default

Dimensiune font:

Caragiale, cel mai naţional scriitor român

| 28-10-2017 05:03

Există câteva propoziţii, câteva definiţii în critica literară românească – ale lui Maiorescu, Ibrăileanu, Călinescu sau Mircea Iorgulescu – fundamentale privindu-l pe Caragiale, oricâte grile şi lecturi intertextualiste, textualiste şi novatoare viziuni regizorale ar suporta opera sa. Una dintre ele – memorabilă şi de neclintit – aparţine lui Mihail Ralea: „Caragiale, cel mai naţional scriitor, cel care a înţeles mai bine firea noastră, ne-a lăsat şi acest aspect: românul care nu-şi pierde cumpătul în faţa crizei”. În treacăt fie zis, la atâtea crize, revoluţii eliberatoare şi tranziţii pârjolitoare, asta i-ar mai lipsi românului: să-şi piardă detot şi cumpătul. Deşi există momente când ar fi necesar, imperios necesar să şi-l piardă… Dumitru Radu Popescu, scriitor cu o prodigioasă experienţă de creaţie, concretizată într-o operă, inclusiv dramaturgică, impresionantă prin forţa şi diversitatea ei, dar şi un fin comentator de teatru ca spectacol, mi se pare că adânceşte caracterizarea lui Mihail Ralea, privind cumpătul în faţa crizei, atunci când observă: „Personajele lui Caragiale nu participă direct la istorie, ci la parodierea istoriei. Ele nu varsă o picătură de sânge pentru libertate, fraternitate, ţară şi alte bazaconii despre care se pronunţă în solemne bufonerii. Caragiale trebuie citit «pe dos» – şi interpretat solemn! Ceea ce dă naştere unui comic cumplit”. Sintagma „comic cumplit” vrea să zică trist, ba chiar mai mult decât atât. Și ea îmi întăreşte ideea că aşa stau lucrurile. Într-un alt eseu, intitulat „Cimitirul eroilor literari”, Dumitru Radu Popescu scrie:

„Tache, Mache, Rică Venturiano, conul Leonida au ieşit din cărţi şi din piese şi au păşit cu vigoare în faţa noastră cea de toate zilele adaptându-se din mers la noile sugiucuri şi schimbând trăsura cu elicopterul… Matusalemici, ei sunt morţii noştri vii, plini de elanuri tinereşti! În comediile lui Caragiale, fireşte, nu moare nimeni, fiindcă nimeni nu se bate pentru vreo idee… Toţi se bat doar pentru interesele ţărişoarei noastre dragi – dragii de ei! Prefecţi, poliţai, caţavenci, farfurizi, trahanachi, agamitzi, ei trăiesc mereu fericiţi, într-un climat electoral beat de eternitate, ei nu mor, ei nu pot muri, ei îmbătrînesc mereu, ei sînt morţii noştri vii, eterni, ei sînt doar din ce în ce mai ramoliţi şi mai vicleni, şi tot mai puternici, căci nu uită să adune scrisorele pierdute, dosărele găsite, fişe economice, pentru orice eventualitate – ca să le dea: pac! la jurnal! – ei sunt dinastiile noastre nobiliare, dinastia Farfuridi, dinastia Brânzovenescu, dinastia Dandanache, ei sunt nemurirea noastră cea de toate zilele – dragii de ei!…”.

În ziua 6 octombrie 1894, Caragiale citea O scrisoare pierdută, am putea spune în avanpremieră absolută, la Iaşi, cu prilejul unei sărbători a Junimii, în prezenţa marilor figuri ale faimoasei societăţi, între care Vasile Alecsandri. Tot la un banchet al Junimii Nenea Iancu citise cu aceeaşi vervă O noapte furtunoasă. În ajunul celei dintâi reprezentaţiei pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la 13 noiembrie, spectacol la care avea să asiste regina, citeşte Scrisoarea şi la palat, unde se duce însoţit de Titu Maiorescu. Cu totul neobişnuit este însă ceea ce s-a petrecut la Junimea, unde, după ce Caragiale, cu enormul său spirit histrionic, s-a transpus în pielea fiecărui personaj, severul, sarcasticul P.P. Carp, care îl urmărise, ca toţi cei de faţă, fascinat, i-a făcut autorului poate cel mai insolit elogiu: „Am crezut până astăzi că eu sunt cel mai mare om din România; acuma văd că eşti tu!”.

La premiera absolută de la Naţionalul bucureştean, succesul piesei a fost literalmente răsunător, Caragiale fiind chemat de mai multe ori la rampă pe valurile ropotelor de aplauze. Peste puţin timp O scrisoare pierdută era pusă în scenă şi la Teatrul Naţional din Iaşi, unde, deşi „cumplit de prost jucată”, după aprecierea lui Alexandru Vlahuţă, a plăcut totuşi pretenţiosului public din de aici. Pe Caragiale l-a interesat, se pare, în mod deosebit ecoul piesei sale în capitala Moldovei. Nutrea pentru Iaşi, unde avea şi câţiva foarte buni prieteni, sentimente speciale de admiraţie: „…şi eu, cu sufletul, sunt mai mult ieşean decât bucureştean, deşi de felul meu sunt ploieştean”, mărturisea, în stilul său inimitabil, sentimentalul părinte al „dinastiilor noastre nobiliare”. Cu vreo şase luni înainte de memorabila lectură a „Scrisorii pierdute” de la Junimea, el, împreună cu prietenii săi, prospectase condiţiile de a se stabili pentru o vreme la Iaşi, unde intenţiona să înfiinţeze şi o berărie... Contrar structurii şi temperamentului său eminamente sudic, pe Caragiale l-a atras mereu Nordul pe care, credea G. Călinescu, îl asocia cu confortul şi siguranţa vieţii. Autoexilul său la Berlin s-ar explica având în vedere şi o asemenea irezistibilă atracţie. Răspunzând la întrebarea pe care singur şi-o pune – de ce s-a stabilit Caragiale la Berlin? – G. Călinescu răspundea: „Omul are peste 50 de ani, a trăit o viaţă strâmtorat, vrea în fine să ia puţin aer european. E la mijloc şi puţină sperietură de oriental şi se constată că, prin chiar alegerea ţării şi oraşului, pe scriitor îl atrage latura confortabilă a vieţii, civilizaţia... Nu ştia nemţeşte mai deloc şi literatura lui n-are mai nimic germanic. Funcţionează, la Caragiale, impulsul de migraţie al rasei. Şi, curios, în timp ce trupeşte se transporta spre nord, sufleteşte se cobora în acel orient în care declarase că nu s-ar fi dus pentru nimic în lume, pentru că acolo «n-are siguranţa vieţii»”.

Având „instinctual oroare de solitudine”, Caragiale este un spirit plebeu. Mai important e că acest spirit în care, cum scria Nicolae Iorga la moartea marelui scriitor căruia îi creiona un antologic portret, „s-au luptat întotdeauna, într-un conflict tragic, care l-a sfâşiat, instinctele clasice cele mai sigure cu pornirile romantice cele mai cutezătoare”, este cel mai consecvent şi, totodată, paradoxal, cel mai imprevizibil personaj al lumii caragialiene. De aici, între altele, şi incompatibilitatea sa totală cu Eminescu, care, neputând să accepte lejeritatea orientală, faptul că la Bucureşti, la porţile Orientului, tot ceea ce începe tragic eşuează în comic, risca să pară lipsit de umor şi, oricum, incapabil, ca şi Maiorescu de altfel, să guste glume de-ale lui Caragiale de genul: „Kant al tău este un moftangiu…”, sau alintături de o superbă ipocrizie precum: „În ţara asta dac-ai scris o piesă de teatru, nu poţi să bei o bere liniştit”.
În ţara asta, pe care, în pofida tuturor acuzaţiilor ce i-au fost aduse prin vreme, inclusiv aceea că ar fi un fanariot ingrat care ne-a denigrat pour toujours, Caragiale a iubit-o. A iubit mai ales limba română. Ne-am putea imagina ce sarcasme ar scânteia condeiul genialului Nenea Iancu care, cu vorbele lui Iorga „cântărea de o sută de ori cuvântul pe care-l cobora pe hârtie”, dacă ar putea să vadă ce s-a ales din „scumpa Carte de boierie”, cum numea el limba română.

Constantin Coroiu 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...

„La Gomera”, proiecţie de gală la Cinema Ateneu
11/09/2019 06:55

    „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gală, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminică, 15 septembrie, ...

30 de adevăruri despre Ludwig van Beethoven, genialul compozitor surd
10/09/2019 11:21

 Ludwig van Beethoven a fost unul dintre cei mai influenti compozitori de muzică clasică. Acest muzician german exceptional si-a adus contributia in epoca de tranzitie dintre perioada clasică ...

 Fenomenul Bauhaus la 100 de ani
06/09/2019 19:46

 Germania va celebra implinirea a 100 de ani de la apariţia curentului Bauhaus prin deschiderea, la sfarşitul acestei săptămani, a unui nou muzeu dedicat uneia dintre cele mai importante şcoli din ist ...

 Japonezii au descoperit o nouă specie de dinozaur
06/09/2019 19:42

 O echipă de cercetători din Japonia a identificat o nouă specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodată in ...

 3 milioane de dolari pentru poza cu o gaură neagră
06/09/2019 19:40

 Imaginea găurii negre din galaxia M87 a fost dată publicităţii pe 10 aprilie. Gaura neagră, descrisă de astronomi drept "un monstru", are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilom ...

Probleme pentru cel mai mare tenor al lumii: Alte 11 vedete îl acuză de hărţuire sexuală pe Placido Domingo
05/09/2019 22:18

Alte 11 femei l-au acuzat pe tenorul spaniol Placido Domingo de hărţuire sexuală, inclusiv o persoană care susţine că a fost atat de tare pipăită incat a izbucnit in lacrimi de durere, scrie The Guardia ...