Muzeul Etnografic Rădăuţi

default

Dimensiune font:

| 28-09-2012 11:17

“Rolul acestui muzeu în societatea contemporană are o dublă importanţă: în primul rând, el conservă valorile patrimoniale prin colecţiile pe care le deţine şi, în al doilea rând, o selecţie din aceste colecţii este prezentată publicului prin expoziţia permanentă compusă din zece săli şi prin expoziţii temporare(de artă, documentare sau tematice).

 

    În momentul în care România a fost primită în Comunitatea Europeană, rolul muzeului a devenit şi acela de a păstra şi promova identitatea naţională.”

Traian Postolache - director al Muzeului Etnografic Rădăuţi

 

COLECŢII

        Muzeul deţine un patrimoniu de aproximativ 8000 de piese muzeografice, organizate în 13 colecţii, din care 1000 sunt expuse în expoziţii permanente, iar restul se află conservate în patru depozite modernizate. Remarcabile sunt colecţiile: de carte veche şi manuscrise, pictură şi icoane, ceramică, lemn, metal os şi piele, obiecte şi instrumente muzicale, ouă încondeiate, podoabe populare, ţesături şi piese de port popular. Totodată muzeul deţine un fond documentar şi o bibliotecă cu peste 4000 de volume.

 

 

colectia de ceramicaCOLECŢIA DE CERAMICĂ

 

     Începuturile modelării lutului şi transformării lui în vase şi obiecte rituale, utilitare sau decorative se regăsesc din îndepărtate timpuri în istoria omenirii, la noi şi pretutindeni.

     Colecţia muzeului nostru este constituită din ceramică populară cuprinzând piese reprezentative pentru acest meşteşug intens practicat în zona Rădăuţiului, meşteri olari existând chiar şi în zilele acestea.

Piesele expuse prezintă particularitaţile ceramicii locale de colectia de ceramicaRădăuţi, ale ceramicii sgrafitate de Kuty şi ale ceramicii negre de Marginea.

    Vase vechi, descoperite în săpături arheologice, sau cele aparţinând secolelor al XIX-lea şi al XX-lea sunt prezentate alături de toate uneltele necesare meşteşugului, de la lutul extras dintr-o “vână” a solului local, până la cuptoare folosite pentru arderea vaselor de lut.

     În contrast cu acest stil, ceramica neagră de Marginea surprinde prin simplitatea şi eleganţa date de formă, culoare şi proporţionare.

     Obiecte din centre de olărit ca : Horezu, Baia Mare,Vrancea, Botoşani, Dorohoi, Corund completează una din cele mai bogate colecţii ale muzeului nostru.

 
 
 

colectia de lemnCOLECŢIA DE LEMN

 

     Bogăţia pădurilor din Bucovina a făcut ca lemnul să fie folosit ca materie primă in toate domeniile activităţii umane, fiind prelucrat şi ornamentat cu multă măiestrie.

     Colecţia de lemn conţine aproximativ 1000 de exemplare şi este una din cele mai bogate colecţii ale muzeului. Se compune în mare parte din unelte şi ustensile casnice, piese de mobilier şi instalaţii tehnice.

    Din industria textilă obiectele cele mai importante sunt furcile de tors, lucrate din lemcolectia de lemnn de paltin şi având ornamente din motive geometrice, la care se adaugă roţi de tors, vârtelniţe, meliţe şi războaie de ţesut.

     Ca piesă de mobilier, patul constituie în casa ţărănească suportul pentru etalarea celor mai frumoase ţesături, lada de zestre este nelipsită din interiorul locuinţei ţărăneşti şi este ornamentată prin crestare sau pictată.

     În seria obiectelor de uz casnic se evidenţiază prin aspectul lor artistic lingurile, coşercile, chiperniţele, ploştile, balercuţele, coveţile şi altele, muzeul beneficiind şi de o colecţie deosebită de linguri de diferite  dimensiuni.

     Una din sălile muzeului este dedicată instalaţiilor tehnice, mecanisme folosite pentru prelucrarea diferitelor materii prime: pive pentru decorticat grâu, pentru zdrobit sare sau seminţe oleaginoase, piuă pentru desfăcut porumb, coşuri, buduroaie pentru păstrat cereale, râşniţe , vânturători. O piesă importantă a colecţiei o constituie piua de bătut sumane din satul Bădeuţi, instalaţie tehnică acţionată de apă.   .

 
 
 

Colectia de metal, os si pieleCOLECŢIA DE METAL, OS ŞI PIELE

     Obiectele din metal, os şi piele, folosite pentru necesităţile curţilor domneşti, ale armatei, târgoveţilor sau sătenilor, se găsesc în toate zonele Moldovei medievale şi cu atât mai mult în Bucovina, unde materia primă necesară şi condiţiile politice şi economice au favorizat dezvoltarea meşteşugurilor.

     Metalul se prelucrează prin forjarea şi ştanţarea fierului, turnarea cositorului sau gravarea aramei. Obiectele din fier forjat au primit amprenta meşterului prin diferite semne. Pe lângă lacăte masive, broaşte sau clanţe, se decorează şi uneltele necesare lucrului cum ar fi cuţite, cântare sau opaiţe. Iscusiţi în prelucrarea aramei sunt meştericolectia de metal, os si pielei din rândul populaţiei huţule.

    Alături de metalul rece, cornul bifurcat de cerb şi piele groasă bătuta cu ţinte se îmbină în minunate lucrări a căror minimă importanţă utilitară este aproape uitată în faţa copleşitoarelor ornamente. Genţi de vânătoare, cornuri pentru praf de puşcă sau baltage din aramă cu cozi subtiri de lemn, încrustate cu cercuri, lini frânte, puncte şi motive vegetale, amintesc de ambianţa vânătorii cuprinzând în ele omul, vânatul şi padurea.

 
 
 

instrumente muzicaleOBICEIURI ŞI INSTRUMENTE MUZICALE

 

     În cadrul expozitiilor temporare dedicate sărbătorilor de iarnă, care se organizează în fiecare an în Sala Albă a muzeului sau la Galeriile de Artă, atmosfera specifică de odinioară se constituie cu ajutorul obiectelor din bogata colecţie de măşti populare şi cele legate de obiceiuri străvechi.

     Pentru „Pluguşor” este specific clopoţelul, biciul şi ”buhaiul” (un butoiaş de lemn, cu capac din pieinstrumente muzicale1le de viţel, prin care se trage un mănunchi de păr de cal şi care scoate un sunet specific).

     Pentru umblatul cu „Steaua”, se fac „stele”, împodobite cu oglinzi, beteală şi panglici colorate, iar în mijloc se pune o iconiţă de hârtie. Din ceata zgomotoasă de colindători, numită „Malanca”, se remarcă colecţia bogată de „urâţi”: măşti confecţionate din piele sau carton, cu păr şi mustaţă din lână de oaie şi dinţi din pieptene sau boabe de porumb. „Caprele” de lemn, acoperite cu stuf sau scoarţe naţionale, mai sunt şi azi jucate în satele din Bucovina.

     Cetele de colindători au fost întotdeauna însoţite de grupuri de muzicanţi. Instrumentele muzicale ce completau atmosfera de sărbătoare ţărănească erau vioara, cimpoiul, ţambalul şi fluierul. Colecţia de fluiere a muzeului este impresionantă, conţinând fluiere de la cele mai mici, cu şase găuri, până la fluierul de dimensiuni mari (80-90 cm lungime), discret ornamentate cu crestături.   

 
 
 

oua incondeiate OUĂ ÎNCONDEIATE

    Între meşteşugurile artistice populare, un loc aparte îl ocupă decorarea ouălor, atât prin fragilitatea materialului, cât şi prin dificultăţile pe care le ridică spaţiul restrâns de ornamentare.În Bucovina, acest meşteşug a devenit o adevărată artă prin desen şi cromatică, prin fineţe şi bogăţia ornamentelor. Colecţia de ouă a Muzeulu din Rădăuţi surprinde prin bogătia şi varietatea tehnicilor folosite, prin vechimea lor, prin paleta cromatică, prin mulţimea de motive şi compoziţii ornamentale.Ouăle adunate din satele zonei şi din cele învecinate arată larga arie de răspândire a acestei îndeletnicirioua incondeiate, ca şi evoluţia ei.

    Colecţia cuprinde ouă încondeiate cu chişiţă nouă de diferite dimensiuni,ouă pictate cu tuş şi vopsite cu tempera, ouă lucrate numai cu ceară în relief sau altele cu frunze şi vopsite cu plante. Sunt ouă vechi, unele de peste şaizeci de ani, altele de dată recentă;unele cu conţinut natural, altele suflat. Desenele sunt după gustul şi priceperea fiecărei încondeietoare. De la simple flori şi motive primare (linii, meandre, cruci, puncte) se ajunge la compoziţii complicate. Ornamentele pe ouăle din perioada actuală sunt aproape numai geometrice, iar cele vegetale (frunze, flori)sunt stilizate, ocupând un loc restrâns în cadrul compoziţiei. Doar spicul de grâu este redat în forma sa naturală.Alte motive, peştele, căprioara, cerbul, ocupă şi ele un loc modest.

      Ornamentele şi culorile ouălor se regăsesc pe ţesături, cămăşi, brâie, năfrămi, uneori purtând chiar numele de “brâie”, “năfrămiţe”, ”motive naţionale”. Un motiv singular este „calea rătăcită”, scris pe întreaga suprafaţă a oului. Pe ouăle din zilele noastre se constată o îndepărtare de la tradiţie în beneficiul artei, o preocupare pentru combinarea diferitelor motive ornamentale, pentru acurateţea desenului şi armonia culorilor. .

 
 
 

COLECTIA DE PICTURA SI ICOANECOLECŢIA DE PICTURĂ ŞI ICOANE               

Pe lângă toate elementele etnografice pe care acest muzeu le expune, acesta posedă şi o splendidă pinacotecă formată din 300 de picturi în ulei pe pânză realizate de Maria Seleţki C.D. Stahl, Epaminonda Bucevschi, Albert Kollman; pictură expresionistă şi pictură modernă şi contemporană aparţinând artiştilor: Marius Bunescu , Traian Sfinţescu , Dan Hatmanu , Ion Grigore şi Costin Neamţu.

O însemnătate aparte în structura acestei colecţii o reprezintă piesele de grafică semnate de Verspasian Lungu , Hortensia Puia şi Florin Niculescu şi colecţia de icoane vechi din sec. al XVIII-lea – al XIX-lea, pictate în peneluri iscusite.COLECTIA DE PICTURA SI ICOANE Din această colecţie de icoane, de o mare frumuseţe sunt icoanele pictate pe lemn din Bucovina şi Moldova şi icoanele pe sticlă din Ardeal, remarcabilă fiind însă o icoană din sec. al XIX-lea adusă de la Ierusalim de monahul Paisie Spiridon care a aparţinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza .

    Această colecţie este completată de un număr de cruci votive şi medalioane, toate pictate şi încărcate cu frumuseţea şi naivitatea sufletului bucovinean.

 
 
 

PODOABE POPULAREPODOABE POPULARE

 

    Podoabele populare sunt piese care au ocupat dintotdeauna un loc aparte printre obiectele vieţii cotidiene, făcând parte integrantă din ansamblul vestimentar. Colecţia de podoabe populare a muzeului cuprinde coliere de tot felul lucrate din mărgele, piese metalice sau din sticlă, „ghiordane” nelipsite din costumul tinerelor, realizate din bentiţe ornamentale de diferite dimensiuni, formate din ţesături de mărgele mici rotunde, viu colorate, „zgărzi de coral” purtate la nuntă de fePODOABE POPULAREmei până la 35-40 de ani, mărgele de factură veneţiană, salbe de bani de argint găuriţi şi montaţi pe o panglică, o aţă sau pe sârmă a căror valoare era în funcţie de valoarea intrinsecă a monedelor, inele din bronz bătute cu pietre albastre sau roşii.

Podoabele populare purtate în talie apar în forme variate în ceea ce priveşte structura, materialul şi decorul. Majoritatea cingătorilor sunt lucrate din fibre textile, lăţimea, motivele şi cromatica fiind determinate de vârstă şi se numesc în funcţie de lăţime şi lungime „cingători” sau „brăciri”. Dintre podoabele populare bărbăteşti întâlnim în colecţia muzeului chimire de diferite dimensiuni şi forme: foarte late, specifice tăietorilor de lemne, frumos ornamentate prin ştanţare sau prin aplicaţii de ţinte şi de asemenea specific zonei Sucevei decorate cu mărgele colorate..

 
 
 

PORT POPULARPORT POPULAR

 

     Muzeul Etnografic Rădăuţi păstreaza şi piese ale portului popular de tradiţie veche, piese ce se remarcă prin sobrietate şi simplitate.

     Dintre acestea, ies în evidenţă, pentru costumul femeiesc, cămaşa bătrânească şi cea încreţită la gât, ştergarul de cap şi fota, iar la cel bărbătesc cămaşa, sumanul, iţarii, chimirul, cojocul şi căciula, ca dovadă a continuităţii locuirii în aceste ţinuturi.

       Muzeul Etnografic Rădăuţi găzduieşte o colecţie de port cu peste o mie de piese cu specific propriu. Cămăşile femeieşti încreţite la gât şi mâneci ocupă locul cel mai important în colecţie, datate dPORT POPULARin perioada anterioară Primului Război Mondial sau chiar din a doua jumătate a secolului XIX. Acestea au fie motive brodate sau ţesute cu lână roşie şi fir metalic, fie o ornamentaţie policromă ce seamănă cu frescele mănăstirilor din apropiere. În schimb, cămăşile secolului al XX-lea au culori mai vii, mult mai multe motive şi o ornamentaţie mai bogată. Cojocul şi pieptarul cu poale, ce iau locul bondiţei în anotimpul rece, sunt ornamentate cu motive geometrice, asociate cu cele florale. Costumul bărbătesc are broderii mult mai discrete; este întregit de sumanul ornamentat cu sarad, laşca de piele bătută cu ţinte, pălărie şi chimir, elemente de tradiţie populară ce au rămas până astăzi în memoria bătrânilor şi în colecţiile muzeului.

 
 
 

TESATURIŢESĂTURI

 

     O altă colecţie importantă a muzeului este cea a ţesăturilor. Piesele, de uz gospodăresc, sau decorative, folosite la organizarea interiorului sunt din in, bumbac, cânepă sau lână. Din in sau bumbac erau ţesute şi ornamentate ştergare, feţe de masă şi pernă, prostiri, perdele. Ţolurile, unele ştergare, desagii şi sacii erau numai din cânepă.

     Cu o variată gamă de motive, ţesăturile de lână ( păretare, grinduşe, scoarţe, lăicere ) îmbină aparte culorile şi stilizează ornamentele, folosind atât tonurile calde, luminoase, cât şi pe cele reci..TESATURI

 
 

Sursă:

http://www.muzeulradauti.ro/index.html

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020, 10.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 22.10.2020, respectiv 05.11.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, et. 1, cam. 25, Sector, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobil și mobile, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA). Proprietate imobiliară, teren, căsuțe de vacanță și anexe, situată în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud. Vrancea, înscrisă în CF nr. 50048 a Com. Soveja, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 2.438,00 mp, amplasat în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud.Vrancea, CF nr. 50048 a Com. Soveja, nr. cad.50048, Construcția C1-magazie, nr. cad.50048-C1Sc=67,00 mp, Construcția C2-anexă, nr. cad.50048-C2, Sc=170,00 mp, Construcția C3-magazie, nr. cad50048-C3, Sc=12,00 mp, Construcția C4-grup sanitar, nr. cad.50048-C4, Sc=17,00 mp, Construcția C5-bucatarie, nr. cad.50048-C5, Sc=24,00 mp, Construcția C6-umbrar lemn, nr. cad.50048-C6, Sc=9,00 mp, Construcția C7-umbrar lemn, nr. cad.50048-C7, Sc=9,00 mp, Construcția C8-casă de vacanță, nr. cad.50048-C8, Sc=15,00 mp, Construcția C9-casă de vacanță, nr. cad.50048-C9, Sc=14,00 mp, Construcția C10-club, nr. cad.50048-C10, Sc=64,00 mp, Construcția C11-casă de vacanță, nr. cad.50048-C11, Sc=15,00 mp, Construcția C12-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=15,00 mp, Construcția C13-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=65,00 mp, Construcția C14-casă de vacanță, nr. cad.50048-C14, Sc=15,00 mp, Construcția C15-casă de vacanță, nr. cad.50048-C15, Sc=15,00 mp, Construcția C16-casă de vacanță, nr. cad.50048-C16, Sc=65,00 mp, Construcția C17-casă de vacanță, nr. cad.50048-C17, Sc=15,00 mp, Construcția C18-casă de vacanță, nr. cad.50048-C18, Sc=15,00 mp, Construcția C19-casă de vacanță, nr. cad.50048-C19, Sc=65,00 mp, Construcția C20-casă de vacanță, nr. cad.50048-C20, Sc=28,00 mp, Construcția C21-magazie, nr. cad.50048-C21, Sc=145,00 mp, Construcția C22-casă de vacanță, nr. cad.50048-C22, Sc=51,00 mp, Construcția C23-casă de vacanță, nr. cad.50048-C23, Sc=35,00 mp și Construcția C24 - wc, nr. cad.50048-C24, Sc=17,00 mp. 65.110,50 BUNURI MOBILE PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) CARUCIOR + CUVA 7,27, MASINA GLAZURAT CIOCOLATA 3.236,26, Masina cernut faina 46,49, CARUCIOARE CU NIVELE pt cuptor 211,55, CUPTOR POLINI MOD.80100 211,55, CUPTOR POLINI MOD.8080190 211,55, CUPTOR ROTATIV ROTO 6080SR.200SC 2.531,01, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, MASINA ROTATIVA ROTOFORM, 4.489,66, Moara ptr. Preg. Probelor, 767,59, Balanta analitica, 412,62, Echip. Ptr. Determ. Aciditatii, 570,56, Etuva, 215,59, Balanta tehnica 176,30, Sist. Automat ptr. Determ. Azot 2.761,19, Sist. Autom. Ptr. Determ. Gras 2.563,97, Distilator apa 550,82, Aparat perf. Pt.Deter. Cant. De z 1.605,07, Incinta termostatare probe 471,85, Sistem aut. Amb. Prod. Gr.IP600 21.265,94, Aparat de realiz. Mixuri pt. Ret 3.026,27, Malaxor spiral cuva rabatabil 4.821,88, Linie pentru obtinere covrigi 57.418,17, Camera racire semifabricat 3.446,86, Cuptor rotativ, 7.048,60 Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptoar rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Masina de glazurat si uscat turta dulce 8.830,77, DEDURIZATOR FD-25, 418,00, LINIE PENTRU OBTINEREA CROCHETE 105.250,22, LINIE PENTRU OBTINERE COVRIGI 74.381,28, MALAXOR 7.023,99, Oala fierbere 233,69, DULAP FRIGORIFIC 381,22, AGENT FRIGORIFIC 77,01, ECHIPAMENT MIXER PLANETAR 8.207,35, MASINA PADO PT FURSEC SI TURTA 12.311,02, Masina taiat foi nap -Doina 263,51, Masina taiat nuga 441,19, Cuptor rotativ 2.078,25, CUPTOR FOI 12.232,98. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietele de sarcini care pot fi procurate on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestora fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, pentru bunuri mobile și 2.380,00 RON, TVA pentru bunul imobil/caiet de vanzare, dovada achiziţiei acestora fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892 RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.: RO76BUCU1032235342465 RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei (zilele de miercuri), ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietele de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail : vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului imobil, respectiv a bunurilor mobile, este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, e-mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, e-mail: paula.stoian@fanyon.ro.
„EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020 și 10.09.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31 ,et. 1, cam. 25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI”, proprietate compusă din teren și construcții cu destinație nerezidențială, împreună cu bunurile mobile integrate, mijloacele fixe, obiectele de inventar și activele necorporale, situată în Sat Baldovinești, Com. Vădeni, Jud. Brăila, CF nr. 70378 a Com. Vădeni, astfel: 962.727,20. 1. Teren și construcții cu destinație nerezidențială 727.711,20. a. Teren intravilan, în suprafață de 4.507,00 mp, amplasat în Sat Baldovinești, Com.Vădeni, Jud. Brăila, nr. cad.70378, CF nr. 70378 a Com. Vădeni 30.720,00. b. Construcția C1, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C1, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,30 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.613,60. c. Construcția C2, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C2, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,45 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.644,00. d. Construcția C3, cu destinație depozit ambalaje, nr. cad.70378-C3, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=501,10 mp, cu regim de înălțime P 17.497,60. e. Construcția C4, cu destinație pavilion administrativ, nr. cad.70378-C4, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=149,75 mp, cu regim de înălțime P+1E 39.305,60. f. Construcția C5, cu destinație depozit produse finite, cu nr. cad.70378-C5, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=130,75 mp, cu regim de înălțime P 5.312,80. g. Construcția C6, cu destinație anexă depozitare, nr. cad.70378-C6, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=294,00 mp, cu regim de înălțime P 5.279,20. h. Construcția C7, cu destinație de spații de producție și depozitare, nr. cad.70378-C7, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=449,00 mp, cu regim de înălțime P+1E 74.085,60. i. Construcția C11, cu destinație hală producție, nr. cad.70378-C11, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=530,00 mp și Sc desfășurată=2.120,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 359.211,20. j.Construcția C12, cu destinație anexă tehnologică, nr. cad.70378-C12, CF nr. 70378, Com. Vădeni, cu Sc la sol=155,00 mp și Sc desfășurată=620,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 111.041,60 2. Bunuri mobile integrate (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 102.312,00. 3. Bunuri mobile constând în mijloace fixe și obiecte de inventar (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 98.304,00. 4.Active necorporale: mărci, desene și modele 34.400,00. Activul imobil, ”Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” se vinde doar în bloc, ca activ funcțional. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art. 292, (alin.2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestuia efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activului se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activului imobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,e mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail: paula.stoian@fanyon.ro.
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
7 dintre cele mai frumoase oaze din lume
09/08/2020 00:23

 O oază poate fi un loc cu adevărat magic. Probabil că nu se compară nimic cu senzatia pe care o trăieste un călător atunci cand descoperă un luciu de apă proaspătă inconjurat de verdeată in mi ...

Romania e vizitata mai mult de nevoie decat de placere
08/08/2020 12:46

 Majoritatea strainilor nu vin in Romania decat de nevoie, pentru afaceri, in timp ce turismul de placere exista cu procente mici in statisticile de profil. Potrivit datelor facute publice de Institutul ...

10 destinații turistice bizare din jurul lumii
30/07/2020 09:22

 Te-ai plictisit de atractii turistice clasice, recomandate in majoritatea ghidurilor de călătorie? Vrei să vezi ceva iesit din comun si să vizitezi locuri de care putini au aflat? Iată zece locuri ...

Reguli ca să nu te îmbolnăvești de COVID-19 când stai la hotel
21/07/2020 17:44

În ciuda pandemiei de coronavirus, multe persoane continuă să călătorească si să plece in vacantă. Dacă te numeri printre ele si ai decis să-ti faci concediul departe de casă, trebuie să respe ...

Vacanta in vremea coronavirusului. Noile reguli pentru turistii care merg pe litoral sau la munte
11/07/2020 18:49

 Numarul cazurilor noi de imbolnaviri cu COVID-19 a crescut de la o zi la alta, iar autoritatile fac apel la oameni sa respecte regulile de igiena si distantarea sociala, inclusiv atunci cand merg in vacan ...

Accidente nautice  VIDEO
02/06/2020 21:12
Insula Miliardarilor – cea mai scumpă adresă de pe Pământ
27/04/2020 10:33

   Insula Fisher sau Insula Pescarilor, situată in apropiere de Miami Beach, SUA, este renumită pentru locuitorii săi instăriti, accesul privilegiat si privelistile pitoresti. Istoria insulei ...

Cele mai sigure destinaţii de călătorie în 2020
25/11/2019 13:48

    Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Luxemburg, Elveţia şi Slovenia sunt cele mai sigure locuri pentru călătorii in 2020, potrivit unei hărţi a riscurilor, aflată la a 11-a ...

VIDEO   Lucruri mai puțin știute despre Cișmigiu
24/11/2019 09:27

 Cel mai vechi parc din Bucuresti are o poveste care a inceput acum 200 de ani. Grădina a apărut după decizia marelui cismigiu de a construi o ”cismea pentru norod”, pentru că, la acea vrem ...

Încă o capitală europeană s-a săturat de turiști. Rezidenții părăsesc orașul, prețul locuințelor a explodat
15/11/2019 22:44

  Praga Într-un moment in care cehii se pregătesc să aniverseze 30 de ani de la Revoluţia de Catifea, care a pus capăt comunismului şi a declanşat o explozie a turismului şi a veniturilo ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!