Orașele inteligente ale viitorului

orase

Dimensiune font:

| 11-06-2024 14:15

Într-o lume în continuă schimbare, orașele inteligente reprezintă o evoluție naturală în cadrul dezvoltării urbane. Aceste metropole integrate cu tehnologii avansate promit să transforme modul în care trăim, lucrăm și ne deplasăm, având potențialul de a crea medii urbane mai sustenabile, eficiente și plăcute pentru locuitori.

Una dintre pietrele de temelie ale orașelor inteligente este conectivitatea. Tehnologiile de comunicații, precum rețelele 5G și Internetul Obiectelor (IoT), joacă un rol crucial în asigurarea unei infrastructuri digitale robuste. Rețelele 5G oferă viteze de internet mult mai mari și latențe reduse, permițând transmiterea rapidă a datelor între dispozitive și infrastructură.

În orașele inteligente, senzorii IoT sunt amplasați în întreaga metropolă, colectând date în timp real despre trafic, calitatea aerului, consumul de energie și multe altele. Aceste date sunt apoi analizate pentru a optimiza funcționarea orașului, oferind administrațiilor locale informații valoroase pentru luarea deciziilor.

Un exemplu remarcabil este orașul Barcelona, care a implementat o rețea extinsă de senzori IoT pentru monitorizarea traficului și a calității aerului. Acești senzori oferă date în timp real, permițând autorităților să ajusteze semafoarele și să optimizeze rutele de transport public pentru a reduce congestionarea traficului și emisiile poluante.

Transport inteligent și mobilitate urbană

Transportul reprezintă un domeniu esențial în dezvoltarea orașelor inteligente. Tehnologiile avansate de mobilitate urbană includ vehicule autonome, sisteme de transport public electrice și soluții de partajare a vehiculelor. Aceste inovații contribuie la reducerea congestiilor, a poluării și la creșterea eficienței transportului.

Vehiculele autonome, echipate cu inteligență artificială și senzori avansați, au potențialul de a revoluționa modul în care ne deplasăm în orașe. Acestea pot comunica între ele și cu infrastructura rutieră pentru a evita accidentele și pentru a optimiza rutele de deplasare. De exemplu, în orașul Singapore, a fost lansat un program pilot pentru testarea autobuzelor autonome, care oferă servicii de transport public într-o manieră sigură și eficientă.

Pe lângă vehiculele autonome, soluțiile de partajare a vehiculelor și bicicletelor electrice devin tot mai populare în orașele inteligente. Acestea permit locuitorilor să închirieze vehicule pentru călătorii scurte, reducând astfel necesitatea de a deține un autoturism personal și contribuind la decongestionarea traficului. În Amsterdam, sistemul de biciclete partajate a devenit un element esențial al mobilității urbane, promovând un stil de viață mai sănătos și reducând emisiile de carbon.

Sustenabilitate și energie verde

Sustenabilitatea este un principiu central al orașelor inteligente. Tehnologiile de energie verde și soluțiile de eficiență energetică sunt implementate pentru a reduce amprenta ecologică a metropolelor și pentru a asigura o utilizare responsabilă a resurselor naturale.

Panourile solare, turbinele eoliene și alte surse de energie regenerabilă sunt integrate în infrastructura urbană pentru a alimenta clădiri și vehicule cu energie curată. De exemplu, orașul Copenhaga și-a propus să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2025, investind masiv în tehnologii de energie verde și în rețele inteligente de distribuție a energiei.

Clădirile inteligente, echipate cu senzori și sisteme de management al energiei, optimizează consumul de energie și reduc risipa. Aceste clădiri sunt proiectate să fie eficiente din punct de vedere energetic, folosind materiale de construcție sustenabile și tehnologii de izolare avansate. În orașul Masdar din Emiratele Arabe Unite, toate clădirile sunt concepute pentru a maximiza eficiența energetică și pentru a minimiza impactul asupra mediului.

Managementul deșeurilor și reciclare inteligentă

Orașele inteligente adoptă soluții inovatoare pentru gestionarea deșeurilor și promovarea reciclării. Colectarea inteligentă a deșeurilor, bazată pe senzori și date în timp real, permite o gestionare mai eficientă a resurselor și reducerea cantității de deșeuri trimise la gropile de gunoi.

Sistemele de colectare a deșeurilor dotate cu senzori monitorizează nivelul de umplere al containerelor și trimit notificări către serviciile de salubritate atunci când este necesară golirea acestora. Aceasta reduce numărul de deplasări ale camioanelor de gunoi și optimizează rutele de colectare. Orașul Stockholm a implementat un astfel de sistem, obținând rezultate remarcabile în eficientizarea colectării deșeurilor și reducerea emisiilor de carbon asociate.

Pe lângă colectarea inteligentă a deșeurilor, orașele inteligente promovează reciclarea prin intermediul tehnologiilor avansate de sortare și procesare. Roboții și inteligența artificială sunt utilizați pentru a sorta deșeurile în mod automat, îmbunătățind rata de reciclare și reducând contaminarea materialelor reciclabile. De exemplu, în Tokyo, un complex de reciclare folosește tehnologie de ultimă generație pentru a sorta și procesa deșeurile, contribuind la crearea unui mediu urban mai curat și mai sustenabil.

Siguranța și securitatea sunt priorități esențiale în orașele inteligente. Tehnologiile avansate de supraveghere, recunoaștere facială și analiza datelor sunt utilizate pentru a asigura un mediu urban sigur și protejat.

Sistemele de supraveghere inteligente, echipate cu camere de înaltă rezoluție și algoritmi de recunoaștere facială, permit monitorizarea în timp real a spațiilor publice și detectarea comportamentelor suspecte. Aceste sisteme sunt utilizate pentru a preveni infracțiunile și pentru a răspunde rapid în cazul unor incidente. De exemplu, în orașul Londra, un sistem avansat de supraveghere video a fost implementat pentru a monitoriza zonele aglomerate și pentru a îmbunătăți siguranța publică.

Maura ANGHEL

Orașele inteligente ale viitorului reprezintă un pas înainte în dezvoltarea urbană, integrând tehnologii de ultimă generație pentru a crea medii urbane mai sustenabile, eficiente și plăcute pentru locuitori. De la conectivitate și infrastructură digitală, până la transport inteligent, sustenabilitate, sănătate, educație, siguranță și implicare comunitară, aceste orașe revoluționează modul în care trăim și interacționăm cu mediul urban.

Implementarea acestor tehnologii nu este lipsită de provocări, iar succesul orașelor inteligente depinde de colaborarea dintre autorități, sectorul privat și cetățeni. Cu toate acestea, beneficiile potențiale ale orașelor inteligente sunt imense, promițând un viitor urban mai bun și mai sustenabil pentru generațiile viitoare.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:06

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
 Pasiunea pentru căsuțele hobbit. Un refugiu din povești adus în realitate
13/06/2024 10:58

  În ultimii ani, multi oameni caută o evadare din cotidian, un loc in care să-si regăsească linistea si conexiunea cu natura. Această nevoie profundă de refugiu a dus la nasterea unei miscăr ...

Hora, un dans vibrant și sensibil care unește inimi
13/06/2024 10:13

Hora, un dans colectiv de o semnificatie profundă si un simbol al unitătii si al bucuriei, este recunoscut si practicat in multe părti ale lumii. Originile sale se pierd in negura timpului, iar evolutia sa c ...

În căutarea gustului perfect. Povestea somelierului modern
12/06/2024 09:34

În lumea fascinantă a vinului, există un personaj cu o abilitate aparte de a descifra arome, a identifica buchetul subtil al unui vin si de a crea perechi perfecte intre mancare si băutură - acel pers ...

Tabieturi cu dulceață de trandafiri și Netflix
12/06/2024 09:10

Într-o casă veche, pe o stradă linistită din Buhusi, un orăsel in care timpul pare să se fi oprit, camerele păstrează incă ecoul zilelor de altădată, iar fiecare obiect pierdut in timp isi spune ...

  Revoluția telemuncii. Cum s-a transformat viața în noua eră digitală
12/06/2024 08:58

Telemunca, un concept care a luat amploare in ultimii ani, a devenit o componentă esentială a vietii noastre cotidiene. Într-un timp scurt, multi angajati s-au văzut nevoiti să se adapteze la lucrul d ...

Ghatachandra, lumina Lunii prin norii istoriei
11/06/2024 14:23

Într-o lume plină de povesti si legende, există termeni si cuvinte care, prin simpla lor prezentă, evocă imagini si sentimente profunde. Un astfel de cuvant este „Ghatachandra”. Ce inseamn ...

Pelerinajele, drumul spre transcendență și transformare personală
10/06/2024 10:37

Pelerinajele au fost si continuă să fie călătorii profund semnificative pentru oameni din intreaga lume. Acestea sunt călătorii care transcend simplul act de deplasare fizică, fiind bogate in sensuri spi ...

Povestea sopranei căreia Giacomo Puccini i-a încredințat primul rol al Floriei Tosca
10/06/2024 08:49

10 iunie 1860, ziua in care Universul a dăruit una dintre cele mai frumoase voci ale scenei lirice, cea a Haricleei Darclee. A fost al treilea copil al mosierului grec Ion Haricli si al Mariei Aslan, nepoata ...

Autismul tehnologic, o realitate a vremurilor moderne
09/06/2024 13:50

Autismul tehnologic se referă la fenomenul prin care indivizii devin din ce in ce mai izolati si mai distanti emotional din cauza utilizării excesive a tehnologiei. Termenul evocă imaginea clasică a autismu ...

Pi, o constantă universală
09/06/2024 12:48

Numărul pi, reprezentat adesea prin simbolul π, este una dintre cele mai fascinante si fundamentale constante matematice. Definind raportul dintre circumferinta unui cerc si diametrul său, pi este un numă ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei