Tichia de mărgăritar din faţa Palatului Culturii

Dorian Obreja

Dimensiune font:

| 31-05-2021 22:48

 Dorian OBREJA

 

Parcurgând, zilnic, presa, afli tot soiul de lucruri. De exemplu, despre cum poţi arunca banii în vânt, fie când ai prea mulţi, fie când nu sunt ai tăi şi nu-ţi pasă de ei.

Încă din toamna trecută, municipalitatea ieşeană anunţa organizarea a două licitaţii pentru realizarea SF-urilor (ar fi acronimul de la studii de fezabilitate, dar nici accepţia de oleacă ştiinţific şi mai mult fantastic nu e de lepădat) pentru  două pasaje subterane (dintre care unul mixt, rutier/tramvai, iar altul doar rutier), în zonele din faţa Palatului Culturii, respectiv Rond Agronomie.

Înainte de a mă opri asupra celui dintâi obiectiv amintit, trebuie să fac apel la memorie (pentru că o serie de documente şi mărturii dispar în mod deloc întâmplător din spaţiul virtual, iar de căutat prin arhive, e nevoie de mult timp). După cum au afirmat şi demonstrat specialiştii de acum 4-5 decenii, traficul rutier dăunează grav unor monumente şi instituţii emblematice pentru oraş, precum Teatrul Naţional, Filarmonica, Golia, biserica Sf. Nicolae Domnesc, Casa Dosoftei, Palatul Culturii. Nu e nicio coincidenţă, ci doar explicaţia cauzei, faptul că traseul menţionat se suprapune sută la sută cu cel parcurs de tramvaie şi, în unele zone, foarte multe maşini. Iată de ce, tot în perioada pomenită, s-a venit cu planul ca liniile de tramvai să fie mutate de pe străzile Cuza Vodă-Elena Doamna-Anastasie Panu-Palat pe traseul Bulevardul Independenţei-Hală-Sf.Lazăr, cu intrare la Fundaţie şi ieşire în Podu Roş (sau  invers, cum doriţi...). Un al doilea element constă în existenţa, în subsolul pământului din cam toată zona centrală, a unor acumulări (pungi) de apă, ce fragilizează şi mai mult construcţiile amintite (în 2013, ultimul obiectiv amintit era gata să o ia la vale după ce nefuncţionarea unor pompe a dus la inundarea subsolului). Al treilea element agravant se referă la faptul că în mai tot perimetrul se construieşte în prostie, supraîncărcând un teren şi aşa nu foarte propice. După ce s-a făcut în spatele Palatului Culturii, acum se încarcă zona Sf.Andrei-Iancu Bacalu etc. – cu toate că „lunca” Bahluiului este mlăştinoasă, deci total improprie construirii de ansambluri şi blocuri cu multe nivele!

Întorcându-ne la chestiunea pasajelor, nu o fac direct la cel proiectat în faţa Palatului Culturii. Ci aduc doar aminte că, în acest subiect, Iaşul are o experienţă/tradiţie nefericită: pasajul de la Fundaţie, cu o lungime de 286 m, a fost făcut nu în 18 luni, cum se proiectase, ci în 42 (!!!), rezultând o chestie îngustă tare, cu infiltraţii, costuri mult mai mari decât cele anunţate iniţial şi pierderea unei importante sume de bani europeni; cât despre cel de la Hală, a durat 6 ani şi a depăşit cu cel puţin 70 la sută valoarea enunţată la început.

Având în vedere precedentele, e de aşteptat ca realizarea pasajului din faţa Palatului Culturii să dureze vreo 3 ani, să fie foarte scump, dar, mai ales, inutil pentru cei mai mulţi ieşeni. Dar nu pentru toţi, fiind unii care vor obţine profit: se spune că pasajul ar putea asigura acces la parcarea deja existentă în complexul din spatele Palatului Culturii şi la cea în curs de construcţie spre malul Bahluiului; logic, proprietarii acestora, deţinând singurele parcări mari din zonă, vor avea încasări pe măsură.

Dar nu numai de asta am folosit termenul inutil: 200 de metri de trafic subteran vor ajuta Palatul Culturii (în privinţa evitării trepidaţiilor) precum tămâia la un decedat, ca să nu mai pomenesc de vibraţiile şi degradările ce se vor produce pe parcursul îndelungatei construcţii.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Moţiune, sau joc de glezne şi culise?
14/06/2021 22:08

 Dorian OBREJA  În argou, expresia „ciocu’ mic şi joc de glezne” este echivalentă cu indicaţia – imperativă! – executaţi ordinul fără comentarii. În a ...

Datoria PNRR va fi plătită (şi) de urmaşii noştri!
13/06/2021 23:05

 Dorian OBREJA Dacă nu ar fi penibil, atunci spectacolul de pe scena balciului politic mioritic ar fi de ras. În principalul partid de la guvernare, unii trag hăis, alţii cea, funcţie de ob ...

Pensia – roz „afară”, albastră în ţară
07/06/2021 22:40

 Dorian OBREJA   Aşa după cum v-am mai informat, dar nu strică să vă aduc aminte, politicienii aflaţi la guvernare au dat-o in bară cu prima formă a Planului naţional de redresare şi rez ...

„Măi animalule!”
07/06/2021 08:16

  Pe 15 august 1992, la Constanţa, preşedintele Romaniei de atunci şi-a pierdut cumpătul şi s-a adresat unui jurnalist local cu expresia ce a făcut istorie – „măi animalule!”. ...

Grafomanii, sau scriitorii cu vagoane(le)
31/05/2021 00:53

 Dorian OBREJA Dacă ar fi fost ca situaţia – in privinţa subiectului acestor randuri – să fie ceva mai puţin gravă, e posibil să-l fi abordat intr-o notă mai veselă şi mai blandă, a ...

Tinerele generaţii – aparent omnisciente, practic – semi/impotente
25/05/2021 14:57

 Dorian OBREJA  Prima precizare, de la bun inceput: nu e vorba de toţi membrii tinerelor generaţii.  Niciodată nu am considerat corecte generalizările şi nu le-am folosit; in cazul de ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 10:51

Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executivul prelungeşte cu ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 09:11

  Dorian OBREJA Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executiv ...

Pandemia de COVID va trece sigur; dar cea de dezbinare?
18/05/2021 14:41

 Dorian OBREJA  Avem doi termeni – unitate şi dezbinare – despre care eram tentat să spun că ar fi in antinomie, dacă aceasta nu ar insemna, conform tratatelor de specialitate, &nbs ...

Ejectaţi-i, de-s mişei!
16/05/2021 22:33

 Dorian OBREJA Titlul acestor randuri este inspirat, evident, din acela al unor versuri aparţinand lui George Coşbuc, publicate postum, după ce trecut era in nefiinţă şi monarhul căruia poezia ii ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei