default

Dimensiune font:

Restituirea unei epopei scrise la Iaşi

| 26-08-2017 05:09

Pe stradela Ionescu dintr-un vechi cartier al Iaşilor, la numărul 4, se află o casă cu cerdac din alte vremuri. Este casa în care au locuit soţii Călinescu Gheorghe şi Călinescu Elisabeta între anii 1936-1944 ai secolului trecut. Aici G. Călinescu a scris monumentala „Istorie a literaturii române de la origini până în prezent”. Pare să fi fost o chemare a destinului fiindcă în acest cartier îşi petrecuse o parte din copilărie şi fusese elev al Şcolii primare Carol I – „o clădire de cărămidă roşie”, una dintre multele şcoli tip Spiru Haret care există şi astăzi. Acum era absolvent al Şcolii Române de la Roma şi avea la activ şi un stagiu de profesor la un liceu din Timişoara. Perioada ieşeană va fi cea mai fecundă a profesorului şi scriitorului total Călinescu. Cu firească nostalgie, el va rememora mai târziu: „Aici am luat eu doctoratul, aici mi-am început cariera universitară, aici am elaborat Istoria literaturii române şi tot aici am tipărit Jurnalul literar ajutat de nişte tineri studenţi vioi, dinamici şi plini de entuziasm”. De la Iaşi, din stradela ce coboară în calea Păcurarilor, plecau către Alexandru Rosetti, directorul Editurii Fundaţiilor Regale, manuscrisele, iconografia, corecturile, dar şi reproşurile, nemulţumirile, crizele de orgoliu, dezamăgirile, somaţiile lui Călinescu. Pe bună dreptate observa Nicolae Manolescu în cronica la volumul Viaţa lui G. Călinescu a lui Ion Bălu: „Un capitol palpitant mi s-a părut acela consacrat scrierii şi tipăririi marii Istorii a literaturii. Aventura cărţii din 1941 întrece în interes orice aventură poliţistă. Câteva zeci de pagini, dramatice, încordate, povestesc nu numai lupta lui G. Călinescu cu materia operei sale critice, imensitatea lecturilor, memoria de elefant necesară, dar şi lupta cu timpul, căci evenimentele ameninţau să ruineze într-o clipă un efort de mai mulţi ani. Iată un capitol ce ne dă frisoane, ca şi acela al campaniilor anticălinesciene purtate în 1948 în Flacăra şi Contemporanul”.

Dialogul epistolar Iaşi – Bucureşti dintre Călinescu şi Al. Rosetti e un veritabil duel, o scrimă elegantă în care atacurile şi replierile se succed, relevând două temperamente „polare”, însufleţite însă de un mare proiect. Conectaţi la evenimentele tragice ale acelui timp, Al. Rosetti şi G. Călinescu simt, cum ar fi spus Marin Preda, că timpul nu mai avea răbdare. În scrisorile lor citim comentarii, remarci deosebit de pătrunzătoare, de pe poziţii profund umaniste, democratice, privind viaţa social-politică a ţării, evoluţia evenimentelor, tot ce se întâmpla într-o lume care parcă îşi ieşise din ţâţâni, într-o lume din ce în ce mai mutilată de forţele malefice ale fascismului şi războiului. Tipărirea Istoriei, o epopee a spiritului românesc încorporat în literatură, cu a ei vestită Prefaţă, tulburătoare pledoarie pentru unitatea naţională, se produce într-o teribilă cursă contra cronometru. Frapează ambiţiile şi perseverenţa autorului care nu renunţă la nimic din ceea ce şi-a propus şi din ceea ce crede că trebuie spus şi dovedit într-o Istorie a literaturii române. Nu se lasă influenţat, este chiar intratabil, inclusiv faţă de sugestiile şi solicitările judicioase şi bine intenţionate ale marelui său editor, menţinându-şi intacte punctele de vedere şi judecăţile de valoare. Numeroase sunt referirile din corespondenţa celor doi mari cărturari la viaţa culturală a epocii, la unele personalităţi ale acesteia. Spiritele lor se completează. E una dintre acele întâlniri faste în istoria unei culturi. Protagoniştii par a fi conştienţi de aceasta. Ce fericire pentru un editor ca Al.Rosetti să-i poată comunica, într-o scrisoare din 1940, după ce în anul 1932 tocmai el presimţise, poate chiar provocase marea operă călinesciană într-o cronică la Viaţa lui Eminescu („bărbatul cel mai indicat pentru a ne da o istorie a literaturii populată de figuri, nu cu umbre” – scria atunci Al.Rosetti): „...cetii pe nerăsuflate şpalturile admirabilei D-tale ISTORII. Magnific!...Ce bogăţie, ce sevă!”. Satisfacţia izbânzii editorului umbreşte amărăciunea acelei epoci de prigoană: „Am citit cartea cu pasiune,şi am pus-o imediat sub tipar. În timpul acesta (cartea s-a tipărit foarte repede) am fost îndepărtat de la Fundaţia pentru literatură de Ion Antonescu şi înlocuit cu profesorul D. Caracostea. Acesta ne-a denunţat organelor de poliţie, agenţii ei căutând cartea în toate părţile. Dar lucrarea s-a epuizat în câteva zile.”

Din păcate, un alt regim totalitar o va pune sub obroc nu mai puţin de 41 de ani. O a doua ediţie, pe care o datorăm lui Alexandru Piru, devotatul discipol al lui G.Călinescu, avea să apară acum 35 de ani, în 1982. Impresia de prospeţime a acestei cărţi care nu se scrie decât o singură dată într-o cultură este copleşitoare, ceea ce explică, în bună parte, tonul reverenţios, sfielnic sau encomiastic al comentariilor – în definitiv nu poţi evita cuvintele mari atunci când vorbeşti despre marile cărţi! – dar şi interesul unor categorii largi ale publicului pentru Istoria călinesciană. Nici o altă operă de istorie şi critică literară nu s-a bucurat de atâta popularitate.

Cu orgolioasă umilinţă şi fără false complexe, Alexandru Piru şi-a propus să nu-şi dezamăgească maestrul, aşa cum îmi mărturisea, de altfel, într-un interviu pe care i-l luam cu mulţi ani în urmă şi, totodată, să-i pună în lumină, inclusiv ca editor, opera. În Postfaţa la Compendiul de Istoria literaturii române a lui G.Călinescu, reeditat la Editura pentru literatură în 1968 – după 22 de ani de la prima ediţie – el scria referitor la marea Istorie călinesciană: „Examinezi diversele contribuţii şi lucrări ale istoricilor literari, desigur onorabili şi merituoşi din trecut, cum ai asista la acordarea unui pian. Deschizi apoi Istoria literaturii române de G.Călinescu. Un compozitor de geniu, Beethoven, intră tumultos în scenă. Începe marele concert”.

A fi interpret „fidel” al „marelui concert”, lui Alexandru Piru i s-a părut că este suprema demnitate. Și-a asumat-o cu modestie şi mai ales cu acribia-i cunoscută. El a transcris propria manu în vederea reeditării, de la primul la ultimul cuvânt, Istoria lui Călinescu. Să transcrii literă cu literă – cu îndreptările şi amplele adăugiri ulterioare ale lui Călinescu – textul unei Cărţi a cărţilor de proporţii de-a dreptul inhibante presupune un enorm efort filologic şi, înainte de toate, o capacitate de a iubi şi a te devota magistrului tău cu totul excepţională. Un demers ce îl înnobilează pe cel ce a retrăit în acest mod „concertul” până la nivelul ultimului sunet, al ultimului contrapunct şi al fiecărui instrument în parte.
Borges credea că, dacă cineva ar transcrie mot-à-mot romanul Don Quijote, ar rezulta o altă operă. Ar fi exagerat să spunem că „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, ediţia postbelică definitivă Piru, este o altă operă decât cea din 1941. Dar, în spiritul butadei bogesiene, putem afirma că această Carte fundamentală poartă acum în litera ei, alături de forţa şi tensiunea spiritului şi verbului călinescian, căldura sufletului lui Alexandru Piru. 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...

„La Gomera”, proiecţie de gală la Cinema Ateneu
11/09/2019 06:55

    „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gală, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminică, 15 septembrie, ...

30 de adevăruri despre Ludwig van Beethoven, genialul compozitor surd
10/09/2019 11:21

 Ludwig van Beethoven a fost unul dintre cei mai influenti compozitori de muzică clasică. Acest muzician german exceptional si-a adus contributia in epoca de tranzitie dintre perioada clasică ...

 Fenomenul Bauhaus la 100 de ani
06/09/2019 19:46

 Germania va celebra implinirea a 100 de ani de la apariţia curentului Bauhaus prin deschiderea, la sfarşitul acestei săptămani, a unui nou muzeu dedicat uneia dintre cele mai importante şcoli din ist ...

 Japonezii au descoperit o nouă specie de dinozaur
06/09/2019 19:42

 O echipă de cercetători din Japonia a identificat o nouă specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodată in ...

 3 milioane de dolari pentru poza cu o gaură neagră
06/09/2019 19:40

 Imaginea găurii negre din galaxia M87 a fost dată publicităţii pe 10 aprilie. Gaura neagră, descrisă de astronomi drept "un monstru", are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilom ...

Probleme pentru cel mai mare tenor al lumii: Alte 11 vedete îl acuză de hărţuire sexuală pe Placido Domingo
05/09/2019 22:18

Alte 11 femei l-au acuzat pe tenorul spaniol Placido Domingo de hărţuire sexuală, inclusiv o persoană care susţine că a fost atat de tare pipăită incat a izbucnit in lacrimi de durere, scrie The Guardia ...