0000   0141700

Dimensiune font:

Toponimia sadoveniană

| 31-08-2019 17:17

În „Monografia sadoveniană toponimico-literară”, Constantin Parascan înregistrează şi analizează toate numele de locuri din înteaga operă a lui Mihail Sadoveanu, însumând 12.000 de pagini de beletristică şi 1.150 de publicistică. În această vastă operă există un număr impresionant de nume de locuri. Apărut la Editura „Timpul”, volumul este deopotrivă studiu monografic, dicţionar şi lucrare statistică.

În cele 12.000 de pagini de beletristică se găsesc 1.477 de toponime – Constantin Parascan înregistrându-le numai pe cele „localizate în interiorul graniţelor politice actuale ale României”. Dintre acestea, 488 sunt consemnate şi comentate într-o primă parte a Dicţionarului (oraşe, comune, sate, cătune), iar celelalte 989, în partea a doua (judeţe, munţi, ape, câmpii, văi, lacuri, vaduri, moşii, lunci, poiene, mănăstiri, străzi şi, bineînţeles, numele provinciilor româneşti). În Addenda sunt cuprinse, tot în ordine alfabetică, 618 toponime româneşti şi străine existente în cele două volume de publicistică, ultimele, în ordinea editării, din seria OPERE.


 

Constantin Parascan subliniază că „problema cea mai importantă în cazul toponimiei literare (...) este aceea de a afla în ce măsură toponimele înregistrate sunt reale sau fictive”. O alta ar constitui-o „frecvenţa, bogăţia, varietatea acestor toponime, ca şi funcţia lor în textul literar...”. Demersul autorului a necesitat pe lângă (re)parcurgerea întregii opere sadoveniene, consultarea lucrărilor lexicografice de bază în domeniul toponimiei, onomasticii şi a unor corpusuri de documente. Cum era de aşteptat, în opera lui Sadoveanu toponimul cu cea mai mare frecvenţă este Moldova. În sensul de provincie sau ţară, el apare de 637 de ori. Toponimele având în componenţa lor Moldova sunt în număr de 1104. Pe locul al doilea se clasează Iaşi: 630 în această formă, literară, şi 79 sub formele Ieşi, Ieş, Eş. Altele cu frecvenţă mare sunt, în ordine: Dunăre (398), Bucureşti (354), Siret (282), Prut (154), Bistriţa, rîu (134), Suceava, oraş (134) etc. Dar geografia sadoveniană cuprinde întreg teritoriul românesc, alături de Moldova ţinutul Dobrogei ocupând din punctul de vedere al toponimelor un loc aparte.

Constantin Parascan notează că un număr de 385 de nume de locuri nu au putut fi identificate, cele mai multe dintre acestea „făcând parte din toponimia minoră” adică „fântâni, prisăci, văi, mori, bălţi, coturi, gârle, vaduri, poteci, poiene, hanuri, iazuri ş.a. care, probabil, nu au fost înregistrate în MDGR (Marele Dicţionar Geografic – n.mea)”. Nu puţine dintre acestea „au putut fi descoperite, create, inventate” de Sadoveanu. Scriitorul le-a auzit de la localnici, deveniţi personaje în romanele, nuvelele şi povestirile sale, încât ei „pot fi socotiţi şi martori, informatori...” Dar sunt situaţii când Sadoveanu însuşi, care a practicat, cum se ştie, şi falsa vânătoare sau falsul pescuit, este „informatorul de pe teren”. În context, Constantin Parascan aminteşte mărturisirea marelui prozator: „Vânătorile mele au fost deseori vânători de tipuri şi de impresii neuitate. Din asemenea expediţii am adus câteodată cântece în loc de animale ucise”. Dintre criticii importanţi care au confirmat spusele scriitorului se detaşează, ca de atâtea ori, G.Călinescu care scrie că Sadoveanu „nu vânează şi nu pescuieşte, ci numai pândeşte pădurile şi apele”. A pândit pădurile, apele şi, peregrinând în tot spaţiul românesc, a cunoscut mai ales oamenii, i s-a revelat România profundă şi şi-a însuşit valorile, înţelesurile tainice depozitate în limba veche şi înţeleaptă.

Deşi fatalmente stufos, plin de trimiteri şi de cifre, volumul la care mă refer, numărând 400 de pagini, se citeşte cu reală plăcere şi irepresibilă curiozitate. Lectura lui este plină de delicii filologice, semantice, etimologice, stilistice, prilejuind totodată incursiuni şi popasuri în fabulosul tărâm sadovenian. Iau un exemplu la întâmplare: CĂPRIŢA – izvor la Sinaia. Apare în „Strada Lăpuşneanu”. Toponimul este evocat în episodul în care Adrian o vede pe Mary „subt o sprânceană de pădure de brad, în munţi, la Sinaia. Era într-o rochie trandafirie, subt o pălărie largă de paie împodobită cu maci. Ţinea pe braţe, sub sâni, un mănunchi de flori sălbatice. Avea o linie albă de râs pe figura brună, arsă de soare. /Acolo o cunoscuse întăi, în ungherul acela ascuns, aproape de un izvor numit Căpriţa. Lângă şuviţa spumoasă de apă care sărea şi se zbătea printre stânci vinete, a zărit el într-o zi, în lumina amiezii, trupuşorul acela zvelt şi nervos, urmând ondulările şi izbucnirile izvorului”. Comentând, Constantin Parscan descoperă „relaţia subtilă între toponimul Căpriţa, portretul fetei şi descrierea locului” şi relevă „rolul stilistic” al numelui izvorului şi al spaţiului acestuia.

În prezentarea de pe coperta a patra a volumului, Constantin Ciopraga, reputatul exeget al operei lui Sadoveanu, constată că autorul Monografiei toponimico-literare „înregistrează riguros sute de numiri, unele cu reverberaţii în întregul perimetru al limbii române, altele simple repere geografice. Intră în discuţie etimologii semnificative, vibraţii mitice şi ecouri istorice, modalităţile de selecţie estetică. Frapează toponime inventate de scriitor ca Bradu-Strâmb, Dumbrava minunată ori Nada Florilor, acceptate în timp în nomenclatura oficială. E clar că toponimul Izvorul-Alb (titlu de volum în „Fraţii Jderi”) comportă rezonanţe abisale. Călătoriilor sadoveniene în tărâm românesc şi peste hotare li s-au adăugat cele livreşti, de ficţiune, de unde toponimice asiatice (Divanul persian, Uvar) sau australiene (Ţara Kangurului). Toate, în esenţă, au locul lor definitoriu în biografia operei lui Sadoveanu”.

Michel Tournier împărţea prozatorii în două categorii: „cei care se inspiră din istorie şi cei care se inspiră din geografie”. Despre aceştia din urmă, francezul a şi scris două volume intitulate chiar „Les geographiques”. Tournier exemplifică: Jules Verne ar fi „omul geografiei”, iar Alexandre Dumas – „agentul istoriei”. El merge mai departe, în antichitate, la clasicii dintâi, şi, contrazicându-şi oarecum enunţul categoric, face distincţia şi cu privire la opera aceluiaşi autor, nimeni altul decât Homer: „Iliada eprezintă istoria, Odiseea e geografia însăşi”.

O asemenea împărţire pe cât de netă, pe atât de interesantă, naşte o întrebare firească: ar putea fi încadrat cel ce a scris „Ţara de dincolo de negură”, dar şi „Creanga de aur” sau „Neamul Şoimăreştilor”, într-una din cele două categorii? Ar fi nu doar simplist, ci şi imposibil, fiindcă nu doar una dintre ele, dar chiar amândouă nu-l pot cuprinde pe Sadoveanu, un maestru al descrierilor de natură, un neîntrecut „peisagist”, un poet al „beatitudinii geografice”, cu formula lui Michel Tournier, şi, totodată, un „agent al istoriei”.

Constantin Coroiu 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...

„La Gomera”, proiecţie de gală la Cinema Ateneu
11/09/2019 06:55

    „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gală, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminică, 15 septembrie, ...

30 de adevăruri despre Ludwig van Beethoven, genialul compozitor surd
10/09/2019 11:21

 Ludwig van Beethoven a fost unul dintre cei mai influenti compozitori de muzică clasică. Acest muzician german exceptional si-a adus contributia in epoca de tranzitie dintre perioada clasică ...

 Fenomenul Bauhaus la 100 de ani
06/09/2019 19:46

 Germania va celebra implinirea a 100 de ani de la apariţia curentului Bauhaus prin deschiderea, la sfarşitul acestei săptămani, a unui nou muzeu dedicat uneia dintre cele mai importante şcoli din ist ...

 Japonezii au descoperit o nouă specie de dinozaur
06/09/2019 19:42

 O echipă de cercetători din Japonia a identificat o nouă specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodată in ...

 3 milioane de dolari pentru poza cu o gaură neagră
06/09/2019 19:40

 Imaginea găurii negre din galaxia M87 a fost dată publicităţii pe 10 aprilie. Gaura neagră, descrisă de astronomi drept "un monstru", are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilom ...

Probleme pentru cel mai mare tenor al lumii: Alte 11 vedete îl acuză de hărţuire sexuală pe Placido Domingo
05/09/2019 22:18

Alte 11 femei l-au acuzat pe tenorul spaniol Placido Domingo de hărţuire sexuală, inclusiv o persoană care susţine că a fost atat de tare pipăită incat a izbucnit in lacrimi de durere, scrie The Guardia ...