download

Dimensiune font:

Scrisoarea și mesajul pastoral pentru Paști ale PS Petru Gherghel

| 20-04-2019 05:14

  

Drumul victoriei şi al înălţării
Pentru înălţare este nevoie de umilinţă şi sacrificiu

 

 

Retrăim şi anul acesta, cu vie credinţă şi multă însufleţire, bucuria învierii Domnului. Este ziua victoriei lui Isus şi a înălţării sale după clipa întunecată din Vinerea Mare. După întunericul de pe Calvar, soseşte clipa învierii şi a luminii. A fost nevoie de umilinţă şi moarte pentru a ajunge şi a trăi cu mare bucurie ceasul biruinţei şi al înălţării. Acesta a fost drumul ales de Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul omului, pentru a împlini voinţa Tatălui ceresc şi pentru a oferi fiilor săi răscumpărarea: drumul crucii, drumul jertfirii şi al morţii.

Misterul Paştelui ne face să înţelegem că acela care a înviat a trebuit mai întâi să treacă prin proba morţii, dovedind cea mai mare umilinţă pe care omul a putut-o cunoaşte în istoria sa. Isus, care s-a umilit până la moarte, şi încă moartea pe cruce (cf. Fil 2,8), înviind glorios din morţi, ne învaţă care este adevărul despre viaţa omului, un adevăr întărit de înţelepciunea divină, şi anume că orice înălţare autentică presupune jertfă şi umilinţă. Numai după ce „s-a nimicit pe sine” a putut Isus să se ridice şi să învingă moartea. Acest adevăr al victoriei asupra morţii reprezintă pentru cei ce cred lecţia bobului de grâu”, care ne descoperă acelaşi adevăr, confirmat de natură, că oricărei înălţări îi precedă, într-un anumit sens, umilinţa şi moartea. În multe feluri s-a umilit Isus Cristos pe parcursul vieţii sale ascunse şi publice, însă alegerea morţii pe cruce şi a aşezării trupului său într-un mormânt reprezintă în gradul cel mai înalt legea germenului vieţii aşezat de Creator în om, în făptura sa cea mai iubită, care nu poate să fie învinsă de nimic, nici chiar de moarte.

Destinul bobului de grâu ne face să trăim nădejdea că, murind în Cristos şi prin Cristos, ne vom bucura de o speranţă vie, cea a vieţii fără de sfârşit. Acest bob de grâu - imagine a lui Isus - a căzut de sus, de la înălţimea cerului; a fost sacrificat, pentru ca noi, cei de jos (cf. In 8,23), să ne transformăm, să ne ridicăm, să ne desprindem de legăturile noastre pământeşti, de tot ceea ce este păcat, ca să devenim capabili să trăim în lumina învierii. Papa Francisc spunea într-o predică pascală: Isus, bobul de grâu semănat de Dumnezeu în brazdele pământului, a murit ucis de păcatul lumii, a rămas două zile în mormânt; însă moartea lui conţinea întreaga putere a lui Dumnezeu, care s-a eliberat şi s-a manifestat în a treia zi: învierea Domnului nostru Isus Cristos”.

În moartea lui Isus putem contempla, aşadar, umilinţa şi înălţarea deopotrivă. Sfântul Paul ne vorbeşte despre moartea Mântuitorului ca despre o umilire: S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte” (Fil 2,8). Sfântul Ioan, evanghelistul, în schimb, ne redă cuvintele lui Isus despre propria răstignire, văzând în ea o înălţare: Iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la mine” (In 12,32). Înălţarea nu exclude niciodată umilinţa, ci o presupune. O credinţă superficială poate privi umilinţele pe care ni le oferă experienţa vieţii cu o atitudine ostilă, respingătoare, reproşându-i lui Dumnezeu că prin ele ne simţim înjosiţi, dispreţuiţi şi lipsiţi de orice valoare. O credinţă matură ştie însă că toţi cei plăcuţi Domnului se încearcă în cuptorul umilinţei (cf. Sir 2,5), nu pentru a fi zdrobiţi, ci pentru a fi făcuţi demni de o mai profundă comuniune cu Dumnezeu.

Inspirându-ne din îndemnul sfântului Paul, vrem să formăm în noi sentimentele pe care le întâlnim la Isus (cf. Fil 2,5), să ne facem proprie virtutea umilinţei în mediile principale în care ne desfăşurăm viaţa: familia, şcoala, locul de muncă; să acceptăm sacrificiul drept cale prin care ne „nimicim” în favoarea celorlalţi, în numele iubirii, pentru a ne înălţa tot mai mult la Dumnezeu, la cele de sus (cf. Col 3,1), având convingerea că, prin eliberarea de păcat, Isus este învingător în noi şi ne face vrednici să ne înălţăm împreună cu el, de vreme ce locuieşte în sufletele noastre.

Creştinismul pe care îl profesăm şi îl mărturisim nu este o moştenire a celor învinşi, a celor fără orizont sau a celor al căror orizont de viaţă este închis sau întunecat. Cel credincios, chiar dacă ar trebui să treacă prin nenumărate suferinţe şi încercări, are un fundament în Isus Cristos, care a transformat moartea din Vinerea Mare în bucuria din Duminica Paştelui. Acesta este cu adevărat suportul celui ce crede, ştiind că încercarea şi suferinţa, chiar dacă ar dura zile, luni sau ani, vor face până la urmă loc germenului vieţii, seminţei învierii din suflet, acoperite trecător de pulberea întunecată a pământului, însă gata să se trezească din întunericul mormântului la bucuria luminii şi a vieţii.

Îndreptându-se spre Ierusalim - unde ştia că va fi dat pe mâna păcătoşilor care îl vor biciui şi răstigni, cum ne relatează evangheliştii -, Isus, care avea de la Tatăl mandatul să se dăruiască pentru toţi, îi anunţă pe ucenici de trei ori despre drumul jertfei sale, când va fi dat morţii din partea celor răi. El îi încurajează pe cei trei apostoli, Petru, Ioan şi Iacob, le arată pe muntele schimbării la faţă chipul său strălucitor şi îi face să audă glasul Tatălui, iar apoi îi invită să-l urmeze până sus pe un alt munte, pe Calvar, locul supremei sale mărturii şi iubiri, pentru ca ei, cei aleşi, să fie întăriţi pe drumul lor de martori şi vestitori ai Celui Înviat. Argumentul cel mai puternic al misiunii sale mântuitoare trebuia să fie jertfa supremă a iubirii sale: iubirea l-a adus pe pământ - iubirea trebuia să fie imboldul jertfei sale răscumpărătoare.

Sunt vrednice de amintit mai ales cuvintele lui Isus adresate apostolilor în drumul său spre Ierusalim, spre Calvar şi spre cruce: „Şi a început Isus să le arate ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor şi a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie” (Mt 16,21), adevăr pe care ni l-a prezentat şi evanghelistul Marcu: „Atunci a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie. Şi le spunea aceasta în mod deschis” (Mc 8,31-32).

Dragi fraţi şi surori,

În bucuria acestui măreţ şi mângâietor adevăr, să trăim Paştele cu simţăminte adânci de credinţă, apropiindu-ne mai ales de cei care cu dor aşteaptă trecerea Domnului prin sufletul lor însetat de pace şi prin locuinţa lor săracă şi lipsită de căldura iubirii reciproce, pentru a revărsa asupra ei o rază a luminii învierii sale.

Să stăm mai aproape de cei care sunt copleşiţi de încercări şi dezamăgiri, pentru ca încrederea lor în Domnul să fie mai motivată; să fim alături de cei care, crezând că se descurcă şi fără Dumnezeu, aleg să se încreadă doar în propriile puteri şi capacităţi, ca şi ei să fie convinşi că viaţa îşi găseşte sens doar în Cel care a creat-o şi care îi poate oferi împlinire. Să ne apropiem cu mai multă căldură de cei care s-au îndepărtat de Biserică, arătându-se intoleranţi faţă de greşelile şi slăbiciunile ei, ca să înţeleagă adevărul că ea este pentru toţi un loc de purificare personală şi de regăsire comunitară a lui Dumnezeu. Să trăim cu toţii bucuria Învierii ca pe cel mai mare dar pe care-l putem primi de la cel ce este viaţa şi învierea noastră.

În faţa tuturor greutăţilor, să spunem şi noi împreună cu apostolul Petru: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice” (In 6,68). Numai tu eşti învierea şi speranţa noastră.

Doar aşa vom putea cânta împreună cu toţi cei care cred în misterul învierii Domnului: Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă şi speranţă dăruindu-le!Amin.

Iar vouă, tuturor, vă doresc: Sărbători fericite!

Paşte binecuvântat!

Petru Gherghel, 
episcop de Iaşi

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Seceta dă bătăi de cap fermierilor
21/02/2020 01:39

* fermierii spun că de la 11-12 centimetri in jos solul este uscat, iar dacă nu va ploua sau ninge in perioada imediat următoare vor apărea probleme * „Noi incercăm să semănăm, incercăm să păst ...

Mihai Chirica, după avansurile de la Orban: În momentul de față, stau și privesc
21/02/2020 00:02

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat, intrebat fiind dacă işi doreşte să intre in PNL, că "dacă ne dăm mana pentru Iaşi, atunci pot fi prietenii mei“ şi că nu exclude niciun fel de ...

Cimitirul „Sf. Treime” va fi reabilitat
21/02/2020 00:02

Primăria Municipiului Iasi pregăteste reabilitarea Cimitirului „Sf. Treime”. În acest scop municipalitatea a finalizat o procedură de achizitie publică a serviciilor de proiectare a ...

Bugetul Iaşului, votat la pachet cu şase proiecte importante pentru oraş
21/02/2020 00:00

Consilierii locali ieşeni se intrunesc astăzi in a doua şedinţă extraordinară din această lună, după cea de luni cand au avizat două proiecte transfrontaliere vizand imbunătăţirea sistemului medi ...

Numărul proceselor privind violența domestică a crescut cu 615%!
20/02/2020 23:55

Ordinul de protecţie, sau ordinul de restricţie, cum ii mai spun unii, se referă la violenţa domestică, la conflictele in familie şi reprezintă obiectul de dosar cu cea mai spectaculoasă evoluţie din u ...

Gripa a răpus o bătrînă din Roman
20/02/2020 21:35

      O femeie, in varstă de 79 de ani, din Roman, a murit din cauza gripei, după ce boala a fost confirmată de analizele de laborator. Ea a fost internată cu pneumonie acută si gastroent ...

Cursul euro, la un nou maxim istoric
20/02/2020 20:50

Joi, 20 februarie, va rămane una dintre cele mai negre zile pentru leu. Cursul euro a crescut la un nou maxim istoric de 4,7834 lei. La randul său, dolarul a atins un nou record, de 4,5078 lei iar francul elv ...

Peste 1.500 de tineri sunt interesați să vină la studiu, în Iași
20/02/2020 20:46

* Targul Universitătilor Iesene a ajuns deja la cea de-a doua editie si este un eveniment care reuneste, in premieră, oferta universitară a tuturor universitătilor publice din Iasi Mediul academic iesean e ...

Uniforme militare vechi de sute de ani, expuse la Iași
20/02/2020 20:44

* vor fi prezentate 15 tinute militare confectionate după modelul uniformelor folosite de jandarmi, incepand cu prima uniformă cu gradul de „jandarm” (soldat), model 1850 * pe langă uniforme, exp ...

Din 2021, marile orașe vor avea centre de gross pentru peşte
20/02/2020 20:43

* centrele vor fi construite pe langă marile oraşe, iar fermierii urmează să incheie contracte cu aceste centre care, la randul lor, să fie singurele ce vor incheia contracte cu marile lanţuri de supermar ...