download

Dimensiune font:

Scrisoarea și mesajul pastoral pentru Paști ale PS Petru Gherghel

| 20-04-2019 05:14

  

Drumul victoriei şi al înălţării
Pentru înălţare este nevoie de umilinţă şi sacrificiu

 

 

Retrăim şi anul acesta, cu vie credinţă şi multă însufleţire, bucuria învierii Domnului. Este ziua victoriei lui Isus şi a înălţării sale după clipa întunecată din Vinerea Mare. După întunericul de pe Calvar, soseşte clipa învierii şi a luminii. A fost nevoie de umilinţă şi moarte pentru a ajunge şi a trăi cu mare bucurie ceasul biruinţei şi al înălţării. Acesta a fost drumul ales de Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul omului, pentru a împlini voinţa Tatălui ceresc şi pentru a oferi fiilor săi răscumpărarea: drumul crucii, drumul jertfirii şi al morţii.

Misterul Paştelui ne face să înţelegem că acela care a înviat a trebuit mai întâi să treacă prin proba morţii, dovedind cea mai mare umilinţă pe care omul a putut-o cunoaşte în istoria sa. Isus, care s-a umilit până la moarte, şi încă moartea pe cruce (cf. Fil 2,8), înviind glorios din morţi, ne învaţă care este adevărul despre viaţa omului, un adevăr întărit de înţelepciunea divină, şi anume că orice înălţare autentică presupune jertfă şi umilinţă. Numai după ce „s-a nimicit pe sine” a putut Isus să se ridice şi să învingă moartea. Acest adevăr al victoriei asupra morţii reprezintă pentru cei ce cred lecţia bobului de grâu”, care ne descoperă acelaşi adevăr, confirmat de natură, că oricărei înălţări îi precedă, într-un anumit sens, umilinţa şi moartea. În multe feluri s-a umilit Isus Cristos pe parcursul vieţii sale ascunse şi publice, însă alegerea morţii pe cruce şi a aşezării trupului său într-un mormânt reprezintă în gradul cel mai înalt legea germenului vieţii aşezat de Creator în om, în făptura sa cea mai iubită, care nu poate să fie învinsă de nimic, nici chiar de moarte.

Destinul bobului de grâu ne face să trăim nădejdea că, murind în Cristos şi prin Cristos, ne vom bucura de o speranţă vie, cea a vieţii fără de sfârşit. Acest bob de grâu - imagine a lui Isus - a căzut de sus, de la înălţimea cerului; a fost sacrificat, pentru ca noi, cei de jos (cf. In 8,23), să ne transformăm, să ne ridicăm, să ne desprindem de legăturile noastre pământeşti, de tot ceea ce este păcat, ca să devenim capabili să trăim în lumina învierii. Papa Francisc spunea într-o predică pascală: Isus, bobul de grâu semănat de Dumnezeu în brazdele pământului, a murit ucis de păcatul lumii, a rămas două zile în mormânt; însă moartea lui conţinea întreaga putere a lui Dumnezeu, care s-a eliberat şi s-a manifestat în a treia zi: învierea Domnului nostru Isus Cristos”.

În moartea lui Isus putem contempla, aşadar, umilinţa şi înălţarea deopotrivă. Sfântul Paul ne vorbeşte despre moartea Mântuitorului ca despre o umilire: S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte” (Fil 2,8). Sfântul Ioan, evanghelistul, în schimb, ne redă cuvintele lui Isus despre propria răstignire, văzând în ea o înălţare: Iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la mine” (In 12,32). Înălţarea nu exclude niciodată umilinţa, ci o presupune. O credinţă superficială poate privi umilinţele pe care ni le oferă experienţa vieţii cu o atitudine ostilă, respingătoare, reproşându-i lui Dumnezeu că prin ele ne simţim înjosiţi, dispreţuiţi şi lipsiţi de orice valoare. O credinţă matură ştie însă că toţi cei plăcuţi Domnului se încearcă în cuptorul umilinţei (cf. Sir 2,5), nu pentru a fi zdrobiţi, ci pentru a fi făcuţi demni de o mai profundă comuniune cu Dumnezeu.

Inspirându-ne din îndemnul sfântului Paul, vrem să formăm în noi sentimentele pe care le întâlnim la Isus (cf. Fil 2,5), să ne facem proprie virtutea umilinţei în mediile principale în care ne desfăşurăm viaţa: familia, şcoala, locul de muncă; să acceptăm sacrificiul drept cale prin care ne „nimicim” în favoarea celorlalţi, în numele iubirii, pentru a ne înălţa tot mai mult la Dumnezeu, la cele de sus (cf. Col 3,1), având convingerea că, prin eliberarea de păcat, Isus este învingător în noi şi ne face vrednici să ne înălţăm împreună cu el, de vreme ce locuieşte în sufletele noastre.

Creştinismul pe care îl profesăm şi îl mărturisim nu este o moştenire a celor învinşi, a celor fără orizont sau a celor al căror orizont de viaţă este închis sau întunecat. Cel credincios, chiar dacă ar trebui să treacă prin nenumărate suferinţe şi încercări, are un fundament în Isus Cristos, care a transformat moartea din Vinerea Mare în bucuria din Duminica Paştelui. Acesta este cu adevărat suportul celui ce crede, ştiind că încercarea şi suferinţa, chiar dacă ar dura zile, luni sau ani, vor face până la urmă loc germenului vieţii, seminţei învierii din suflet, acoperite trecător de pulberea întunecată a pământului, însă gata să se trezească din întunericul mormântului la bucuria luminii şi a vieţii.

Îndreptându-se spre Ierusalim - unde ştia că va fi dat pe mâna păcătoşilor care îl vor biciui şi răstigni, cum ne relatează evangheliştii -, Isus, care avea de la Tatăl mandatul să se dăruiască pentru toţi, îi anunţă pe ucenici de trei ori despre drumul jertfei sale, când va fi dat morţii din partea celor răi. El îi încurajează pe cei trei apostoli, Petru, Ioan şi Iacob, le arată pe muntele schimbării la faţă chipul său strălucitor şi îi face să audă glasul Tatălui, iar apoi îi invită să-l urmeze până sus pe un alt munte, pe Calvar, locul supremei sale mărturii şi iubiri, pentru ca ei, cei aleşi, să fie întăriţi pe drumul lor de martori şi vestitori ai Celui Înviat. Argumentul cel mai puternic al misiunii sale mântuitoare trebuia să fie jertfa supremă a iubirii sale: iubirea l-a adus pe pământ - iubirea trebuia să fie imboldul jertfei sale răscumpărătoare.

Sunt vrednice de amintit mai ales cuvintele lui Isus adresate apostolilor în drumul său spre Ierusalim, spre Calvar şi spre cruce: „Şi a început Isus să le arate ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor şi a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie” (Mt 16,21), adevăr pe care ni l-a prezentat şi evanghelistul Marcu: „Atunci a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie. Şi le spunea aceasta în mod deschis” (Mc 8,31-32).

Dragi fraţi şi surori,

În bucuria acestui măreţ şi mângâietor adevăr, să trăim Paştele cu simţăminte adânci de credinţă, apropiindu-ne mai ales de cei care cu dor aşteaptă trecerea Domnului prin sufletul lor însetat de pace şi prin locuinţa lor săracă şi lipsită de căldura iubirii reciproce, pentru a revărsa asupra ei o rază a luminii învierii sale.

Să stăm mai aproape de cei care sunt copleşiţi de încercări şi dezamăgiri, pentru ca încrederea lor în Domnul să fie mai motivată; să fim alături de cei care, crezând că se descurcă şi fără Dumnezeu, aleg să se încreadă doar în propriile puteri şi capacităţi, ca şi ei să fie convinşi că viaţa îşi găseşte sens doar în Cel care a creat-o şi care îi poate oferi împlinire. Să ne apropiem cu mai multă căldură de cei care s-au îndepărtat de Biserică, arătându-se intoleranţi faţă de greşelile şi slăbiciunile ei, ca să înţeleagă adevărul că ea este pentru toţi un loc de purificare personală şi de regăsire comunitară a lui Dumnezeu. Să trăim cu toţii bucuria Învierii ca pe cel mai mare dar pe care-l putem primi de la cel ce este viaţa şi învierea noastră.

În faţa tuturor greutăţilor, să spunem şi noi împreună cu apostolul Petru: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice” (In 6,68). Numai tu eşti învierea şi speranţa noastră.

Doar aşa vom putea cânta împreună cu toţi cei care cred în misterul învierii Domnului: Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă şi speranţă dăruindu-le!Amin.

Iar vouă, tuturor, vă doresc: Sărbători fericite!

Paşte binecuvântat!

Petru Gherghel, 
episcop de Iaşi

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

Publicaţie de vânzare a SC Macormar Invest SRL LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Macormar Invest SRL, cu sediul în Sat Pralea, Comuna Căiuți, Jud. Bacău, CUI 17013846 RC J4/2236/2004 - societate în faliment, Dosar nr. 199/110/2016 - Tribunalul Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri mobile: Autoutilitară Volkswagen Transporter 70X02D, nr. înmatriculare BC 91 VID, nr. Omologare B112151111J70E2, an fabricație 1997, număr identificare WV1ZZZ70ZVH038335, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare verde - Preț 7.700 lei; Autovehicul Volkswagen Golf Variant, nr. înmatriculare BC 06 TDN, nr. omologare ABVK1N1911T13E3, an fabricație 2001, număr identificare WVWZZZ1JZ1W579319, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare alb - Preț 4.760 lei; Autoutilitară N3 MAN TGA 18463 - autotractor, nr. înmatriculare BC 15 VID, nr. omologare BJMATG1D11B95R3, an fabricație 2001, număr identificare WMAH05ZZZ1M326355, cilindree 12.816 cmc, combustibil motorină, culoare roșu - Preț 27.790 lei; Semiremorcă KOGEL SNC024, nr. înmatriculare BC 05 EDX, nr. omologare D121150011B3800, an fabricație 2003, număr identificare WK05NC02430708571, culoare galben - Preț 8.540 lei. Bunurile mobile se vând în bloc sau individual. Prețurile nu conțin TVA. Licitaţiile vor avea loc în datele de 27 mai, 03 iunie, 10 iunie, 17 iunie, 24 iunie 2019, ora 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării caietului de sarcini de 250 lei; - dovada achitării taxei de participare de 250 lei; - dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64BRDE380SV46276803800 deschis pe numele debitoarei SC Macormar Invest SRL la BRD-Groupe Societe Generale. Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit (5 zile calendaristice de la data licitaţiei) duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Publicația de vânzare se completează cu prevederile din Caietul de sarcini. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar - telefon: 0746153363. Lichidator judiciar LD EXPERT GRUP IPURL
Publicaţie de vânzare SC Alexandra Lux SRL LD EXPERT GRUP IPURL Huşi, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Alexandra Lux SRL, cu sediul ȋn mun. Bacău, str. Nordului, nr. 61-59, jud. Bacău, CUI 33438580, J4/689/2014, dosar nr. 3534/110/2017 pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare: Autoturism Opel Zafira, an fabricaţie 2009, cilindree 1686 cmc, sursa de energie motorină, număr de înmatriculare BC-03-HBB, la preţul de pornire de 14.400 lei (fără TVA). Licitaţiile vor avea loc în datele de 24 şi 31 mai, 07 iunie 2019, orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: a.cerere de participare la licitaţie; b.dovada achitării cauţiunii - 10% din preţul de pornire al licitaţiei; c. dovada achitării taxei de participare in suma de 500 lei; d.dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei; e.documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64 BRDE 380SV 48114953800 deschis la BRD-GSG SA pe numele debitoarei SC Alexandra Lux SRL. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 5 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor se va adresa lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înaintea licitaţiei. Informaţii lichidator judiciar la numărul de telefon 0746153363. Lichidator judiciar LD Expert Grup IPURL Practician în insolvenţă Lazăr Dumitru
COMUNA ION NECULCE, cu sediul în strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, CUI 4541050, telefon/fax 0232/710880, 0232/710780, email: achizitii@primaria-ionneculce.ro, anunţă: Organizarea unei licitaţii deschise la sediul Comunei Ion Neculce din strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, în data de 15.03.2019. Obiectul licitaţiei îl constituie ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII aflată în domeniul privat al comunei Ion Neculce în suprafaţă de 323,3466 ha. Închirierea se poate face pe tarla şi parcele, conform anexei. Durata minimă a închirierii este de 7 (şapte) ani. Documentaţia de atribuire, în vederea participării la licitaţie (aprobate prin H.C.L. nr. 19/28.02.2019), poate fi solicitată de la autoritatea contractantă Comuna Ion Neculce, prin înaintarea unei solicitări în acest sens, achitând suma de 50 lei de la caseria Primăriei Ion Neculce. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţie celor interesaţi pe suport hârtie/ suport magnetic, după achitarea taxei de 50 lei, de către compartimentul de achiziţii. Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi solicitate cel mai târziu până la data de 05.04.2019. Persoanele interesate vor depune la sediul Comunei Ion Neculce actele doveditoare privind calităţile cerute ofertanţilor, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia de participare este de 150 lei şi se achită la casieria Primăriei Ion Neculce. Ofertele se vor primi într-un exemplar original, introdus într-un plic închis şi sigilat, până la data de 09.04.2019, ora 09.00 inclusiv, la sediul Comunei Ion Neculce. Plicurile conţinând ofertele se vor deschide la data de 09.04.2019, ora 10.00, la sediul Comunei Ion Neculce. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Iaşi, adresa Palatul de Justiţie din Iaşi: România, Iaşi, judeţul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 1A, cod poştal 700398, telefon 0232/260600, 0232/248000, 0332/403666. Informaţii suplimentare vor fi solicitate la sediul Comunei Ion Neculce sau la nr. de telefon 0232/710880. Prezentul anunţ cu privire la licitaţia publică pentru închirierea păşunii va fi transmis spre publicare la data de 01.04.2019. Primar, Valeanu Gheorghe
VIDEO - Candidatul bătut,George Simion, s-a întors la cimitirul din Valea Uzului și a pus tricolorul pe fiecare cruce
19/05/2019 21:11

 Candidatul la europarlamentare care sustine că a fost bătut de maghiari la Cimitirul International Valea Uzului, in timp ce filma crucile eroilor romani acoperite cu saci negri, s-a intors la cimitir si ...

Primarul Iașului a primit două medalii de aur la Euroinvent
19/05/2019 16:35

  Sala Voievozilor de la Palatul Culturii din Iasi a găzduit ceremonia de premiere care a incheiat cea de-a 11 editie a Euroinvent, manifestare care aduce an de an, la Iasi, inventatori si cercetători d ...

  Editura Junimea, câştigătorul Marelui Premiu la Librex
19/05/2019 16:30

    La Iaşi s-a incheiat ieri cea de-a 27-a ediţie a Targului de Carte Librex, cea mai mare manifestare de profil din Moldova. Timp de patru zile, la Iaşi au expus peste 120 de edituri şi firme ...

Șofer vitezoman beat, urmărit cu focuri de armă de polițiști din două județe
19/05/2019 16:24

    Un sofer vitezoman beat a fost retinut in noaptea de sambătă spre duminică după ce a mers peste 100 de kilometri cu politisti din două judete pe urmele lui. Pentru a-l determina să opreasc ...

 

  Inundaţii în nordul Moldovei
19/05/2019 16:14

  Apele au intrat din nou in curţile şi in casele oamenilor, in nordul Moldovei, zonă aflată aflată pană astăzi dimineaţă sub cod galben de precipitaţii abundente. Cele mai multe probleme au fo ...

Măsuri speciale pentru vizita Papei
19/05/2019 16:12

    Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”, din care fac parte reprezentanţi ai MApN, MAI, SRI, SIE, STS şi SPP, a făcut o serie de analize şi recu ...

  Ministrul Cuc, a treia oară pe Varianta Ocolitoare a Bacăului
19/05/2019 16:10

  Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a aflat sambătă pentru a treia oară pe santierul Variantei Ocolitoare a Bacăului, prilej cu care a anuntat si lansarea licitatiei pentru autostrada Bacău & ...

Panică din cauza unui şofer beţiv
19/05/2019 15:23

    şofer beat a dat alarma in randul poliţiştilor de la Rutieră din judeţene Neamţ şi Bacău. Acesta s-a plimbat cu viteză şi de 150 km pe oră, cu poliţiştii pe urmele lui, pe cateva su ...

Dr. Alban, Nana, Boney M, Holograf și Voltaj au atras zeci de mii de vizitatori la Cornișa
19/05/2019 15:22

    Inaugurarea oficială a celui mai mare aquapark din zona Moldovei a fost făcută cu mare fast si cu foarte multi vizitatori la Botosani. Nana, Boney M, Holograf, Voltaj si ceilalti artisti au ...

Cei şapte fraţi din Iaşi, care au băut un bax întreg de energizant, rămân sub supravegherea medicilor
18/05/2019 19:28

 Cei sapte frati din comuna Vlădeni, judetul Iasi, care au băut energizant, răman internati la Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria”, pentru ca medicii să le supravegheze starea de sănătate t ...