ONG – Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 2

fonduri-europene-iasi-scaled-p52uvz6e5rc6gxabaunb4gqkkezkgxmlxfr85wizk8

Dimensiune font:

| 03-05-2021 09:05

ONG – Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 2

Regal Group Fonduri Norvegiene, autor Sofroni Mălin consultanta fonduri norvegiene

 

Suntem firma de consultanță pentru proiecte europene din Iasi pe care te poți baza. Oferim informații detaliate și sprijin pentru obținerea și implementarea de proiecte cu fonduri nerambursabile pentru organizații neguvernamentale.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor pentru Apelul 7: Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: 20 aprilie 2021, ora 16.

Buget total: 2.400.000 euro.

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Granturi medii şi mari

Beneficiari eligibili:

· Organizații neguvernamentale

· Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret

Obiectivul acestui Apel este să susțină acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiția socială și incluziunea grupurilor vulnerabile și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.

Cine pot fi Partenerii de Proiect?

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special pentru colaboratori din Statele Donatoare.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri:

· Organizații neguvernamentale;

· Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale de concentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.);

· Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca personae juridice fie în: România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia);

· Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de Proiect în cadrul Programului:

· ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2.2 și care nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3.2 a) – e) și nici nu se numără printre Solicitanții neeligibili menționați în secțiunea 4.3.1 c) – h) Criterii de excludere pentru Solicitanți;

· Organizații internaționale, organism sau agenții ale acestora (organizații internaționale interguvernamentale sau organizații internaționale neguvernamentale);

· Entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Proiecte eligibile

Prin acest Apel vor fi susţinute ONG-urile să: 

–  desfăşoare acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţie, social şi incluziunea grupurilor vulnerabile

–  activeze şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile de participare la dezvoltarea comunităţii, de a se implica în procesele locale de luare a deciziilor, de a-şi susţine nevoile, de a deveni active în combaterea excluziunii sociale

–  aibă o puternică abordare participativă: mobilizarea şi implicarea grupurilor vulnerabile în toate stadiile de proiect (identificarea problemei, acţiuni de diseminare a informaţiei, consultarea în problemele comunităţii, prioritizarea lor, identificarea de soluţii, luarea deciziilor în ce priveşte acţiunile ce trebuie întreprinse şi implementarea lor prin utilizarea resurselor umane şi materiale ale comunităţii)

–  aibă o abordare multi-stakeholder: ONG-urile vor asigura conexiunea între toţi actorii (ONG-uri, membrii comunităţii, autorităţi, instituţii publce, mass media, sectorul privat etc.) şi grupuri vulnerabile pentru a spori incluziunea socială

–  realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în comunitatea vizată (umane, financiare, materiale, etc.) pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile

– crească accesul grupurilor vulnerabile la educaţie, servicii medicale, locuire, ocupare, servicii sociale etc., dar şi să crească calitatea serviciilor

– dezvolte modele integrate/noi de servicii pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile

Tipuri de activități eligibile

>Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: îmbunătăţirea legislaţiei, aplicarea legii şi a practicilor instituţionale, îmbunătăţirea/ dezvoltarea de servicii pentru grupuri vulnerabile, etc.

> Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, serviciisociale etc.).  Aceasta poate include:

– servicii medicale îmbunătăţite, oferite cu echipamente noi

– servicii de consiliere/ asistenţă juridică

–  servicii de îngrijire de zi

–  servicii de reintegrare a foştilor deţinuţi

– educaţie informală

– adăposturi pentru femei

– creşterea participării economice a grupurilor vulnerabile

– promovarea şi implementarea strategiilor/ iniţiativelor de auto-ajutorare (self-help) şi creştere a capacităţii pentru combaterea excluziunii sociale

> Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor şi acţiuni între egali vulnerabili. Aceasta poate include:

– Creşterea accesului la informaţii relevante (despre drepturi, oportunităţi de angajare, etc.)

– Schimbarea atitudinilor şi practicilor grupurilor vulnerabile pentru a fi mai proactive şi pentru a-şi cere drepturile

– Transfer trehnici de advocacy

> Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare

>  Litigii privind justiţia, social şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică, etc.)

Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente

Aceasta poate include:

– Soluţii inovatoare în abordarea excluziunii şi in justiţiei sociale

– Abordarea bazată pe cerere în intervenţiile la nivel comunitar

– Modele de implicare a grupurilor vulnerabile în rezolvarea problemelor locale

– Elaborarea de planuri de acţiune locală care să răspundă nevoilor celor mai dezavantajaţi membri ai comunităţii

– Noi modele consultative pentru împuternicirea şi implicarea grupurilor vulnerabile

Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale

>  Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru incluziunea economică a persoanelor vulnerabile

Întocmirea de hărţi şi promovarea bunelor practice şi a lecţiilor învăţate în combaterea sărăciei, favorizarea justiţiei sociale, generarea de oportunităţi pentru grupuri vulnerabile din zone insufficient deservite, etc.

> Activităţi de dezvoltare organizaţională

–  Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională, cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor;

– Dezvoltarea unor procedure eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al informaţiei și documentelor care este utilizat si stematic; politici și practice pentru dezvoltarea resurselor umane;

– Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media şi păstrarea unei pagini web funcțională şi actualizată;

–  Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare prin campanii, strategii, acţiuni de strângere de fonduri;

– Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației, la atingerea obiectivelor strategice ale acesteia şi care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului;

– Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;

– Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale.

Te încadrezi? Suntem aici dacă ai nevoie de consultanță pentru a scrie cel mai bun  proiect pentru organizația și comunitatea ta!

 Consultanta, fonduri norvegiene, Regal Group

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
LEXINSOLV S.P.R.L. Suceava, lichidator judiciar desemnat în dosar nr. 7007/86/2013* al Tribunalului Suceava, scoate la vânzare prin licitație publică, în bloc, bunuri mobile aparținând debitorului S.C. PELLETS PRODUCTION S.R.L. Baia, cu sediul în com. Baia, str. Ulmului, nr. 125, jud. Suceava, CUI 26292448, constând din: - linie tehnologică pentru fabricare brichete din rumeguș cu o capacitate de producție de 500 kg/h, cu putere totală instalată de 35 kw, rezultând brichete cu diametrul de 60 mm, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 94.000 lei, exclusiv TVA. Bunurile scoase la vânzare sunt situate în com. Baia, sat Bogata, str. V. Stroiescu, nr. 11, jud. Suceava. Licitația va avea loc la data de 26.05.2021 ora 14:00, la sediul LEXINSOLV S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava. În vederea participării la licitație, licitatorii au obligația de a depune 10% din prețul de pornire al licitației în contul de lichidare judiciară al debitorului S.C. PELLETS PRODUCTION S.R.L. Baia. În caz de neadjudecare licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 16.06.2021 ora 14:00, 07.07.2021 ora 14:00, 28.07.2021, ora 14:00 și în data de 18.08.2021 ora 14:00. Prezenta publicație de vânzare constituie și notificare către creditori, debitor și orice persoană fizică sau juridica interesată în dosarul în cauză. Informații suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la tel./fax 0230/551784, 0745635896, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, web: www.lexinsolv.ro. Lichidator judiciar, Ec. Ceucă Ion
ANUNT DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” NUBA MALL SRL
10/05/2021 12:00

ANUNT DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” NUBA MALL SRL

România duce lipsă de morari și brutari
10/05/2021 10:41

Industria de morărit şi panificaţie se confruntă cu un deficit al forţei de muncă de peste 10%, in condiţiile in care in acest domeniu lucrează in jur de 60.000 de oameni, susţine preşedintele Patrona ...

Fonduri Europene pentru Fermieri/Agricultori cu experiență (P)
10/05/2021 09:21

Fonduri Europene pentru Fermieri/ Agricultori cu experientă Daca esti fermier afla din acest articol cum te poti dezvolta cu Fonduri Europene Nerambursabile.  Regal Group Fonduri Europene, Consulta ...

Diversificarea activitatii din cadrul Johnny Trans SRL prin demararea serviciilor de inchiriere de utilaje de constructii cu operator
10/05/2021 09:15

ANUNT DE PRESA  Data: 10.05.2021   Diversificarea activitatii din cadrul Johnny Trans SRL prin demararea serviciilor de inchiriere de utilaje de constructii cu operator.  

Afaceri în pandemie - o companie aeriană românească și-a anunțat lansarea pe piață
09/05/2021 14:12

O nouă companie aeriană romanească, infiinţată in plină pandemie (conform datelor postate pe site-ul Ministerului Finanţelor) şi-a anunţat lansarea pe piaţă, planificand deja primele rute internaţio ...

Zborurile secrete cu tone de aur românesc la bord. ​Petrolul, aurul și deciziile proaste ale lui Ceaușescu pentru a scăpa de datorii
09/05/2021 10:58

 Într-o seară din septembrie 1980, actualul Aeroport Henri Coandă era păzit mai ceva decat Casa Albă. Întesat de securisti si militieni, angajatii Aeroportului asteptau un convoi secret de ...

Comerțul ambulant cu păsări va fi interzis. Cauza este gripa aviară
09/05/2021 10:08

Se suspendă comertul ambulant cu păsări. În contextul in care gripa aviară a lovit din nou Romania, autoritătile au luat măsuri drastice. Recent, s-a descoperit un nou focar in tara noastră. Noi ...

FOTO/VIDEO - Cum se împerechează cocoșul de munte. Dans fabulos în jurul femelei
08/05/2021 11:46

Imagini spectaculoase cu „dansul de imperechere” al unui cocos de munte au fost surprinse, recent, de camerele de supraveghere amplasate in Parcul Natural Apuseni Cocosul de munte, Tetrao urogallus ...

Românii, amenințați cu dispariția
07/05/2021 14:56

Potrivit ultimelor date publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), in 2050, circa 802 regiuni din cele 1.216 ale ţărilor Uniunii Europene vor avea o populaţie, spre deosebire de anul 2019. De ...

 ASF: Tendințe și riscuri pe piețele financiare locale și internaționale
07/05/2021 14:30

  Economiile europene sunt amenintate de cresterea insolventelor companiilor, in cazul in care statele membre nu reusesc să efectueze o tranzitie usoară de la sprijinul de lichiditate către un sprijin ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei