default

Dimensiune font:

Lucian Boia faţă cu mitul „românului absolut”

| 28-11-2015 04:30

Prima frază a cărţii lui Lucian Boia „Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit”, apărută recent la „Humanitas” conţine deopotrivă o constatare şi o mărturisire: „Ce poate fi mai chinuitor decât să cauţi titlul potrivit pentru a-l aşeza pe coperta unei cărţi?”. Răspund ca la Radio Erevan: pot fi multe altele mai chinuitoare. De pildă, să scrii o carte despre Eminescu! Exemplul îl oferă însuşi Lucian Boia.

Mitul Eminescu, perceput de mitograful nostru ca făcând parte din marea colecţie de mituri naţionale, e unul fascinant. Eminescu, crede eseistul, ar fi putut „să rămână un poet mare, fără să ajungă la condiţia unui mit”. Ipoteză falsă, dintre cele cu care istoricii nu prea operează, de vreme ce chiar Lucian Boia ştie şi afirmă că mitul este proiecţia unei comunităţi care „se oglindeşte” - de fapt, aş zice, se recunoaşte - în personajul mitificat (sau mitizat) şi „apelează la el ca la un spirit călăuzitor”. Altfel spus, nimic nu e mai democratic decât mitul. Ca, de altfel, şi canonul literar de care s-a discutat la noi până la saturaţie în ultimul sfert de secol. Mitul se bucură, aşa-zicând, de legitimitatea pe care i-o conferă acea tăcută majoritate a unei comunităţi. Minoritatea „vocală”, formată din biografi, exegeţi, memorialişti etc. nu face, în definitiv, decât să o reconfirme pe cea tăcută, să o valideze. Un biograf, fie el şi genialul Călinescu sau Stefan Zweig ori Henri Troyat, ca să-i amintesc doar pe aceşti titani ai genului, nu poate crea un mit şi încă unul de anvergura celui eminescian. Poate doar să revigoreze mitul, iar în anumite momente să-l reîntemeieze. Că marii biografi sunt uneori şi reîntemeietori de mituri e aproape un loc comun.

În „Viaţa lui Mihai Eminescu”, G. Călinescu a făcut cu geniul său, scrie Nicolae Manolescu în „Istoria critică…”, din boala poetului, mai exact dintr-un diagnostic greşit (sifilis), un mit cultural, scandalizându-i pe nişte medici mărginiţi. Prin aceasta, Călinescu a îmbogăţit desigur mitul Eminescu care era demult cât se poate de solid în mentalul românilor. Însă nu mai mult decât atât. Primul ingredient, cu termenul lui Boia, al mitului eminescian ar fi accesibilitatea. Apoi, accidentul biografic, adică boala sa, precum şi moartea prematură. „Cine şi-ar închipui un Eminescu bătrân?”, se întreabă Lucian Boia prea sigur de răspuns. Nefericita epigramă a lui Macedonski a „înrâurit” şi ea mitul eminescian. În fine, în construcţia şi durata acestuia ar fi contat şi mărturiile total diferite, antinomice, privind existenţa materială a poetului (Caragiale versus Maiorescu) care au generat o tensiune, o emoţie favorabile mitului.

În capitolul „Admiratori, critici, contestatari”, autorul urmăreşte procesul receptării lui Eminescu, cu toate meandrele lui, începând cu primul deceniu de după moartea poetului, când mitul său se consolidează, şi până în prezent. Un prezent tulbure, de confuzie şi criză a valorilor. Reiese şi din retrospectiva lui Boia că mulţi critici şi comentatori din diferite epoci mai mult sau mai puţin obtuzi sau „cretini”, epitetul pe care Călinescu i-l aplică lui Anghel Demetriescu, ori detractorii lui Eminescu nu numai că nu au putut clinti mitul, dar chiar l-au întărit. Ei au determinat, între altele, şi ceea ce Lucian Boia numeşte „o reelaborare radicală a mitului”, în fine, au făcut posibilă revelarea unui Eminescu „cu totul diferit”, un Eminescu patriot, naţionalist, iar în viziunea unora, de pildă a ardeleanului Aurel C. Popovici, un profet. Trece astfel în prim plan militantul şi mai ales gânditorul politic, ce avea să fie supralicitat de unii şi contestat de liberalii şi proocidentalii de ieri şi de azi care îi denunţă conservatorismul şi defazarea. Important e că mitul cunoaşte o nouă etapă de consolidare, din care nimic nu lipseşte, încât, observă Lucian Boia, mitul eminescian se dovedeşte a fi inepuizabil. Şi, aş adăuga, etern, căci iată ce scria în prefaţa la volumul omagial prilejuit de împlinirea a 20 de ani de la moartea poetului, nimeni altcineva decât A. D. Xenopol: Eminescu „va stăpâni toate veacurile, cât se va mai vorbi pe pământ limba românească”.

După Marea Unire, Lucian Boia identifică două tendinţe privind cultul şi, implicit, mitul lui Eminescu: una de relativizare a lui Lovinescu, cealaltă de absolutizare ilustrată de Nicolae Iorga, pentru care marele poet reprezintă „expresia integrală a sufletului românesc”. În această linie se înscriu Constantin Noica şi Petre Ţuţea cu a sa memorabilă sintagmă „românul absolut”. Lucian Boia evocă momentul deschiderii „marelui şantier Eminescu” şi al naşterii eminescologiei ce va deveni, într-adevăr, aproape o ştiinţă de sine stătătoare, datorită intrării în scena literară şi culturală a unei strălucite pleiade de critici, eseişti, istorici literari, cercetători, editori. Istoricul consacră câte un capitol „deceniului Eminescu” şi „deceniului Călinescu”, care sunt şi cele mai interesante ale cărţii. Referitor la figura şi statura lui Călinescu, Boia observă corect: „Imensul lui talent le-a acoperit pe toate: şi fluctuaţiile ideologice, şi capriciile interpretative. S-a zis că a avut o percepţie sigură a valorilor şi ierarhiilor literare; de fapt, ne învârtim în cerc, fiindcă noi suntem aceia care continuăm să privim cu ochii lui Călinescu, şi atunci, fireşte, că el are mai întotdeauna dreptate”.

Nu doar pentru ierarhiile sale literare, ci şi pentru alte motive privim prin ochii lui Călinescu. E limpede că autoritatea biografului lui Eminescu şi a autorului monumentalei „Istorii a literaturii române de la origini până în prezent” este imensă. Şi putem fi de acord cel puţin până la un punct cu următoarea aserţiune a lui Boia: „Eminescu, în ciuda tuturor adversităţilor, a rămas poetul naţional, dacă însuşi Călinescu a spus-o”. În fond, seducţia pe care o exercită asupra noastră Călinescu se aseamănă cumva cu cea a lui Eminescu, e aproape tot atât de „tiranică şi indiscutabilă”. Ei sunt genii tutelare care, spre norocul culturii noastre, se întâlnesc şi se armonizează.

Scris într-un stil colocvial, pe alocuri mult prea lejer, cu unele comentarii discutabile, eseul lui Lucian Boia, parafrazând un cunoscut titlu, nu dovedeşte nimic, nimic nou, dar oferă o imagine concludentă a „facerii” şi evoluţiei unui mit inepuizabil.
 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Les Miserables”, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film
01/03/2020 16:14

    Drama „Les Miserables” de Ladj Ly a caştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film, in cadrul unei ceremonii tensionate, marcate şi de recompensarea lui Roman Polanski, cu premiul ...

Cristi Puiu, cel mai bun regizor din secțiunea Encounters de la Berlinală
01/03/2020 15:13

    Lungmetrajul „There Is No Evil”, in regia iranianului Mohammad Rasoulof, o dramă despre limitele libertăţii individuale sub un regim autoritar, a caştigat sambătă Ursul de Aur ...

Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56