Dialoguri despre istorie, patrie şi cultură

Rodica Lăzărescu a realizat in perioada 2013-2015 un serial de interviuri cu personalităţi de prim plan ale vieţii academice şi culturale romaneşti in revista „Pro Saeculum” pe care le-a publicat intr-un volum apărut la Editura Pallas Athena, intitulat „La ora confesiunilor”. Bine documentată, cu o experienţă publicistică remarcabilă, autoarea pune in dezbatere teme şi probleme de maximă importanţă. Între interlocutorii săi sunt caţiva istorici de marcă, opiniile şi punctele lor de vedere vizand aspecte dintre cele mai acute in această buimac ...

Don Quijote, bolgiile danteşti şi tunelul bacovian
17/12/2016 05:17

Răspunsurile lui Dumitru Radu Popescu la intrebările lui Mircea Dinutz din volumul „Confesiuni provocate” la care m-am referit şi săptămana trecută, sunt de fapt nişte microeseuri rostite. Ironia cordială, dar nu mai puţin casantă, marca DRP, accentele polemice fac din dialogul cu autorul „Vanătorii regale” un adevărat regal spiritual. Încat tentaţia de a cita copios din el este aproape irepresibilă. Dar, mai inainte de orice, e de remarcat că D. R. Popescu se dovedeşte a fi şi in acest interviu care se intinde pe 20 de pagini de carte, pătruns d ...

Confesiuni provocate
10/12/2016 05:32

Sub titlul „Confesiuni provocate”, Mircea Dinutz şi Rodica Lăzărescu, au grupat intr-o carte dialogurile publicate de ei in revistele „Pro Saeculum” şi „Vatra veche”. Ceea ce caracterizează „confesiunile provocate” de cei doi publicisti este mai ales spiritul critic ascuţit, dar responsabil şi constructiv. În aproape toate există puternice accente polemice şi o durere, sunt tentat să spun de neam, mai mult sau mai puţin difuză, atunci cand nu e reacţie indignată şi chiar revoltă, faţă de atatea cate se intamplă in cultura ...

Greaţa de literatură şi antidotul ei
03/12/2016 05:41

În anii '70, cand ii apărea primul volum din seria celor patru de „Scriitori romani de azi” – o panoramă, de fapt o istorie, in linie lovinesciană şi călinesciană, a literaturii romane de după Al Doilea Război Mondial – Eugen Simion formula cateva principii ce conturau concepţia sa despre critica literară. Considera că simpla critică de gust este insuficientă, dar nu era nici partizanul criticii formelor – atunci in mare vogă in spaţiul cultural european – care „tinde să codifice ceea ce de-abia a decodificat: opera”, preciz ...

 „Eminescu şi contemporanii săi”
26/11/2016 05:10

În „Istoria literaturii romane de la origini pană in prezent”, secţiunea „Tendinţa naţională”, capitolul „Culturalitatea Bucovinei”, G. Călinescu apreciază că „Teodor V. Ştefanelli se salvă (ca scriitor – nota mea) cu amintirile despre Eminescu”. De altfel, „Amintirile despre Eminescu” ale bucovineanului, membru al Academiei Romane, apărute in 1914, deci la un sfert de veac de la moartea Poetului şi la jumătate de secol de cand cei doi se aflaseră colegi la Gimnaziul din Cernăuţi, figurează in bibliografia ...

Rememorări la o aniversare
05/11/2016 05:30

Au trecut 88 de ani de la acea fastă zi cand in văzduhul patriei s-au auzit cuvintele celui care este ctitorul radiofoniei romaneşti: ilustrul fizician şi inventator, profesor la universităţile din Iaşi şi Bucureşti, fondatorul invăţămantului electrotehnic din Romania, colaborator al soţilor Marie şi Pierre Curie: Dragoş Hurmuzescu. 88 de ani nu e, cum se spune de obicei, o cifră rotundă, jubiliară, dar niciodată nu e de prisos să aniversăm evenimentul cu adevărat epocal al inceputului unei mari construcţii şi să evocăm istoria celei mai complexe şi mai democratice i ...

Fuga spre cer
29/10/2016 05:51

Într-o toamnă friguroasă de inceput de secol XX, cand Lev Nikolaevici Tolstoi a evadat din paradisul său de la Iasnaia Poliana, eveniment care a zguduit nu doar Rusia, ci intreaga lume. Ziarul „Ştiri din Odesa” se adresa astfel familiei şi prietenilor marelui scriitor: „Nu-l căutaţi! El nu-i al dumneavoastră, e al tuturor!”. Apelul jurnaliştilor de la cotidianul amintit, considerat de Pavel Basinski, autorul unei monumentale biografii a titanului de la Iasnaia Poliana: „Fuga din rai” (titlu de epopee), editată la Humanitas, in traducerea Adri ...


ULTIMA ORA
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Secolul titanilor
22/10/2016 05:23

Se implinesc 195 de ani de la naşterea lui Dostoievski, prilej de a revedea insemnările ce mi le-am făcut citind biografia „Titanul–viaţa lui Dostoievski” a lui L. Grossman, o carte in care, cum era şi firesc, autorul evocă nu numai biografia, ci şi epoca marelui scriitor, atmosfera de puternică emulaţie pe care a cunoscut-o viaţa culturală, literatura şi arta in Rusia secolului al XIX-lea. Păstrand proporţiile, s-ar putea spune că există unele similitudini cu ceea ce s-a petrecut in cultura romanească a aceluiaşi secol, celor doi poli de acolo – Sankt ...

Sadoveanu de dincolo de operă
15/10/2016 05:36

Peste cateva zile (19 octombrie) se implinesc 55 de ani de la moartea lui Sadoveanu. Graţie unui masiv volum de pagini de jurnal şi documente, toate inedite, apărut cu aproape un deceniu in urmă, ne dezvăluie un Sadoveanu, aşa-zicand, de dincolo de monumentala sa operă. Moştenitorii scriitorului – Constantin Mitru, secretarul personal, şi Maia Mitru – au arhivat şi au dactilografiat manuscrisele – insemnări de jurnal, evocări, note de călătorie in ţară şi străinătate, reflecţii şi trimiteri la opere clasice ale literaturii şi filosofiei, „observaţ ...

G. Călinescu, călător în China
08/10/2016 05:07

Un binecunoscut critic mărturisea că dintre cele cateva cărţi ale scriitorilor romani pe care le-ar lua cu el pe o insulă, nu ar lipsi romanul lui G. Călinescu - Scrinul negru şi „o foarte instructivă şi fermecătoare carte de călătorie: Kiev, Moscova, Leningrad”. În ce mă priveşte, aş lua şi o altă carte de călătorie a lui Călinescu: Am fost in China nouă, apărută in 1953, in plin „obsedant deceniu”. Cele două fermecătoare memoriale de călătorie nu au mai fost editate şi sunt de negăsit chiar şi in biblioteci cu mari pretenţii. Ju ...

Farmecul lecturii şi al relecturii
01/10/2016 06:02

În introducerea la volumul său „Asul de pică. Ştefan Aug. Doinaş”, George Neagoe, discipol al lui Nicolae Manolescu, rememorează că profesorul le-a transmis lui şi colegilor săi o invăţătură menită să-i consoleze ce m-a tulburat chiar şi pe mine care nu mai sunt, din păcate, student de multă vreme, mă tem că din vremuri imemoriale: „Literatura nu vă foloseşte la nimic, dar vă face mai frumoşi!”. E mult, e puţin?! Este enorm. Îmi aduc aminte, in acest context, de o aserţiune a unui mare romancier: Alejo Carpentier. Într-un scli ...

„Limba română din «Oda, în metru antic» este eternă” (II)
24/09/2016 07:26

- Dragă Cezar Ivănescu, te-ai reintors şi te-ai stabilit in Iaşi după o viaţă petrecută la Bucureşti. Ce te-a determinat să revii in oraşul in care ţi-ai făcut studiile? - Am considerat intotdeauna şi am argumentat in diferite etape ale existenţei mele că Iaşii sunt matca noastră spirituală... Între altele, aici a fost prima mişcare modernă de idee romanească – Junimea. De aici a pornit totul. Toate celelalte mişcări anterioare, inclusiv Şcoala Ardeleană, dacă nu s-ar fi finalizat intr-una modernă – cu adevărat europeană – cum a fost Junim ...

„Limba română din «Oda, în metru antic» este eternă” (I)
17/09/2016 05:25

S-au implinit 75 de ani de la naşterea lui Cezar Ivănescu, unul dintre cei mai importanţi şi mai originali poeţi romani ai celei de a doua jumătăţi a secolului trecut. Mi-am revăzut nişte insemnări din anul 2000: Anul Eminescu. Am avut ocazia in acel an, ca romani, să ne bucurăm că intrăm intr-un nou secol, intr-un nou mileniu „sub auspiciile geniului său”, cum prevăzuse Maiorescu in perspectiva veacului care tocmai trecuse. O bucurie umbrită insă, in treacăt fie spus, de moravurile şi năravurile politicianiste şi nu numai de ele. Omagiindu-l atunci, ne expri ...

Eminescu şi miturile culturale româneşti
10/09/2016 05:47

Prietenia dintre Eminescu şi Creangă, care poate fi şi chiar a fost comparată cu altele, celebre – bunăoară cu cea dintre Goethe şi Schiller – a devenit un mit cultural al nostru asemenea mitului iubirii ai cărui protagonişti sunt Eminescu şi Veronica Micle. Despre această mare iubire s-a făcut multă vorbire şi uneori s-a eşuat in zona speculaţiei, a răutăţii şi chiar a misoginismului. S-a spus şi că Eminescu nu a avut parte de iubirea pe care ar fi meritat-o. În jurnalul său de idei, reflecţii şi microeseuri, eruditul cărturar şi ganditor bucovinea ...

File dintr-un jurnal antinostalgic
03/09/2016 05:07

Cu aproape trei decenii in urmă, călătorind in Polonia, intr-o misiune culturală, impreună cu marele actor al Naţionalului ieşean Teofil Valcu, am văzut pe scena Teatrului „Juliusz Osterwa” din Lublin un excelent spectacol cu piesa „Garderobierul” de Ronald Harwod, un autor despre care la acea dată nu ştiam aproape nimic. Piesa il transportă pe spectator in Anglia anului 1942. Urlete sinistre de sirenă, bombardamentele Luftwafei, intreaga mizerie alienantă a războiului care violează umanitatea. Într-o mică localitate de provincie poposeşte o trup ...

O carte ce nu se scrie decât o singură dată într-o cultură
27/08/2016 05:39

Am ajuns să numărăm nu mai puţin de 75 de ani de la apariţia Istoriei literaturii romane de la origini pană in prezent a lui G. Călinescu, o carte care, aşa cum s-a spus de atatea ori, nu se scrie decat o singură dată intr-o cultură. Aventura elaborării şi editării acestei Cărţi a cărţilor ce s-a produs in perioada cand Călinescu se afla la Iaşi (1936-1944) este, şi ea, incomparabilă in spaţiul culturii noastre. Acum, la implinirea a trei sferturi de veac de la crucialul eveniment pe care il aniversăm, revăd nu demult apărutul volum „G. Călinescu faţă cu tota ...

Romanul unui mit (I)
13/08/2016 05:27

Prodigioasa bibliografie a marelui erudit şi umanist Ion Ianoşi, ieşit din scena vieţii in această vară, la varsta de 88 de ani, cuprinde şi o carte, cum nu mai avem alta, despre mitul petersburghez: „Romanul romanelor unui oraş”. Cine vrea să ştie cum s-au născut şi cum s-au clădit un mare mit şi o mitologie unică „pe malul finic depărtat”, dar şi cum se potenţează şi se amplifică ele cu fiecare eveniment fast sau tragic, cu fiecare operă literară, plastică, muzicală, teatrală, cu fiecare mare personalitate ivită şi afirmată in acel spaţiu ...

Un „Giuseppe Prezzolini al nostru” (II)
06/08/2016 05:27

O scrisoare adresată lui Călinescu sună astfel: „Mult Stimate şi Iubite Maestre! Consternată, redacţia imi semnalează că aţi refuzat cronica pentru acest număr punand un veto colaborării Dv. pană la publicarea poeziei pe care aţi transmis-o pentru numărul din 30 decembrie 1960. De n-aş fi grav bolnav, v-aş fi cerut ingăduinţa de a mă primi şi a vă expune pe larg dificultăţile pe care redacţia le intampină in publicarea acestor versuri; ele sunt considerate cu totul inaccesibile, dacă nu de-a dreptul ermetice, unele nume proprii evocate părand atat de stranii, i ...

 Un „Giuseppe Prezzolini al nostru” (I)
30/07/2016 05:42

Un numărul 7 al „Jurnalului literar”, apărut la Iaşi, in 1939, G. Călinescu , directorul revistei, semna o prezentare intitulată „Doi tineri”. Era vorba de George Ivaşcu şi Al. Piru. Călinescu prevedea că Ivaşcu „va fi un jurnalist in sensul superior, creator, al cuvantului, un animator de idei, un fel de Giuseppe Prezzolini al nostru”. Evoluţia lui George Ivaşcu a confirmat pe deplin previziunea lui Călinescu. Format in climatul epocii interbelice, intr-un Iaşi de care se leagă numele şi renumele celor mai mari reviste din cultura noastră & ...


39 la 57 din 85