default

Dimensiune font:

O premieră editorială absolută

| 11-11-2017 04:59

În 2017 s-au împlinit 95 de ani de la naşterea lui Marin Preda şi 75 de la debutul său. La această dublă aniversare a creatorului „Moromeţilor” nu se putea un omagiu mai potrivit şi mai profitabil pentru toţi care iubim literatura română decât o sinteză de anvergura celei a cercetătorului şi istoricului literar Stan V. Cristea, care a publicat la Editura AIUS din Craiova o monumentală, la propriu şi la figurat. „Marin Preda. Repere biobibliografice”. Este un masiv volum format mare, de 800 de pagini, caractere mici, o lucrare pe care o consider mult mai importantă decât orice biografie sau monografie consacrate marelui scriitor. De fapt, este vorba acum de o a doua ediţie „revizuită şi foarte mult adăugită” a celei apărute cu cinci ani în urmă, care era o premieră editorială absolută. Niciun scriitor român postbelic nu beneficiază de o asemenea biobibliografie adusă până la zi. Repet ceea ce scriam în „Cultura” la prima ediţie: din când în când, destul de rar, mai apare şi câte o carte care chiar ne trebuie, precum aceasta. Stan V.Cristea şi-a propus ca vasta lucrare, căreia i-a dedicat mulţi ani de investigaţii, de lectură, de scotocire în periodice şi de culegere de mărturii să dea seamă de evoluţia şi „arhitectura” operei lui Marin Preda, dar şi de receptarea acesteia de-a lungul a trei sferturi de veac, câte s-au scurs de la debutul „marelui singuratic” şi până în prezent, organizându-şi imensul material în trei secţiuni: 1. Reperele biografiei; 2. Reperele operei (în volume şi periodice) 3. Reperele receptării (referinţe în volume şi în periodice). În scopul facilitării unei cât mai lesnicioase consultări a datelor, titlurilor şi notelor întinse pe sute de pagini de o densitate şi varietate a informaţiilor specifice lucrărilor de acest gen, autorul a prevăzut ediţia cu ceea ce însuşi numeşte un „pachet” de indici privind opera lui Marin Preda precum şi indici de nume. Pentru a da o idee de bogăţia de date, referinţe, mărturii cuprinse în cele 800 de pagini, menţionez că ele însumează 1492 de poziţii ce privesc creaţia scriitorului şi 9763 care reflectă receptarea acesteia, atât în timpul vieţii lui Marin Preda, cât şi în postumitatea sa de aproape patru decenii. Avem astfel oglinda traiectoriei destinului omului şi a destinului operei sale, care de fapt se confundă. A spus-o Eugen Simion, în persoana căruia Marin Preda – ca şi Nichita Stănescu – şi-a găsit, aşa-zicând, criticul nu doar cel mai devotat, dar şi cel mai profund: „... istoria vieţii lui Marin Preda este, în fapt, istoria operei sale”.

Aflăm din această temeinică şi vastă lucrare că personalitatea şi opera autorului „Imposibilei întoarceri” au constituit până acum subiectul a 194 de „volume individuale”, cum le numeşte cercetătorul, publicate în perioada 1973-2016, la care se adaugă, desigur, numeroasele articole, eseuri, cuvinte înainte, prefeţe, postfeţe, profiluri din diverse istorii literare, dicţionare, volume de critică şi publicistică literară, unele colective, etc. Biografia şi literatura lui Marin Preda au făcut obiectul câtorva zeci de teze de doctorat susţinute la universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara. Receptarea înseamnă, desigur, şi în cazul lui Preda evaluări, reevaluări, revizuiri. Stan V.Cristea şi, odată cu el oricine parcurge cu creionul în mână impresionantul tom, constată că posteritatea lui Marin Preda este una „dificilă”. O posteritate densă şi nelipsită de un anume dramatism care o înnobilează o dată în plus, îi conferă o specificitate ce rezonează, în fond, cu originalitatea operei acestui mare scriitor sigilat de destin, cum ar fi spus Călinescu.

În „Nota asupra ediţiei” Stan.V.Cristea subliniază că ceea ce a guvernat efortul său de înregistrare a faptelor aşa cum s-au petrecut ori s-au „configurat” ele, inclusiv privind evaluarea lor de către cei ce le-au analizat şi le-au comentat de-a lungul a trei sferturi de veac, a avut la bază criteriul obiectivităţii depline. Apoi, el notează: „Multe lucruri – dar nu dintre cele esenţiale – au rămas încă pe dinafară din motive obiective, unele care ţin de înseşi posibilităţile autorului de a întreprinde de unul singur o cercetare pe arii atât de extinse, iar altele care ţin de faptul că unele dintre cărţile şi periodicele care ar fi trebuit să fie văzute, nu există în marile biblioteci publice, unde autorul şi-ar fi putut aprofunda cecetarea. Din păcate, nici toate ediţiile cărţilor scriitorului, originale şi traduse, nu pot fi găsite la Biblioteca Naţională a României, întâia cu drept de depzit legal, fapt cu atât mai regretabil cu cât multe dintre ele sunt apărute la edituri de prestigiu din România, ca să nu mai vorbim de cele publicate în străinătate”. Aceeaşi situaţie regretabilă, mi-aş permite să spun intolerabilă, o constată Stan V. Cristea şi în cazul unor periodice, încât „receptarea operei prediste, care implică o cercetare extrem de laborioasă şi mare consumatoare de răbdare şi de timp, nici ea nu poate fi socotită cu totul exhaustivă”. Dar, ne asigură autorul, şi îi acordăm tot creditul, ceea ce lipseşte din această sinteză din motivele arătate, nu sunt date şi informaţii esenţiale, iar micile şi neînsemnatele lacune vor putea fi înlăturate la o viitoare ediţie a „Biobibliografiei”. Altminteri, e un truism, lucrări de o asemenea factură nu pot fi considerate încheiate niciodată. Ca şi dicţionarele. Mereu vor apărea studii, exegeze, comentarii critice care vor lărgi bibliografia unui scriitor, cu atât mai mult a unui mare scriitor, în cazul de faţă Marin Preda.
Lectura lucrării lui Stan V. Cristea pe parcursul câtorva zile mi-a strecurat în suflet şi un sentiment de nostalgie. Cât de mult ne lipseşte un scriitor ca Marin Preda?! - „Un prozator excepţional” (Nicolae Manolescu), „comparabil poate cu Rebreanu” (Alexandru Ivasiuc), „un scriitor european” (Nichita Stănescu), „un om cu o personalitate complexă”, la sfârşitul vieţii autorul unui „roman total… rormanul unei mari conştiinţe”: „Cel mai iubit dintre pământeni” (Eugen Simion), „o certitudine şi o şansă mare a literaturii române” (Marin Sorescu), „o exemplară conştiinţă artistică” (Fănuş Neagu), un „ţăran enorm rătăcit în oraş” (Nicolae Breban). În fine, Alex Ștefănescu îl definea astfel: „Marin Preda a fost mai mult decât un scriitor, a fost o conştiinţă” Ce mare nevoie ar avea societatea noastră de azi de o asemenea conştiinţă artistică şi civică?! Constantin Noica, filozoful ivit pe aceleaşi tărămuri teleormănene, ca şi autorul „Vieţii ca o pradă”, ca, de altfel, şi autorul ar fi spus odată că Marin Preda „este singurul care ne reprezintă şi care va rămâne sigur şi peste timp”. Filozoful îşi argumenta afirmaţia prin aceea că personajele create de Marin Preda sunt „aşa cum suntem noi la origine, simpli, cu gândul curat, cu seninătatea şi mâhnirea noastră”.

Constantin Coroiu 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56
„Parasite”, primul film într-o altă limbă decât engleza care câştigă Oscarul
10/02/2020 10:42

    Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.  Lungmetrajul sud-coreean "Parasite", de Bong Joon-ho, a fost marele c ...