Documentele care au stat la baza procesului și a execuției Ceaușeștilor

Ceausescu--o-p

Dimensiune font:

| 29-12-2019 05:28

Fără îndoială, cel mai subțire dosar (fizic vorbind) de condamnare la moarte a unor inculpați în România, în toată istoria jurisprudenței, a fost cel al soților Elena și Nicolae Ceaușescu.

Avînd la bază doar cele două stenograme găsite în clădirea Comitetului Central de către procurorul militar Dan Voinea, din care reieșea ordinul dat de Ceaușescu de a se trage în manifestanții revoltați la Timișoara, acesta din urmă a avut la dispoziție mai puțin de o zi (practic, cîteva ore) pentru a alcătui dispozitivul de trimitere în judecată a soților Ceaușescu. Actele sînt reunite în dosarul înregistrat cu nr. 1/S[ecția] P[enală], sugerînd că este primul proces care se judecă sub egida statului democratic și nu de către vechea justiție comunistă.Sub imperiul grabei s-a desfășurat și procesul, pentru care generalul Victor Atanasie Stănculescu, cel care a organizat punerea în practică a deciziei politice de lichidare fizică a soților Ceaușescu în 24 decembrie, prin decretul CFSN semnat de Ion Iliescu, a dat termen de numai o oră, pentru judecarea lui.


La citirea sentinței de condamnare la moarte, inculpații nu au făcut recurs, nerecunscînd legalitatea instanței de judecată. Punerea în fapt a sentinței, prin executarea lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu a avut loc la orele 14.45.

 

1.

[Decret]

Consiliul Frontului Salvării Naţionale din România, constituit prin voinţa poporului român la 22 Decembrie 1989, ca organ suprem al puterii de stat;

Avînd în vedere faptele deosebit de grave săvîrşite de cetăţenii CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA, destituiţi din funcţiile de stat şi politice prin acţiunea revoluţionară a maselor populare;

Constatînd că aceştia au organizat din timp şi au dirijat o serie de acţiuni ostile, îndreptate împotriva poporului român,

HOTĂRĂŞTE:

1.Instituirea unui Tribunal Militar Excepţional, care să procedeze de urgenţă la judecarea faptelor comise de CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA. Urgenţa este impusă de dorinţa, în acest sens a tuturor cetăţenilor cinstiţi ai României;

2.Tribunalul Militar excepţional va judeca această cauză în conformitate cu prevederile legale rămase în vigoare, în ce priveşte procedura şi dreptul material penal;

1. Acest tribunal va fi alcătuit în componenţa stabilită de legea pentru organizarea judecătorească în vigoare, urmînd a se asigura întocmai dreptul de apărare al făptuitorilor.

Preşedintele Consiliului Frontului

Salvării Naţionale

ION ILIESCU

România, Bucureşti, 24 decembrie 1989.

2. Rechizitoriul inculpaților Elena și Nicolae Ceaușescu, 24 decembrie 1989

Nr. 1-S.P./ 1989

24.12.1989

Confirm

Procuror Col. de Justiţie [lipsesc numele și semnătura]

Rechizitoriu, 24 decembrie 1989

Procuror militar, maior de justiţie Voinea Dan, din cadrul Direcţiei Procuraturilor Militare, examinînd dos. Nr. 1-S.P./1989 privind pe inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena, cercetaţi pentru săvîrşirea infracţiunilor de genocid, prevăzut de art.357 Cod Penal, subminarea puterii de stat, prevăzut de art. 162 din Codul Penal, actele de diversiune prevăzute de art. 163 din Codul Penal, subminarea economiei naţionale, prevăzută de art. 165 al 2 din Codul Penal.

 

Constat următoarele:

Inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena, în calităţile îndeplinite pe linie de stat şi de partid au acţionat direct şi premeditat în scopul de a distruge poporul român şi naţionalităţile colocuitoare, supunînd întreaga colectivitate de oameni din ţara noastră la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugerea fizică şi ordonînd să se tragă în masele de demonstranţi care au manifestat paşnic în mai multe oraşe din ţară, în perioada 16-22 decembrie 1989.

Inculpaţii, mai mult decît atît, au ordonat desfăşurarea de acţiuni armate care au slăbit puterea de stat, au distrus şi adus în stare de neîntrebuinţare uzine, instalaţii, căi de comunicaţii, aducînd astfel atingere securităţii statului şi au folosit o organizaţie din cele prevăzute în art. 145 din cod. Penal pentru subminarea economiei naţionale, aşa cum rezultă din probele existente la dosar.

Faţă de cele de mai sus, în baza art. 262 pct.1 lit. A din Codul de procedură penală,

Dispun

Punerea în mişcare a acţiunii penale şi Trimiterea în judecată a inculpaţilor în stare de arest:

1. Ceauşescu Nicolae, fiul lui Andruţă şi Maria, născut la data de 26 ianuarie 1912 în com. Scorniceşti jud. Olt, cu domiciliul stabil în Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 50, sect.1, pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 162, art. 163, art.165, al 2 şi art.357 al 1 din Codul Penal, cu aplicarea art. 33, 34 şi 41 al. Z din Codul Penal.

2. Ceaușescu Elena, fiica lui Nae şi Alexamdrina, născută la data de 7 ianuarie 1916 în comuna Petreşti jud. Dîmboviţa, cu domiciliul în Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 50, sect. 1, pentru săvîrşirea infracţiunilor prev. de art. 357 alin. 1 lit. A şi c din Codul Penal, art. 162, art. 163, art. 165 alin. 2, din Codul Penal, cu aplicarea art. 33, 34 şi 41 alin. 2 din Codul Penal.

În baza art. 264 din Codul de Procedură Penală, dosarul se trimite

La Tribunalul Militar excepţional, instituit în temeiul Hotărîrii Consiliului Frontului Salvării Naţionale din data de 24 decembrie 1989, respectiv Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.

Procuror militar

Maior de justiţie, ss. Dan Voinea

3. Sentința de condamnare la moarte a inculpaților Elena și Nicolae Ceaușescu, dată de Tribunalului Militar Teritorial București în 25 decembrie 1989

ROMÂNIA

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI

DISPOZITIVUL

Sentinţei nr. 1 din 25 decembrie 1989

Cu unanimitate de voturi condamnă pe inculpaţii:

- Ceauşescu Nicolae, fiul lui Andruţă şi Maria, născut la data de 26 ianuarie 1918, în comuna Scorniceşti, judeţul Olt, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 50, sectorul 1, în prezent arestat

şi

- -Ceauşescu Elena, fiica lui Nae şi Alexandrina, născută la data de 6 ianuarie 1916, în comuna Petreşti, judeţul Dîmboviţa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii, nr. 50, sectorul 1. la pedeapsa capitală şi confiscarea totală a averii pentru săvîrşirea următoarelor infracţiuni:

- genocid, prev. de art. 357 alin. 1 lit. a-c C. Pen.

- subminarea puterii de stat prev. de art. 162 alin. 1 C. Pen.

- acte de diversiune prev. de art. 163 C. Pen.

- subminarea economiei naţionale prev. de art. 165 alin. 2 C. Pen.. toate cu aplicarea art. 33-34 şi 41 alin. 2 C. Pen.

În baza art. 998 C. civil şi art. 14 alin. 3 lit. A din Codul de Procedură Penală obligă pe inculpaţii să restitue statului român toate sumele de bani, metale preţioase şi orice alte valori depuse de aceştia, sub orice nume, la bănci străine sau la alte instituţii ori persoane din străinătate sau, potrivit art. 14 alin. 3 lit. B din Codul de Procedură Penală şi art. 998 din Codul Civil, să plătească statului, în solidar. echivalentul acestor bunuri în dolari S.U.A.

 

Potrivit art. 163 şi art. 357 alin. 2 lit. C. din Codul de Procedură Penală, menţine măsurile asigurării luate de Direcţa Procuraturilor Militare asupra tuturor bunurilor aparţinînd inculpaţilor.

Cu drept de recurs.

Pronunţată astăzi, 25 decembre 1989, în şedinţă publică, în prezenţa inculpaţior, în garnizoana Tîrgovişte.

Hotărîrea este rămasă definitivă prin nerecurare şi executorie.

4. Procesul medico-legal de constatare a sentinței de condamnare la moartea a soților Ceaușescu

Proces verbal din 25 XII 1989

Subsemnaţii: Dr. Verdeş Liviu şi Dr. Olteanu Florin atestăm prin prezenta că sentința de condamnare la pedeapsa capitală, pronunţată împotriva inculpaţilor Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena de către un Tribunal Militar legal constituit a fost adusă la îndeplinire azi, 25-XII-89 ora 14.45, constatîndu-se moartea lor clinică şi biologică.

Dr. Olteanu Fl. Dr. Verdeş Liviu 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
"EuroBusiness LRJ" S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei "FANYON" S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 05.08.2021, 12.08.2021, 19.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021, 16.09.2021, respectiv 23.09.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 16.869,65. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială,s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 37.667,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr. 102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 69.831,65. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.
Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1445/103/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Casa Scutaru” S.R.L., cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Grigore Ureche, bl. G3, et. 3, ap. 71, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, Valoare -lei-, 1. Tractor articulat forestier 690 OP, 98.460,00. Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile scoase la vânzare este cel de mai sus. Vânzarea se va face conform hotârârilor adunării creditorilor din data de 05.05.2021 şi 02.06.2021. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc începând cu data de 02.08.2021, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe de licitaţie publică cu strigare la un interval de 7 zile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun mobil, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500 lei şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035 şi 0727/850.575.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8766/99/2017 (527/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Kolado” S.R.L., cu sediul în sat Dancu, str. Daliei nr. 70, bl. D3, sc. A, et. 3, ap. 13, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, Componenţa, Valoare -lei-, 1. Bunuri mobile, Echipamente şi utilaje, 90.670,00, 2. Bunuri mobile, Mijloace de transport, 62.700,00. Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunrile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.07.2021. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.08.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe la un interval de 7 zile, respectiv până la data de 10.09.2021, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat şi a caietului de sarcini, respectiv 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035 şi 0727/850.575.
Cum putem creste si recolta rodii?
25/06/2021 17:20

Cum putem creste si recolta rodii? Rodiul, Punica Granatum, este un arbust, copac de talie mica fructiver cu frunze cazatoare care creste pana la 8 metri inaltime. El este nativ platoului Iranian, Himalaya ...

Cum faci cele mai bune floricele. Trucul extraordinar pe care nu-l știai. Vei renunța la cele din comerț!
08/03/2021 10:10

Cum faci cel mai bune floricele. Popcornul sau "traditionalele" floricele de la noi reprezintă o gustare excelentă, rapid de făcut si numai bună pentru a viziona un film. Iată cum le poti face la ...

Aşa faci cea mai bună maioneză de post. Reţeta cu care nu dai greş
03/03/2021 10:45

Maioneza de post este la fel de gustoasă ca şi maioneza normală. Mai mult, aceasta este foarte uşor de preparat. Toate gospodinele trebuie să cunoască această reţetă. Pentru a prepara maioneza de post ...

Aceasta este cea mai rapidă metodă de a-ți curăța hota
03/03/2021 10:20

Aproape nimeni nu curătă filtrul aflat dedesubtul hotei in mod regulat. Poate fi o treabă destul de plictisitoare dacă nu stii cum să-l cureti. Cand noi am primit imprumutul pentru prima noastră casă, am ...

Cea mai mare sticlă de whisky din lume, vândută la prețul unei garsoniere
03/03/2021 10:15

 Sticla de whisky single malt cea mai mare din lume, care conţine 105,3 litri din această băutură, s-a vandut duminică in Scoţia pentru suma de 15.000 de lire (20.000 de dolari), potrivit casei de li ...

Cum să scapi de mirosul de tutun din casă. Cele mai simple trucuri
01/03/2021 11:57

Există cateva trucuri care vă pot ajuta să scăpaţi rapid de mirosul de tutun din casă. Pune intr-un vas 250 de mililitri de apă şi cinci linguri cu oţet, după care pune vasul pe foc. După ce se i ...

Meniul minune. Ce trebuie să mănânci de Revelion ca să ai bani tot anul
26/12/2019 08:37

Avand in vedere că următoarele 12 luni vor fi patronate de Sobolanul de metal, meniul de Revelion trebuie să tină fie pe placul acestui animal, pentru ca in anul care vine să nu aveti probleme financiare s ...

Câinii și schizofrenia. Ce efecte au prietenii patrupezi
23/12/2019 16:32

Cainii, prietenii nostri patrupezi, au efecte nebănuite asupra copiilor in privinta mentinerii unei bune sănătătii mentale. Cainii, schizofrenia. Un studiu realizat de cercetătorii de la universitatea si ...

Interzis în ultima zi a anului. Cum scapi de ghinion în 2020
23/12/2019 15:11

Dacă simtiti mancărimi in palma stangă, nu vă scărpinati. De asemenea, dacă găsiti niste măruntis uitat prin buzunare, nu-l lăsati acolo. De ce? Pentru că aduce ghinion. Asa se spune prin popor si nu ...

Cu ce preparate combini vinul pentru masa de Crăciun
23/12/2019 12:21

Alb, roşu sau roze, dulce sau sec, vinul se alege in functie de mancărurile cu care este asociat, deoarece completează aromele şi gusturile, punandu-le in valoare. Pentru masa de Crăciun este bine să ti ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei