1santiere1
1santiere2

Dimensiune font:

Şantierele Iaşului au prins viteză

| 22-05-2020 00:00

În ultimele două luni, constructorii au continuat lucrările la marile proiecte de infrastructură finanțate cu fonduri europene * este vorba de lucrări la infrastuctura transportului electric, de cele vizând refacerea clădirilor simbol şi monumentelor istorice, asfaltarea de străzi, ridicarea de blocuri ANL, realizarea de noi parcuri de joacă şi modernizări ale unităţilor de învăţământ

 


Instaurarea stării de urgență, cu restricțiile de rigoare, nu a reprezentat un impediment pentru buna desfășurare a activităților pe șantierele municipalității. Dimpotrivă, lucrările întreprinse de către constructorii contractați de primărie au avut un ritm susținut, avansând considerabil. Mai mult, o parte dintre obiective au fost finalizate, urmând a fi recepționate oficial. Astfel, lucrările de schimbare a liniei de tramvai pe bulevardul Tudor Vladimirescu, precum și cele de consolidare a podului se află în plină desfășurare. Până la sfârșitul anului va fi finalizat, fiind redat circulației.

Reabilitarea tronsonului liniei de tramvai cuprind următoarele activități: execuția lucrărilor de construcții și instalații aferente liniei de tramvai pe traseul Bucșinescu – bulevardul Tudor Vladimirescu – intersecție Calea Chișinăului (lungime: 2.444 metri – cale simplă de rulare), reabilitarea celor două peroane din stația Tudor Vladimirescu, reabilitarea podului Tudor Vladimirescu (suprafață: 1.196 metri pătrați) și construirea a două stații de tramvai. De notat faptul că, pentru prima dată în Iași, va fi introdusă o bandă dedicată pentru tramvai, care va fi delimitată fizic în teren cu butoni stradali solari, care nu vor împiedica depășirea în caz de urgență. Această soluție tehnică ar putea aplicată și la alte tronsoane de tramvai care urmează să fie reabilitate: zona Târgu Cucu – Cinci Drumuri, Podu Roș – Țesătura și Doi Băieți – Dancu. Proiectul general include și achiziționarea a șapte tramvaie.

Lucrările de construcții sunt executate de asocierea Conest SA Iași - Mari Vila Com SRL București, contra unei sume de 34.475.207,68 lei, inclusiv TVA (aproximativ 7,24 milioane de euro).

Valoarea totală a proiectului este 114,197,308.33 lei (aproape 24 de milioane de euro) și este asigurată prin Programul Operațional Regional – Axa 4.1.

De asemenea, în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iaşi”, a fost finalizat tronsonul Podu Roș – Str. Primăverii (Bd. Țuțora). De asemenea, lucrările au avansat pe tronsonul Piața Săhleanu – Rond Țuțora, urmând ca tronsonul Cinci Drumuri – strada Nicoriță să fie atacat pe data de 1 iunie 2020.

Reabilitarea marilor monumente istorice

Lucrările s-au desfășurat normal și la cele patru mari investiții de reabilitare a monumentelor istorice: Palatul Braunstein, Muzeul de Istorie Naturală, Baia Turcească și Mănăstirea Frumoasa. La Palatul Braunstein, constructorul s-a concentrat pe lucrările la instalații sanitare, instalații electrice, instalații termice, finisaje tavane, reabilitare fațade, montaj cupolă metalică acoperiș. În ceea ce privește Muzeul de Istorie Naturală, constructorul a finalizat consolidările, iar la Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) s-au făcut consolidări la infrastructură în proporție de 95%, iar la suprastructură în proporție de 70%.

La Mănăstirea Frumoasa s-a lucrat la cele patru obiective principale (Biserica, Palatul de pe ziduri, Palat femei și Turn clopotniță), efectuându-se tencuieli exterioare și interioare, lucrări la instalații electrice, termice și sanitare, finisaje și refaceri de fațade.

Activitate intensă și la infrastructura rutieră

De asemenea, activitatea de pe șantierele de reabilitare și modernizare a arterelor de circulație a fost una susținută. Astfel, constructorii care lucrează la modernizarea Șoselei Bârnova au finalizat suprastructura, trotuarele fiind executate în proporție de 85%. S-a lucrat în flux continuu la elemente de scurgere ape pluviale, acestea fiind executate în proporție de 80%. Au mai rămas de făcut operațiuni la semnalizarea rutieră, trotuare, elementele de scurgerea apelor pluviale.

În ultimele două luni, au fost făcute lucrări pe strada Semănătorului, strada Transilvaniei, strada Olteniei. La toate trei obiectivele s-au finalizat lucrările la suprastructura părții carosabile. În cazul străzilor Transilvania și Semănătorului s-au încheiat lucrările de amenajare a trotuarelor, urmând a se așterne stratul de uzură și a se trece la semnalizarea rutieră.

În aceeași perioadă, au continuat lucrările de supralărgire a bld. Tudor Vladimirescu, de modernizare a str. Viticultori, str. I.I. Mironescu, str. Luca Arbore, str. Roșcani, Str. Țicăul de Jos, Str. Timpului, str. Șt. O. Iosif.

Un alt proiect important îl reprezintă modernizarea Șos. Iași-Voinești, aici lucrându-se la ridicarea căminelor din carosabil la cotă și turnarea stratului de uzură.

Investiții în locuințe și educație

Și pe șantierul construcției de locuințe din zona Grădinari s-a lucrat în flux continuu, executându-se compartimentări, finisaje interioare, instalații, montare acoperiș șarpantă.

De asemenea, în perioada stării de urgență s-a lucrat și recepționat 8 parcuri de joacă pentru copii aflate în B-dul Nicolae Iorga 59 B, Aleea Rozelor nr. 15, Strada Decebal nr. 24, Aleea I. Teodoreanu nr. 16, Splai Bahlui nr. 33, Strada Orientului nr. 21, Strada Cerna, Costache Negri nr. 37, continuându-se amenajarea spațiilor de joacă din Strada Plăieșilor nr. 9, B-dul Dacia nr. 36.

Modernizarea, extinderea și dotarea Creșei nr. 1, precum și a Creșei nr. 10, au continuat și în perioada stării de urgență, lucrându-se în flux continuu la demolări și desfaceri, consolidări de ziduri, săpătură fundații corp extindere bloc alimentar, turnare grinzi fundații, cofrarea elevațiilor, finisaje interioare, sistematizare exterioară, dotări. Lucrările de la Creșa nr. 10 sunt finalizate, semnându-se procesul – verbal de recepție.

În tot acest timp s-a lucrat intens la terenurile de sport ale unităților de învățământ Colegiul I. C. Ștefănescu, Liceul Economic de Turism, Școala Ștefan Bârsănescu, Școala Gh. Brătianu, Școala Alecu Russo, unde urmează turnarea stratului de beton asfaltic și așternerea covorului suprafeței de joc.

La Liceul Economic nr. 2 Madgearu s-a lucrat la zidării, turnare beton în stâlpi și grinzi, planșee, în timp ce la clădirea internat C9 - Școala Normală Vasile Lupu s-a lucrat la finisaje interioare. Luni, 18 mai 2020, s-a predat la beneficiar un tronson (jumătate din cămin), constructorul urmând a ataca imediat tronsonul al doilea.

Lucrările începute în data de 15 noiembrie 2019 la Grădiniţa PP 25 sunt finalizate, urmând a fi recepționate. La grădinița din zona Dacia s-a lucrat la împrejmuire și organizarea de șantier. Tudor DAMASCHIN

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Terapia cu plasmă de convalescent ar putea debuta, astăzi, la Iaşi
27/05/2020 00:11

* deşi s-au prezentat pentru donare foarte mulţi pacienţi COVID-19 vindecaţi, doar de la trei persoane s-a putut recolta plasmă umană * CRTS Iaşi a recoltat, in total, un litru de plasmă, care va putea ...

O firmă din trei şi-a trimis angajaţii în şomaj tehnic!
27/05/2020 00:00

  În perioada 1-16 mai a fost efectuată o cercetare in randul a 200 de firme, din Iasi si nu numai, pentru a evalua impactul epidemiei COVID-19 si al măsurilor de contracarare a acesteia la ni ...

Profesorilor şi elevilor li se va lua temperatura la intrarea în şcoli
27/05/2020 00:00

  Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de vineri, 29 mai, a fost completată cu un proiect de hotărare care vizează achiziţia de termometre pentru unităţile de invăţamant. Mai precis, P ...

Incendiu de proporţii la un depozit de textile din Tătăraşi
27/05/2020 00:00

  Ieri, 26 mai, in jurul orei 17.30, un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de materiale textile din stradela Vantu nr. 3 - 5, apartinand SC Timtex Company SRL. Focul s-a extins si la cateva ca ...

Amendată cu 500 deoarece nu purta mască în autobuz
27/05/2020 00:00

  Politistii locali si angajatii Companiei de Transport Public (CTP) Iasi anuntă că au intensificat controalele in mijloacele de transport după ce multi ieseni incalcă măsurile de protectie si nu ...

Primăria prelungeşte facilităţile fiscale şi pe perioada stării de alertă
27/05/2020 00:00

  Consilierii locali se vor reuni, la sfarşitul acestei săptămani, intr-o nouă şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi figurează un proiect vizand  prelungirea măsurilor economice, luate la ...

Siguranța și sănătatea călătorilor, prioritatea CTP Iași
27/05/2020 00:00

  Peste 30.000 de ore de muncă pentru dezinfectia continuă a mai mult de 200 de mijloace de transport public si aproximativ 5,5 tone de substante profesionale folosite pentru igienizarea tuturor veh ...

Conducerea Prefecturii Iaşi a devenit completă
27/05/2020 00:00

  Ieri a avut loc ceremonia de depunere  a jurămantului de către noul subprefect al Iaşului, la care a fost prezent secretar de stat in cadrul MAI, Gheorghe Sorescu. Noul subprefect, de fa ...

Ieşean predat carabinierilor la 11 ani după ce a tâlhărit un cap al mafiei siciliene
26/05/2020 23:22

Era miercuri seara, 13 mai, pe la ora 19.00. Ştefan stătea la o ţigară, in faţă la Night Clubul din Răducăneni şi mai trăgea cate un gat din plosca bine camuflată intr-o pungă neagră, atunci cand p ...

Spitalul mobil a intrat în România și se îndreaptă spre Iași!
26/05/2020 22:50

Astăzi, primele tiruri care transportă componentele si echipamentele medicale ale spitalului mobil modular au intrat in Romania, prin punctul vamal de trecere de la Giurgiu. Transportul a fost ingreunat din ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!