59833a95-496c-4807-8c3c-853bb42abed4

Dimensiune font:

Proteste la Socola - Conducerea Instututului de Psihiatrie face lumină în cazul celor 91 de disponibilizări

| 30-03-2020 13:15

* astăzi, câteva zeci de salariaţi din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași au protestat, din nou, asupra unei „posibile” măsuri de concediere colectivă pe care ar fi luat-o managerul Adrian Bogdan Şaramet * conducerea Institutului a explicat, în replică, cum de s-a ajuns la acestă situaţie şi ce măsuri s-au luat


Salariaţii nemulţumiţi susţin că „noul manager interimar al Institutului de Psihiatrie Socola Iași - Şaramet Adrian Bogdan, având în vedere starea de urgență în care ne aflam la momentul actual și faptul că se organizeză angajări pe o perioada determinată de 6 luni în spitale, dorește să desfacă un număr de 91 de contracte de muncă ale asistenților medicali și infirmierilor, posturi care au fost ocupate în urma unui concurs aprobat și organizat de către Ministerul Sănătății Naționale în Septembrie 2019. Pe parcursul a 3 săptămâni, domnul Şaramet Adrian Bogdan a făcut și a anulat de 2 ori deciziile de desfacere a contractelor de muncă motivând că sunt prea mulți angajați și nu sunt bani suficienți întrucât nu s-au alocat bani pentru ultimele angajări, subliniind faptul că din cauza noastră nu pot fi plătiți restul angajaților spitalului. Totodată, acesta a afirmat că peste o lună sau două va organiza un alt concurs, dar cu mai puține locuri (40-50 de locuri)”, se arată în comunicatul-protest al angajaţilor Institutului, transmis ieri autorităţilor.

Aceştia susţin că doresc să fie lăsați să muncească, „să ne facem datoria față de pacienti și să nu mai trăim cu frica zilei de mâine din cauza dorințelor actualului manager al Institutului de Psihiatrie Socola Iași”.

Conducerea Institutului de Psihiatrie Socola explică măsurile luate

Într-un punct de vedere oficial asupra acestor lucruri, conducerea Institutului de Psihiatrie Socola a precizat astăzi că respectivul concurs organizat de instituţie în vederea ocupării posturilor vacante de asistenţi medicali generalişti debutanţi şi infirmieri (anunţ înregistrat sub nr. 15588/20.08.2019), a debutat cu mai multe sincope. „Organizarea concursului nu a ţinut cont de dispoziţiile HG 286/201,1 în sensul nerespectării dispoziţiilor art 5 din REGULAMENTUL-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,,Art. 5 (1)În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul instituţiilor sau autorităţilor publice transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor. (2) Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante;b) fişele de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante întocmite şi aprobate în condiţiile legii;b)fişa de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante întocmită şi aprobată în condiţiile legii; c) bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul structurii de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant; d) propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; e) tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz; f) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare. (3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant sau temporar vacant este transmisă compartimentului de resurse umane şi aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (4)Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei”, se arată în comunicatul de presă al Institutului de Psihiatrie Socola.

Instituţia consideră că respectivul concurs s-a iniţiat şi desfăşurat cu nerespectarea dispoziţilor art 30 alin 1 lit c pct 2 din Regulamntul Intern înregistrat sub nr. 11481/14.06.2019, în sensul - ,,Comitetul Director propune managerului în vederea aprobarii organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în urma consultarii cu sindicatele, conform legii”. De asemenea, anunţul înregistrat sub nr. 15588/20.08.2019 a suferit o sumă de modificări succesive, modificări ce ţin de esenţa acestuia. „Astfel, anunţul înregistrat sub nr. 15588/20.08.2019 a fost transmis către Monitorul Oficial spre publicare având semnătura „pentru manager” a doamnei Gina Grecianu, şef Serviciu administrativ tehnic. De asemena, acest anunţ înregistrat sub nr. 15588/20.08.2019 a suferit o altă modificare de esenţă în sensul că s-au modificat condiţiile specifice pe care trebuiau să le îndeplinească candidaţii pentru ocuparea posturilor de asistent medical generalist debutant ce urmau să ocupe posturile vacante din cadrul secţiilor de paliaţie, condiţii specifice precizate în mod imperativ de către dispoziţiile art. 3 din Anexa 4 a OMS 253/2018 Nivelul 3 - Îngrijirile paliative specializate sunt asigurate de echipe interdisciplinare care cuprind următoarele categorii de personal: b)asistenţi medicali absolvenţi ai unui program de specializare îngrijiri paliative sau cu studii masterale în îngrijiri paliative sau al unui program de educaţie medicală continuă de îngrijiri paliative de 120 de ore de educaţie medicală continuă şi experienţa clinică în paliaţie de minim 3 ani de zile”, se mai arată în comunicat.

Varii încălcări ale legii

Conducerea Institutului de Psihiatrie Socola susţine că, în condiţiile în care în anunţul iniţial semnat de către domna Gina Grecianu apar inserate condiţiile prevăzute de către art. 3 din Anexa 4 a OMS 253/2018 acest anunţ a suferit o modificare în sensul că pentru postul de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale şi studii superioare „Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţia specifica a art 3 Anexa 4 a OMS 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative în termen de 12 luni de la senarea contractului individual de munca”. „Acest concurs a fost suspendat în baza deciziei nr.372/20.09.2019. Această decizie a fost emisă de către conducerea unităţii, având în vedere Ordonanţa din 18.09.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, emisă în dosarul nr. 73/P/2019 prin care se informează conducerea unităţii despre împrejurarea că s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice în sensul că sunt date şi indicii că membrii comisiilor de concurs ar fi divulgat subiectele de la proba scrisă, înainte de desfăşurarea acesteia”, se mai arată în comunicat.

Conducerea Institutului atrage atenţia asupra faptului că, în cazul în care suspendarea concursului prin decizia nr. 372/20.09.2019 a avut ca temei Ordonanţa din 18.09.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi emisă în dosarul nr. 73/P/2019, în mod firesc trebuia să existe o altă ordonanţă a aceleiaşi unităţi de parchet prin care să se informeze unitatea despre clasarea dosarului penal în ceea ce priveşte suspiciunile de fraudare a concursului. Concursul organizat a fost reluat în baza deciziei nr.489/09.12.2019, stabilindu-se un nou calendar de concurs, calendar ce nu a respectat dispoziţiile art. 24 alin 5 din HG 286/2011: (5) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz (la data 24-nov-2014 Art. 24, alin. (5) din titlul I, capitolul II, secţiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotărârea 1027/2014). „Cum afişarea rezultatelor la proba scrisă s-a realizat în data de 18.09.2019, stabilirea noului calendar de concurs a încălcat dispoziţiile imperative ale legii. Faţă de data suspendării concursului (20.09.2019) şi faţă de data deciziei de reluare a concursului (09.12.2019) calendarul de desfăşurare a concursului nu a respectat riguarea art 24 alin 5 din HG 286/2011. În temeiul deciziei nr. 502/18.12.2019, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmier a fost amânat până în data de 15.01.2020. Şi această decizie încalcă dispoziţiile art 24 alin 6 din HG 286/2011: (6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz (la data 24-nov-2014 Art. 24, alin. (6) din titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 1027/2014). În temeiul dispoziţiilor art Art. 40 din HG 286/2011 candidaţii declaraţi admişi trebuiau să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor la proba interviu. (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere. (la data 24-nov-2014 Art. 40, alin. (2) din titlul I, capitolul II, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 29. din Hotărârea 1027/2014). (3) În cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de muncă se încheie pe perioada absenţei titularului postului. (4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei înştiinţări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv”, se mai arată în cumunicatul Institutului de Psihiatrie Socola.

Sindicatele au fost de acord cu desfacere a contractelor de muncă ale noilor angajaţi

Instituţia medicală mai precizează că în data de 13.01.2020, managerul unităţii a decis prin deciziile nr. 12-17/13.01.2020 modificarea contractelor individuale de muncă ale unui număr de 6 angajaţi, candidaţi ce au promovat concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenţi medicali generalişti debutanţi. Astfel, la sfârşitul programului de lucru s-a dispus prezentarea la post începând cu data de 13.01.2020 a susnumiţilor. Prezentarea la post a acestor candidaţi s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art 40 alin 1 din HG 286/2011: „(1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării”. „Demn de remarcat este că aceste decizii sunt vizate de legalitate de către dna Gina Grecianu – şef Serviciu administrativ tehnic, aceeaşi persoană ce a semnat şi anunţul de organizare a concursului trimis spre publicare către Monitorul Oficial, în condiţiile în care doi dintre cei trei consilieri juridici ai unităţii se aflau în activitate. Un alt motiv prin care se susţine suspendarea concursului a fost şi concluzia Ministrului Sănătăţii prin Raportul Corpului de Control, raport ce a precizat ca acest concurs să fie anulat, având în vedere neregulile sesizate în organizarea şi desfăşurarea acestuia. Cererea de anulare trebuia făcută în termen de 5 zile de la primirea raportului. Raportul a fost primit la sfărşitul lunii noiembrie 2019. Unitatea a demarat procedura juridică de anulare a concursului, procedură ce face obiectul dosarului nr. 7885/99/2019 a Tribunalului Iaşi - dosar înregistrat pe rolul instanţei în data de 20.12.2019. Un alt punct de vedere în susţinerea suspendării desfăşurării concursului a fost şi acela prevăzut de către dispoziţiile art. 38 din. OUG 114/ 2018: ,,În perioada 2019-2021, numărul maxim de .posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget”. Fondul de salarii aferent lunii decembrie, salarii având ca sursă de finanţare Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este constituit din suma de 7.619.340 lei, ceea ce reprezintă aproximativ 87% din bugetul unităţii. În urma încheierii celor 91 de contracte individuale de muncă în ianuarie 2020 fondul de salarii a fost în februarie 2020 de aproximativ 97%. În urma consultării cu sindicatele (proces verbal 6131/23.03.2020), acestea au fost de acord cu măsura radicală de desfacere a contractelor de muncă ale celor noi angajaţi, în conformitate cu dispoziţiile art 31 alin 3 Codul Muncii. În urma consultării cu medicii (proces verbal nr 5313/19.03.2020), şi aceştia au fost de acord cu luarea acestei măsuri. Aceaşi decizie au luat-o şi membrii Comitetului Director. S-a solicitat punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii în legătură cu aceste măsuri. Prin adresa nr. 754/24.03.2020, Ministerul Sănătăţii a confirmat legalitatea acestei măsuri cu recomandarea de a lua legătura cu DSP Iaşi pentru un eventual transfer al acestor salariaţi la alte unităţi sanitare. Prin adresa nr. 6240/24.03.2020 s-a solicitat DSP Iaşi sprijin în legătură cu transferul acestor salariaţi. NU s-a primit nici un răspuns. La sfârşitul lunii martie 2020 încasărilepentru servicii medicale şi influenţe salariale sunt în sumă de 8.897.030 lei, iar cheltuiala salarială lunară este de 8.240.586 lei, reprezentand un procent de 92,62 %. Cheltuieleile lunare pentru funcţionarea Institutului sunt în sumă de 1.800.000 lei (medicamente = 533.700 lei, materiale sanitare = 100.000 lei, reactivi = 50.000 lei, dezinfectanţi = 166.000 lei, alimente = 200.000 lei, utilităţi 400.000 lei, materiale curăţenie = 100.000 lei). Aceste cheltuieli de întreţinere şi funcţionare = 250.000 lei, ceea ce reprezintă 20 % din total cheltuieli, fapt care duce la un procent de 112%. În data de 27.03.2020 s-au emis deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă ale acestor salariaţi, contracte de muncă ce au încetat începând cu data de 30 03.2020, în temeiul dispoziţiilor art 31 alin 3 Codul Muncii – „3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia”, se arată în comunicatul semnat de conducerea Institutului de Psihiatrie Socola.

Daniel BACIU

 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
China AMENINȚĂ Marea Britanie. Acțiunile din Hong Kong vor avea „consecințe”
03/06/2020 15:57

 China a acuzat Marea Britanie că „comentează orbeste si intervine grosolan in afacerile noastre interne”, după ce britanicii iau atitudine in legătură cu noua lege de securitate pentru Ho ...

Liga I, din 12 iunie. Programul etapei a 3-a din play-off și play-out
03/06/2020 15:51

  Vineri, 12 iunie Ora 20.00 Universitatea Craiova - FC Botosani   Sambătă, 13 iunie   Ora 14.30 FC Voluntari - Academica Clinceni Ora 17.00 Sepsi OSK - FC Hermannstadt Ora 20.00 Astra ...

Președintele CCR, mesaj tranșant pentru șeful DNA: 'Să aplice deciziile Curții, nu să le comenteze'
03/06/2020 15:40

 "Deşi apreciez calităţile profesionale, greutatea funcţiei, care cad pe umerii dumnealui, nu am inţeles care este misiunea dansului. Misiunea dansului este să-şi mobilizeze procurorii ca să- ...

Decizia care poate produce un cutremur în sistemul de pensii! Un fost agent de poliție ia acum o pensie la nivelul unui șef al Poliției Capitalei
03/06/2020 15:25

 Salariul de functie, trecut in decizia initială, era de 533 de lei. După hotărarea magistratilor hunedoreni, acesta a fost majorat la 1.450 de lei, in conformitate cu H.G. nr. 1/2017.   „D ...

Un local din Cluj a impresionat presa din întreaga lume: Netflix vrea să filmeze aici un serial / VIDEO
03/06/2020 15:10

 Unul dintre cele mai impresionante localuri din Cluj a devenit locuinţă. Pentru 1.000 de euro se poate locui o lună in lumea fantastică creată de designeri. Netflix vrea să filmeze aici un serial, c ...

Zeci de mii de persoane au manifestat la Houston, în Texas, în semn de omagiu faţă de George Floyd
03/06/2020 15:06

 Între manifestanţi s-au aflat mai mulţi membri ai familiei lui George Floyd şi aproximativ 50 de cowboy de culoare, pe cal, imbrăcaţi cu tricouri cu efigia lui Floyd. Trecand prin faţa vitrin ...

OFICIAL Câte teste de COVID-19 au fost făcute în România până astăzi
03/06/2020 14:55

 Astfel, diferenta de la o zi la alta, in ceea ce priveste numărul de teste este de 10.592. De asemenea, pană astăzi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19669 de cazuri de persoane inf ...

Vești bune pentru românii cu rate. Indicele ROBOR a SCĂZUT
03/06/2020 14:11

 Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobandă variabilă, a coborat la 2,37%, de la 2,39% marţi, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 2,42% pe an, de la 2,46% p ...

FLAGRANT DGA: un polițist a REFUZAT o MITĂ de 1.000 de euro de la un șofer
03/06/2020 14:00

 Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Bihor au prins in flagrant un bărbat in varstă de 45 ani, din Oradea, in timp ce dădea mită 1.000 de euro unui politst rutier, pentru a scăpa de răspundere d ...

Grav accident rutier, cu victime, la Hanu Conachi
03/06/2020 13:39

 Grav accident rutier, in judeţul Galaţi, in această dimineaţă. Accidentul s-a produs in jurul orei 09.50, in localitatea Hanu Conachi, comuna Fundeni, pe sensul de mers Galaţi -Tecuci. Un bărbat de ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!