download

Dimensiune font:

Scrisoarea și mesajul pastoral pentru Paști ale PS Petru Gherghel

| 20-04-2019 05:14

  

Drumul victoriei şi al înălţării
Pentru înălţare este nevoie de umilinţă şi sacrificiu

 

 

Retrăim şi anul acesta, cu vie credinţă şi multă însufleţire, bucuria învierii Domnului. Este ziua victoriei lui Isus şi a înălţării sale după clipa întunecată din Vinerea Mare. După întunericul de pe Calvar, soseşte clipa învierii şi a luminii. A fost nevoie de umilinţă şi moarte pentru a ajunge şi a trăi cu mare bucurie ceasul biruinţei şi al înălţării. Acesta a fost drumul ales de Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul omului, pentru a împlini voinţa Tatălui ceresc şi pentru a oferi fiilor săi răscumpărarea: drumul crucii, drumul jertfirii şi al morţii.

Misterul Paştelui ne face să înţelegem că acela care a înviat a trebuit mai întâi să treacă prin proba morţii, dovedind cea mai mare umilinţă pe care omul a putut-o cunoaşte în istoria sa. Isus, care s-a umilit până la moarte, şi încă moartea pe cruce (cf. Fil 2,8), înviind glorios din morţi, ne învaţă care este adevărul despre viaţa omului, un adevăr întărit de înţelepciunea divină, şi anume că orice înălţare autentică presupune jertfă şi umilinţă. Numai după ce „s-a nimicit pe sine” a putut Isus să se ridice şi să învingă moartea. Acest adevăr al victoriei asupra morţii reprezintă pentru cei ce cred lecţia bobului de grâu”, care ne descoperă acelaşi adevăr, confirmat de natură, că oricărei înălţări îi precedă, într-un anumit sens, umilinţa şi moartea. În multe feluri s-a umilit Isus Cristos pe parcursul vieţii sale ascunse şi publice, însă alegerea morţii pe cruce şi a aşezării trupului său într-un mormânt reprezintă în gradul cel mai înalt legea germenului vieţii aşezat de Creator în om, în făptura sa cea mai iubită, care nu poate să fie învinsă de nimic, nici chiar de moarte.

Destinul bobului de grâu ne face să trăim nădejdea că, murind în Cristos şi prin Cristos, ne vom bucura de o speranţă vie, cea a vieţii fără de sfârşit. Acest bob de grâu - imagine a lui Isus - a căzut de sus, de la înălţimea cerului; a fost sacrificat, pentru ca noi, cei de jos (cf. In 8,23), să ne transformăm, să ne ridicăm, să ne desprindem de legăturile noastre pământeşti, de tot ceea ce este păcat, ca să devenim capabili să trăim în lumina învierii. Papa Francisc spunea într-o predică pascală: Isus, bobul de grâu semănat de Dumnezeu în brazdele pământului, a murit ucis de păcatul lumii, a rămas două zile în mormânt; însă moartea lui conţinea întreaga putere a lui Dumnezeu, care s-a eliberat şi s-a manifestat în a treia zi: învierea Domnului nostru Isus Cristos”.

În moartea lui Isus putem contempla, aşadar, umilinţa şi înălţarea deopotrivă. Sfântul Paul ne vorbeşte despre moartea Mântuitorului ca despre o umilire: S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte” (Fil 2,8). Sfântul Ioan, evanghelistul, în schimb, ne redă cuvintele lui Isus despre propria răstignire, văzând în ea o înălţare: Iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la mine” (In 12,32). Înălţarea nu exclude niciodată umilinţa, ci o presupune. O credinţă superficială poate privi umilinţele pe care ni le oferă experienţa vieţii cu o atitudine ostilă, respingătoare, reproşându-i lui Dumnezeu că prin ele ne simţim înjosiţi, dispreţuiţi şi lipsiţi de orice valoare. O credinţă matură ştie însă că toţi cei plăcuţi Domnului se încearcă în cuptorul umilinţei (cf. Sir 2,5), nu pentru a fi zdrobiţi, ci pentru a fi făcuţi demni de o mai profundă comuniune cu Dumnezeu.

Inspirându-ne din îndemnul sfântului Paul, vrem să formăm în noi sentimentele pe care le întâlnim la Isus (cf. Fil 2,5), să ne facem proprie virtutea umilinţei în mediile principale în care ne desfăşurăm viaţa: familia, şcoala, locul de muncă; să acceptăm sacrificiul drept cale prin care ne „nimicim” în favoarea celorlalţi, în numele iubirii, pentru a ne înălţa tot mai mult la Dumnezeu, la cele de sus (cf. Col 3,1), având convingerea că, prin eliberarea de păcat, Isus este învingător în noi şi ne face vrednici să ne înălţăm împreună cu el, de vreme ce locuieşte în sufletele noastre.

Creştinismul pe care îl profesăm şi îl mărturisim nu este o moştenire a celor învinşi, a celor fără orizont sau a celor al căror orizont de viaţă este închis sau întunecat. Cel credincios, chiar dacă ar trebui să treacă prin nenumărate suferinţe şi încercări, are un fundament în Isus Cristos, care a transformat moartea din Vinerea Mare în bucuria din Duminica Paştelui. Acesta este cu adevărat suportul celui ce crede, ştiind că încercarea şi suferinţa, chiar dacă ar dura zile, luni sau ani, vor face până la urmă loc germenului vieţii, seminţei învierii din suflet, acoperite trecător de pulberea întunecată a pământului, însă gata să se trezească din întunericul mormântului la bucuria luminii şi a vieţii.

Îndreptându-se spre Ierusalim - unde ştia că va fi dat pe mâna păcătoşilor care îl vor biciui şi răstigni, cum ne relatează evangheliştii -, Isus, care avea de la Tatăl mandatul să se dăruiască pentru toţi, îi anunţă pe ucenici de trei ori despre drumul jertfei sale, când va fi dat morţii din partea celor răi. El îi încurajează pe cei trei apostoli, Petru, Ioan şi Iacob, le arată pe muntele schimbării la faţă chipul său strălucitor şi îi face să audă glasul Tatălui, iar apoi îi invită să-l urmeze până sus pe un alt munte, pe Calvar, locul supremei sale mărturii şi iubiri, pentru ca ei, cei aleşi, să fie întăriţi pe drumul lor de martori şi vestitori ai Celui Înviat. Argumentul cel mai puternic al misiunii sale mântuitoare trebuia să fie jertfa supremă a iubirii sale: iubirea l-a adus pe pământ - iubirea trebuia să fie imboldul jertfei sale răscumpărătoare.

Sunt vrednice de amintit mai ales cuvintele lui Isus adresate apostolilor în drumul său spre Ierusalim, spre Calvar şi spre cruce: „Şi a început Isus să le arate ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor şi a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie” (Mt 16,21), adevăr pe care ni l-a prezentat şi evanghelistul Marcu: „Atunci a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie. Şi le spunea aceasta în mod deschis” (Mc 8,31-32).

Dragi fraţi şi surori,

În bucuria acestui măreţ şi mângâietor adevăr, să trăim Paştele cu simţăminte adânci de credinţă, apropiindu-ne mai ales de cei care cu dor aşteaptă trecerea Domnului prin sufletul lor însetat de pace şi prin locuinţa lor săracă şi lipsită de căldura iubirii reciproce, pentru a revărsa asupra ei o rază a luminii învierii sale.

Să stăm mai aproape de cei care sunt copleşiţi de încercări şi dezamăgiri, pentru ca încrederea lor în Domnul să fie mai motivată; să fim alături de cei care, crezând că se descurcă şi fără Dumnezeu, aleg să se încreadă doar în propriile puteri şi capacităţi, ca şi ei să fie convinşi că viaţa îşi găseşte sens doar în Cel care a creat-o şi care îi poate oferi împlinire. Să ne apropiem cu mai multă căldură de cei care s-au îndepărtat de Biserică, arătându-se intoleranţi faţă de greşelile şi slăbiciunile ei, ca să înţeleagă adevărul că ea este pentru toţi un loc de purificare personală şi de regăsire comunitară a lui Dumnezeu. Să trăim cu toţii bucuria Învierii ca pe cel mai mare dar pe care-l putem primi de la cel ce este viaţa şi învierea noastră.

În faţa tuturor greutăţilor, să spunem şi noi împreună cu apostolul Petru: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice” (In 6,68). Numai tu eşti învierea şi speranţa noastră.

Doar aşa vom putea cânta împreună cu toţi cei care cred în misterul învierii Domnului: Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă şi speranţă dăruindu-le!Amin.

Iar vouă, tuturor, vă doresc: Sărbători fericite!

Paşte binecuvântat!

Petru Gherghel, 
episcop de Iaşi

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. Danilux S.R.L., cu sediul în mun. Botoşani, str. Primaverii, nr. 25, sc. F, et. P, Jud. Botoşani, CUI RO12598561 J7/6/2000 numită conform Sentinţei nr. 144/23.02.2011, pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. 2715/40/2010, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică organizată la data de 04.07.2019, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor imobile: Nr. activ Denumire activ Valoare de evaluare (lei fără T.V.A.) Valoare de pornire a licitatiei (fără T.V.A.). Activul 1 Spațiu comercial situat în mun. Botosani, str. Calea Nationala, nr. 207, jud. Botoşani cu suprafaţa construită de 251,60 mp şi suprafaţa utilă de 219,39 mp şi teren aferent construcţiei cu suprafaţa de 363 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50743 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 4646/N) cu numărul cadastral 1433-4470. 1.274.300,00 78.000,00 euro*. Activul 3 Proprietatea imobiliară situată în zona marginală a loc. Cătămărești Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, ce include: grajd cu suprafața construită de 745 mp și teren aferent construcției cu suprafața de 2.580,76 mp, înscrise în Cartea Funciară nr. 50184 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 357/N) cu numărul cadastral 22/21/1/2/2/2/1 și bunuri mobile aferente, respectiv telefon mobil, birouri – 10 bucăți. 1.702.400,00 89.100,00 euro*. Sumă ce va fi achitată în lei la cursul valutar BNR din ziua plății. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până cel târziu la data de 03.07.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, toate documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0330/401589, 0758049901, 0749244377; 0232/243864, fax: 0232/212231. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ALDO S.R.L. Vaslui, cu sediul social în mun. Vaslui, str. Traian, bl. 228, sc. A, etaj 2, ap. 9, jud. Vaslui, C.U.I. RO 3337184, nr. de înreg. O.R.C. J37/918/1992, potrivit Sentinţei nr. 924/2013 din data de 23.10.2013, pronunţată de Tribunalul Vaslui – Secţia Civilă, în dosarul nr. 2980/89/2012, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare pentru data de 14.06.2019, ora 13.00, respectiv 28.06.2019, ora 13.00 a următorului activ proprietatea S.C. Aldo S.R.L. Vaslui: Nr. crt. - Denumire activ - Valoare pornire (lei fără T.V.A.) Activul nr.1 Proprietate imobiliară comercială – Magazin Mixt: Construcție – „Magazin Mixt” situată în mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 279, jud. Vaslui, în vecinătatea benzinăriei Bemoil, cu suprafața construită de 40,50 mp și supr. utilă de 38,50 mp – extratabulară – construită pe terenul unei persoane fizice - 14.190,00. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.06.2019, ora 14.00, respectiv 27.06.2019, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar M.R.L. Iași din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iași. Relaţii suplimentare se pot obţine la: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel: 0755132474; 0757545545; 0232/243864, fax: 0232/212231 e-mail: vanzari@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L..
Ar fi convins o fetiţă de 13 ani să producă material pornografic!
16/07/2019 13:06

  Procurorii DIICOT Iasi au descins la o biserică din satul Corona, comuna Albeşti, din judeţul Constanţa, existand informaţii că un bărbat in varstă de 44 de ani ar fi convins o copilă de 13 ani ...

A băut înainte de a urca la volan
16/07/2019 12:00

  Agentii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Serviciului de Investigare a Criminalitătii Economice, Serviciului Rutier şi Secţiei IX de Poliţie Rurală Harlău au actionat zilele trecute in co ...

Pus la plată din cauza mărfurilor
16/07/2019 11:00

  Agentii Sectiei IV de Politie Rurală Miroslava au actionat zilele trecute in comuna Dagata, pentru asigurarea unui climat corespunzător de sigurantă publică, prevenirea accidentelor rutiere si comba ...

Pregătiri pentru Festivalul Water Music
16/07/2019 10:57

    Organizatorii ediţiei din acest an a Festivalului Water Music au pregătit un program extrem de atractiv. Activităţi sportiveorganizate de clubul nautic Outdooris sub egida Bicaz Kayak Fest, ...

Licitaţie de 6 milioane lei pentru stadion la Săveni
16/07/2019 10:43

    Un complex sportiv de 6 milioane lei a fost scos la licitaţie de Compania Naţională de Investiţii pentru a fi construit in oraşul Săveni, judeţul Botoşani. CNI a lansat licitaţia pent ...

Lucrări de contorizare a apei la Vaslui
16/07/2019 10:41

    În prezent, dintr-un total de 330 scări de bloc din municipiul Vaslui mai sunt de contorizat 250 scări de bloc. „Lucrările de contorizare a instalaţiilor de apă pe fiecare scar ...

Sancționat din pricina unor animale
16/07/2019 10:00

  Agentii din cadrul Secţiei VIII de Poliţie Rurală Letcani au acţionat recent pentru prevenirea faptelor de comert ilicit si asigurarea unui climat corespunzător de sigurantă publică. În cad ...

Nou mijloc de agrement pe timp de vară pe pârtia ,,Nemira”
16/07/2019 09:14

    În premieră, partia de schi ,,Nemira” din staţiunea Slănic Moldova va beneficia, din acest an, de instalaţie de telescaun şi pe perioada verii. Inaugurarea va avea loc incepan ...

O mână criminală a pus foc la o casă din județ!
16/07/2019 09:00

  În urmă cu două nopti, o familie din judetul Iasi a fost lăsată fără acoperis deasupra capului, după ce un individ le-a incendiat in mod intentionat casa. Astfel, reprezentantii Inspector ...

Ambasadorul Marii Britanii, în mijlocul copiilor din Moineşti şi Comăneşti
16/07/2019 08:34

    Oaspeţi de vază la Moineşti şi Comăneşti. Excelenţa Sa Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Virginia Darley, preşedintele Asociaţiei Libra din Anglia şi Diana Boloca ...