0000   0141700

Dimensiune font:

Toponimia sadoveniană

| 31-08-2019 17:17

În „Monografia sadoveniană toponimico-literară”, Constantin Parascan înregistrează şi analizează toate numele de locuri din înteaga operă a lui Mihail Sadoveanu, însumând 12.000 de pagini de beletristică şi 1.150 de publicistică. În această vastă operă există un număr impresionant de nume de locuri. Apărut la Editura „Timpul”, volumul este deopotrivă studiu monografic, dicţionar şi lucrare statistică.

În cele 12.000 de pagini de beletristică se găsesc 1.477 de toponime – Constantin Parascan înregistrându-le numai pe cele „localizate în interiorul graniţelor politice actuale ale României”. Dintre acestea, 488 sunt consemnate şi comentate într-o primă parte a Dicţionarului (oraşe, comune, sate, cătune), iar celelalte 989, în partea a doua (judeţe, munţi, ape, câmpii, văi, lacuri, vaduri, moşii, lunci, poiene, mănăstiri, străzi şi, bineînţeles, numele provinciilor româneşti). În Addenda sunt cuprinse, tot în ordine alfabetică, 618 toponime româneşti şi străine existente în cele două volume de publicistică, ultimele, în ordinea editării, din seria OPERE.


 

Constantin Parascan subliniază că „problema cea mai importantă în cazul toponimiei literare (...) este aceea de a afla în ce măsură toponimele înregistrate sunt reale sau fictive”. O alta ar constitui-o „frecvenţa, bogăţia, varietatea acestor toponime, ca şi funcţia lor în textul literar...”. Demersul autorului a necesitat pe lângă (re)parcurgerea întregii opere sadoveniene, consultarea lucrărilor lexicografice de bază în domeniul toponimiei, onomasticii şi a unor corpusuri de documente. Cum era de aşteptat, în opera lui Sadoveanu toponimul cu cea mai mare frecvenţă este Moldova. În sensul de provincie sau ţară, el apare de 637 de ori. Toponimele având în componenţa lor Moldova sunt în număr de 1104. Pe locul al doilea se clasează Iaşi: 630 în această formă, literară, şi 79 sub formele Ieşi, Ieş, Eş. Altele cu frecvenţă mare sunt, în ordine: Dunăre (398), Bucureşti (354), Siret (282), Prut (154), Bistriţa, rîu (134), Suceava, oraş (134) etc. Dar geografia sadoveniană cuprinde întreg teritoriul românesc, alături de Moldova ţinutul Dobrogei ocupând din punctul de vedere al toponimelor un loc aparte.

Constantin Parascan notează că un număr de 385 de nume de locuri nu au putut fi identificate, cele mai multe dintre acestea „făcând parte din toponimia minoră” adică „fântâni, prisăci, văi, mori, bălţi, coturi, gârle, vaduri, poteci, poiene, hanuri, iazuri ş.a. care, probabil, nu au fost înregistrate în MDGR (Marele Dicţionar Geografic – n.mea)”. Nu puţine dintre acestea „au putut fi descoperite, create, inventate” de Sadoveanu. Scriitorul le-a auzit de la localnici, deveniţi personaje în romanele, nuvelele şi povestirile sale, încât ei „pot fi socotiţi şi martori, informatori...” Dar sunt situaţii când Sadoveanu însuşi, care a practicat, cum se ştie, şi falsa vânătoare sau falsul pescuit, este „informatorul de pe teren”. În context, Constantin Parascan aminteşte mărturisirea marelui prozator: „Vânătorile mele au fost deseori vânători de tipuri şi de impresii neuitate. Din asemenea expediţii am adus câteodată cântece în loc de animale ucise”. Dintre criticii importanţi care au confirmat spusele scriitorului se detaşează, ca de atâtea ori, G.Călinescu care scrie că Sadoveanu „nu vânează şi nu pescuieşte, ci numai pândeşte pădurile şi apele”. A pândit pădurile, apele şi, peregrinând în tot spaţiul românesc, a cunoscut mai ales oamenii, i s-a revelat România profundă şi şi-a însuşit valorile, înţelesurile tainice depozitate în limba veche şi înţeleaptă.

Deşi fatalmente stufos, plin de trimiteri şi de cifre, volumul la care mă refer, numărând 400 de pagini, se citeşte cu reală plăcere şi irepresibilă curiozitate. Lectura lui este plină de delicii filologice, semantice, etimologice, stilistice, prilejuind totodată incursiuni şi popasuri în fabulosul tărâm sadovenian. Iau un exemplu la întâmplare: CĂPRIŢA – izvor la Sinaia. Apare în „Strada Lăpuşneanu”. Toponimul este evocat în episodul în care Adrian o vede pe Mary „subt o sprânceană de pădure de brad, în munţi, la Sinaia. Era într-o rochie trandafirie, subt o pălărie largă de paie împodobită cu maci. Ţinea pe braţe, sub sâni, un mănunchi de flori sălbatice. Avea o linie albă de râs pe figura brună, arsă de soare. /Acolo o cunoscuse întăi, în ungherul acela ascuns, aproape de un izvor numit Căpriţa. Lângă şuviţa spumoasă de apă care sărea şi se zbătea printre stânci vinete, a zărit el într-o zi, în lumina amiezii, trupuşorul acela zvelt şi nervos, urmând ondulările şi izbucnirile izvorului”. Comentând, Constantin Parscan descoperă „relaţia subtilă între toponimul Căpriţa, portretul fetei şi descrierea locului” şi relevă „rolul stilistic” al numelui izvorului şi al spaţiului acestuia.

În prezentarea de pe coperta a patra a volumului, Constantin Ciopraga, reputatul exeget al operei lui Sadoveanu, constată că autorul Monografiei toponimico-literare „înregistrează riguros sute de numiri, unele cu reverberaţii în întregul perimetru al limbii române, altele simple repere geografice. Intră în discuţie etimologii semnificative, vibraţii mitice şi ecouri istorice, modalităţile de selecţie estetică. Frapează toponime inventate de scriitor ca Bradu-Strâmb, Dumbrava minunată ori Nada Florilor, acceptate în timp în nomenclatura oficială. E clar că toponimul Izvorul-Alb (titlu de volum în „Fraţii Jderi”) comportă rezonanţe abisale. Călătoriilor sadoveniene în tărâm românesc şi peste hotare li s-au adăugat cele livreşti, de ficţiune, de unde toponimice asiatice (Divanul persian, Uvar) sau australiene (Ţara Kangurului). Toate, în esenţă, au locul lor definitoriu în biografia operei lui Sadoveanu”.

Michel Tournier împărţea prozatorii în două categorii: „cei care se inspiră din istorie şi cei care se inspiră din geografie”. Despre aceştia din urmă, francezul a şi scris două volume intitulate chiar „Les geographiques”. Tournier exemplifică: Jules Verne ar fi „omul geografiei”, iar Alexandre Dumas – „agentul istoriei”. El merge mai departe, în antichitate, la clasicii dintâi, şi, contrazicându-şi oarecum enunţul categoric, face distincţia şi cu privire la opera aceluiaşi autor, nimeni altul decât Homer: „Iliada eprezintă istoria, Odiseea e geografia însăşi”.

O asemenea împărţire pe cât de netă, pe atât de interesantă, naşte o întrebare firească: ar putea fi încadrat cel ce a scris „Ţara de dincolo de negură”, dar şi „Creanga de aur” sau „Neamul Şoimăreştilor”, într-una din cele două categorii? Ar fi nu doar simplist, ci şi imposibil, fiindcă nu doar una dintre ele, dar chiar amândouă nu-l pot cuprinde pe Sadoveanu, un maestru al descrierilor de natură, un neîntrecut „peisagist”, un poet al „beatitudinii geografice”, cu formula lui Michel Tournier, şi, totodată, un „agent al istoriei”.

Constantin Coroiu 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

EURO-SIMCOS IMPEX S.R.L. Nr. de înreg. ORC: J33/1391/1994, CUI: 6180733, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. numit conform Sentinței nr. 163/24.02.2015 pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9950/86/2013, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 și ale H.A.C./12.11.2018, anunță scoaterea la vânzare, prin licitație publică cu strigare, la data de 08.11.2019, ora 14.00, a activelor: Stație Peco amplasată în oraș Frasin, Calea Bucovinei, nr. 8, jud. Suceava ce include spațiu comercial, platforma betonată, pompă distribuție cu sistem managerial, distribuitor automat tip FBD 2036R pentru 3 produse cu 6 furtune, cuva cu 3 rezervoare oțel pentru depozitare combustibil, separator grăsimi și bazin vidanjabil pentru apă menajeră. Identificare cadastrală: - Teren cu suprafața de 1.515 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30399/Suceava, nr. top. 3526/2; - Teren cu suprafața de 1.000 mp, înscris în Cartea funciară veche nr. 30398/Suceava, nr. top. 3526/100, pe care se află edificat Corpul C1 – Stație PECO cu regim de înălțime P+M (mansardă nefinalizată) cu suprafața construită de 47 mp; Valoare de pornire a licitației (lei, fără T.V.A.) - 232.570,00. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 07.11.2019, orele 14.00 la sediul lichidatorului judiciar toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura din mun. Suceava, strada Mihai Eminescu, nr. 10, județ Suceava în fiecare zi de luni până vineri până la data de 07.11.2019. Relații suplimentare se pot obține: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232/243864, 0757545545, 0755132476.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. BARNAR GRUP S.R.L., cu sediul în Sat Holda, oraș Broșteni, nr. 43, cătun Barnar, camera 2, jud. Suceava, C.U.I. RO 23279681, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J33/299/2008, numit potrivit Încheierii de ședință nr. 393/2017 din data de 30.06.2017, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 5528/86/2016, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 28.11.2019, ora 12.00, a următorelor active: Nr. Activ - Denumire şi descriere active - Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.) Activ 1 Utilaje de lucru prelucrare lemn compuse din: Linie de debitat buşteni, Wood-Mizer, tip LT 300S, seria 012007 54 B1.02; Gater universal tip RP50, an fabricaţie 1992; Bandă tăiere (bandă transportoare), Doma; Maşină de calibrat (marca Maweg, tip SE 2, serie 202056 7879, an fabricaţie 1972); Maşină de ascuţit+accesorii (Wood Mizer); Maşină de rosturi în coadă, Leone; Motoferăstrău Sthil; Motoferăstrău Sthil; Circular radial; 144.200,00 lei, 72.100,00 lei. Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 27.11.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activului scos la vânzare este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 27.11.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore de la primirea dovezii de achitare). Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: # 0755132475; 0757545545; 0232/243864, fax: 0232/212231, e-mail: vanzari@insolventa.ro.
LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, lichidator judiciar desemnat în dosar nr. 4520/86/2014 al Tribunalului Suceava, scoate la vânzare prin licitaţie publică, individual, bunuri imobile și mobile aparţinând debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ȘI PRESTĂRI SERVICII S.R.L., cu sediul în oraș Cajvana, nr. 1996, jud. Suceava, CUI 756668, aflat în procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006, constând din: Activul format din teren curți-construcții în suprafață totală de 7.331 mp, din care 2.500 mp cu nr. cadastral 1557 înscris în cartea funciară nr. 30457, 4.831 mp cu nr. cadastral 30429 înscris în cartea funciară nr. 30429 a comunei cadastrale Cajvana, pe care sunt amplasate un număr de 10 construcții cu nr. cadastral 1557 – C1, 30429 – C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, situat în oraș Cajvana, nr. 1996, jud. Suceava, prețul de pornire al licitațiilor publice fiind de 1.417.550 lei, exclusiv TVA; Bunurile mobile proprietatea debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ȘI PRESTĂRI SERVICII S.R.L. Cajvana, din care o parte sunt evaluate ca materiale refolosibile, Autoturism Skoda Fabia, nr. înmatriculare SV99MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 1.930 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 208 D KA, nr. înmatriculare SV90MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 2.436 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Dacia furgon, nr. înmatriculare SV06SXI, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 1.379 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Gaz Gazelle, nr. înmatriculare SV97MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 3.447 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV94MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 7.170 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV80HXX, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV95MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 8.410 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV80HXU, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV98MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 9.582 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV88MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Kogel, tip SN 24P 100/1060, nr. înmatriculare SV83MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.848 lei, exclusiv TVA; Linie de panificație, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 31.825 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, nr. înmatriculare SV91MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 1.724 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară MAN 19362, nr. înmatriculare SV02ZDC, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.319 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip TE85XC/CF 85 380, nr. înmatriculare SV93MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.319 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85.430 380/4X2, nr. înmatriculare SV07FGY, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.319 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV88MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; IFRON D204, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.285 lei, exclusiv TVA. Prețurile de pornire reprezintă 50% din valorile stabilite prin rapoartele de evaluare existente la dosarul cauzei. Licitaţia va avea loc la data de 27.11.2019, ora 11:00, la sediul LEXINSOLV I.P.U.R.L. din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava. În vederea participării la licitaţie, licitatorii au obligaţia de a depune 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul de lichidare judiciară nr. RO42BTRLRONCRT00W6312002 deschis la Banca Transilvania pe numele debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ȘI PRESTĂRI SERVICII S.R.L. Cajvana. În caz de neadjudecare licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 20.12.2019 ora 11:00. Prezenta publicaţie de vânzare constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în dosarul în cauză. Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la tel./fax 0230/551784, 0745635896, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, www.lexinsolv.ro.
Lucian Dan Teodorovici, singurul scriitor român nominalizat la prestigiosul International Dublin Literary Award
16/11/2019 16:27

 Ediţia engleză a romanului "Matei Brunul", de Lucian Dan Teodorovici, se află pe lista lungă a unuia dintre cele mai prestigioase premii literare ale lumii, International Dublin Literary Awa ...

Corneliu Vadim Tudor a scris o poezie pentru președintele ales, Klaus Iohannis.  CĂPŞUNĂ VODĂ
14/11/2019 17:22

 Corneliu Vadim Tudor, fost senator, europarlamentar si multiplu candidat la presedintia Romaniei, a scris o poezie pentru presedintele ales, Klaus Iohannis. CĂPŞUNĂ VODĂ   E un munte de sl ...

Un roman va conduce Orchestra Nationala a Frantei
12/11/2019 18:56

 Dirijorul roman Cristian Macelaru a fost numit pentru a-i succeda in 2021 francezului Emmanuel Krivine in fruntea Orchestrei Nationale a Frantei (ONF), unul dintre cele mai prestigioase ansambluri simfoni ...

Stan si Bran  VIDEO
10/11/2019 10:56
Sara Montiel, marea iubire a lui Ion Dichiseanu, a murit  VIDEO
09/11/2019 10:10

 Actriţa spaniolă Sara Montiel a murit, luni, la varsta de 85 de ani, la Madrid. Sara Montiel a fost una dintre marile iubiri ale lui Ion Dichiseanu. Vedeta a fost indrăgostită de actorul roman, pentr ...

 Gabriela Adameșteanu, „Scriitorul anului 2019”
08/11/2019 20:52

În această seară, la Iasi a avut loc a patra editie a „Galei Scriitorii Anului”, unde a fost aleasă drept castigătoare scriitoarea Gabriela Adamesteanu, pentru romanul său „Fontana ...

O boală ginecologică i-a distrus viața lui Marilyn Monroe. Cea mai faimoasă blondă a tuturor timpurilor
07/11/2019 16:48

Marilyn Monroe, stim cu totii, a fost si rămane un sex-symbol, indiferent cati ani vor trece de la moartea ei. Ce nu stie nimeni e că cea mai frumoasă femeie din lume suferea de o boală care nici in ziua nu ...

Povestea impresionantă a marelui Grigore Vasiliu Birlic. Avocat de meserie, Birlic a picat de șase ori examenul la Teatru
07/11/2019 08:39

Potrivit historia.ro, in cartea “Oraşul Muzelor”, scriitorul Eugen Dumitriu povesteşte despre tanărul Grigore Vasiliu: „Despre Grigore Vasiliu Birlic se putea bănui ce va ajunge in viaţ ...

Jean-Paul Dubois, câştigătorul Premiului Goncourt
04/11/2019 18:49

    Patru scriitori care au avut mare succes in ultimii 30 de ani in topurile vanzărilor de carte din ţările francofone, printre care se află şi scriitoarea belgiană Amelie Nothomb, au rămas ...