romania, Filiala Judeţeană Iaşi, promovat de Oana ...

Sănătatea ieşenilor a devenit, în sfârşit, o prioritate
31/12/2019 00:03

La nivelul judeţului Iaşi au fost implementate, in acest an, mai multe programe de screeing prin care a fost evaluată starea de sănătate a populaţiei. Printre ele se numără afecţiunile canceroase, cele ...

Cereri trăsnite în justiţia ieşeană
30/12/2019 21:14

Una din cele mai trăsnite cereri de chemare in judecată inregistrate anul ăsta la Iaşi a fost cea din data de 19 decembrie, prin care reclamanta Maria C. a solicitat instanţei să-l oblige pe Sorin M. la r ...

Ultima săptămână din an, cea mai incendiară dintre toate
30/12/2019 21:13

După aproape două săptămani de aşa-zisă acalmie, pompierii ieşeni au fost ultra solicitaţi in acest sfarşit de an. Nu vorbim aici despre intervenţiile „casnice”, gen scos căţei de prin f ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei