Ţăranul nu-i pe câmp, ci pişentru !

Dorian Obreja

Dimensiune font:

| 03-05-2021 09:43

 

Dorian OBREJA

Am mai abordat acest subiect, dar degeaba. Concepţia ţăranului ajuns  rămâne : eşti cineva dacă stai la oraş, şi nu oriunde, ci pişentru sau cât mai aproape.

Asta în vreme ce, de vreun deceniu, în România, dintre oamenii deştepţi, peste 100.000 se mută, anual, din oraşele mari spre sate sau, în cel mai rău caz, la periferia celor dintâi. În acelaşi timp, tot anual, ceca peste 50.000 parcurg traseul invers ; probabil dintre ei se găsesc cei mai mulţi adepţi ai concepţiei amintite la început.

În alte ţări, precum Franţa, încă din anii 70 se înregistra migraţia dinspre oraş spre sat, dar acum, odată cu pandemia de covid, specialiştii în imobiliare vorbesc despre un adevărat exod urban şi sfătuiesc potenţialii doritori/cumpărători de locuinţe să se orienteze spre zone aflate în apropierea oraşelor sau chiar la ţară. Asta şi pentru că, la două întrebări, răspunsurile sunt descurajante pentru eventualii iubitori de viaţă la oraş, şi încă oraş mare : 1.Care sunt zonele de contaminare cele mai periculoase ? – Lifturile şi mijloacele de transport în comun. 2.Unde găsim lifturi şi transport public ? - În marile zone urbane ! La motivele generate de pandemie, se adaugă altele, valabile dintotdeauna, dar acum parcă şi mai importante : dorinţa de linişte şi intimitate (ceea ce înseamnă posesia unei proprietăţi capabile să asigure aşa ceva, care, în niciun caz, nu poate fi realizat stând la bloc), nevoia de a scăpa de poluare, de traficul din ce în ce mai stresant şi de lipsa spaţiilor de parcare.

Ţara noastră, de unde avea un procent al populaţiei rurale mult peste alte state din U.E., era de aşteptat ca trendul să fie spre scăderea acestui procent, cum s-ar zice să se urbanizeze. Numai că motivele mai sus pomenite determină, cel puţin deocamdată, ceea ce s-ar putea numi ruralizare, dar asta mai ales în cadrul a două categorii care îşi permit aşa ceva – pensionarii şi angajaţii la corporaţii.

Cu toate acestea, în oraşe continuă să se construiască blocuri de locuinţe în prostie (scuze pentru termen, dar e singurul adecvat). Să luăm doar cazul Iaşului. În afară de ceea ce (mă abţin să calific) se edifică în zona str. Sf. Andrei, ca ştire de ultimă oră aflăm că urmează a se înălţa două blocuri-turn lângă Parcul Ciurchi, iar în zona Primăverii – un complex de  12 blocuri, dintre care multe vor avea 20 de etaje !!! Mai în toate cazurile amintite, locurile de parcare vor fi mult mai puţine decât ar fi necesar, ca să nu mai spun că arterele de circulaţie din perimetrele respective nu au cum să preia noianul de autoturisme (în fiecare zi, la Iaşi, sunt înmatriculate în jur de 50 maşini), cea mai afectată zonă urmând să fie Podu Roş, unde traficul va deveni infernal, şi unde edilii ar trebui, deja, să se gândească la dublarea podului existent.

Problema esenţială constă în aceea că Iaşul oferă, în neştire, spre îmbogăţirea rechinilor imobiliari şi a doritorilor de stat pişentru, locuri de cazare şi mâncare. De muncă, tot mai puţine. Dovadă ? La capitolul PIB/cap de locuitor, ocupă un deloc onorabil loc 18, cu aproape 9.000 euro, de 3,2 ori mai puţin ca Bucureştiul şi de 2 ori decât Clujul. Dacă adăugăm şi dublul eşec în încercarea de a deveni capitală culturală europeană, ne putem întreba ce mai rămâne. Răspuns posibil : un noian de blocuri, dintre care multe, peste un timp sau altul, vor fi părăsite, căci oamenii au nevoie de slujbe/salarii pentru a-şi întreţine locuinţele...

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Comentarii

baluba

Apr 29, 2021

tzaranii au confiscat orasul si ne asupresc in blocuri cu zgomotele lor si afara cu manelele lor, inclusiv sau mai ales cei de peste prut. incercati sa va plimbati duminica in copou-breazu, singurul loc care merita din iasi. si pe ala ni l'au luat. o armata de bmw si audi la manele si shueta la cafea in picioare.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Moţiune, sau joc de glezne şi culise?
14/06/2021 22:08

 Dorian OBREJA  În argou, expresia „ciocu’ mic şi joc de glezne” este echivalentă cu indicaţia – imperativă! – executaţi ordinul fără comentarii. În a ...

Datoria PNRR va fi plătită (şi) de urmaşii noştri!
13/06/2021 23:05

 Dorian OBREJA Dacă nu ar fi penibil, atunci spectacolul de pe scena balciului politic mioritic ar fi de ras. În principalul partid de la guvernare, unii trag hăis, alţii cea, funcţie de ob ...

Pensia – roz „afară”, albastră în ţară
07/06/2021 22:40

 Dorian OBREJA   Aşa după cum v-am mai informat, dar nu strică să vă aduc aminte, politicienii aflaţi la guvernare au dat-o in bară cu prima formă a Planului naţional de redresare şi rez ...

„Măi animalule!”
07/06/2021 08:16

  Pe 15 august 1992, la Constanţa, preşedintele Romaniei de atunci şi-a pierdut cumpătul şi s-a adresat unui jurnalist local cu expresia ce a făcut istorie – „măi animalule!”. ...

Tichia de mărgăritar din faţa Palatului Culturii
31/05/2021 22:48

 Dorian OBREJA   Parcurgand, zilnic, presa, afli tot soiul de lucruri. De exemplu, despre cum poţi arunca banii in vant, fie cand ai prea mulţi, fie cand nu sunt ai tăi şi nu-ţi pasă de ei. ...

Grafomanii, sau scriitorii cu vagoane(le)
31/05/2021 00:53

 Dorian OBREJA Dacă ar fi fost ca situaţia – in privinţa subiectului acestor randuri – să fie ceva mai puţin gravă, e posibil să-l fi abordat intr-o notă mai veselă şi mai blandă, a ...

Tinerele generaţii – aparent omnisciente, practic – semi/impotente
25/05/2021 14:57

 Dorian OBREJA  Prima precizare, de la bun inceput: nu e vorba de toţi membrii tinerelor generaţii.  Niciodată nu am considerat corecte generalizările şi nu le-am folosit; in cazul de ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 10:51

Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executivul prelungeşte cu ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 09:11

  Dorian OBREJA Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executiv ...

Pandemia de COVID va trece sigur; dar cea de dezbinare?
18/05/2021 14:41

 Dorian OBREJA  Avem doi termeni – unitate şi dezbinare – despre care eram tentat să spun că ar fi in antinomie, dacă aceasta nu ar insemna, conform tratatelor de specialitate, &nbs ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei