IMG_8386

Dimensiune font:

Dialog despre anticipație cu informaticienii de la „Moisil”

| 07-10-2019 11:01

 

 

Ce alt subiect mai bun decât literatura de anticipație putea fi propus elevilor de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” la întâlnirea cu scriitorii Mircea Opriță și Liviu Surugiu, aflată pe agenda celei de-a VII-a ediții a FILIT? Cu siguranță adolescenților le plac și alte genuri literare, însă dat fiind specificul liceului, unde tinerii învață să măsoarea cantitatea de informație în biți, apoi să proiecteze sisteme ori roboți pe care să-i și programeze, anticipația este o formulă foarte bună pentru sporirea creativității.

Amfitrionii, Anamaria Ghiban și Dana Anghelescu, profesori de limba română, au moderat cu măiestrie dialogul dintre tineri și invitații lor, nume cunoscute în literatura SF. „Întâlnirea cu scriitorii a devenit tradiție în cadrul festivalului. După cum v-ați obișnuit, la fiecare început de octombrie avem printre noi doi scriitori români sau oaspeți de peste hotare. De această dată îi avem alături pe Mircea Opriță și Liviu Surugiu, doi autori cu o scriitură diversificată. Am fost fascinată să le descopăr o multitudine de preocupări în literatură și nu numai”, a spus Anamaria Ghiban. După o scurtă prezentare a CV-urilor celor doi invitați, făcută de Dana Anghelescu, oaspeții au intrat în dialog cu tinerii,

Un paznic al farului SF”

Mircea Opriță este unul dintre greii anticipației din România. A debutat ca poet, dar la scurt timp a virat către proză, apoi s-a ocupat și de traduceri. Este o figură proeminentă în spațiul literar românesc al SF-ului, cu o carieră impresionantă, „un paznic al farului”, după cum a spus scriitorul Liviu Surugiu. La întâlnirea de la Iași le-a prezentat elevilor câteva din ultimele sala apariții, „Nopțile memoriei”, „Zodia meduzei”), a vorbit despre pasiunea sa pentru scris și despre ajutorul pe care îl oferă în dezvoltarea fiecărui om, a prezentat o parte din viitoarele proiecte literare, apoi a atins și subiectul filmelor de anticipație, în special al celor făcute după cărțile lui H. G. Wells, pe care l-a retradus în românește. „Se spune că o carte este bine să fie retradusă după 50 de ani pentru că între timp multe lucruri se schimbă și este bine să vedem totul cu ochii timpurilor noi. Am retradus o parte din cărțile lui Wells și de fiecare dată găsesc înțelesuri noi”, a spus Mircea Opriță.

Liviu Surugiu este scriitor, om de radio și jurist, scenarist premiat de HBO”, a continuat prof. Dana Anghelescu prezentarea celui de-al doilea invitat, stârnind zâmbetul condeierului care a spus că „meseria de jurist este undeva într-un colț, făcută OK.

Liviu Surugiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității București (1997). Scriitor și scenarist, finalist al concursului de scenarii de film organizat de HBO în 2013. A locuit zece ani la Madrid. În prezent este jurist și locuiește în București. A debutat cu o povestire în Jurnalul SF, în 1995. Este unul dintre cei mai premiați autori români de SF și unul dintre cei mai citiți. A publicat șapte volume (romane și proză scurtă), are cinci premii la ultimele patru ediții ale Convenției Naționale de Science-Fiction (pentru roman, volum de proză scurtă, povestire).

Parcursul meu a fost altfel. Față de voi, care știți încă de pe acum ce meserie veți avea, cea de IT-ist, care va aduce și mulți bani, nu ca poezie - sărăcie, la mine lucrurile au stat altfel”, a spus Liviu Surugiu. „Am terminat profilul de Matematică-Fizică și trebuia să ajung un mare judecător. Mi-aș fi dorit să urmez Filologia, dar nu era acest profil acolo unde am învățat eu. Am scris încă de prin școală, dar nu cred să fi fost vreun tânăr care să nu fi făcut asta, măcar în acele oracole (jurnale de-ale adolescenților, celebre mai ales în vremea comunismului – n.r.), în care completam cu toții tot felul de chestii. Da, am fost și premiat de HBO pentru un scenariu, am luat locul II sau III și m-am ofticat că nu am fost primul, dar am fost premiat, a continuat, în același ton umoristic, Liviu Surugiu, apoi dialogul a virat tot către anticipație, în special către filmele SF: „După cum vedeți, șapte din cele mai zece tari filme de la Hollywood au un astfel de scenariu, pe care îl scrie tot un scriitor.

Punctând că anticipația este totul, mai ale acum, când inovația schimbă tehnica peste noapte, când deja într-un an telefonul cel nou și performant este aproape învechit, când de aseară și până astăzi lucrurile s-au schimbat deja în orice computer, Liviu Surugiu i-a îndemnat pe elevi să își păstreze curiozitatea și să-și up-dateze mereu creativitatea fiindcă altfel „vom fi depășiți”.

Tinerii au fost încântați de dialog și de ospeții pe care i-au avut alături. Privindu-i, nu aveai cum să nu te întrebi cum va arăta lumea pe care o vor construi, cum va arăta literatura de anticipație în anii în care ei își vor pune în practică ideile și proiectele care deja le-au dus faima, tinerii de la „Moisil” fiind câștigătorii multor competiții dificile de Informatică și de Robotică.

Ce este literatura SF

Stiințifico-fantasticul (numit și știință-ficțiune, SF sau science-fiction) este un gen artistic prezent cu precădere în literatură și cinematografie, a cărui temă principală este impactul științei și tehnologiei asupra societății și persoanelor.

Genul literar științifico-fantastic mai este cunoscut și sub denumirea de „literatură de anticipație” sau „literatură științifico-fantastică”.

Fiind în mod indisolubil legat de conceptul de știință, premisele pentru nașterea genului științifico-fantastic apar începând cu secolul al XVI-lea odată cu revoluția științifică, în special după descoperirile lui Galileo și Newton în astronomie, fizică și matematică. Isac Asimov stabilește ca premisă esențială revoluția industrială, crezând că științifico-fantasticul are nevoie de o dezvoltare larg răspândită și conștientă a relației dintre știință și tehnologie. Din aceste motive, pentru a identifica data nașterii științifico-fantasticului modern, s-a stabilit prin convenție aprilie 1926 când apare prima revistă americană de literatură științifico-fantastică, Amazing Stories”, editată de Hugo Gernsback, dată care marchează momentul în care științifico-fantasticul începe să devină un fenomen popular. Cu toate acestea genului îi pot fi atribuite numeroase opere anterioare, de la romanul gotic Frankenstein, de M. Shelley, la romanele științifice ale lui Jules Verne și H.G. Wells.

Maura ANGHEL

 

 

Puncte difuzare "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi:


Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Comunei Sipote, cu sediul in comuna Sipote, cod postal: 707485, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, telefon: 0232/238.333, fax: 0232/238.320, e-mail: primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal: 4045291, 2. Informatii generale privind obiectul vanzării, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 3 apartamente impreuna cu cotele indivize teren si cotele parte teren intravilan, proprietate privata a Comunei Sipote, identificate astfel: - Apartamentul numarul 2, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U1, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 549 mp. – gradina, nr, cadastral 60535, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 3, in suprafata de 64,84 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U3, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 543 mp. – gradina, nr, cadastral 60536, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 4, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U2, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 622 mp. – gradina, nr, cadastral 60537, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; conform HCL 85/10.07.2020 si temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Serviciul Administrare Patrimoniu sau se poate consulta pe site-ul: www.primariasipote.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se ridica de la sediul institutiei: 50 lei / exemplar, ce se achita in numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plata in contul nr. RO95 TREZ 24A7 0500 0200 130X Trezoreria Municipiului Iasi. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 29.07.2020, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 04.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 04.08.2020, ora 12.00, Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, Cladire Camin Cultural – sala . 6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: JUDECATORIA HARLAU, cu sediul in Str. Gheorghe Doja, nr, 1, Ors. Hirlau, Jud. Iasi, telefon 0232 722 344, fax 0232 722 622, e-mail jud-hirlau-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 10.07.2020.
 Moldovenii, favorizaţi la împărţirea banilor pentru inundaţii
15/07/2020 00:52

* din cele 1,29 milioane de lei destinaţi intervenţiilor de reabilitare a infrastructurii afectate de inundaţii, 1,01 milioane au ajuns in localităţi din judeţele Iaşi, Bacău, Botoşani, Vaslui şi Suce ...

 Criză de candidaţi la universităţile ieşene
15/07/2020 00:51

* chiar dacă, deocamdată, candidaţii la facultate se lasă aşteptaţi, după primele zile de inscrieri putem spune că Automatica şi Calculatoarele este cea mai ravnită facultate din Iaşi * la mare căut ...

Ieşenii vor şti în orice moment ce puritate are aerul din oraş
15/07/2020 00:00

  Cele 20 de puncte de monitorizare a calităţii aerului din municipiul Iaşi au fost montate iar de săptămana viitoare va deveni funcţional şi serverul, potrivit afirmaţiilor primarului Mihai C ...

Întâlnire între reprezentanţii Primăriei Iaşi şi echipa ICC
15/07/2020 00:00

  Reprezentantii Primăriei Municipiului Iasi incep activitătile prevăzute in cadrul programului 100 Intelligent Cities Challenge (ICC), succesorul programului Digital Cities Challenge, ambele lansa ...

Dănuţ a dat foc la casă şi a mimat apoi suicidul
14/07/2020 23:29

A venit starea de urgenţă, bărbatul nu a mai putut merge la muncă, fiind nevoit să petreacă zile in şir acasă, doar el şi consoarta. Tensiunea a sporit pas cu pas, spiritele s-au incins, punctul culmin ...

Vasile vrea să-şi vadă vecinul cât mai repede în puşcărie
14/07/2020 22:26

Vecini de gard intr-un sat din Răducăneni, Vasile A. şi Marian I. se duşmănesc total de ceva ani. Galceava lor a inceput de la trasatul hotarului dintre gospodării. Marian a fost primul care s-a adresat J ...

Dimitrie Cantemir, urmaş al lui Ginghis-Han?
14/07/2020 19:41

 Toată lumea a auzit de Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei acum peste trei secole, dar şi important savant mondial. Atunci cand a scris despre familia sa, Dimitrie Cantemir a produs senzaţia la vre ...

Campanie de identificare a vechilor atenee populare din Iași
14/07/2020 19:38

 Ateneul National din Iasi anuntă o nouă campanie -,,Căutăm Ateneu!”. Demersul a fost demarat in contextul in care Ateneul implineste anul acesta 100 de ani, dar si pentru că prima societate, in ...

14/07/2020 19:32

 În cursul zilei de marţi, 14 iulie, Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Romane de Fotbal a decis aprobarea "Protocolului medical pentru reluarea competiţiilor de fotbal amator". Docume ...

Procurorii ieşeni s-au mişcat mai bine în pandemie
14/07/2020 19:22

Pe mesele procurorilor au ajuns pentru soluţionare 50.991 dosare penale, cu 664 mai multe decat in aceeaşi perioadă a anului precedent. Dintre acestea, 302 cauze au fost in urmărire penală, iar restul de 5 ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!