INTERVIU îSoţii nu mai pot conveni divorţul doar prin încheierea unui acord de mediere

1interviu gabriela lupsan

Dimensiune font:

| 03-03-2020 20:42

Cuplurile care doreau să divorţeze şi aveau puse la punct toate aspectele legale, puteau apela la un mediator pentru o procedură simplificată. Însă, decizia de săptămâna trecută a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a stabilit că mediatorul nu poate încheia un acord de divorţ între soţi, acord care urma să fie prezentat ulterior la instanţă în vederea pronunţării unei hotărâri de expedient, care să consfinţească acordul de mediere ce conţine divorţul. Până la intervenţia ICCJ, mediatorul făcea mai mult decât îi permitea, special, legea. Fără suport legal, el constata acordul de voinţă al soţilor pentru divorţ, acord consemnat în scris şi oferit apoi instanţei de judecată pentru consfinţire prin hotărâre.

Decizia ICCJ va avea drept consecinţe şi costuri mai ridicate în ceea ce priveţte taxa de timbru care va fi de 200 de lei, faţă de 20 de lei cât era în cazul medierii.

Toate aceste modificări legislative au fost explicate în detaliu, pentru cititorii cotidianului Evenimentul Regional al Moldovei, de către prof. univ. dr. Gabriela Lupşan, avocat în Baroul Iaşi.

- Doamna profesor, ce a hotărât, de fapt, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 33/2019, publicată în Monitorul oficial din 24.02.2020, cu privire la divorţul prin mediere?

- Nu este vorba despre interzicerea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a divorţului prin mediere, ci de intervenţia instanţei supreme în clarificarea unei probleme de practică judiciare neunitară în ţară, în sensul că unele instanţe din ţară luau act de acordul de mediere care conţinea acordul soţilor de a divorţa, altele, dimpotrivă, îl respingeau, pentru că divorţul – care ţine de statutul personal - nu poate face obiectul medierii. Or, instanţa supremă a interpretat art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) şi art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a dispus ceea ce era de altfel evident nu numai din textele indicate. Astfel, în faţa mediatorului soţii nu pot conveni divorţul prin încheierea unui acord de mediere, aşa cum aceştia pot face cu privire la situaţia copiilor rezultaţi din căsătorie sau cu privire la lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul, ci şi din poziţia mediatorului în arhitectura procedurala a divorţului, cu competenţe exclusive şi limitative prevăzute de lege numai pentru notarul public, ofiţerul de stare civilă şi instanţa de judecată.

- Care va mai fi rostul mediatorului în situaţiile iminente de desfacere a căsătoriei?

- Soţii se pot adresa mediatorului pentru a se negocia prin intermediul şi cu ajutorul mediatorului forma (divorţ prin acord, divorţ din culpă comună, divorţ fără culpă) şi felul divorţului (divorţ administrativ, notarial sau judiciar), însă rezultatele acestei negocieri/mediere nu vor fi concretizate într-un acord semnat de părţi şi de mediator, care să mai poate fi depus la instanţă în vederea încuviinţării lui. În lumina acestei decizii a ICCJ, soţii, lămuriţi deplin de către mediator asupra aspectelor ce ţin de desfacerea căsătoriei, vor merge în faţa notarului sau a instanţei de judecată pentru a-ţi manifesta în mod direct şi liber consimţământul la divorţ, realizând astfel acordul pentru divorţ. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a convenit la mediere, prin efortul mediatorului şi prin concesiile unuia sau a ambilor soţi, respectiv ca soţii să realizeze un divorţ judiciar pe baza acordului, se va menţine în faţa instanţei, prin exprimarea acordul atunci când judecătorul va verifica dacă soţii stăruie sau nu în realizarea unui divorţ amiabil.

- Practic, ce efecte va avea această măsură?

- Măsura nu are impact major asupra activităţii mediatorului şi nici a instanţei de judecată. Mediatorul poate să consemneze decizia soţilor de a divorţa pe una dintre cele trei căi: administrativă, notarială sau judecătorească, eventual modalitatea de a divorţa cu sau fără culpă, însă sub nici o formă mediatorul nu poate redacta acordul de mediere ce conţine divorţul pe baza acordului soţilor. În ceea ce priveşte instanţa investită cu o cerere de divorţ, aceasta va verifica în fiecare caz consimţământul soţilor prezenţi în sala de judecată sau reprezentaţi în condiţiile legii de un mandatar avocat sau nu, şi ea va constata acordul de voinţa la divorţ, pe baza căruia apoi pronunţă desfacerea căsătoriei, a mai spus avocatul.

- Se complica procesul când este vorba de minori, în urma modificărilor legislative?

- Deloc, procedura rămâne aceeaşi. Situaţia minorilor rezultaţi din căsătoria supusă desfacerii este lăsată de legiuitor la înţelegerea soţilor, care pot să apeleze la mediator pentru a fi rezolvate problemele legate de locuinţa copiilor, autoritatea părintească (întotdeauna în comun, altfel acordul de mediere nu se poate încheia), stabilirea contribuţiei părinţilor la suportarea cheltuielilor de creştere şi educare a copiilor, stabilirea unui program de legături personale dintre copii şi părintele nerezident. Aţa fiind, dacă soţii se înţeleg, mediatorul redactează textul acordului de mediere cu privire la situaţia copiilor, acord care va fi prezentat instanţei judecătoreşti, în vederea consfinţirii lui prin hotărârea de expedient.

- Ce aţi observat în practică? Era divorţul prin mediere o soluţie bună pentru ambele părţi?

- Dacă se are în vedere divorţul, adică modalitatea de desfacere a căsătorie, mediatorul are un rol important, alături de avocat, în consilierea soţilor în tot ce înseamnă procedura divorţului, efectele divorţului cu privire la soţi, la copiii minor, folosirea locuinţei şi altele. Mediatorul are timpul necesar pentru a se ocupa de respectivul caz, are pregătirea necesară pentru a obţine concesii, pentru ca în final să se realizeze un acord. Sigur, mai este vorba şi despre încrederea soţilor în mediator. Suspiciunea (întemeiată sau nu) a unuia dintre soţi face ca medierea să se finalizeze fără a se ajunge la vreun acord. În practică, se poate constata că sunt reduse ca număr cazurile în care soţii încheie un acord de mediere pe tot ceea ce înseamnă divorţul. Prin aplicarea deciziei ICCJ, medierea rămâne valabilă pentru cererile accesorii divorţului, cu privire la relaţiile dintre soţi (lichidarea comunitate de bunuri, partaj, de exemplu), precum şi la relaţiile dintre părinţi şi copii, fiind exclusă încheierea acordului de mediere privitor la acordul soţilor de a divorţa astfel.

Ruxandra CAŞU

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
 „Un tânăr artist țintuit departe de scenă și de public este ca și condamnat, riscul profesional la care este supus este imens!”
10/06/2021 09:45

  - Maria, cum ai decis să intri in competitia „Romanii au talent”? - După un an 2020 foarte trist, in care proiectele prin care trebuia să cant la Operă si la Ateneu, s-au anul ...

„În spatele unui personaj, poţi să oferi din tine unele trăiri de care ştii doar tu”
06/06/2021 15:26

  Nu ştiu cum o fi să canţi in duet pe scenă cu soprana Diana Bucur, ştiu doar cat de frumos umple sala de concerte şi cat de savuros poate fi un dialog cu ea. Ieşeanca pasionată de muzică nu est ...

„În Iaşi mai există cel mult 20 de arheologi, în instituţiile de cercetare ale statului”
06/06/2021 15:22

La Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, studenţii au posibilitatea de a opta intre a studia activităţile umane din trecut, aplicate prin recuperarea ...

„Creativitatea este o stare pe care nu o poți controla răsucind vreun comutator”
06/06/2021 14:00

  Pandemia de coronavirus a adus nu doar probleme mari in sănătate, ci si schimbări profunde in toate aspectele vietii si a redefinit multe domenii de activitate, inclusiv pe cel al afacerilor. Oamenii ...

 „Femeile folosesc cuvântul, după caz, ca spadă sau ca floretă, într-o luptă deschisă cu mentalitățile, cu stereotipiile, cu discriminarea”
04/06/2021 14:23

  - Martie este, prin excelentă, o lună dedicată femeilor. Sunteti de acord cu această afirmatie? Pare cumva limitativ... - Dacă ne gandim la ziua de 8 martie care a devenit sărbătoare internatio ...

 „Drumul deschis de pasiunea pentru fotografie este, de fapt, un drum către mine”
04/06/2021 11:44

Pe Oana Dăian o cunoastem de la Teatrul National „Vasile Alecsandri”, unde se ocupă de tot ceea ce inseamnă relatii publice. Are o meserie frumoasă, trăieste in lumea artei, aproape de scenă s ...

„Dintre toţi factorii perturbatori, cel mai toxic este gândul”
04/06/2021 09:45

 * interviu cu dr Valerica Volosan Ilieş, specialist in medicină tradiţională chineză Dr Valerica Volosan Ilieş a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din ...

„Mediul în care îmi cresc copilul e mai important decât influenţa genelor”
03/06/2021 17:35

* interviu cu terapeutul Daniela Bercu, specialist in terapie cranio-sacrală Un şoc emoţional, un stres puternic sau pur simplu o supărare aparent minoră care nu e decat picătura care a umplut paharul ...

„Cei mai mulţi dintre oameni sunt nişte bio-roboţi”
03/06/2021 16:15

„Tu eşti un 2, o cifră care arată legătura. Orice ai face şi cum ai face, mereu vei fi in mijlocul oamenilor. Îi vei lega şi vei strange firele unei comunităţi. Mă intrebi de unde iţi ş ...

 „Peste 100 de kilometri de drumuri județene pe care i-am făcut la Iași sunt din furăciuni”
10/05/2021 15:13

* dialog cu senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi - Domnule senator, la Iasi, tensiunile dintre principalii actori politici ai momentului - PNL si USR, se accentuează si nu prea par a se domoli curand ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei