Octavian Paler, biografie şi destin

Octavian Paler, de la naşterea căruia au trecut 90 de ani, vede mitologia ca pe „un fel de a ieşi din istorie, de a scăpa de stressul istoriei”. Este viziunea unui scriitor şi a unui moralist care a trăit istoria din cărţi, dar şi istoria reală sub diferitele ei infăţişări. A cunoscut, de pildă, in timp de pace, chiar din copilărie, ceea ce aş numi eroizarea istoriei. Războiul face insă ca istoria să-şi piardă măreţia şi autenticitatea, să devină, paradoxal, pe cat de concretă, o concreteţe cum nu se poate mai tragică, pe atat de convenţională. E ca ...

Octavian Paler, autoportret în oglindă
02/07/2016 05:07

Într-o zi de la inceputul deceniului cinci al secolului trecut, un elev al faimosului liceu bucureştean „Spiru Haret”, pe numele său Paler Octavian, de la naşterea căruia se implinesc chiar astăzi 90 de ani, s-a oprit in faţa unei vitrine a Librăriei „Cartea Romanească”. Privirea i-a fost atrasă de o fotografie mărită a lui Ionel Teodoreanu din care ii zambea frumosul autor al Medelenilor imbrăcat in cunoscuta-i rubaşcă. Adolescentul ii citise infrigurat cărţile şi, deşi rezistent la melancolii, moştenind in fiinţa sa tăria, incăpăţanarea ...

Mărturisirea unui pierdut în lumină
25/06/2016 05:16

În „Jurnalul fericirii” la care m-am referit şi săptămana trecută, marcand astfel apariţia la Editura Polirom a unei noi ediţii a acestei opere, o ediţie critică acreditată ca fiind şi una definitivă, textele eseistice pe diverse teme, comentariile despre scriitori, artişti, opere, evenimente şi personalităţi istorice sunt nu o dată entuziaste, chiar exaltate, dar intotdeauna scrise admirabil. În inchisoare diaristul stabileşte impreună cu Nicolae Balotă că Doktor Faustus comportă trei nivele de lectură. De lectura proaspătă a lui N.Steinhardt be ...

„Jurnalul fericirii” într-o nouă ediţie
18/06/2016 05:56

La Polirom apărut, intr-o ediţie critică realizată de Geoorge Ardeleanu o nouă variantă a „Jurnalului fericirii” al lui N. Steinhardt. În „Nota asupra ediţiei”, G. Ardeleanu mărturiseşte că lectura acestei a treia variante, ce are cu aproape 225 de pagini mai puţin decat a doua şi care conţine fragmente „cu adevărat inedite”, i-a lăsat impresia unei „scriituri mai crispate, mai «nervoase», mai declarative şi mai puternic infuzate ideologic decat a celei puse in scenă de prima variantă” – apărută in 1991 ...

Nicolae Iorga şi „oamenii cari au fost”
11/06/2016 05:24

S-au implinit la inceputul acestei săptămani 145 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga. Prilej de a mă referi la vasta galerie de portrete pe care marele istoric şi scriitor a intitulat-o memorabil: „Oameni cari au fost”. Cu excepţia lui G. Călinescu, in primul rand cel din „Istoria literaturii romane de la origini pană in prezent”, nici un autor roman nu a ridicat arta portretului la un nivel atat de inalt ca Nicolae Iorga. Şi nu numai in „Oameni cari au fost”, dar aici parcă mai mult ca oriunde. Dispunem acum de cea dintai ediţie critică int ...

Poetul din „mahalaua celestă”
04/06/2016 05:55

 Împlinirea a 75 de ani de la naşterea lui Mihai Ursachi a trecut aproape neobservată. Se poate vorbi de o intrare in uitare a acestui poet important şi atat de supralicitat in timpul vieţii, incheiată cu 12 ani in urmă, al cărui nume a rămas mai mult pe frontispiciul Casei de cultură din Copoul Iaşilor şi pe uşa sălii de festivităţi a filialei Uniunii Scriitorilor. Figura, mai bine zis poza poetului şi indeosebi cea a omului Mihai Ursachi dăinuie mai ales in amintirea admiratorilor săi, in majoritatea lor ieşeni. Dar chiar şi pentru cei care l-au adulat, el pare ...

Bacovia, un reper canonic
28/05/2016 05:30

Se vor implini in curand 135 de ani de la naşterea lui Bacovia. Poeţi importanţi din generaţia de aur '60, o generaţie de creaţie, cum a numit-o Eugen Simion, dar indeosebi optzeciştii au consacrat in lirica romanească bacovianismul. Într-un eseu apărut in 2001, criticul Ion Pop observa că in ultimele decenii ale secolului trecut „pentru poezia romanească actuală, marile repere canonice nu mai sunt atat Ion Barbu sau Lucian Blaga, cat Arghezi şi, mai ales, Bacovia”. Această „spectaculoasă reabilitare a autorului Stanţelor burgheze, ce i-ar fi şocat, po ...

ULTIMA ORA
ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Un model de existenţă intelectuală şi morală
21/05/2016 05:53

Mihai Cimpoi a publicat la Editura SEMNE eseul monografic „Modelul de existenţă Eugen Simion”, pe care cărturarul şi reputatul eminescolog basarabean l-a prefaţat cu textul unui discurs prilejuit de aniversarea, in 2013, la Chişinău, a marelui critic. Autorul a făcut, cu expresia sa, un adevărat tur de forţă recitind miile de pagini ce compun opera lui Eugen Simion, de altfel, in treacăt fie zis, unul dintre puţinii critici afirmaţi in epoca postbelică despre care se poate afirma fără ezitare că are cu adevărat operă. În cazul său, o operă impunătoare, ...

Ibrăileanu şi cultul iubirii
14/05/2016 06:05

În eseul „Creaţie şi analiză”, la care m-am referit şi săptămana trecută, Garabet Ibrăileanu, cu vocaţia sa de moralist „care ştie să vadă şi crede in ceea ce spune”- vocaţie probată apoi in „Privind viaţa” şi in romanul „Adela” - „face o analiză splendidă a psihologiei feminităţii”, cum observă Eugen Simion. Şi, intr-adevăr, este uimitor cat de profund inţelege psihologia feminină acest bărbat care a iubit mai mult femei din cărţi, din marile romane ruseşti şi franţuzeşti, care, cu o voluptate d ...

Ibrăileanu, un cumpănit ardent
07/05/2016 05:42

Ne aflăm in a 80-a primăvară de la moartea lui Garabet Ibrăileanu şi in 145-a de la naşterea sa. E. Lovinescu mărturisea că este critic, nimic mai mult, dar nici mai puţin. Ar fi putut spune despre sine acelaşi lucru adversarul său de la Iaşi, cel pe care Călinescu l-a supranumit „Taine al nostru”?! E şi el critic, un mare critic, şi incă unul de direcţie, despre care Mihai Ralea afirma că a avut un rol comparabil doar cu cel al lui Maiorescu. A scris studii şi eseuri care au devenit clasice. Dar a fost şi este mult mai mult decat critic. A condus timp de 27 de ...

Mircea Eliade şi „creştinismul cosmic”
30/04/2016 04:57

S-au implinit zilele trecute 30 de ani de la moartea lui Mircea Eliade. Ultimul volum publicat de regretatul cercetător Mircea Handoca, apărut la Editura Tipo Moldova din Iaşi, se intitulează „Fost-a Eliade necredincios?”. Editorul, biograful, bibliograful lui Eliade porneşte de la ceea ce spusese Cioran pe la jumătatea secolului trecut: „Dintre oamenii cu preocupări religioase, puţini sunt aşa de puţin religioşi ca Eliade”. Handoca nu impărtăşeşte această afirmaţie, dar nici nu susţine că Mircea Eliade ar fi fost „un practicant religios”. ...

Acasă la Cervantes
23/04/2016 05:24

 Se implinesc astăzi patru veacuri, coincidenţă tulburătoare, de la moartea a doi titani: Shakesperare şi Cervantes. Nu departe de Madrid, la Alcalá de Henares, unde dăinuie monumentalul edificiu al uneia dintre cele mai vechi universităţi spaniole şi europene şi unde au studiat cei ce au gandit şi au făurit faimosul Secol de Aur, fascinează mai ales spiritul cervantin şi figura emblematică a lui Don Quijote. Cu ele te intalneşti peste tot, incepand bineinţeles cu Casa in care s-a născut marele scriitor. O casă astăzi muzeu memorial căreia numai in 2005, anul ...

Cioran îndrăgostit sau nefericirea de a fi fericit
09/04/2016 05:00

 S-au implinit ieri 105 ani de la naşterea celui ce avea să scrie faimosul eseu „Inconvenientul de a te naşte”: Emil Cioran.  A devenit aproape un truism faptul că Emil Cioran nu poate fi inţeles cat de cat in afara corespondenţei sale. Şi nu numai pentru că el este „unul dintre marii epistolieri ai epocii”, cum subliniază Eugen Simion, autorul eseului „Cioran, o mitologie a nedesăvarşirilor”. Apoi, să nu uităm, Cioran insuşi proclamă că adevărul despre un autor il afli mai curand din corespondenţa sa, decat din operă. Fapt e c ...

Primii poeţi români într-o dimineaţă a spiritului
19/03/2016 07:00

 Parafrazand titlul unui roman antedecembrist al Gabrielei Adameşteanu, s-ar putea spune că una dintre puţinele dimineţi romaneşti neratate este cea a poeziei. O demonstrează magistral Eugen Simion in volumul de eseuri despre inceputurile ei: „Dimineaţa poeţilor”. Acum, la lectura ediţiei a V-a, definitivă, apărută la Univers Enciclopedic Gold – postfaţă şi referinţe critice de Alex Goldiş –, această superbă carte despre „cum citim poezia veche, ce ne spune ea astăzi” este la fel de proaspătă ca la prima ediţie din 1980. Atunci, i ...

Publicistica „Poetului sub acoperire”
12/03/2016 04:43

Emil Brumaru este unul dintre poeţii romani contemporani de prim plan, de o originalitate care nu doar frapează, ci şi contrariază, iar pe unii pudibonzi sau imbătraniţi in rele şi prejudecăţi ii scandalizează. Nu mai puţin original este publicistul, epistolierul şi diaristul Brumaru. Prefaţa cu un titlu cam preţios, dar sugestiv – „Poezie undercover” –, semnată de Ioana Parvulescu, la volumul IV din seria OPERE de la Editura Polirom, un text nu atat critic, analitic, cat mai ales o confesiune de cititor fin, autoarea observă că publicistul Emil Brumaru ...

Un minut cât o eternitate
05/03/2016 05:03

S-au implinit 135 de ani de la moartea lui Dostoievski. În noiembrie vor fi trecut 195 de la naşterea sa. Revăd insemnările pe care mi le-am făcut citind biografia „Titanul–viaţa lui Dostoievski” a lui L. Grossman, o carte in care, cum era şi firesc, este evocată şi epoca marelui scriitor, atmosfera de unică emulaţie pe care a cunoscut-o viaţa literară şi artistică din Rusia secolului al XIX-lea. Păstrand proporţiile, s-ar putea spune că există unele similitudini cu ceea ce s-a petrecut in cultura romanească a aceluiaşi secol. Celor doi poli de acolo ...

Nichita Danilov despre „celălalt Nichita”
27/02/2016 06:08

 Cum s-a creat „haloul de poet unic, ce inconjoară azi numele lui Nichita Stănescu? Care ar fi explicaţiile acestui fenomen, a acestei actualităţi indelungate şi a fascinaţiei pe care continuă s-o exercite Nichita Stănescu asupra vieţii noastre literare?” Întrebări pe care şi le pune intr-o carte de 140 de pagini intitulată „Celălalt Nichita”, apărută la Tracus Arte, poetul, prozatorul, dramaturgul, eseistul Nichita Danilov. Un eseu care e deopotrivă memorialistică, analiză a textului poetic stănescian, indeosebi a Elegiilor, reflecţie p ...

Marin Preda şi Securitatea
20/02/2016 05:43

De ce scriitorii, mai ales cei cu o cotă mare de popularitate, neliniştesc puterile, indiferent de forma, ideologia şi culoarea lor politică? De ce Hemingway „deţinea”, potrivit unor cercetători şi biografi ai săi, un camion de dosare la FBI? Ce pericol putea să reprezinte cel ce a scris „Bătranul şi marea” şi „Pentru cine bat clopotele”, care locuia la ferma Vigia de la San Francisco de Paula, de langă Havana, pentru o superputere? Mă amuz imaginandu-mi-l in fruntea unei cete de prieteni ai săi pescari de la Cojimar pornind in marş să desta ...

Un destin simbol
13/02/2016 04:25

În „Istoria literaturii romane de la origini pană in prezent”, G. Călinescu pune totul intr-o nouă mişcare şi intr-o nouă ordine care te duc cu gandul, cum observa Alexandru Paleologu, la marile epopei. Mai ales in ceea ce priveşte literatura (şi cultura) noastră veche, care i se infăţişează ca „un bloc de marmură in care stau incă nenăscuţi Eminescu şi Creangă, Caragiale şi Sadoveanu”. Încat fapta lui Călinescu ne apare ca fiind a unui intemeietor de mituri. De mituri fecunde. Graţie lui asistăm la marea geneză. Unghiul de privire es ...


58 la 76 din 85