Regionalizarea, între necesitate şi oportunitate

default

Dimensiune font:

| 01-04-2013 05:05

Cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei” începe astăzi o amplă campanie de informare şi dezbatere în susţinerea demersului pentru o nouă împărţire administrativ-teritorială a ţării. În perioada 1 aprilie - 1 iulie, cotidianul nostru va publica analize şi articole relevante cu privire la avantajele, dezavantajele, oportunităţile şi riscurile regionalizării României. Reporterii noştri vor intervieva factorii locali de decizie din cele şase judeţe (Iaşi, Bacău, Suceava, Botoşani, Vaslui şi Neamţ), precum şi pe cei centrali implicaţi în procesul de regionalizare. Săptămânal, vă invităm să citiţi în fiecare luni, rezultatele acestui demers. Punctul final al campaniei va consta într-o dezbatere la care vor fi invitate importante personalităţi publice şi politice.

Regiunea de Nord-Est este cea mai săracă zonă a Uniunii Europene. Cu toate că este regiunea cu cel mai mare număr de locuitori din ţară (3,7 milioane), în cele şase judeţe este concentrată cea mai mare pondere a românilor săraci, de aproape 26%. Cu un nivel ridicat al şomajului în rândul tinerilor şi confruntată cu o migraţie severă a absolvenţilor de studii superioare, salvarea regiunii poate veni în contextul unei noi împărţiri administrativ-teritoriale. Aceasta poate duce, într-un final, la o dezvoltare unitară, eliminarea disparităţilor cu alte zone şi, nu în ultimul rând, o infuzie importantă de fonduri europene. Campania de informare a cotidianului „Evenimentul Regional al Moldovei” privind necesitatea şi oportunitatea regionalizării începe astăzi cu prezentarea situaţiei actuale din zona de nord-est în ceea ce priveşte infrastructura de transport, socială, de telecomunicaţii, utilităţi şi structură locativă.

Nevoie acută de investiţii în infrastructura de transport

 

 

Infrastructura rutieră este una din principalele probleme cu care se confruntă regiunea. Din totalul drumurilor publice, doar puţin peste 30% dintre acestea sunt modernizate. Potrivit unui studiu făcut la comanda Agenţiei Regionale de Dezvoltare Nord-Est (ARDNE), 90% din drumurile naţionale sunt reabilitate. În schimb, doar 16% din cele judeţene şi comunale au beneficiat de lucrări de modernizare. „La nivel judeţean, procentul variază între numai 3% în judeţele Iaşi şi Neamţ şi 34% în Suceava”, se arată în studiu, datele fiind valabile pentru începutul anului 2012. La capitolul infrastructurii feroviare, reţeaua de căi ferate este la un nivel comparabil cu media pe ţară în ceea ce priveşte dotarea tehnică şi lungimea tronsoanelor. „Ponderea reţelei regionale este de 15,03% din cea naţională”, se precizează în raport. În anul 2011, transportul feroviar de mărfuri a însumat 28,2 milioane tone, încărcarea cu destinaţie în alte regiuni fiind de 34% (produse rafinate din petrol, produse chimice şi fibre manufacturate, produse din cauciuc şi mase plastice). În privinţa transportului aerian, studiul consemnează diferenţa uriaşă existentă între aeroportul Iaşi şi cel din Bacău. Astfel, dacă la Iaşi pot ateriza în condiţii de siguranţă aeronave de până la 47 tone, în cel băcăuan masa avioanelor ajunge şi până la 400 tone. În acelaşi timp, raportul notează că autorităţile ieşene au declanşat procedurile pentru modernizarea infrastructurii aeroportuare.

Doar 36% din populaţie este conectată la internet

 

Analiza pieţei serviciilor de acces la internet arată un grad de penetrare în rândul populaţiei de doar 36%, în condiţiile în care în 54% din locuinţe nu există un calculator, acest ultim procent fiind dublu faţă de regiunea Bucureşti - Ilfov. „Utilizatorii au folosit în principal internetul pentru a transmite/primi mesaje, informare şi căutarea de informaţii, descărcarea de fişiere audio-video şi programe, conversaţii pe internet, transfer de fişiere şi mai puţin pentru cumpărături pe internet, tranzacţii bancare sau interacţionarea cu servicii publice (plata de taxe şi impozite)”, se arată în studiu. În cazul companiilor din regiune, 90% dintre acestea folosesc internetul (cel mai mic între regiuni).

În ce priveşte serviciile de telefonie fixă, gradul de penetrare este de 54%, iar, în cazul deţinătorilor de cartele SIM, numai 33% au abonamente (cel mai mic procent dintre toate regiunile), 55% au cartele preplătite, în timp ce 12% au ambele tipuri de servicii. La nivel de companii, 92% dintre acestea folosesc servicii de telefonie mobilă. În analiza citată, se mai precizează că doar 5% dintre gospodării nu utilizează servicii TV.

Moldova are 16,08% din şcolile ţării

 

 

În regiune, există 156 grădiniţe, 710 de şcoli cu învăţământ primar şi gimnazial, 260 de licee, 17 şcoli postliceale şi 15 instituţii de învăţământ superior. „Deşi în regiune se află 18,39% din populaţia preşcolară a României, numărul grădiniţelor existente reprezintă doar 11,41% din totalul naţional”, se precizează în studiu. În cele şase judeţe, sunt acreditate şapte universităţi de stat şi patru private. „În învăţământul preuniversitar se înregistrează o scădere a populaţiei şcolare cuprinsă între 4-15% în toate judeţele regiunii. Urmărind evoluţia pe cele două paliere:primar - gimnazial, respectiv liceal se constată că această scădere provine doar din reducerea severă a numărului de elevi din învăţământul primar-gimnazial. Astfel, cele mai mari reduceri de efective au loc în judeţele Bacău şi Neamţ cu câte 15-16%”, arată documentul citat. Principalii factori care conduc la creşterea ratei de abandon şcolar sunt lipsa unui model educaţional oferit în familie, plecarea părinţilor în străinătate, lipsa veniturilor şi insuficienta consiliere asigurată de către şcoală.

O altă problemă severă semnalată în raport constă în migraţia tinerilor absolvenţi în alte oraşe (Bucureşti, Timişoara, Cluj) sau în state membre UE. „Principalul motiv îl constituie oferta extrem de redusă de locuri de muncă pentru absolvenţii de studii superioare”, consemnează raportul.

Pe primul loc în ţară la numărul de unităţi sanitare

 

Moldova deţine 15,02% din totalul unităţilor sanitare existente la nivel naţional. Dintre cele şase judeţe, conduce Iaşul (31% din total), urmat de Suceava (19%) şi Bacău (18%). Studiul precizează că, la nivel regional, la fiecare 10.000 locuitori sunt 18 medici (36 medici în mediul urban şi doar 4 în cel rural). În Moldova există 1.899 de unităţi sanitare publice şi 5.480 private. „Majoritatea spitalelor, ambulatoriilor, policlinicilor şi creşelor se află în mediul urban. În mediul rural sunt localizate alte tipuri de unităţi sanitare: unităţi medico-sociale, cabinete medicale, farmacii şi puncte farmaceutice”, arată raportul.

Un aspect pozitiv evidenţiat de specialişti constă în interesul unităţilor spitaliceşti de a implementa un sistem integrat de tip e-sănătate pentru a facilita accesul cetăţenilor la servicii de calitate, cât şi prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale. La nivelul serviciilor sociale, în regiune există 3.219 de cantine sociale cu un număr zilnic de 1.888 de beneficiari, cei mai mulţi dintre aceştia fiind înregistraţi în judeţele Suceava şi Vaslui.

Aproape 1,5 milioane de locuinţe

 

 

Din informaţiile furnizate de INS, la nivelul regiunii există 1.369.760 de locuinţe (16,17% din totalul naţional), 57% dintre acestea fiind în mediul rural. „Cele mai aglomerate gospodării sunt în judeţele Suceava şi Iaşi cu 2,82, respectiv 2,74 persoane/gospodărie, iar cele mai puţin aglomerate sunt în judeţul Neamţ cu 2,48 persoane/gospodărie. Localităţile unde se înregistrează cel mai ridicat număr de persoane pe locuinţe sunt Cajvana (4,1), Vicovu de Sus (3,83), Podu Iloaiei (3,76) şi Hârlău (3,3)”, se arată în studiu.

Raportul consemnează că situaţia dotării locuinţelor cu baie proprie este una critică. În patru judeţe, procentul este de puţin peste 50%, iar în Botoşani şi Vaslui ajunge la 36% şi, respectiv, 32%.

În raport cu numărul de locuitori, cele mai multe locuinţe se află în Iaşi (21%), Bacău şi Suceava (câte 19%).

La utilităţi, doar la energie electrică suntem fruntaşi

 

Din datele Institutului Naţional de Statistică, doar 26,8% din populaţia regiunii este racordată la sisteme de canalizare, în condiţiile în care doar două dintre cele 46 de oraşe şi municipii nu sunt racordate la un astfel de serviciu. În acelaşi timp, 34 dintre cele 44 de localităţi beneficiare deţin şi staţii de epurare în funcţiune. În privinţa alimentării cu apă potabilă, în Botoşani şi Vaslui sunt cele mai puţine localităţi care beneficiază de acest serviciu (36% şi, respectiv, 38% din totalul locuinţelor), acestea fiind şi ultimele din ţară la acest capitol. Spre comparaţie, în zonele dezvoltate ale ţării, procentul locuinţelor conectate ajunge la 85%. Cele două judeţe sunt codaşe şi la numărul de locuinţe cu instalaţii de canalizare sau cu încălzire centrală. În privinţa volumului total de gaze naturale, acesta reprezintă doar 7,93% din cel naţional. „Acest lucru reflectă o intensitate mai redusă a activităţii industriale în regiune faţă de alte regiuni ale României. Doar 31 dintre municipiile şi oraşele regiunii sunt conectate la sisteme de distribuţie a gazelor naturale, iar cea mai mare parte a comunelor şi satelor nu sunt conectate”, se arată în studiul ARDNE. În schimb, peste 95% din totalul de locuinţe din regiune sunt conectate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

2.526 hectare de spaţii verzi

 

Suprafaţa medie a spaţiilor verzi amenajate pe cap de locuitor în mediul urban este de 15,8 mp/loc, valoare net inferioară celei de la nivel european (26 mp/loc), Cea mai mare suprafaţă de spaţii verzi este amplasată în Bacău (539 ha), Iaşi (515 ha) şi Suceava (502 ha). La polul opus, se află Vaslui (344 ha), Neamţ (319 ha) şi Botoşani (307). Pentru a atinge norma europeană, suprafaţa totală trebuie să crească până la 4.144 ha. În unele localităţi, situaţia este critică. De exemplu, la Cajvana raportul este de 0 mp/loc, iar în Salcea 1 mp/loc. În schimb, şase localităţi depăşesc exigenţele europene: Solca (68 mp/loc), Slănic Moldova (53 mp/loc), Târgu Ocna (33 mp/loc), Oneşti (30 mp/loc), Suceava (30 mp/loc) şi Buhuşi (27 mp/loc). (Alex Andrei)

 

 

 

 

*** Doar 16% din numărul total de drumuri judeţene şi comunale sunt modernizate. Cu fonduri europene au fost reabilitaţi şi modernizaţi, în perioada 2007 - 2013, aproximativ 440,2 km drumuri judeţene şi 61,98 km străzi urbane.

 

 

*** 33% dintre locuitorii regiunii au abonamente la servicii de telefonie mobilă, cel mai mic procent din ţară

 

*** Localitatea Cavajna din Suceava deţine două recorduri negative: 0 mp de spaţiu verde pe cap de locuitor şi o aglomerare de 4,1 persoane pe gospodărie

 

 

 

Drumuri

RO

Reg. NE

Bacău

Botoşani

Iaşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

Total (km)

83703

17239

2445

2297

2370

1935

2991

2201

Modernizate

26791

4304

631

624

403

465

1421

760

Cu îmbrăcăminţi uşoare

21949

2745

626

371

691

603

182

272

Pietruite

23454

5140

885

924

768

840

1118

605

De pământ

11509

2050

303

378

508

27

270

564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* doar 4.304 din 17.239 km de drumuri din cele şase judeţe ale Moldovei sunt modernizate * 57% din populaţia regiunii are domiciliul în mediul rural şi este deservită de numai 12% din totalul personalului medical * în 54% dintre gospodăriile regiunii nu există calculator, în timp ce doar 36% din populaţie are acces la internet * citiţi o analiză despre situaţia actuală a infrastructurii din regiune

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

00:33

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020, 10.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 22.10.2020, respectiv 05.11.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, et. 1, cam. 25, Sector, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobil și mobile, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA). Proprietate imobiliară, teren, căsuțe de vacanță și anexe, situată în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud. Vrancea, înscrisă în CF nr. 50048 a Com. Soveja, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 2.438,00 mp, amplasat în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud.Vrancea, CF nr. 50048 a Com. Soveja, nr. cad.50048, Construcția C1-magazie, nr. cad.50048-C1Sc=67,00 mp, Construcția C2-anexă, nr. cad.50048-C2, Sc=170,00 mp, Construcția C3-magazie, nr. cad50048-C3, Sc=12,00 mp, Construcția C4-grup sanitar, nr. cad.50048-C4, Sc=17,00 mp, Construcția C5-bucatarie, nr. cad.50048-C5, Sc=24,00 mp, Construcția C6-umbrar lemn, nr. cad.50048-C6, Sc=9,00 mp, Construcția C7-umbrar lemn, nr. cad.50048-C7, Sc=9,00 mp, Construcția C8-casă de vacanță, nr. cad.50048-C8, Sc=15,00 mp, Construcția C9-casă de vacanță, nr. cad.50048-C9, Sc=14,00 mp, Construcția C10-club, nr. cad.50048-C10, Sc=64,00 mp, Construcția C11-casă de vacanță, nr. cad.50048-C11, Sc=15,00 mp, Construcția C12-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=15,00 mp, Construcția C13-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=65,00 mp, Construcția C14-casă de vacanță, nr. cad.50048-C14, Sc=15,00 mp, Construcția C15-casă de vacanță, nr. cad.50048-C15, Sc=15,00 mp, Construcția C16-casă de vacanță, nr. cad.50048-C16, Sc=65,00 mp, Construcția C17-casă de vacanță, nr. cad.50048-C17, Sc=15,00 mp, Construcția C18-casă de vacanță, nr. cad.50048-C18, Sc=15,00 mp, Construcția C19-casă de vacanță, nr. cad.50048-C19, Sc=65,00 mp, Construcția C20-casă de vacanță, nr. cad.50048-C20, Sc=28,00 mp, Construcția C21-magazie, nr. cad.50048-C21, Sc=145,00 mp, Construcția C22-casă de vacanță, nr. cad.50048-C22, Sc=51,00 mp, Construcția C23-casă de vacanță, nr. cad.50048-C23, Sc=35,00 mp și Construcția C24 - wc, nr. cad.50048-C24, Sc=17,00 mp. 65.110,50 BUNURI MOBILE PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) CARUCIOR + CUVA 7,27, MASINA GLAZURAT CIOCOLATA 3.236,26, Masina cernut faina 46,49, CARUCIOARE CU NIVELE pt cuptor 211,55, CUPTOR POLINI MOD.80100 211,55, CUPTOR POLINI MOD.8080190 211,55, CUPTOR ROTATIV ROTO 6080SR.200SC 2.531,01, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, MASINA ROTATIVA ROTOFORM, 4.489,66, Moara ptr. Preg. Probelor, 767,59, Balanta analitica, 412,62, Echip. Ptr. Determ. Aciditatii, 570,56, Etuva, 215,59, Balanta tehnica 176,30, Sist. Automat ptr. Determ. Azot 2.761,19, Sist. Autom. Ptr. Determ. Gras 2.563,97, Distilator apa 550,82, Aparat perf. Pt.Deter. Cant. De z 1.605,07, Incinta termostatare probe 471,85, Sistem aut. Amb. Prod. Gr.IP600 21.265,94, Aparat de realiz. Mixuri pt. Ret 3.026,27, Malaxor spiral cuva rabatabil 4.821,88, Linie pentru obtinere covrigi 57.418,17, Camera racire semifabricat 3.446,86, Cuptor rotativ, 7.048,60 Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptoar rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Masina de glazurat si uscat turta dulce 8.830,77, DEDURIZATOR FD-25, 418,00, LINIE PENTRU OBTINEREA CROCHETE 105.250,22, LINIE PENTRU OBTINERE COVRIGI 74.381,28, MALAXOR 7.023,99, Oala fierbere 233,69, DULAP FRIGORIFIC 381,22, AGENT FRIGORIFIC 77,01, ECHIPAMENT MIXER PLANETAR 8.207,35, MASINA PADO PT FURSEC SI TURTA 12.311,02, Masina taiat foi nap -Doina 263,51, Masina taiat nuga 441,19, Cuptor rotativ 2.078,25, CUPTOR FOI 12.232,98. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietele de sarcini care pot fi procurate on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestora fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, pentru bunuri mobile și 2.380,00 RON, TVA pentru bunul imobil/caiet de vanzare, dovada achiziţiei acestora fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892 RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.: RO76BUCU1032235342465 RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei (zilele de miercuri), ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietele de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail : vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului imobil, respectiv a bunurilor mobile, este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, e-mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, e-mail: paula.stoian@fanyon.ro.
„EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020 și 10.09.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31 ,et. 1, cam. 25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI”, proprietate compusă din teren și construcții cu destinație nerezidențială, împreună cu bunurile mobile integrate, mijloacele fixe, obiectele de inventar și activele necorporale, situată în Sat Baldovinești, Com. Vădeni, Jud. Brăila, CF nr. 70378 a Com. Vădeni, astfel: 962.727,20. 1. Teren și construcții cu destinație nerezidențială 727.711,20. a. Teren intravilan, în suprafață de 4.507,00 mp, amplasat în Sat Baldovinești, Com.Vădeni, Jud. Brăila, nr. cad.70378, CF nr. 70378 a Com. Vădeni 30.720,00. b. Construcția C1, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C1, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,30 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.613,60. c. Construcția C2, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C2, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,45 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.644,00. d. Construcția C3, cu destinație depozit ambalaje, nr. cad.70378-C3, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=501,10 mp, cu regim de înălțime P 17.497,60. e. Construcția C4, cu destinație pavilion administrativ, nr. cad.70378-C4, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=149,75 mp, cu regim de înălțime P+1E 39.305,60. f. Construcția C5, cu destinație depozit produse finite, cu nr. cad.70378-C5, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=130,75 mp, cu regim de înălțime P 5.312,80. g. Construcția C6, cu destinație anexă depozitare, nr. cad.70378-C6, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=294,00 mp, cu regim de înălțime P 5.279,20. h. Construcția C7, cu destinație de spații de producție și depozitare, nr. cad.70378-C7, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=449,00 mp, cu regim de înălțime P+1E 74.085,60. i. Construcția C11, cu destinație hală producție, nr. cad.70378-C11, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=530,00 mp și Sc desfășurată=2.120,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 359.211,20. j.Construcția C12, cu destinație anexă tehnologică, nr. cad.70378-C12, CF nr. 70378, Com. Vădeni, cu Sc la sol=155,00 mp și Sc desfășurată=620,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 111.041,60 2. Bunuri mobile integrate (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 102.312,00. 3. Bunuri mobile constând în mijloace fixe și obiecte de inventar (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 98.304,00. 4.Active necorporale: mărci, desene și modele 34.400,00. Activul imobil, ”Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” se vinde doar în bloc, ca activ funcțional. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art. 292, (alin.2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestuia efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activului se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activului imobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,e mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail: paula.stoian@fanyon.ro.
 Cazurile multe de COVID bagă Siretul în scenariul roșu
18/09/2020 13:30

  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava a dispus astăzi mai multe măsuri in orasul Siret care a atins o rată de infectare cu SARS-CoV-2 ce depăşeşte 7 la mia de locuitori. E ...

 Aproape 3.700 de băcăuani au COVID
18/09/2020 13:14

  Judetul Bacău a ajuns la 3.680 de bolnavi confirmati cu noul Covid, de la inceputul pandemiei. Din total, putin peste 1000 sunt cazuri active, adică sunt inregistrate de autorităti ca fiind boln ...

 8 sate din Bacău, în zona de supraveghere a două focare de pestă porcină din Vaslui
18/09/2020 12:45

  DSVSA Bacău a anuntat că 8 localităti se află sub supraveghere din cauza unor focare de pestă porcină din judetul Vaslui. Pe 15 septembrie, in judetul Vaslui au fost confirmat ...

Trei case distruse de un incendiu, la Botoșani
18/09/2020 12:02

 Un incendiu puternic a afectat, vineri, trei locuinţe din localitatea Mesteacăn, comuna Corni, a anunţat purtătorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, Dorina L ...

 Membru PSD Botoșani, prins când distrugea afișe electorale
18/09/2020 10:55

  La Botosani, campania electorală nu este lipsită de surprize. Spre exemplu, la Dimăcheni, echipa de campanie a candidatului la Primărie din partea Pro Romania, Emilia Precob, ar fi surprins un membr ...

Opere ale lui Galileo, Isaac Newton și Goya, furate din Londra, descoperite în Neamț după doi ani de anchete / Valoarea operelor, estimată la peste 2,5 milioane de lire sterline
18/09/2020 10:33

 Opere din secolul al XVII-lea ale lui Galileo si ale lui Isaac Newton, precum si ale pictorului spaniol din secolul al XVIII-lea Francisco Goya, cu o valoare totală de peste 2,5 milioane de lire sterline ...

 La un pas de moarte din cauza unui șofer mort de beat
18/09/2020 10:27

  O femeie de 61 de ani, din Piatra Neamt, a fost accidentată, in seara de 17 septembrie, in timp ce mergea pe trotuar, pe Aleea Ulmilor. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi. „Condu ...

Un șofer de 77 de ani a băgat în spital doi tineri
18/09/2020 10:21

  O fată si un băiat, ambii in varstă de 19 ani, au fost accidentati pe o trecere de pietoni de pe strada Piata 22 Decembrie. Ambii au suferit traumatisme si contuzii si au fost transportati la sp ...

 Biciclist ajuns la spital, după o tamponare
18/09/2020 10:19

  În localitatea suceveană Corocăiesti a avut loc un accident ciudat, petrecut pe DC 65. Două biciclete s-au ciocnit, iar biciclistii au ajuns la spital. Un copil de 12 ani s-a izbit in ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei