1UMF.JPG2

Dimensiune font:

Tinerii medici, clienţi fideli ai statisticilor cu şomeri

| 12-02-2019 00:00

În România, condiţiile din spitale şi salariile relativ mici nu-i descurajează pe studenţi să pornească pe un drum extrem de dificil, care durează şase ani – iluzia de a deveni medic specialist.

În anul 2018, la examenul de admitere din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iaşi au participat 2.150 candidaţi, în creştere cu 6% comparativ cu anul 2017, când s-au înscris 2.022 candidaţi.

În fiecare an, aproape o treime dintre absolvenţi pleacă în străinătate. După ce au fost formaţi în România, iar statul a cheltuit cu fiecare dintre ei în jur de 81.000 de lei, decid să-şi încerce norocul în alt stat. De ce? După ce studiază ani buni şi obţin şi o diplomă de licenţă, aceştia nu pot profesa dacă nu trec rezidenţiatul.

O diplomă tocmai bună de pus pe perete

Potrivit reprezentanţilor UMF Iaşi, pentru examenul de rezidenţiat de anul trecut s-au înscris 1.367 candidaţi, numărul fiind mai mare decât în anul precedent cu 152 de candidaţi. Dintre aceştia, 995 de absolvenţi au susţinut examenul pentru rezidenţiat în medicină, 265 în medicină dentară şi 107 la farmacie.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi „Grigore T. Popa” Iaşi număra, în acelaşi an, 1.502 de absolvenţi ai Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi Bioinginerie Medicală. Aşadar, 135 de absolvenţi au ales fie să îşi finalizeze educaţia prin rezidenţiat în altă ţară, fie să lucreze la companii medicale, companii farmaceutice, ca reprezentant medical sau în alte domenii în care se cere o astfel de pregătire, dar nu pot profesa ca medici.

Anul trecut, la nivel naţional, Ministerul Sănătăţii a scos la concurs 4.987 locuri şi posturi. Dintre acestea, 4.357 de locuri/posturi sunt pentru medicină, 405 - pentru medicină dentară, 225 pentru farmacie, pentru care au concurat 8.420 de candidaţi,

studenţi ai facultăţilor de medicină umană, stomatologie şi farmacie.

La medicină s-au înscris 6.258 de absolvenţi, pentru cele 4.357 de locuri scoase la concursul de rezidenţiat, iar în spitale sunt disponibile 274 de posturi. Astfel, 1.600 de tineri vor deveni şomeri de lux.

Doar trei posturi în spitalele ieşene, în 2018

În Iaşi, anul trecut, absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din ţară au dat concursul de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, organizat de Ministerul Sănătăţii. În contextul în care erau disponibile doar trei posturi şi 622 de locuri, bătalia nu a fost deloc uşoară.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, diferenţa dintre cele două fiind aceea că locul este valabil doar pe perioada rezidenţiatului, în timp ce postul permite absolvenţilor să rămână în acelaşi spital după Rezidenţiat. Cu alte cuvinte, nu se vor alătura celor care, după definitivarea Rezidenţiatului, în lipsa posturilor disponibile în spitalele din oraş au devenit... şomeri de lux ai Iaşului. Asta în cazul în care sunt refuzate posturile din spitalele mici din provincie.

În judeţul Iaşi erau disponibile, anul trecut, doar trei posturi: Unul la Spitalul de Neurochirurgie „N. Oblu” (rezident la ATI, secţia Anestezie şi terapie intensivă), la Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” (pentru specializarea boli infecţioase) şi un post la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi (epidemiolog).

În celelalte judeţe ale Moldovei, cum ar fi Oneşti, Adjud, şi Buhuşi au fost scoase 60 de posturi. De cele mai multe ori, din cauza numărului mic de posturi în judeţul Iaşi, absolvenţii ieşeni care obţin punctaj mare la rezidenţiat optează pentru locuri la spitale aflate în judeţele învecinate.

În ceea ce priveşte numărul de locuri, în anul 2018, la Iaşi, erau 532 de locuri pentru medicină generală, 50 pentru medicină dentară şi 40 pentru farmacie. La medicină generală, la specializarea boli infecţioase au fost cele mai multe locuri – 36, urmată de specializarea în chirurgie generală – 35 de locuri, pediatrie – 26, medicină internă – 25, în timp ce la specializarea psihiatrie erau 24 de locuri. Florentina SANDU

***

Realitatea pe care o trăiesc aproape toţi medicii tineri, proaspăt specialişti: în sistemul medical românesc sunt foarte puţine posturi disponibile


Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

COMUNA ION NECULCE, cu sediul în strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, CUI 4541050, telefon/fax 0232/710880, 0232/710780, email: achizitii@primaria-ionneculce.ro, anunţă: Organizarea unei licitaţii deschise la sediul Comunei Ion Neculce din strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, în data de 15.03.2019. Obiectul licitaţiei îl constituie ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII aflată în domeniul privat al comunei Ion Neculce în suprafaţă de 323,3466 ha. Închirierea se poate face pe tarla şi parcele, conform anexei. Durata minimă a închirierii este de 7 (şapte) ani. Documentaţia de atribuire, în vederea participării la licitaţie (aprobate prin H.C.L. nr. 19/28.02.2019), poate fi solicitată de la autoritatea contractantă Comuna Ion Neculce, prin înaintarea unei solicitări în acest sens, achitând suma de 50 lei de la caseria Primăriei Ion Neculce. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţie celor interesaţi pe suport hârtie/ suport magnetic, după achitarea taxei de 50 lei, de către compartimentul de achiziţii. Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi solicitate cel mai târziu până la data de 05.04.2019. Persoanele interesate vor depune la sediul Comunei Ion Neculce actele doveditoare privind calităţile cerute ofertanţilor, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia de participare este de 150 lei şi se achită la casieria Primăriei Ion Neculce. Ofertele se vor primi într-un exemplar original, introdus într-un plic închis şi sigilat, până la data de 09.04.2019, ora 09.00 inclusiv, la sediul Comunei Ion Neculce. Plicurile conţinând ofertele se vor deschide la data de 09.04.2019, ora 10.00, la sediul Comunei Ion Neculce. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Iaşi, adresa Palatul de Justiţie din Iaşi: România, Iaşi, judeţul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 1A, cod poştal 700398, telefon 0232/260600, 0232/248000, 0332/403666. Informaţii suplimentare vor fi solicitate la sediul Comunei Ion Neculce sau la nr. de telefon 0232/710880. Prezentul anunţ cu privire la licitaţia publică pentru închirierea păşunii va fi transmis spre publicare la data de 01.04.2019. Primar, Valeanu Gheorghe
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 16.04.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mu. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ – Descrierea comercială – Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) – Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 2 – Teren intravilan, situat în zona periferică a orașului Moineşti, str. Pct.„ Rampa Utilaje‟, jud. Bacău, lângă pădure, cu sonde de jur-împrejur, St teren de 8.928 mp, categoria „Curți construcții‟, neîmprejmuit, utilități, pretabil la construirea unei fabrici, hale. Identif. imobil: CF nr. 388/N a loc. cds. Moineşti, jud. Bacău (nr. CF nou nr. 60594/oraş Moineşti) cu nr. cds. 521. – 332.400,00 lei – 166.200,00 lei Activ 8 – Fostă autobază amplasată în mun. Dej, str. Bistriței nr. 44, jud. Cluj, în zona industriala a Dejului la iesire spre Bistrita Nasaud, la limita Combinatului de Celuloză și Hârtie Dej și a intreprinderii Mobexpert, ce include teren intravilan, categoria „curți construcții‟, St teren: 3.793 mp, St construită: 27,00 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 90%), utilități, deschidere la DN 17, pretabil pentru spatii depozitare sau productie. Identif. imobil: nr. cds. vechi 749 (top 3475/2/2/2), CF nr. 18837/N (nr. cds. nou 51984-C1 al C.F. nr. 51984) a loc. Dej, nr. cds. 837/2/3, CF. nr. 18837/N (nr. C.F. nou 51987) a loc. Dej, nr. cds. 749 (top 3475/2/2/2); nr. cds. vechi 837/2/2 (nr. cds. nou 51984 al C.F. 51984/Mun. Dej) – 686.800,00 lei – 240.380,00lei Activ 25 – Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat): Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografica (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat indosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338); – 42.700,00 lei – 21.350,00lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15.04.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 15.04.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro, fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0751083082
Prins în trafic băut și fără permis
22/04/2019 13:00

  Agentii din cadrul Secţiei VIII de Poliţie Rurală Leţcani au oprit zilele trecute, pentru control, pe DC 36, in comuna Popesti, un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, din localitate. &Icir ...

În bucluc, din pricina unor lame de ras
22/04/2019 12:00

  Agentii din cadrul Sectiei I de Politie au fost sesizati recent de reprezentantii unei societăti comerciale cu privire la faptul că au surprins un tanăr in timp ce ar fi incercat să fure produse din ...

VIDEO/FOTO  din dronă. Imagini în premieră cu Centura Bacău și primii 16 km de autostradă din Moldova (A7)
22/04/2019 11:46

 Lucrările la Varianta de Ocolire Bacău, un proiect de 30 de km lungime din care 16,27 km, intre DN2 Sud si DN2 Nord, reprezintă prima bucată de autostradă (A7) din Moldova. Constructorul UMB a incepu ...

Au vrut să spargă parbrizul cu o praștie
22/04/2019 11:00

  Agentii din cadrul Sectiei VIII de Politie Rurală Letcani au prins zilele trecute, in flagrant delict, in comuna Rediu, un bărbat de 34 de ani si un tanăr, in timp ce ar fi incercat să spargă, cu o ...

La Vaslui a început marele program „Apă şi Canalizare”
22/04/2019 10:51

    Au inceput lucrările de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare in municipiul Vaslui, de 74 de milioane de lei, cu finan]are europeană, primele conducte fiind montate in ...

Scandalagiu, pus la plată de polițiști
22/04/2019 10:00

  Agentii din cadrul Poliţiei Harlău au acţionat recent pentru asigurarea unui climat corespunzător de siguranţă publică şi prevenirea accidentelor. Au fost controlate 19 societăti comerciale si ...

Elevi ai unui liceu din Iasi s-au aflat in mijlocul atentatelor din Sri Lanka, dar au scapat neatinsi
22/04/2019 09:41

 Pana in acest moment, niciun roman nu a fost anuntat printre victimele atentatelor din Sri Lanka, a informat ministrul de Externe, Teodor Melescanu, intr-o interventie TV, insa chiar in Capitala s-a aflat ...

Săptămâna Patimilor
22/04/2019 09:41

    Aceasta este cea mai aspră săptămană a postului, amintind de patimile Domnului Iisus Hristos din aceste zile, şi se adaugă celor 40 de zile propriu-zise de post. Caracteristică acestei s ...

GRUPUL SESE, garanţia calităţii în transporturi
22/04/2019 09:40

Cu peste 3.000 de vehicule şi aproape 25 de ani de experienţă in domeniu, Grupul Sese oferă un serviciu diferenţiat de transport, oferind clienţilor soluţii flexibile, rapide şi eficiente, care le permi ...

Scene desprinse din film în Suceava! Focuri de armă pentru oprirea unui contrabandist
22/04/2019 09:07

Focuri de armă in comuna Păltinoasa, judetul Suceava, pentru oprirea unei masini pline cu tigări de contrabandă. Politistii Serviciul Rutier impreuna cu Poliţiştii Biroul Rutier au incercat, initial, să ...