00000  breaking-46

Dimensiune font:

CUTREMUR în comisia Iordache: Surprize majore propuse la Codul de Procedură Penală / LISTA MODIFICĂRILOR PREGĂTITE

| 22-04-2019 18:35

 Comisia parlamentară specială pentru legile justiției va relua, marți, de la ora 14.00, dezbaterile pe modificarea Codului de Procedură Penală pentru punerea în acord cu deciziile CCR. Din proiectul reexaminat după verificarea CCR și care a trecut de Senat, în varianta cu care se întră la dezbateri la Camera Deputaților, for decizional, se propune dispariția a zeci de amendamente, potrivit documentelor consultate de ȘTIRIPESURSE.RO. Una dintre modificările care au trecut de Senat introducea interdicția ca informațiile obținute în baza unui mandat de siguranță națională să fie utilizate și în alte cauze, după ce în clasa politică s-a acuzat în dese rânduri că politicienii erau „agățați” de DNA pe mandate de siguranță națională. La Camera Deputaților, această interdicție este propusă pentru eliminare în comisia Iordache. Rămâne de văzut care din propunerile de modificare vot trece la vot.

Principalele schimbări propuse la Camera Deputaților față de varianta votată în Senat:dispare un articol care spune că repartizarea tuturor cauzelor către judecători se face aleatoriu

  • nu se mai acordă persoanelor cercetate minimum 3 zile pentru pregătirea apărării și minimum 3 ore în cazul unei măsuri preventive
  • încălcarea dreptului la apărare nu se mai sancţionează cu nulitatea absolută a actelor efectuate cu nesocotirea acestor drepturi
  • se revine la „presupunerea rezonabilă” în loc de „probe” pentru punerea în mișcare a acțiunii penale
  • dispare articolul care propunea ca datele din mandatele de siguranță națională să nu fie utilizate în alte cauze și pentru cercetarea altor infracțiuni decât în domeniul circumscris siguranței naționale
  • se elimină articolul care spunea că hotărârea instanței se redactează de unul dintre judecătorii „care au participat la soluționarea cauzei în fond și la dezbateri” şi se semnează „exclusiv de către membrii completului şi de grefier”. De asemenea, acest lucru nu mai este motiv de contestație în anulare
  • nu mai este caz de revizuire a sentinței definitive „neredactarea şi / sau nesemnarea hotărârii de condamnare de judecătorul care a participat la soluţionarea cauzei” și nici dacă „Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale datorată unei hotărâri judecătorești, iar consecințele grave ale acestei încălcări continuă să se producă”.
  • dispare un articol care acorda dreptul la repararea pagubei și persoanei împotriva căreia, în cursul procesului penal, s-a luat o măsură preventivă ori una asiguratorie dacă, ulterior, parchetul a dispus clasarea ori instanța de judecată a dispus achitarea
  • contestația în executare nu se poate ridica când se invocă o lege penală mai favorabilă sau o decizie de admitere a unor excepții de neconstituționalitate cu efect de dezincriminare parțială sau totală a unei infracțiuni

PE LARG:

SE ELIMINĂ: „Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparțial și independent. Repartizarea tuturor cauzelor către judecători se face aleatoriu.”

-------------------------------------------------- ---

SE ELIMINĂ: Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sunt obligate să asigure subiecţilor procesuali principali şi avocatului timpul necesar pregătirii apărării, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu excepţia luării sau judecării măsurilor preventive, când termenul nu poate fi mai mic de 4 ore şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, prin punerea la dispoziţie şi comunicarea întregului material de urmărire penală în formă electronică. Termenele curg de la momentul la care organele de urmărire penală sau instanța de judecată comunică părților măsura luată.”

SE REVINE LA: Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.

-------------------------------------------------- ---

SE ELIMINĂ: Încălcarea drepturilor prevăzute la acest articol (dreptul la apărare, n.red.) se sancţionează cu nulitatea absolută a actelor efectuate cu nesocotirea acestora.

-------------------------------------------------- ---

SE ELIMINĂ: Condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale. Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care să rezulte că o anumită persoană a săvârşit fapta şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.

SE REVINE LA: Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.

-------------------------------------------------- ---

SE ELIMINĂ: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursul împotriva hotărârilor prin care curţile de apel, ca instanţe de ultim grad, resping cererile de sesizare a Curţii Constituţionale. Recursul se va judeca în complet de 3 judecători, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate. La soluţionarea recursului părţile, persoana vătămată şi Procurorul au dreptul să pună concluzii şi să depună note scrise. Termenul de soluţionare a recursului este de 3 zile. termenul de soluţionare a recursului este de 3 zile. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ultimă instanţă în ierarhia instanţelor judecătoreşti, în materie penală, de completurile de apel de 3 judecători ale acestei instanţe, prin care este respinsă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Recursul se va soluţiona de unul dintre completurile de 5 judecători, desemnate în materie penală, potrivit legii.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursul formulat  împotriva hotărârilor judecătoreşti, pronunţate în ultima instanţă în ierarhia instanţelor judecătoreşti, în materie penală, de către completul de 5 judecători, prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Recursul se va judeca de către un alt complet de 5 judecători în materie penală, desemnat potrivit legii.

-------------------------------------------------- ---

SE ELIMINA: Drepturile persoanei vătămate: (...) dreptul de a i se comunica în limba română și traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română, iar în cazul persoanelor care aparțin unei minorități naționale comunicarea se realizează și în limba maternă

SE REVINE LA: (...) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;

 

SE ELIMINĂ: În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă. Judecarea cererilor privind măsurile preventive nu poate începe până la momentul la care avocatului nu i se asigură timpul necesar pregătirii apărării și numai după ce judecătorul se asigură că acesta a avut suficient timp pentru parcurgerea întregului material al dosarului de urmărire penală, dar nu mai puțin de 4 ore. Termenele curg de la momentul la care organele de urmărire penală sau instanța de judecată comunică

SE REVINE LA: În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă.

SE ELIMINĂ: Datele, informațiile și rezultatele mandatelor de supraveghere tehnică obținute în baza Legii nr. 51/1991 nu pot fi utilizate în alte cauze și pentru cercetarea altor infracțiuni decât în domeniul circumscris siguranței naționale, potrivit acestei legi și pentru care au existat suspiciunile care au fundamentat solicitarea. Prin fapte prevăzute de Legea nr. 51/1991 care afectează siguranța națională se înțeleg infracțiunile prevăzute de Titlul X - XII din Codul penal, cele prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare. Extinderea situațiilor pentru care pot fi obținute mandate de siguranță națională prin orice acte normative sau administrative este interzisă.

SE ELIMINĂ: Procedura de emitere a  mandatului de percheziţie domiciliară. (...) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia, iar dacă sunt indicii temeinice privind existenţa sau posibilitatea transferării probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri; b) indicarea probelor ori a indiciilor temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau cu privire la deţinerea obiectelor ori înscrisurilor ce au legătură cu o  infracţiune;

SE REVINE LA: a)descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia, iar dacă sunt suspiciuni rezonabile privind existenţa sau posibilitatea transferării probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri; b)indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau cu privire la deţinerea obiectelor ori înscrisurilor ce au legătură cu o infracţiune;

SE ELIMINĂ: Obiectele, înscrisurile sau datele informatice predate sau ridicate silit, în condițiile art. 170 și 171 vor fi folosite ca mijloace de probă în cauza în care s-a dispus, prin ordonanță a procurorului sau încheiere a instanței, predarea și respectiv, ridicarea silită a acestora. (2) În măsura în care se constată că obiectele, înscrisurile sau datele informatice predate sau ridicate silit, după caz, nu au legătură cu cauza în care au fost solicitate, vor fi restituite persoanelor fizice sau juridice din posesia cărora au fost ridicate, în termen de maxim 2 luni de la predare, respectiv, ridicare silită.

SE ELIMINA: (1) Instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu. În cazul în care față de aceeași persoană și în aceeași cauză a mai fost dispusă o măsură privativă de libertate, instanța de judecată poate dispune arestul la domiciliu doar dacă există temeiuri noi care fac necesară privarea de libertate.

SE REVINE LA: (1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.

SE ELIMINA: Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea cauzei în fond și la dezbateri, în termenul prevăzut de lege, şi se semnează exclusiv de către membrii completului şi de grefier.

Ramane:Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunţare, şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier.

SE ELIMINĂ: Art. 426: Cazurile de contestaţie în anulare: (....) j) când nu au fost respectate dispozițiile referitoare la semnarea hotărârilor judecătorești de către judecătorii care le-au pronunțat, în condițiile art. 406.

SE ELIMINĂ: Cazurile de revizuire: (...) g) neredactarea şi / sau nesemnarea hotărârii de condamnare de judecătorul care a participat la soluţionarea cauzei; h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale datorată unei hotărâri judecătorești, iar consecințele grave ale acestei încălcări continuă să se producă;

SE ELIMINĂ: (3) Are dreptul la repararea pagubei și persoana împotriva căreia, în cursul procesului penal, s-a luat o măsură preventivă ori una asiguratorie dacă, ulterior, parchetul a dispus clasarea ori instanța de judecată a dispus achitarea, constatând nelegalitatea măsurilor dispuse.

SE ELIMINĂ: Contestația în executare: (...) d) când se invocă amnistia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, inclusiv o lege penală care prevede o pedeapsă mai ușoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, sau o decizie de admitere a unor excepții de neconstituționalitate cu efect de dezincriminare parțială sau totală a unei infracțiuni ori dacă influențează, în sensul reducerii, limita de pedeapsă prevăzută de lege pentru respectiva infracțiune.

REVINE LA: când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

Publicaţie de vânzare a SC Macormar Invest SRL LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Macormar Invest SRL, cu sediul în Sat Pralea, Comuna Căiuți, Jud. Bacău, CUI 17013846 RC J4/2236/2004 - societate în faliment, Dosar nr. 199/110/2016 - Tribunalul Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri mobile: Autoutilitară Volkswagen Transporter 70X02D, nr. înmatriculare BC 91 VID, nr. Omologare B112151111J70E2, an fabricație 1997, număr identificare WV1ZZZ70ZVH038335, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare verde - Preț 7.700 lei; Autovehicul Volkswagen Golf Variant, nr. înmatriculare BC 06 TDN, nr. omologare ABVK1N1911T13E3, an fabricație 2001, număr identificare WVWZZZ1JZ1W579319, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare alb - Preț 4.760 lei; Autoutilitară N3 MAN TGA 18463 - autotractor, nr. înmatriculare BC 15 VID, nr. omologare BJMATG1D11B95R3, an fabricație 2001, număr identificare WMAH05ZZZ1M326355, cilindree 12.816 cmc, combustibil motorină, culoare roșu - Preț 27.790 lei; Semiremorcă KOGEL SNC024, nr. înmatriculare BC 05 EDX, nr. omologare D121150011B3800, an fabricație 2003, număr identificare WK05NC02430708571, culoare galben - Preț 8.540 lei. Bunurile mobile se vând în bloc sau individual. Prețurile nu conțin TVA. Licitaţiile vor avea loc în datele de 27 mai, 03 iunie, 10 iunie, 17 iunie, 24 iunie 2019, ora 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării caietului de sarcini de 250 lei; - dovada achitării taxei de participare de 250 lei; - dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64BRDE380SV46276803800 deschis pe numele debitoarei SC Macormar Invest SRL la BRD-Groupe Societe Generale. Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit (5 zile calendaristice de la data licitaţiei) duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Publicația de vânzare se completează cu prevederile din Caietul de sarcini. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar - telefon: 0746153363. Lichidator judiciar LD EXPERT GRUP IPURL
Publicaţie de vânzare SC Alexandra Lux SRL LD EXPERT GRUP IPURL Huşi, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Alexandra Lux SRL, cu sediul ȋn mun. Bacău, str. Nordului, nr. 61-59, jud. Bacău, CUI 33438580, J4/689/2014, dosar nr. 3534/110/2017 pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare: Autoturism Opel Zafira, an fabricaţie 2009, cilindree 1686 cmc, sursa de energie motorină, număr de înmatriculare BC-03-HBB, la preţul de pornire de 14.400 lei (fără TVA). Licitaţiile vor avea loc în datele de 24 şi 31 mai, 07 iunie 2019, orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: a.cerere de participare la licitaţie; b.dovada achitării cauţiunii - 10% din preţul de pornire al licitaţiei; c. dovada achitării taxei de participare in suma de 500 lei; d.dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei; e.documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64 BRDE 380SV 48114953800 deschis la BRD-GSG SA pe numele debitoarei SC Alexandra Lux SRL. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 5 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor se va adresa lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înaintea licitaţiei. Informaţii lichidator judiciar la numărul de telefon 0746153363. Lichidator judiciar LD Expert Grup IPURL Practician în insolvenţă Lazăr Dumitru
Campania pentru europarlamentare s-a incheiat: Ce nu au voie sa faca partidele si televiziunile pana dupa incheierea votarii
25/05/2019 10:42

 Campania electorala pentru alegerile europarlamentare s-a incheiat, sambata, la ora 7.00. Inca de vineri este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete facute pe strada. In ziu ...

Pe cine votam la europarlamentare?
25/05/2019 10:27

 Romanii sunt chemati pe 26 mai la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii 5 ani. Romania are alocate 32 de locuri in PE, acestea fiind repartizate partidelor ...

Dragnea afla daca intra in puscarie. Procesul angajarilor fictive, pe intelesul tuturor
25/05/2019 00:12

 Liderul PSD, Liviu Dragnea (57 de ani), urmeaza sa afle luni decizia definitiva intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani, cazul Angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman. Po ...

Alegeri europarlamentare şi referendum
25/05/2019 00:00

  Duminică, 26 mai, este ziua in care europenii, inclusiv romanii, işi aleg viitorul Parlament European, dar şi ziua in care sunt chemaţi să participe la un al doilea exerciţiu democratic - referend ...

Campanie electorală „fără nicio legătură cu Europa”
24/05/2019 00:00

  * campania electorală pentru alegerile europarlamentare se incheie maine, 25 mai 2019, ora 7:00 * in cursa pentru Parlamentul European s-au inscris 13 partide şi trei candidaţi independenţi - Grego ...

„Dăncilă îi transmite lui Dragnea mesajul că l-a abandonat”
24/05/2019 00:00

  * premierul Viorica Dăncilă, aflată miercuri intr-un judeţ din regiunea Moldovei, a anunţat că va merge duminică la urne şi va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat şi pentru referen ...

Ultimele sondajele indică mişcări spectaculoase de forţe pe scena politică
22/05/2019 18:19

Potrivit datelor ultimului sondaj IMAS din luna mai, PNL creşte in opţiunile valide de vot, ajungand la 28,5%, PSD adună 21,1%, in scădere faţă de aprilie, iar a treia formaţiune in opţiunile participan ...

Cătălin Ivan: „Nu sunt un inamic al valorilor europene!”
22/05/2019 00:00

  * europarlamentarul ieşean solicită revizuirea evaluărilor care-l cataloghează ca fiind „cu probleme”, prin prisma declaraţiilor impotriva valorilor europene Mişcarea civică „I ...

Politica a intrat în casele de pariuri!
21/05/2019 21:35

    * marile agenţii de pariuri au oferte variate la cele două evenimente din 26 mai – alegerile europarlamentare şi referendumul pe tema justiţiei * primul loc in preferinţele bookmakeri ...

Totul despre alegerile europarlamentare şi referendum
21/05/2019 00:23

* duminică, 26 mai, vor avea loc alegeri pentru reprezentanţii Romaniei in Parlamentul European, dar şi referendumul naţional pe tema justiţiei, convocat de Klaus Iohannis * faţă de ultimul proces electo ...