Îmbrăcămintea în lumea antică, un tezaur de tradiție și inovație

imbracamintea

Dimensiune font:

| 22-04-2024 15:08

  De-a lungul istoriei umane, îmbrăcămintea nu a servit doar ca o barieră protectoare împotriva intemperiilor, ci și ca o expresie vividă a identității culturale și a stratificării sociale. Încă de la primele civilizații, hainele au avut roluri multiple, de la simple funcții practice până la complexe simboluri statutare și religioase.

În Egiptul Antic, îmbrăcămintea reflecta clar statutul social și prosperitatea. Bumbacul, lâna și inul erau materialele predominante, iar simplitatea era cheia stilului egiptean. Faraonii, îmbrăcați în tunici fine din in, își subliniau statutul regal prin accesorii opulente, cum ar fi bijuteriile masive și coroanele elaborate. Pe de altă parte, muncitorii și sclavii purtau haine mult mai simple și mai funcționale, adesea limitându-se la un simplu șorț sau fustă scurtă.

Grecii antici au ridicat țesăturile la rang de artă, cu peplosul și himationul devenind simboluri ale eleganței grecești. Acestea erau realizate din lână sau in și se distingeau prin drapajele lor elaborate care flatau forma corpului, permițând totodată libertate de mișcare. Îmbrăcămintea nu era doar funcțională sau decorativă; era și un indicator al statutului civic și al rolului în societate.

Romanii, cu pragmatismul lor caracteristic, au adaptat stilurile grecești pentru a satisface nevoile unui imperiu în expansiune. Toga, purtată inițial doar de cetățenii romani liberi, a devenit simbolul romanității, variind în stil și culoare în funcție de rangul și rolul social al purtătorului. Femeile romane purtau stola, o rochie lungă care indica statutul marital și respectabilitatea.

Inovația tehnică în Antichitate

În alte colțuri ale lumii antice, îmbrăcămintea varia dramatic. Popoarele nomade din stepele Asiei purtau haine groase din piele și lână pentru a se proteja de condițiile meteorologice severe, în timp ce în Americile precolombiene, țesături viu colorate și complexe erau norma, fiecare trib având modele distinctive care reflectau atât estetica cât și spiritualitatea lor.

Un aspect fascinant al îmbrăcămintei în lumea antică este inovația tehnică. Deși ne lipsesc multe detalii despre procesele exacte, este clar că strămoșii noștri au fost meșteșugari pricepuți, capabili să extragă fibre din plante și animale, să le transforme în fire și să creeze țesături complexe. De exemplu, în China, mătasea a fost o inovație care a revoluționat industria textilă, datorită calităților sale unice de finețe, rezistență și lustru.

Această moștenire textilă nu a fost doar un mijloc de autoexpresie; a avut roluri pragmatice și simbolice, indicând rangul, profesia, afiliația tribală sau religioasă și chiar statutul marital. Fiecare piesă de îmbrăcăminte avea o poveste de spus, fie că era vorba de un simplu veșmânt al unui muncitor sau de o rochie ceremonială complexă a unui preot.

În concluzie, studiul îmbrăcăminții în lumea antică ne oferă o perspectivă asupra complexității și diversității vieții umane de-a lungul mileniilor. Ne amintește că, în ciuda diferențelor culturale și temporale, dorința de a crea și de a exprima prin arta vestimentară este o trăsătură fundamental umană, o punte între trecut și prezent, între utilitar și sublim.

Hainele, povești despre divinități și mituri ancestrale

Pe măsură ce ne deplasăm spre alte civilizații, descoperim cum fiecare popor și-a adaptat îmbrăcămintea nu doar în funcție de climă și resursele disponibile, dar și în conformitate cu normele și valorile culturale. În civilizația Maya, de exemplu, îmbrăcămintea era extrem de colorată și adesea împodobită cu pene și bijuterii, reflectând o societate care valoriza profund arta vizuală și spiritualitatea. Chiar și în rândurile clasei de bază, îmbrăcămintea era decorată cu modele complexe, ce spuneau povești despre divinități și mituri ancestrale.

Mai spre est, în civilizațiile Valea Indusului, îmbrăcămintea era influențată de necesitatea de a gestiona temperaturile extrem de variate. Bumbacul, descoperit și îmbunătățit în această regiune, era folosit pentru a crea îmbrăcăminte ușoară care să ofere confort în timpul verilor arzătoare și protecție în timpul nopților reci. Tehnicile de vopsire dezvoltate aici au fost remarcabile, cu indigo și alte pigmenți naturali care ofereau o paletă vibrantă și durabilă.

În Europa, epoca fierului a adus schimbări semnificative în modul în care oamenii se îmbrăcau. Populațiile celtice, de pildă, erau cunoscute pentru tunici viu colorate, adesea decorate cu broderii complexe ce indicau afilieri tribale și realizări personale. Aceste tunici, purtate atât de bărbați, cât și de femei, erau uneori îmbogățite cu fibule elaborate, care nu numai că serveau ca încheietori, dar și ca simboluri ale statutului.

Răspândirea imperiilor și a rutele comerciale, cum ar fi Drumul Mătăsii, a facilitat un schimb cultural masiv, care s-a reflectat și în vestimentație. Mătasea chineză, lâna fină din Orientul Mijlociu și bumbacul indian și-au găsit drumul în garderoba europenilor, aducând cu ele noi metode de țesere și decorare a țesăturilor. Acest schimb a însemnat nu doar diversificarea garderobei europene, dar și îmbogățirea tehnicilor de fabricație, care au evoluat de la simpla țesere la broderii și aplicatii elaborate.

Astfel, îmbrăcămintea în lumea antică nu era doar o necesitate practică, ci o formă de artă și de expresie culturală, un limbaj nevorbesc care spunea povestea unui popor, a credințelor sale și a relațiilor sale cu lumea înconjurătoare. Prin studiul hainelor vechi, putem înțelege mai bine nu doar istoria și economia unei civilizații, dar și valorile și aspirațiile oamenilor care au trăit în acele timpuri.

Maura ANGHEL

Privind retrospectiv, este clar că îmbrăcămintea din lumea antică nu era doar funcțională sau ceremonială, ci reprezenta o punte între generații și culturi, un testament al ingeniozității și al frumuseții umane. De la simplele tunici la opulentele robe împodobite, hainele antice nu doar că ne spun cum trăiau strămoșii noștri, dar și cum visau, cum interacționau și cum se percepeau unii pe alții într-un trecut îndepărtat, dar nu uitat.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
ECOPIATA S.A. IASI organizeaza licitatii publice cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor terenuri si spatii comerciale: - terenul nr. 4 (20 mp) din Bazar, destinat amplasarii unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 31.05.2024 - ora 9.30; - terenul nr. 2 (20 mp) din Bazar, destinat amplasarii unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 31.05.2024 - ora 9.45; - spatiul comercial S1 (5,87 mp) – Piata Independentei pe 31.05.2024 – ora 10.00; - spatiul comercial S3 (24 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 10.30; - spatiul comercial S4 (38 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 11.00; - spatiul comercial S5 (72,5 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 11.30; - spatiul comercial S9 (48,21 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 12.00; - spatiul comercial S25 (30,00 mp) - Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 - ora 12.30; - spatiu comercial S2 (28,65 mp) - Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 -ora 13.00; spatiul comercial S6 (28,65 mp) – Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 – ora 13.30; - teren nr. 1 (25 mp) din Piata Pacurari, destinat amplasarii unei rulote/ chiosc/ modul pe 31.05.2024 – ora 13.45; - teren nr. 2 (25 mp) din Piata Pacurari, destinat amplasarii unei rulote/ chiosc/ modul, pe 31.05.2024 – ora 14.00. Licitatiile vor avea loc la sediul firmei din Str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpara de la secretariatul societatii, unde se va depune documentatia pentru inscriere pana la data si ora de incepere a fiecarei licitatii. Informatii suplimentare la tel. 0232/267844.
Neuroplasticitatea. Creierul în continuă schimbare
22/05/2024 09:36

Neuroplasticitatea este unul dintre cele mai fascinante si importante concepte din neurostiintă. Aceasta se referă la capacitatea creierului de a se modifica si reorganiza structura si functia sa in răsp ...

Copiii rămași în urmă. Exodul tragic al părinților
22/05/2024 09:19

Migratia romanilor a inceput imediat după 1989, odată cu deschiderea granitelor si instaurarea libertătii de circulatie. Odată cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeană in 2007, procesul a devenit si m ...

Părinții toxici, umbrele care întunecă lumina copilăriei
21/05/2024 14:45

Termenul de „părinti toxici” a apărut in literatura psihologică pentru a descrie acei părinti ale căror comportamente, atitudini si modalităti de relationare au un impact negativ profund si de ...

Teiul, lemnul sfânt al icoanelor
21/05/2024 14:21

Între arborii pe care traditia romanească i-a investit cu virtuti deosebite se numără teiul. Numele teiului provine din latinescul „tilia”, fiind o amintire a Romei Antice, similar cu artar ...

Muzicuța, instrumentul preferat al cântărețului de blues
20/05/2024 13:59

  Muzicuta este un instrument muzical de suflat cu o istorie fascinantă, plină de evolutie si inovatie. Originea muzicutei poate fi trasată inapoi in China antică, aproximativ 3000 de ani in urmă, un ...

Puterea rugăciunii, o forță de neclintit
20/05/2024 08:15

Rugăciunea a fost, de-a lungul istoriei, un pilon central al spiritualitătii umane. Indiferent de religie sau cultură, rugăciunea a servit ca un canal prin care oamenii isi exprimă recunostinta, cer ajutor ...

Persoanele neurodivergente, diversitatea care îmbogățește comunitatea
19/05/2024 14:52

Persoanele neurodivergente sunt indivizii care prezintă variatii in dezvoltarea neurologică, adesea diferite de ceea ce este considerat tipic sau standard. Termenul „neurodivergent” a fost creat p ...

Ascensiunea și impactul media tactică
17/05/2024 16:00

   Media tactică a evoluat ca un instrument pentru activism si interventie socială, oferind o platformă alternativă pentru voci marginale si pentru contestarea narativelor dominante. Originea aces ...

La rădăcinile hazardului. O călătorie prin istoria jocurilor de noroc
17/05/2024 15:48

Jocurile de noroc sunt o prezentă constantă in istoria umanitătii, un fenomen cultural care a evoluat odată cu civilizatiile de-a lungul mileniilor. Această călătorie a hazardului ne poartă prin timp, d ...

Copiii hiperkinetici, călătoria spre înțelegere și îngrijire
17/05/2024 13:50

Într-o lume agitată si in continuă evolutie, copiii nostri se confruntă cu diverse provocări si obstacole in căutarea unei cresteri sănătoase si echilibrate. Unul dintre aceste obstacole il reprezi ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei