INTERVIU îSoţii nu mai pot conveni divorţul doar prin încheierea unui acord de mediere

1interviu gabriela lupsan

Dimensiune font:

| 03-03-2020 20:42

Cuplurile care doreau să divorţeze şi aveau puse la punct toate aspectele legale, puteau apela la un mediator pentru o procedură simplificată. Însă, decizia de săptămâna trecută a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a stabilit că mediatorul nu poate încheia un acord de divorţ între soţi, acord care urma să fie prezentat ulterior la instanţă în vederea pronunţării unei hotărâri de expedient, care să consfinţească acordul de mediere ce conţine divorţul. Până la intervenţia ICCJ, mediatorul făcea mai mult decât îi permitea, special, legea. Fără suport legal, el constata acordul de voinţă al soţilor pentru divorţ, acord consemnat în scris şi oferit apoi instanţei de judecată pentru consfinţire prin hotărâre.

Decizia ICCJ va avea drept consecinţe şi costuri mai ridicate în ceea ce priveţte taxa de timbru care va fi de 200 de lei, faţă de 20 de lei cât era în cazul medierii.

Toate aceste modificări legislative au fost explicate în detaliu, pentru cititorii cotidianului Evenimentul Regional al Moldovei, de către prof. univ. dr. Gabriela Lupşan, avocat în Baroul Iaşi.

- Doamna profesor, ce a hotărât, de fapt, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 33/2019, publicată în Monitorul oficial din 24.02.2020, cu privire la divorţul prin mediere?

- Nu este vorba despre interzicerea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a divorţului prin mediere, ci de intervenţia instanţei supreme în clarificarea unei probleme de practică judiciare neunitară în ţară, în sensul că unele instanţe din ţară luau act de acordul de mediere care conţinea acordul soţilor de a divorţa, altele, dimpotrivă, îl respingeau, pentru că divorţul – care ţine de statutul personal - nu poate face obiectul medierii. Or, instanţa supremă a interpretat art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) şi art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a dispus ceea ce era de altfel evident nu numai din textele indicate. Astfel, în faţa mediatorului soţii nu pot conveni divorţul prin încheierea unui acord de mediere, aşa cum aceştia pot face cu privire la situaţia copiilor rezultaţi din căsătorie sau cu privire la lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul, ci şi din poziţia mediatorului în arhitectura procedurala a divorţului, cu competenţe exclusive şi limitative prevăzute de lege numai pentru notarul public, ofiţerul de stare civilă şi instanţa de judecată.

- Care va mai fi rostul mediatorului în situaţiile iminente de desfacere a căsătoriei?

- Soţii se pot adresa mediatorului pentru a se negocia prin intermediul şi cu ajutorul mediatorului forma (divorţ prin acord, divorţ din culpă comună, divorţ fără culpă) şi felul divorţului (divorţ administrativ, notarial sau judiciar), însă rezultatele acestei negocieri/mediere nu vor fi concretizate într-un acord semnat de părţi şi de mediator, care să mai poate fi depus la instanţă în vederea încuviinţării lui. În lumina acestei decizii a ICCJ, soţii, lămuriţi deplin de către mediator asupra aspectelor ce ţin de desfacerea căsătoriei, vor merge în faţa notarului sau a instanţei de judecată pentru a-ţi manifesta în mod direct şi liber consimţământul la divorţ, realizând astfel acordul pentru divorţ. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a convenit la mediere, prin efortul mediatorului şi prin concesiile unuia sau a ambilor soţi, respectiv ca soţii să realizeze un divorţ judiciar pe baza acordului, se va menţine în faţa instanţei, prin exprimarea acordul atunci când judecătorul va verifica dacă soţii stăruie sau nu în realizarea unui divorţ amiabil.

- Practic, ce efecte va avea această măsură?

- Măsura nu are impact major asupra activităţii mediatorului şi nici a instanţei de judecată. Mediatorul poate să consemneze decizia soţilor de a divorţa pe una dintre cele trei căi: administrativă, notarială sau judecătorească, eventual modalitatea de a divorţa cu sau fără culpă, însă sub nici o formă mediatorul nu poate redacta acordul de mediere ce conţine divorţul pe baza acordului soţilor. În ceea ce priveşte instanţa investită cu o cerere de divorţ, aceasta va verifica în fiecare caz consimţământul soţilor prezenţi în sala de judecată sau reprezentaţi în condiţiile legii de un mandatar avocat sau nu, şi ea va constata acordul de voinţa la divorţ, pe baza căruia apoi pronunţă desfacerea căsătoriei, a mai spus avocatul.

- Se complica procesul când este vorba de minori, în urma modificărilor legislative?

- Deloc, procedura rămâne aceeaşi. Situaţia minorilor rezultaţi din căsătoria supusă desfacerii este lăsată de legiuitor la înţelegerea soţilor, care pot să apeleze la mediator pentru a fi rezolvate problemele legate de locuinţa copiilor, autoritatea părintească (întotdeauna în comun, altfel acordul de mediere nu se poate încheia), stabilirea contribuţiei părinţilor la suportarea cheltuielilor de creştere şi educare a copiilor, stabilirea unui program de legături personale dintre copii şi părintele nerezident. Aţa fiind, dacă soţii se înţeleg, mediatorul redactează textul acordului de mediere cu privire la situaţia copiilor, acord care va fi prezentat instanţei judecătoreşti, în vederea consfinţirii lui prin hotărârea de expedient.

- Ce aţi observat în practică? Era divorţul prin mediere o soluţie bună pentru ambele părţi?

- Dacă se are în vedere divorţul, adică modalitatea de desfacere a căsătorie, mediatorul are un rol important, alături de avocat, în consilierea soţilor în tot ce înseamnă procedura divorţului, efectele divorţului cu privire la soţi, la copiii minor, folosirea locuinţei şi altele. Mediatorul are timpul necesar pentru a se ocupa de respectivul caz, are pregătirea necesară pentru a obţine concesii, pentru ca în final să se realizeze un acord. Sigur, mai este vorba şi despre încrederea soţilor în mediator. Suspiciunea (întemeiată sau nu) a unuia dintre soţi face ca medierea să se finalizeze fără a se ajunge la vreun acord. În practică, se poate constata că sunt reduse ca număr cazurile în care soţii încheie un acord de mediere pe tot ceea ce înseamnă divorţul. Prin aplicarea deciziei ICCJ, medierea rămâne valabilă pentru cererile accesorii divorţului, cu privire la relaţiile dintre soţi (lichidarea comunitate de bunuri, partaj, de exemplu), precum şi la relaţiile dintre părinţi şi copii, fiind exclusă încheierea acordului de mediere privitor la acordul soţilor de a divorţa astfel.

Ruxandra CAŞU

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:06

BANCUL ZILEI

06:00


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
„O să se constate, într-un final, că bunii manageri de aeroporturi nu stau pe toate drumurile”
25/10/2020 21:22

* dialog cu Alexandru Anghel, noul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional Iaşi - Domnule Anghel, ati revenit in fruntea Consiliului de Administratie al Aeroportului Iasi d ...

„Odată cu apariţia sezonului rece, situaţia din spitale se va înrăutăţi”
12/10/2020 20:11

* susţine directorul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, dr. Vasile Cepoi - Domnule director, cu cele 100 de cazuri inregistrate luni, municipiul Iaşi a depăşit coeficientul barieră in calea carantin ...

VIDEO - INTERVIU - Mihai Chirica: „ Am găsit profesori plângând în cancelaria unor școli, de mila copilașilor”
17/09/2020 13:37

  * dialog cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica - Domnule primar, scoala a debutat, problemele mari incep să se stingă, dar apar mereu altele, mai mici. A fost debutul acesta de an scolar pe m ...

 INTERVIU - Maricel POPA: „Avem o mare problemă legată de deschiderea şcolilor”
26/08/2020 00:00

* dialog cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - Domnule preşedinte, au mai rămas doar cateva zile pană la deschiderea unui nou an şcolar. Cat de mult s-au implicat unităţile adminis ...

INTERVIU/VIDEO - Mihai Chirica: „Dacă elevul trebuie ţinut în braţe pentru a sta în bancă şi a învăța, aşa vom face!”
24/08/2020 09:32

* dialog cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica - Domnule primar, trei săptămani ne mai despart de inceperea unui nou an şcolar, poate cel mai dificil din istoria noastră recentă. A trecut vara, Guv ...

VIDEO - INTERVIU Mihai CHIRICA: „Mi-e teamă de valul trei al pandemiei, care va veni odată cu apariția bolilor de sezon”
31/07/2020 13:23

        * dialog cu Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi   - Un oraş, importanţa sa, nu se măsoară prin lungimea şi lăţimea fizică, ci prin natura aspiraţ ...

Camelia Gavrilă: „Politica este pe voturi, pe notorietate...”
13/07/2020 00:00

  * dialog cu deputatul Camelia Gavrilă, candidat PSD la alegerile pentru funcţia de primar al municipiului Iaşi - Doamna deputat, poate avea Iaşul o femeie primar, pentru prima oară in istorie? Sau ...

„Ȋn instituţii, pe lângă cei din primul eşalon, există o mare masă de funcţionari care efectiv nu vor să muncească”
08/07/2020 21:12

  * dialog cu deputatul ieşean Petru Movilă (PMP), iniţiatorul Legii privind realizarea Autostrăzii Ungheni – Iaşi – Targu Mureş  - Domnule deputat, ce simte initiatorul unei le ...

„Trebuie să arătăm că trăim într-o economie de piață, nu într-o societate de piață”
01/07/2020 10:21

     * dialog cu Joaquín Turmo Garuz, profesor de Macroeconomie şi Economie Internaţională la Facultatea de Economie si Afaceri din cadrul Universităţii din Barcelona   ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei