Reducerea poluării, „prioritatea zero” a Iaşului!

1calitate aer-1

Dimensiune font:

| 09-06-2020 00:00

Unul dintre proiectele pe care consilierii locali le vor analiza în şedinţa extraordinară de mâine se referă la aprobarea raportului pentru trimestrul I aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Iaşi * acesta este structurat pe mai multe capitole, fiecare dintre acestea având un grad diferit de implementare

 


Modernizare parcului auto destinat transportului public este unul dintre capitolele cu 100% nivel de implementare. Astfel, a fost realizată înnoirea parcului auto destinat transportului public (Compania de Transport Public Iaşi) prin achiziţia de 100 autobuze având norma de poluare Euro 6, 44 autobuze electrice şi 16 tramvaie. Experimental, pe un număr de 10 autobuze cu norma de poluare Euro 6, au fost montate dispozitive de monitorizare a calităţii aerului pe traseele de circulaţie a autobuzelor, cu transmitere on-line a datelor specifice, informaţiile fiind puse la dispoziţia publicului. La nivelul Companiei de Transport Public Iaşi (CTP) s-a finalizat achiziţia unei autoutilitare de 12 tone (atelier mobil) cu norma de poluare Euro 6, care a înlocuit atelierului mobil existent (cu norma de poluare nonEuro) şi a unui buldoexcavator cu norma de poluare Euro 6. Totodată este în curs de derulare procedura de achiziţie a două autoutilitare de 3,5 t cu norma de poluare Euro 6, necesare întreţinerii căii de rulare a tramvaielor.

Rablele Salubris şi Citadin, înlocuite cu autospeciale Euro 6

Modernizarea parcului auto Salubris SA este alt capitol realizat integral.

Astfel, s-au achiziţionat în total pentru perioada 2018 - 2019 un număr de 60 autovehicule noi Euro 6 sau electrice, în valoare totală de 20.657.474 lei fără TVA. Toate autospecialele achiziţionate În ultimii 3 ani respectă Standardele Europene EN 15429-3 valabile din martie 2015, cu referire la „eficienţa colectării particulelor” având clasificarea maximă de 4 stele.

În anul 2019 au fost contractate şi recepţionate 49 autovehicule noi Euro 6 sau electrice, cu valoarea totală de 15.924.796 lei fără TVA, iar în primele trei luni din  2020 au continuat  procedurile  de achiziţii  autovehicule  şi

autospeciale.

Şi parcul auto a SC Citadin a fost modernizat prin achiziţia de 19 autovehicule noi având norma de poluare Euro 6, la are se adaugă 37 maşini şi utilaje (autocamioane, tractoare, freză, răspânditor de materiale, cilindru vibrocompactor, tăietor beton asfalt etc) cu norma de poluare Euro 4, în valoate totală 1.538.915 lei.

Aer mai curat în Podu de Piatră

Lucrurile s-au mişcat în sens pozitiv şi în ceea ce priveşte sistematizarea zonei Podul de Piatră (intersecţie B-dul N.Iorga şi Şoseaua Naţională). Aici, în 2019, au fost recepţionate lucrări de asfaltare în lungime de 6,235 km în valoare 22.578.987,96 lei fără TVA, în Şoseaua Naţională, Zona Podul de Piatră, intersecţie Bd-ul N. Iorga. Pentru fluidizarea traficului, intersecţia Podul de Piatră a fost semaforizată. De asemenea, în cursul anului 2019 s-au finalizat lucrările de demolare a pieţei agroalimentare „Podul de Piatră” precum şi desfiinţarea construcţiei în care se realizau activităţi de alimentaţie publică, ambele fiind amplasate în imediata vecinătate a staţiei IS -1.

În plus, în anul 2020 (trimetrul I, au fost demarate procedurile de achiziţie pentru obiectivul de investiţii „Proiectare Piaţeta Podului de Piatră”, unde urmează a fi realizat un parc.

Străzi splălate după un grafic bine stabilit

Salubrizarea eficientă a străzilor este un alt capitol unde toate măsurile propuse au fost realizate. Astfel, activităţile specifice de spălat şi stropit şi deszăpezire se efectuează conform graficelor de lucru aprobate, cu utilaje şi echipamente moderne (autocisterne, maşini autospeciale tip multicar, automăturători, aspiratoare urbane electrice, tricicluri electrice, motocultoare), cu precădere ăn zonele cu trafic pietonal intens, zonele comerciale şi intersecţiile aglomerate. În vederea prevenirii pe termen lung a emisiilor de praf de pe partea carosabilă, este utilizată substanţa C-Force Urban, aceasta având un efect de retenţie a particulelor la sol, de unde sunt apoi curăţate şi aspirate. În anul anul 2019, suprafaţa salubrizată a fost de cca. 603.000.000 mp dintre care cca. 68.000.000 mp reprezintă salubrizare mecanizată (aspirat şi măturat mecanizat, spălat şi stropit mecanizat, deszapezit mecanizat). Au fost salubrizate în total circa 9.714 km (străzi cu 2 benzi, cu lăţime totală de 7m) fiind depăşită suprafaţa salubrizată mecanizat în anul 2018.

Iaşul verde

Însă cea mai vizibilă şi mai spectaculoasă realizarea în ceea ce priveşte calitatea aerului o reprezintă reabilitarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. Dincolo de faptul că la nivelul Municipiului Iaşi a fost semnat contractul de finanţare pentru derularea proiectului „Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar  de revitalizare  a  spaţiilor publice”, în cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha de spaţii verzi şi au fost întreţinute 283.85 ha spaţii verzi. La acestea se adaugă alţi 25.000 metri pătraţi şi încă 180 de hectare reabilitate sau întreţinute în perioada ianuarie – aprilie 2020. Nu trebuie omise nici acordurile de parteneriat cu instituţii privind regenerarea spaţiilor verzi, concretizate prin plantări de arbori. 

S-au făcut eforturi comune şi pentru spaţiile verzi din jurul blocurilor. Astfel, în cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha spaţii verzi, au fost plantaţi 33.909 arbori din speciile foioase şi răşinoase, 863.549 plante perene şi flori şi 74.645 mp gazon. De asemenea, s-a acordat material săditor dendrofloricol la asociaţiile de locatari şi instituţii după cum urmează: arbori - foioase - 1450 bucăţi, arbori răşinoase – 603, arbuşti - foioase – 33.393, arbusti răşinoase – 28, plante perene - 460 bucăţi.

În ceea ce priveşte dezvoltarea de clădiri verzi, în data de 31 august 2018 s-a emis H.C.L. nr. 361 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru  contribuabilii bugetului local al Municipiului Iaşi care beneficiază în anii fiscali 2019 - 2020 de reducerea impozitului pe clădiri, pentru clădirile aflate în clasa energetică A. Până la la sfârşitul anului 2019, în urma evaluării dosarelor depuse, s-a propus spre aprobare acordarea facilităţilor fiscale de natura reducerii impozitului pe clădiri pentru 5 persoane juridice, în vederea încurajării dezvoltatorilor imobiliari să aplice pe scară largă principiile eficienţei energetice. Totodată, au fost înregistrate încă alte 6 solicitări în acest sens, acordarea facilităţilor fiscale de natura reducerii impozitului pe clădirii fiind alocată pentru anul 2020.

Regulamentul şantierelor

O altă măsură care a contribuit la îmbunătăţirea calităţii aerului o constituie obligativitatea respectării managementului calităţii aerului în perimetrele şantierelor de construcţii şi apariţia Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţie a mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii. Astfel, în anul 2019 au fost emise un număr de 390 de avize pentru respectarea Planului de prevenire şi reducere a poluării pe şantier, măsuri descrise spre a fi asumate în etapa de avizare, respectiv pentru a fi implementate în etapa de şantier de către beneficiar. De asemenea, au fost aplicate un număr de 518 sancţiuni contravenţionale de către Poliţia Locală pentru nerespectarea prevederilor din normatibele în vigoare. Este vorba de lipsa plaselor antipraf, neacoperirea temporară a pământului excavat şi a altor materiale generatoare de praf, neumectarea suprafeţelor de lucru la demolare, necurăţirea autovehiculelor la ieşirea din şantier şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale. În trimestrul I anul 2020, în baza HCL 321/2017, au fost emise un număr de 110 avize pentru respectarea Planului de prevenire şi reducere a poluării pe şantier şi au aplicate un număr 15 sancţiuni şi 10 avertismente de către Poliţia Locală Iaşi.

Alte stadii de implementare

Sunt şi capitole cu un grad ridicat de implementare. Vorbim aici de dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - varianta de ocolire Sud (stadiul realizării: 80%), extinderea/modernizarea arterelor de circulaţie (stadiul realizarii: 85%), promovarea utilizării transportului public (stadiul realizării măsurii: 90%), stimularea introducerii vehiculelor electrice şi hibride în activitatea de taximetrie (stadiul realizării măsurii: 50 %), dezvoltarea  zonelor de acces pentru pietoni prin amenajarea de trotuare şi  alei pietonale inclusiv piste pentru biciclişti (stadiul realizării măsurii: 50 %), eficientizarea consumului de energie termică (stadiul realizării: 90%), continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituţionale (stadiul realizării: 50%), conştientizarea cetăţenilor cu privire la nivelul real al calităţii aerului, la  implicaţiile asupra sănătăţii umane şi implicarea cetăţenilor în respectarea unor bune  practici privind poluarea aerului din municipiul Iaşi (stadiul realizării: 75 %).

Restanţe

Nu-i mai puţin adevărat că la alte capitole autorităţile au rămas datoare, însă doar pe considerentul că implementarea măsurilor depind de alte instituţii (Ministerul Transporturilor, CNAIR, CJ Iaşi, MLPDA). Aici este vorba de realizarea depozitului logistic de mărfuri lângă drumul de centură (stadiul realizării: 10 %). dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - varianta de ocolire Nord (stadiul realizării: 0%), dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - str. Trei Fântâni (stadiul realizării: 0%), varianta de ocolire Sud pentru traficul uşor (stadiul realizării: 0%), construirea de pasaje fluidizarea traficului din intersecţia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bd-ul Prof. Dimitrie Mangeron (stadiul realizării măsurii: 10%), continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale (stadiul realizării: 0%).

Planul de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi, care a fost elaborat ca urmare a unui Studiu de calitate a aerului, de către SC Enviro Ecosmart Galaţi, a primit aviz favorabil de la Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.1/2248NT/22.06.2018 şi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 27.07.2018. Tudor DAMASCHIN

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei S.C. Old Age S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 5193/99/2015(290/2015) aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei S.C. Old Age S.R.L.: 1. Bun imobil – Proprietate industrială situată în Comuna cadastrală UAT Ciurea, Sat Dumbrava, Jud. Iași – formată din : - teren intravilan în sup. de 1.976 mp și construcțiile C1 – hală (s.c. 681,33mp) și C2 – platformă betonată (s.c. 488,15 mp); - teren intravilan în sup. de 4.065 mp și construcțiile C1 – hală (grajd nr. 4 – s.c. 383,88 mp), C2 – platformă betonată (s.c. 227,21 mp) și C3 – magazie (s.c. 17,82 mp)- teren intravilan în sup. de 2.712 mp și construcțiile C1 – hală (s.c. 685,44 mp), C2 – platformă betonată (s.c. 422,46 mp) și C3 – hală (s.c. 695,86 mp) - Cota indiviză teren în suprafață de 810,62 mp din teren în suprafață totală de 2.326 mp, având nr. cad. 1519/10 înscris în CF nr. 3019 a UAT Ciurea, Jud. Iași. Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare- 209.840 Euro (exclusivTVA). 2. Bunuri mobile de natura echipamentelor tehnologice și mijloacelor de transport- Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. Licitațiile vor avea loc în zilele de: 12,19,26.02.2021 respectiv 05,12 și 19.03.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun.Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud.Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine:  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare, astfel:  500 lei pentru bunurile mobile  2.000 lei pentru bunul imobil  dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA–pentru bunul imobil;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO47PIRB2400741082005000 deschis pe numele debitoarei S.C. Old Age S.R.L. la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar, prin e-mail sau fax, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la tel: 0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@ gmail.com.
Mihai Chirica a aflat din presă că a fost trimis în judecată
28/02/2021 00:00

    Primarul  Mihai Chirica a oferit, in cursul serii, o declaraţie referitoare la faptul că procurorii DNA au decis trimiterea sa in judecată. „Am aflat din mass-media de faptul că m ...

Haos în Consiliul Local Iași .Majoritate în Consiliul Local  : PSD – USR+
27/02/2021 19:00

 Şedinţa de ieri, de la Primărie, n-a rezolvat la modul concret mai nimic. Votate sau nu, cele 29 de proiecte de hotărare au şanse infime de a se şi materializa. Pentru că vorbim de un Consiliu mai ...

Victorie obtinuta in instanta de Primăria Iasi impotriva lichidatorului CET Iasi
27/02/2021 18:55

Aflată in stare de faliment, CET se află in administrarea lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare SPRL prin Corneliu Mititelu, insărcinată cu obţinerea fondurilor necesare acoperirii dato ...

Cel mai longeviv primar din județul Iași, condamnat la muncă în folosul comunității
27/02/2021 12:12

Primarul din Grajduri, Constantin Zamfirache, cel mai longeviv edil din judetul Iasi, a fost condamnat la muncă in folosul comunitătii, pentru că a condus băut. El s-a apărat spunand că a băut doar o can ...

Hotul care a jefuit sala de păcănele din Nicolina a fost reținut
27/02/2021 11:28

Poliţiştii ieşeni au identificat un bărbat şi o tanără bănuiţi de spargerea sălii de jocuri din Nicolina de unde a fost furată suma de 60.000 de lei. Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Pol ...

Hoţul-mercenar a mai scăpat o dată de puşcărie
27/02/2021 11:17

Iulian n-a absolvit decat şase clase elementare şi de aceea ii este foarte greu să găsească de lucru. În asemenea condiţii, tanărul, care va implini peste cateva luni 20 de ani, a găsit o metodă ...

Cursurile vor fi suspendate saptamana viitoare in 27 de clase din unitatile de invatamant din judetul Iasi
27/02/2021 11:02

 Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 3235 din 4 februarie 2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activitătii in cadrul unitătilor/institutiilor de invătămant in  conditii de sigur ...

Meșterii populari așteaptă ieșenii la o nouă ediție „Mărțișor - simbol și tradiție”
27/02/2021 08:25

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi este partener in derularea celei de-a VI-a editii a manifestării cultural-interactive „Mărtisor - simbol ...

Şapte centre disponibile pentru vaccinarea profesorilor ieşeni
26/02/2021 18:00

Centrele municipale de vaccinare pentru cadrele didactice sunt deschise la Casa Corpului Didactic, UMF şi Clinica Almedra, iar in judet, la Targu Frumos (Centrul 2 Targu Frumos de la Casa de Cultură), Ciurea, ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei