Planul de calitate a aerului în municipiul Iaşi a primit aviz favorabil de la Ministerul Mediului

1calitate aeer

Dimensiune font:

| 28-07-2020 00:00

Unul dintre proiectele pe care consilierii locali le vor analiza în şedinţa ordinară de joi se referă la aprobarea raportului pentru trimestrul II aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Iaşi * acesta este structurat pe mai multe capitole, fiecare dintre acestea având un grad diferit de implementare

 


Modernizare parcului auto destinat transportului public este unul dintre capitolele cu 100% nivel de implementare. Astfel, a fost realizată înnoirea parcului auto destinat transportului public (Compania de Transport Public Iaşi) prin achiziţia de 100 autobuze având norma de poluare Euro 6, 44 autobuze electrice şi 16 tramvaie. Experimental, pe un număr de 10 autobuze cu norma de poluare Euro 6, au fost montate dispozitive de monitorizare a calităţii aerului pe traseele de circulaţie a autobuzelor, cu transmitere on-line a datelor specifice, informaţiile fiind puse la dispoziţia publicului. La nivelul Companiei de Transport Public laşi (CTP) s-a finalizat achiziţia unei autoutilitare de 12 tone (atelier mobil) cu norma de poluare Euro 6, care a înlocuit atelierului mobil existent (cu norma de poluare non-Euro) şi a unui buldoexcavator cu norma de poluare Euro 6. Totodată este în curs de derulare procedura de achiziţie a două autoutilitare de 3,5 t cu norma de poluare Euro 6, necesare întreţinerii căii de rulare a tramvaielor.

Modernizarea parcului auto Salubris SA este alt capitol realizat integral.

Astfel, s-au achiziţionat în total pentru perioada 2018 - 2019 un număr de 60 autovehicule noi Euro 6 sau electrice, în valoare totală de 20.657.474 lei fără TVA. Toate autospecialele achiziţionate În ultimii 3 ani respectă Standardele Europene EN 15429-3 valabile din martie 2015, cu referire la eficienţa colectării particulelor având clasificarea maximă de 4 stele.

În anul 2019 au fost contractate şi recepţionate 49 autovehicule noi Euro 6 sau electrice, cu valoarea totală de 15.924.796 lei fără TVA, iar în primele trei luni din  2020 au continuat  procedurile  de achiziţii  autovehicule  şi

autospeciale.

Şi parcul auto a SC Citadin a fost modernizat prin achiziţia de 19 autovehicule noi având norma de poluare Euro 6, la care se adaugă 37 maşini şi utilaje (autocamioane, tractoare, freză, răspânditor de materiale, cilindru vibrocompactor, tăietor beton asfalt etc) cu norma de poluare Euro 4, în valoare totală 1.538.915 lei.

Aer mai curat în Podu de Piatră

Lucrurile s-au mişcat în sens pozitiv şi în ceea ce priveşte sistematizarea zonei Podul de Piatră (intersecţie B-dul N.lorga şi Şoseaua Naţională). Aici, în 2019, au fost recepţionate lucrări de asfaltare în lungime de 6,235 km în valoare 22.578.987,96 lei fără TVA, în Şoseaua Naţională, Zona Podul de Piatră, intersecţie Bd-ul N. Iorga. Pentru fluidizarea traficului, intersecţia Podul de Piatră a fost semaforizată. De asemenea, în cursul anului 2019 s-au finalizat lucrările de demolare a pieţei agroalimentare „Podul de Piatră” precum şi desfiinţarea construcţiei în care se realizau activităţi de alimentaţie publică, ambele fiind amplasate în imediata vecinătate a staţiei IS -1.

În plus, în anul 2020 (trimetrul I, au fost demarate procedurile de achiziţie pentru obiectivul de investiţii „Proiectare Piaţeta Podului de Piatră”, unde urmează a fi realizat un parc.

Străzi splălate după un grafic bine stabilit

Salubrizarea eficientă a străzilor este un alt capitol unde toate măsurile propuse au fost realizate. Astfel, activităţile specifice de spălat şi stropit şi deszăpezire se efectuează conform graficelor de lucru aprobate, cu utilaje şi echipamente moderne (autocisterne, maşini autospeciale tip multicar, automăturători, aspiratoare urbane electrice, tricicluri electrice, motocu/toare), cu precădere în zonele cu trafic pietonal intens, zonele comerciale şi intersecţiile aglomerate. În vederea prevenirii pe termen lung a emisiilor de praf de pe partea carosabilă, este utilizată substanţa C-Force Urban, aceasta având un efect de retenţie a particulelor la sol, de unde sunt apoi curăţate şi aspirate. În anul anul 2019, suprafaţa salubrizată a fost de cca. 603.000.000 mp dintre care cca. 68.000.000 mp reprezintă salubrizare mecanizată (aspirat şi măturat mecanizat, spălat şi stropit mecanizat, deszăpezit mecanizat). Au fost salubrizate în total circa 9.714 km (străzi cu 2 benzi, cu lăţime totală de 7m) fiind depăşită suprafaţa salubrizată mecanizat în anul 2018.

Iaşul verde

Însă cea mai vizibilă şi mai spectaculoasă realizarea în ceea ce priveşte calitatea aerului o reprezintă reabilitarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. Dincolo de faptul că la nivelul municipiului Iaşi a fost semnat contractul de finanţare pentru derularea proiectului „Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar  de revitalizare  a  spaţiilor publice”, în cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha de spaţii verzi şi au fost întreţinute 283.85 ha spaţii verzi. La acestea se adaugă alţi 25.000 metri pătraţi şi încă 180 de hectare reabilitate sau întreţinute în perioada ianuarie – aprilie 2020. Nu trebuie omise nici acordurile de parteneriat cu instituţii privind regenerarea spaţiilor verzi, concretizate prin plantări de arbori. 

S-au făcut eforturi comune şi pentru spaţiile verzi din jurul blocurilor. Astfel, în cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha spaţii verzi, au fost plantaţi 33.909 arbori din speciile foioase şi răşinoase, 863.549 plante perene şi flori şi 74.645 mp gazon. De asemenea, s-a acordat material săditor dendrofloricol la asociaţiile de locatari şi instituţii după cum urmează: arbori - foioase - 1450 buc; arbori răşinoase - 603 buc; arbuşti - foioase – 33.393 buc; arbusti răşinoase - 28 buc; plante perene - 460 buc.

În ceea ce priveşte dezvoltarea de clădiri verzi, în data de 31 august 2018 s-a emis H.C.L. nr. 361 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru  contribuabilii bugetului local al Municipiului laşi care beneficiază în anii fiscali 2019 - 2020 de reducerea impozitului pe clădiri, pentru clădirile aflate în clasa energetică A. Până la la sfârşitul anului 2019, în urma evaluării dosarelor depuse, s-a propus spre aprobare acordarea facilităţilor fiscale de natura reducerii impozitului pe clădiri pentru 5 persoane juridice, în vederea încurajării dezvoltatorilor imobiliari să aplice pe scară largă principiile eficienţei energetice. Totodată, au fost înregistrate încă alte 6 solicitări în acest sens, acordarea facilităţilor fiscale de natura reducerii impozitului pe clădirii fiind alocată pentru anul 2020.

Alte stadii de implementare

Sunt şi capitole cu un grad ridicat de implementare. Vorbim aici de dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - varianta de ocolire Sud (stadiul realizării: 80%), extinderea/modernizarea arterelor de circulaţie (stadiul realizării: 85%), promovarea utilizării transportului public (stadiul realizării măsurii: 90%), stimularea introducerii vehiculelor electrice şi hibride în activitatea de taximetrie (stadiul realizării măsurii: 50 %), dezvoltarea  zonelor de acces pentru pietoni prin amenajarea de trotuare şi  alei pietonale inclusiv piste pentru biciclişti (stadiul realizării măsurii: 50 %), eficientizarea consumului de energie termică (stadiul realizării: 90%),

continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituţionale (stadiul realizării: 50%), conştientizarea cetăţenilor cu privire la nivelul real al calităţii aerului, la  implicaţiile asupra sănătăţii umane şi implicarea cetăţenilor în respectarea unor bune  practici privind poluarea aerului din municipiul laşi (stadiul realizării: 75 %).

Restanţe

Nu-i mai puţin adevărat că la alte capitole autorităţile au rămas datoare, însă doar pe considerentul că implementarea măsurilor depind de alte instituţii (Ministerul Transporturilor, CNAIR, CJ Iaşi, MLPDA). Aici este vorba de realizarea depozitului logistic de mărfuri lângă drumul de centură (stadiul realizării: 10 %). Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - varianta de ocolire Nord (stadiul realizării: 0%), dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - str. Trei Fântâni (stadiul realizării: 0%), varianta de ocolire Sud pentru traficul uşor (stadiul realizării: 0%), construirea de pasaje fluidizarea traficului din intersecţia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bd-ul Prof. Dimitrie Mangeron (stadiul realizării măsurii: 10%), continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale (stadiul realizării: 0%).

Planul de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi, care a fost elaborat ca urmare a unui Studiu de calitate a aerului, de către SC Enviro Ecosmart Galaţi, a primit aviz favorabil de la Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului şi Agenţia pentru Protecţia Mediului laşi nr.1/2248NT/22.06.2018 şi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 27.07.2018. Tudor DAMASCHIN

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:58

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate in domeniul public al comunei Gropniţa, judetul Iasi, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie. Spațiile din Dispensarul Uman sunt identificate astfel: 3. Spaţiul nr. 3 - suprafaţă totală de 37,10 mp, situat la parterul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 16,55 mp-Administraţie+spaţiu de 3,75 mp-Oficiu+spaţiu de 8,80 mp-Hol+spaţiu de 4,20 mp-Depozitare+spaţiu de 3,80 mp-G.S.) 4. Spaţiul nr.4 - suprafaţa totală de 44,97 mp din care: 27,40 mp spaţii cabinete+17,57 mp spaţii comune, situat la etajul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 18,45mp-Camera pentru tratamente+ spaţiu de 8,95 mp-Centru personal); 5. Spaţiul nr. 5- suprafată totală de 32,47 mp din care: 14,90 mp spaţiu cabinet+17,57 spaţii comune ,situat la etajul clădirii Dispensarului medical (spaţiu 12,25 –cabinet stomatologie + 2,65 mp-Sterilizare). Concesionarea se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Hotărârii Consiliului Local nr. 110 / 18.12.2020. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei comunei Gropnita, Compartimentul achiziții publice. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita in numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.03.2021, ora 12:00. Ofertele se depun la sediul Primariei, data-limita de depunere a ofertelor: 26.03.2021, ora 10:00, intr- un exemplar. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.03.2021, ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Gropnița, judetul Iasi. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Iasi, strada Elena Doamna, nr. 1A, CP 700398, tel 0232260600, fax 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro
Comentarii la postarea pimarului Mihai Chirica referitoare la situatia clubului de fotbal POLITEHNICA IASI
06/03/2021 14:37

  Mitica Ungureanu Vrăjeală că si Simirad,care nu tinea deloc cu Sportul si sportivii in sine. O singura exceptie a f ...

Amenințare cu bomba la Hotel Unirea în Iași! Perimetru de protecție
06/03/2021 13:38

 Amenintare cu bomba la Hotel Unirea in Iasi! Politisti, jandarmi si pompieri sunt la fata locului. UPDATE Martorii spun că nu au fost evcuati toti cei cazati in hotel. A mai fost adusă o autospecia ...

Un deţinut vrea să fie pus în libertate ca să se trateze de constipaţie!
06/03/2021 11:56

Ieşeanul Cristi B. (27 de ani) e unul din cei mai insistenţi hoţi din judeţ, ajungand deja la a cincea condamnare pentru furt calificat. La inceput, in 2012, pedepsele au fost mici, de un an, un an şi jum ...

Cursuri suspendate in 4 scoli iesene dupa ce 9 elevi si 7 profesori au fost testati pozitiv la COVID-19 in ultimele 24 de ore
06/03/2021 10:50

 Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 3235 din 4 februarie 2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activitătii in cadrul unitătilor/institutiilor de invătămant in  conditii de ...

10.627 de elevi din județul Iași vor participa începând de luni la Programul național pilot de tip „Școala după școală“
06/03/2021 10:46

 Ieri, 5 martie 2021, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a stabilit unitătile de invătămant iesene care vor organiza activităti remediale in cadrul Programului national pilot de tip „Scoala după ...

Trei noi focare de COVID-19 descoperite in judetul Iasi in ultimele 24 de ore
06/03/2021 10:43

 Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia a 3 focare Covid-19 in Judeţul Iaşi:   CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILI ...

FOTO O șoferiță de 20 de ani din Suceava, surprinsă cum plimba patru copii atârnați de mașină
06/03/2021 09:57

 O soferită de 20 de ani dintr-o comună din judetul Suceava a fost amendată după ce a fost surprinsă plimband patru minori care se tineau de barele metalice exterioare ale masinii Imaginile au apărut ...

VIDEO Incendiu la Palatul Administrativ din Suceava
06/03/2021 09:53

 Un incendiu a izbucnit, sambătă dimineata, la Palatul Administrativ din Suceava, unde este sediul prefecturii judetene.   Purtătorul de cuvant al ISU Suceava, lt. Alin Găleată, a precizat ...

Numărul elevilor bolnavi de COVID este în creștere. Peste 30 de elevi și profesori au fost depistați pozitiv
06/03/2021 09:30

Cateva zeci de cadre didactice şi elevi din judeţul Iaşi au fost raportate joi şi vineri ca fiind pozitive la testarea pentru Covid-19. Astfel, 13 elevi au fost confirmaţi in total in cele două zile de c ...

„Ne dorim liniște. Niciun artist nu poate crea dacă nu are o stare de armonie interioară”
06/03/2021 09:02

  „Vin ca un domn străin, cu un gand pacificator si imi doresc să ofer o imagine bună Operei Nationale Romane Iasi. Sunt interesat să rezolvăm problemele colectivului, care să fie ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei