default

Dimensiune font:

Caragiale, cel mai naţional scriitor român

| 28-10-2017 05:03

Există câteva propoziţii, câteva definiţii în critica literară românească – ale lui Maiorescu, Ibrăileanu, Călinescu sau Mircea Iorgulescu – fundamentale privindu-l pe Caragiale, oricâte grile şi lecturi intertextualiste, textualiste şi novatoare viziuni regizorale ar suporta opera sa. Una dintre ele – memorabilă şi de neclintit – aparţine lui Mihail Ralea: „Caragiale, cel mai naţional scriitor, cel care a înţeles mai bine firea noastră, ne-a lăsat şi acest aspect: românul care nu-şi pierde cumpătul în faţa crizei”. În treacăt fie zis, la atâtea crize, revoluţii eliberatoare şi tranziţii pârjolitoare, asta i-ar mai lipsi românului: să-şi piardă detot şi cumpătul. Deşi există momente când ar fi necesar, imperios necesar să şi-l piardă… Dumitru Radu Popescu, scriitor cu o prodigioasă experienţă de creaţie, concretizată într-o operă, inclusiv dramaturgică, impresionantă prin forţa şi diversitatea ei, dar şi un fin comentator de teatru ca spectacol, mi se pare că adânceşte caracterizarea lui Mihail Ralea, privind cumpătul în faţa crizei, atunci când observă: „Personajele lui Caragiale nu participă direct la istorie, ci la parodierea istoriei. Ele nu varsă o picătură de sânge pentru libertate, fraternitate, ţară şi alte bazaconii despre care se pronunţă în solemne bufonerii. Caragiale trebuie citit «pe dos» – şi interpretat solemn! Ceea ce dă naştere unui comic cumplit”. Sintagma „comic cumplit” vrea să zică trist, ba chiar mai mult decât atât. Și ea îmi întăreşte ideea că aşa stau lucrurile. Într-un alt eseu, intitulat „Cimitirul eroilor literari”, Dumitru Radu Popescu scrie:

„Tache, Mache, Rică Venturiano, conul Leonida au ieşit din cărţi şi din piese şi au păşit cu vigoare în faţa noastră cea de toate zilele adaptându-se din mers la noile sugiucuri şi schimbând trăsura cu elicopterul… Matusalemici, ei sunt morţii noştri vii, plini de elanuri tinereşti! În comediile lui Caragiale, fireşte, nu moare nimeni, fiindcă nimeni nu se bate pentru vreo idee… Toţi se bat doar pentru interesele ţărişoarei noastre dragi – dragii de ei! Prefecţi, poliţai, caţavenci, farfurizi, trahanachi, agamitzi, ei trăiesc mereu fericiţi, într-un climat electoral beat de eternitate, ei nu mor, ei nu pot muri, ei îmbătrînesc mereu, ei sînt morţii noştri vii, eterni, ei sînt doar din ce în ce mai ramoliţi şi mai vicleni, şi tot mai puternici, căci nu uită să adune scrisorele pierdute, dosărele găsite, fişe economice, pentru orice eventualitate – ca să le dea: pac! la jurnal! – ei sunt dinastiile noastre nobiliare, dinastia Farfuridi, dinastia Brânzovenescu, dinastia Dandanache, ei sunt nemurirea noastră cea de toate zilele – dragii de ei!…”.

În ziua 6 octombrie 1894, Caragiale citea O scrisoare pierdută, am putea spune în avanpremieră absolută, la Iaşi, cu prilejul unei sărbători a Junimii, în prezenţa marilor figuri ale faimoasei societăţi, între care Vasile Alecsandri. Tot la un banchet al Junimii Nenea Iancu citise cu aceeaşi vervă O noapte furtunoasă. În ajunul celei dintâi reprezentaţiei pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la 13 noiembrie, spectacol la care avea să asiste regina, citeşte Scrisoarea şi la palat, unde se duce însoţit de Titu Maiorescu. Cu totul neobişnuit este însă ceea ce s-a petrecut la Junimea, unde, după ce Caragiale, cu enormul său spirit histrionic, s-a transpus în pielea fiecărui personaj, severul, sarcasticul P.P. Carp, care îl urmărise, ca toţi cei de faţă, fascinat, i-a făcut autorului poate cel mai insolit elogiu: „Am crezut până astăzi că eu sunt cel mai mare om din România; acuma văd că eşti tu!”.

La premiera absolută de la Naţionalul bucureştean, succesul piesei a fost literalmente răsunător, Caragiale fiind chemat de mai multe ori la rampă pe valurile ropotelor de aplauze. Peste puţin timp O scrisoare pierdută era pusă în scenă şi la Teatrul Naţional din Iaşi, unde, deşi „cumplit de prost jucată”, după aprecierea lui Alexandru Vlahuţă, a plăcut totuşi pretenţiosului public din de aici. Pe Caragiale l-a interesat, se pare, în mod deosebit ecoul piesei sale în capitala Moldovei. Nutrea pentru Iaşi, unde avea şi câţiva foarte buni prieteni, sentimente speciale de admiraţie: „…şi eu, cu sufletul, sunt mai mult ieşean decât bucureştean, deşi de felul meu sunt ploieştean”, mărturisea, în stilul său inimitabil, sentimentalul părinte al „dinastiilor noastre nobiliare”. Cu vreo şase luni înainte de memorabila lectură a „Scrisorii pierdute” de la Junimea, el, împreună cu prietenii săi, prospectase condiţiile de a se stabili pentru o vreme la Iaşi, unde intenţiona să înfiinţeze şi o berărie... Contrar structurii şi temperamentului său eminamente sudic, pe Caragiale l-a atras mereu Nordul pe care, credea G. Călinescu, îl asocia cu confortul şi siguranţa vieţii. Autoexilul său la Berlin s-ar explica având în vedere şi o asemenea irezistibilă atracţie. Răspunzând la întrebarea pe care singur şi-o pune – de ce s-a stabilit Caragiale la Berlin? – G. Călinescu răspundea: „Omul are peste 50 de ani, a trăit o viaţă strâmtorat, vrea în fine să ia puţin aer european. E la mijloc şi puţină sperietură de oriental şi se constată că, prin chiar alegerea ţării şi oraşului, pe scriitor îl atrage latura confortabilă a vieţii, civilizaţia... Nu ştia nemţeşte mai deloc şi literatura lui n-are mai nimic germanic. Funcţionează, la Caragiale, impulsul de migraţie al rasei. Şi, curios, în timp ce trupeşte se transporta spre nord, sufleteşte se cobora în acel orient în care declarase că nu s-ar fi dus pentru nimic în lume, pentru că acolo «n-are siguranţa vieţii»”.

Având „instinctual oroare de solitudine”, Caragiale este un spirit plebeu. Mai important e că acest spirit în care, cum scria Nicolae Iorga la moartea marelui scriitor căruia îi creiona un antologic portret, „s-au luptat întotdeauna, într-un conflict tragic, care l-a sfâşiat, instinctele clasice cele mai sigure cu pornirile romantice cele mai cutezătoare”, este cel mai consecvent şi, totodată, paradoxal, cel mai imprevizibil personaj al lumii caragialiene. De aici, între altele, şi incompatibilitatea sa totală cu Eminescu, care, neputând să accepte lejeritatea orientală, faptul că la Bucureşti, la porţile Orientului, tot ceea ce începe tragic eşuează în comic, risca să pară lipsit de umor şi, oricum, incapabil, ca şi Maiorescu de altfel, să guste glume de-ale lui Caragiale de genul: „Kant al tău este un moftangiu…”, sau alintături de o superbă ipocrizie precum: „În ţara asta dac-ai scris o piesă de teatru, nu poţi să bei o bere liniştit”.
În ţara asta, pe care, în pofida tuturor acuzaţiilor ce i-au fost aduse prin vreme, inclusiv aceea că ar fi un fanariot ingrat care ne-a denigrat pour toujours, Caragiale a iubit-o. A iubit mai ales limba română. Ne-am putea imagina ce sarcasme ar scânteia condeiul genialului Nenea Iancu care, cu vorbele lui Iorga „cântărea de o sută de ori cuvântul pe care-l cobora pe hârtie”, dacă ar putea să vadă ce s-a ales din „scumpa Carte de boierie”, cum numea el limba română.

Constantin Coroiu 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56
„Parasite”, primul film într-o altă limbă decât engleza care câştigă Oscarul
10/02/2020 10:42

    Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.  Lungmetrajul sud-coreean "Parasite", de Bong Joon-ho, a fost marele c ...

VIDEO-SCANDAL la București, cu Lara Fabian: Artista și-a ANULAT concertul din această seară pentru că NU a fost plătită
04/02/2020 08:43

 Cantăreaţa de origine belgiană Lara Fabian, care avea programat luni, de la ora 19.30, un concert la Sala Palatului din Bucureşti, a anunţat pe Facebook că spectacolul "este anulat". Spec ...

Filmul „Dolor y gloria” este favoritul Galei Premiilor Goya
25/01/2020 06:44

      La Malaga va avea loc astăzi Gala Premiilor Goya, ceremonia anuntandu-se a fi una grandioasă. Este ceea ce a anunţat preşedintele Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din ...

  Ospitalitatea culturală, un proiect care ar repoziţiona Iaşul pe harta oraşelor importante
16/01/2020 07:02

  Moldovenii sunt faimoşi pentru ospitalitate, iar Iaşul este capitala Moldovei şi capitala culturală a ţării. Este un pas firesc să legăm lucrurile intre ele, iar senatorul USR Dan Lungu propune ...