Politehnica Iaşi este executată de Consiliul Judeţean

default

Dimensiune font:

| 09-07-2016 05:10

SC Fotbal Club Politehnica Iaşi SA şi falimentara SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA se află pe lista neagră a debitorilor * Consiliul Judeţean Iaşi are de recuperat de la cele două societăţi o sumă totală de 2,2 milioane lei, anunţând că pe numele lor au fost întocmite dosare de executare la începutul acestei luni * creanţele datează încă din anul 2006, când CJ Iaşi a semnat un contract de asociere cu Politehnica Iaşi în valoare de un milion de lei


Consiliul Judeţean Iaşi a publicat, la începutul acestei luni, o listă a debitorilor, persoane fizice şi juridice, faţă de care instituţia are creanţe de recuperat şi pentru care au fost întocmite dosare de executare în baza titlurilor executorii emise până la data de 30 iunie 2016. În total, CJ Iaşi a calculat o sumă de 2,4 milioane lei, reprezentând debite plus majorări. Pe lista debitorilor, poate cel mai important nume este al SC Fotbal Club Politehnica Iaşi SA, societate aflată în insolvenţă. Potrivit informaţiilor oferite de şefii judeţului, societatea figurează cu un debit plus majorări care se ridică la 1.021.960 lei, sumă datorată dintr-un contract de asociere semnat în septembrie 2006, prin care CJ Iaşi aproba finanţarea sportului de performanţă cu suma de 1 milion de lei din fondul de rezervă al instituţiei. În noiembrie 2006, două luni mai târziu de la semnarea acordului de asociere, CJ Iaşi îşi dă seama că „asociatul administrator se află, din culpa sa, în imposibilitatea de a restitui sumele aduse ca aport la prezenta asociere de ceilalţi doi asociaţi” arătând că SC Fotbal Club Politehnica Iaşi SA riscă proceduri de executare a drepturilor TV, de reclamă şi publicitate, a sumelor obţinute din vânzarea de bilete şi abonamente, obligarea asociatului administrator la vânzarea de jucători şi executarea sumelor rezultate din această vânzare, aşa cum se arată într-o rectificare a hotărârii iniţiale ce viza contractul de asociere. De altfel, încă de atunci s-a încercat executarea silită a SC Fotbal Club Politehnica Iaşi SA, însă procedurile au eşuat de fiecare dată. Patru ani mai târziu, în 2010, CJ Iaşi publică o listă a debitorilor în care apare, din nou, numele societăţii Politehnica Iaşi cu un debit de 920.727 lei, arătând că nu s-a procedat la executarea silită, situaţia rămânând la fel până în prezent, sigura modificare fiind diferenţa reprezentată de dobânzi. „Noi am făcut toate demersurile legale pentru recuperarea creanţelor dar este un proces de lungă durată”, a precizat Maricel Popa, preşedintele CJ Iaşi. Lichidatorul care se ocupă de situaţia SC Fotbal Club Politehnica Iaşi SA este Euro Business LRJ, administrator judiciar în consorţiul de la Fortus SA. Ultima convocare a creditorilor Politehnica Iaşi a avut loc luna trecută.

 

Datorii record la Drumuri şi Poduri

 

Falimentara SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA figurează, la începutul acestei luni, cu debite de 1.179.705 lei către CJ Iaşi, de zece ori mai mari faţă de acum şase ani. De situaţia acestei societăţi se ocupă acelaşi lichidator, Euro Business LRJ, iar creanţele au provenit din dividente şi ajutor de stat, la care s-au adăugat dobânzi. În cazul SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA, procedura de insolvenţă a fost deschisă în februarie 2012. În 2015, valoarea creanţelor pretinse se ridica la 37.591.365 lei în condiţiile în care, la finele lui 2014, societatea avea un sold final de doar 9.029 lei. În 2010, SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA avea sume datorate din dividente şi majorări de doar 124.912 lei către CJ Iaşi.

Pe lista debitorilor se mai află SC Agricola SA Miroslava, cu un debit de 4.553 lei, SC Comptom SA Tomeşti, cu debit de 21.158 lei, şi SC Agroind SA Ciurea cu 536 lei. Tot aici apar numele SC Moldova Tricotaje, având un debit de 19.972 lei, şi SC Nectar SA Paşcani, cu debit de 21.350 lei. Toate aceste societăţi se află în insolvenţă, iar debitele reprezintă impozite pe salarii aferente anului 1999. De asemenea, SC Agroprest SRL, aflată în insolvenţă, are o creanţă către CJ Iaşi în valoare de 112.945 lei, sumă datorată din chirie, lipsa folosirii spaţiului şi penalităţi de întârziere. Pe lista debitorilor se află şi comuna Tomeşti, cu 8.667 lei, sumă datorată din cota de 40% din impozitul asupra mijloacelor de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone şi majorări de întârziere calculate pentru neplata la termen a obligaţiilor. 

 

Cauți un loc de muncă? Vezi aici anunțurile de angajare! 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:44

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
FOTO-VIDEO: Reportaj la
02/08/2022 14:54

Într-un colţ de rai, pe ţinuturile Bucovinei, este situat varful Dadu. Pentru a ajunge la el, am ajuns pană in Iacobeni, iar de acolo am virat la dreapta pană la Carlibaba. Într-o zi de iulie, ...

Liberalii, ținta atacurilor unui deputat PSD
18/12/2019 10:54

    Deputatul social-democrat Răzvan Rotaru are o sumă de reprosuri pentru liberalii din Botosani care in urmă cu un an au votat impotriva bugetului de stat, iar acum se laudă cu alocările fina ...

Marea grijă a şoferului beat: să nu-i agite poliţistul petul cu bere
25/11/2019 18:53

 O nouă culme a impertinenţei manifestată de un conducător auto depistat la volan sub influenţă bahică a fost atinsă cu ocazia turului doi al alegerilor prezidenţiale. I.C., in varstă de 28 de an ...

„ZooMonetar - Fauna lumii pe bancnote şi monede”, la BNR Iaşi
22/11/2019 00:00

  * Sucursala Regională Iaşi şi Muzeul Băncii Naţionale a Romaniei au inaugurat, ieri, expoziţia „ZooMonetar - Fauna lumii pe bancnote şi monede” * proiectul este iniţiat in parteneria ...

Mecanica, marele pariu al învăţământului profesional ieşean
21/11/2019 00:00

  * domeniile cu cele mai mari solicitări din partea operatorilor economici pentru includerea in planul de şcolarizare 2019-2020 au fost cele de mecanică - 910 locuri * totodată, s-au format 5 noi cla ...

Puterea şi opoziţia din CJ se pun la aceeaşi masă, pentru a soluţiona soarta a 46 de proiecte
19/11/2019 00:00

  Consilierii judeţeni se vor intruni din nou maine, avand in dezbatere 46 de proiecte de hotărare. Printre acestea se află şi proiectul privind solicitarea de trecere din administrarea Consiliului Lo ...

Începe Postul Crăciunului
15/11/2019 11:11

      După Lăsatul Secului, petrecut ieri, in seara de Sfantul Filip, astăzi incepe Postul Crăciunului, una dintre cele patru mari perioade de ajunare randuite de Biserica Ortodoxă. Post ...

Un tânăr din Iași, beat și fără permis, nu a oprit la semnalul politistilor. Oamenii legii l-au urmarit 1km
10/11/2019 12:51

În jurul orei 01.00, in timp ce patrulau in zona Horlesti, politistii din Letcani au observat o masină cu un comportament destul de suspect in trafic. Oamenii legii au facut semn de oprire autoturismulu ...

Poliţiştii din Popricani, cei mai iscusiţi vânători de şoferi băuţi
09/11/2019 20:04

Datele statistice arată fără dubiu faptul că poliţiştii din Popricani sunt foarte dibaci in depistarea şi prinderea şoferilor ce conduc sub influenţa alcoolului. Numai in primele 10 luni din 2019, pe r ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei