Spitalul fenomenelor paranormale!

Dorian Obreja

Dimensiune font:

| 22-03-2021 10:39

 

Dorian OBREJA

Se întâmplă, câteodată, să-mi pară rău că nu sunt (cu mult) mai tânăr; în cazul de faţă, regretul trebuie conexat cu ipostaza de jurnalist. Dacă aş fi un june ziarist (dar cu ceva experienţă şi, mai ales, respectând întru totul deontologia, echidistanţa şi principiile documentării din cel puţin trei surse independente), aş alege şi trata un fascinant subiect de investigaţie.

Este vorba despre spitalul mobil de la Leţcani. La cât de multe am învăţat, citit şi scris eu în peste patru decenii de profesie, nu-mi pot explica, în nici un fel (decât, poate, prin comparaţie cu dosarul „Flota”, muşamalizat, din punct de vedere juridic dat fiind că erau implicaţi prea mulţi oameni şi din cam toate partidele) cum de rămân neclarificate multe mistere legate de el.

Sunt nevoit, chiar foarte sintetic, să parcurg paginile de istorie a obiectivului, toate datele fiind extrase din presă.

Pe 21 aprilie 2020, se făcea publică finalizarea procedurii de achiziţie a unui spital modular mobil (investiţie la care CJ Iaşi a contribuit cu 10 milioane euro, iar CJ Neamţ, cu 3,2 milioane euro), extrem de necesar în condiţiile augmentării pandemiei. Cele peste 100 de containere trebuiau să ajungă şi să fie predate spre utilizare în 30 de zile. Pe 18 mai, se anunţa că lucrurile vor întârzia, din cauza restricţiilor impuse de pandemie (spitalul venea tocmai din Turcia, sper că nu din vreun bazar).

În fine, pe 7 septembrie, după 5 luni (!!!), unitatea a fost predată spre folosinţă Spitalului de boli infecţioase „Sf. Parascheva” din Iaşi, dar a devenit funcţional abia pe 16 octombrie (!!!). De subliniat că spitalul mobil era singurul ROL 3 din România şi Europa de sud-est (doar ROL 4 fiind mai performant), dispunând de 256 paturi, dintre care 103 pentru ATI şi 3 – pentru blocul operator; cele 106 erau dotate cu ventilatoare, injectomate etc.

În toamnă, inspectorii de la Ministerul Sănătăţii găsiseră 31 de nereguli, toate apărând în raportul semnat de fostul deţinător al portofoliului din domeniu şi aflate de cel actual. De menţionat că raportul în discuţie a ajuns şi pe masa procurorilor (cred că prin noiembrie...).

Pe 13 (!) ianuarie, s-a anunţat închiderea provizorie a spitalului, pentru curăţenie şi mentenanţă, zice-se (cei 17 bolnavi fiind transferaţi). Înainte de asta, însă, pe aici trecuse Corpul de control al premierului, care descoperise numeroase probleme (saloanele, ce aveau, în acte, 80 mp, măsurau, în realitate, jumătate, instalaţia de climatizare nu făcea faţă, iar instalaţia electrică e depăşită. Pe 8 februarie, se anunţă închiderea unităţii pe o perioadă nedeterminată, la problemele amintite mai sus adăugându-se inexistenţa unor manuale de utilizare & certificate de garanţie, şi faptul că bolnavii au stat mai mult în frig; o parte din aparatură s-a defectat, iar din cele 250 de paturi, doar 80 fuseseră date în utilizare. Directorul DSP şi preşedinta Euro Nest au contestat aspectele.

Cât a funcţionat, spitalul a mai consumat 4 milioane lei, plus încă aproape 3 pentru mentenanţă...  

Săptămâna trecută, pe fondul tot mai acut al lipsei de locuri pentru cei afectaţi de covid, autorităţile centrale au anunţat, cu surle şi trâmbiţe, că unitatea va fi redeschisă „în cel mai scurt timp posibil”. Zilele trecute, un ziarist care a pătruns acolo susţine că în interior sunt 14-17 grade şi că plouă. Iar un alt ex-jurnalist, internat o perioadă în acel loc, şi „evadat”, mi-a promis detalii despre ce este şi se întâmplă acolo.

Estimp, valul al treilea al pandemiei devine, pe zi ce trece, tot mai mare şi mai generator de victime.

Să pun întrebări, să trag concluzii? Mai bine las asta în seama autorităţilor competente, deşi, de pe acum, pot să vă ofer (în plic închis) rezoluţia...

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Moţiune, sau joc de glezne şi culise?
14/06/2021 22:08

 Dorian OBREJA  În argou, expresia „ciocu’ mic şi joc de glezne” este echivalentă cu indicaţia – imperativă! – executaţi ordinul fără comentarii. În a ...

Datoria PNRR va fi plătită (şi) de urmaşii noştri!
13/06/2021 23:05

 Dorian OBREJA Dacă nu ar fi penibil, atunci spectacolul de pe scena balciului politic mioritic ar fi de ras. În principalul partid de la guvernare, unii trag hăis, alţii cea, funcţie de ob ...

Pensia – roz „afară”, albastră în ţară
07/06/2021 22:40

 Dorian OBREJA   Aşa după cum v-am mai informat, dar nu strică să vă aduc aminte, politicienii aflaţi la guvernare au dat-o in bară cu prima formă a Planului naţional de redresare şi rez ...

„Măi animalule!”
07/06/2021 08:16

  Pe 15 august 1992, la Constanţa, preşedintele Romaniei de atunci şi-a pierdut cumpătul şi s-a adresat unui jurnalist local cu expresia ce a făcut istorie – „măi animalule!”. ...

Tichia de mărgăritar din faţa Palatului Culturii
31/05/2021 22:48

 Dorian OBREJA   Parcurgand, zilnic, presa, afli tot soiul de lucruri. De exemplu, despre cum poţi arunca banii in vant, fie cand ai prea mulţi, fie cand nu sunt ai tăi şi nu-ţi pasă de ei. ...

Grafomanii, sau scriitorii cu vagoane(le)
31/05/2021 00:53

 Dorian OBREJA Dacă ar fi fost ca situaţia – in privinţa subiectului acestor randuri – să fie ceva mai puţin gravă, e posibil să-l fi abordat intr-o notă mai veselă şi mai blandă, a ...

Tinerele generaţii – aparent omnisciente, practic – semi/impotente
25/05/2021 14:57

 Dorian OBREJA  Prima precizare, de la bun inceput: nu e vorba de toţi membrii tinerelor generaţii.  Niciodată nu am considerat corecte generalizările şi nu le-am folosit; in cazul de ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 10:51

Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executivul prelungeşte cu ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 09:11

  Dorian OBREJA Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executiv ...

Pandemia de COVID va trece sigur; dar cea de dezbinare?
18/05/2021 14:41

 Dorian OBREJA  Avem doi termeni – unitate şi dezbinare – despre care eram tentat să spun că ar fi in antinomie, dacă aceasta nu ar insemna, conform tratatelor de specialitate, &nbs ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei