Dezbateri ca la ONU, de zilele Liceului „Racoviţă”

Conferinţele MUN (Model United Nations) au loc in toată lumea şi sunt recunoscute la nivel internaţional ca fiind cele mai vii şi educative activităţi prin care elevii sunt introduşi intr-un mediu formal de dezbateri. Acestea simulează trei zile de dezbateri in cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi se desfăşoară integral in limba engleză. Elevii işi asumă rolul de delegaţi ai unor state, fiecare dintre ei susţinand poziţia ţării pe care o reprezintă prin discursuri şi rezoluţii ale problemelor propuse. Rolul principal al conferinţei este de a crea un mediu in ...

Program de formare pentru cadrele didactice, la „Miron Costin”
11/10/2017 06:13

Proiectul se adresează cadrelor didactice interesate de dezvoltare personală, schimb de experienţă şi bune practici şi permite participarea la mobilităţi de formare continuă in Europa. În vacanţa de vară, patru cadre didactice au participat la programe de formare in Marea Britanie şi Franţa. ,,Stagiile au fost experienţe utile, chiar unice, in urma cărora participanţii la mobilităţi şi-au dezvoltat tehnicile şi strategiile de predare, intorcandu-se cu informaţii şi practici noi, moderne, axate in special pe tehnologia informaţiei, ce vor fi aplicate in timpul orel ...

Holocaustul, comemorat la Iaşi
11/10/2017 06:03

Evenimentul s-a desfăşurat luni, 9 octombrie, la Sinagoga Merarilor din strada Elena Doamna. Potrivit organizatorilor, elevi, profesori de istorie şi religie, supravieţuitori ai Holocaustului din Romania, au impărtăşit experienţe, sentimente şi proiecte pe teme privind istoria evreilor, educaţie prin cunoaştere şi valorizare a diversităţii culturale ieşene. Elevii de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, coordonaţi de prof. dr. Serinela Pintilie şi prof. Adrian Timofti, au prezentat o expoziţie pe tema Memoriei Holocaustului, in timp ce elevii Colegiului Naţ ...

Elevii, faţă în faţă cu scriitorii
09/10/2017 06:13

Scopul activitătii a fost reprezentat de popularizarea in randul tinerilor a valorilor literare contemporane, formarea gustului estetic si dezvoltarea apetitului pentru cultură, a gustului pentru lectură si a deprinderilor de comunicare in sistemul deschis, de tipul Q&A. Evenimentul a fost organizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si a adus in fata elevilor doi invitati de prestigiu: Marius Chivu si Andrei Crăciun. Elevii au avut astfel ocazia unică de a intra intr-un dialog spontan si constructiv cu personalităti ale literaturii postmoderne reunit ...

Violenţa şcolară, în atenţia dascălilor din patru ţări
09/10/2017 06:07

Împreună cu oaspetii veniti din Spania, Grecia si Italia, 15 elevi si 5 profesori, echipa de proiect va derula mai multe activităti legate de tema proiectului - le harcèlement (violenta scolară). Pentru a realiza cu succes obiectivele pe care si le-au propus incă de la inceput, partenerii străini vor prezenta o piesă de teatru-forum in limba franceză, pe scena de la Palatul Copiilor si vor finaliza activitatea cu un program artistic in parteneriat cu elevi de la Scoala Erbiceni. Profesorii, impreună cu elevii, vor lucra la planul de preventie pentru anul 2017-2018, vor fin ...

„Ziua iei la Colegiul Naţional”
07/10/2017 06:40

 Activitatea s-a concretizat intr-un spectacol şi o paradă organizată in sala de festivităţi a liceului. Prezentarea costumelor populare a fost moderată de muzeograful Eva Giosanu, de la Muzeul Etnografic al Moldovei, in calitate de partener la proiectul sus amintit. O mare parte dintre costume fac parte din colecţia privată a Elenei Ieţcu, din Poiana Teiului, judeţul Neamţ. Alte ii şi accesorii aparţin elevilor şi profesorilor Colegiului Naţional. Parada a cuprins şi momente artistice: dansuri populare prezentate de clubul de la Palatul Copiilor Iaşi, de altfel, parten ...

Sărbătoare în spirit negruzzist
07/10/2017 06:35

 S-au organizat diverse activităti, care au reunit elevi, profesori si părinti, in spirit negruzzist. Astfel, a fost prezentată o sinteză a evenimentelor si proiectelor ultimului an scolar si au fost promovate si premiate rezultatele de exceptie ale elevilor la competitii nationale si internationale. Pe categorii de varstă, elevii sub indrumarea dascălilor au imbinat componenta instructiv-educativă cu cea ludică, in Tresure Hunt, expozitii de pictură si de artă fotografică, proiectii video, vizite documentare, dans. Echipele redactionale au prezentat noul număr al revistei ,,A ...

ULTIMA ORA
ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Let’s do it, Unirea!
07/10/2017 06:15

De asemenea, vor mai fi organizate activităti care fac parte din proiectul Eco Scoala, care vor avea loc atat in incinta colegiului, cat si in parteneriat cu alte unităti de invătămant din oras, dezbaterea demonstrativă Narnia Logic Debate Club si seminarul ,,Scoala Antreprenorială”, evenimente găzduite de Clubul Copiilor din Pascani, ,,Cupa Educatiei”- intreceri sportive, vizionare de film motivational - Gifted Hands (2009), activităti de igienizare si ecologizare – Let’s do it, Unirea! Vor mai avea loc numeroase dezbateri pe tema legăturii primordiale dintre ...

Elevii informaticieni promovează Mănăstirea Dobrovăț
06/10/2017 06:42

 Dorinta este de a promova mănăstirea, ca monument istoric, aceasta fiind ultima ctitorie a domnitorului Stefan cel Mare. ,,Suntem bucuroşi că elevii şi colegele noastre au demarat proiectul liceului pentru competiţia EUROSCOLA 2017. Suntem bucuroşi de alegerea obiectului de patrimoniu de mare incărcătură spirituală, Manăstirea Dobrovăţ, care are mare nevoie de ajutorul comunităţii. Sperăm ca aceşti tineri inimoşi să reuşească să promoveze frumuseţea şi valoarea Manăstiri Dobrovăţ, să facă să vibreze sufletele ieşenilor ce pot ajuta la plasarea acestei ulti ...

Abandonul şcolar, în scădere
06/10/2017 06:20

 Chiar dacă s-au analizat problemele invatămantului iesean si solutiile la rezolvarea acestora, au fost mentionate si reusitele din anul scolar 2016-2017. „La acest moment sunt stabilite prioritătile educaţionale şi manageriale pentru anul şcolar 2017-2018. În această intalnire sunt prezentate date de bilanţ pe care Inspectoratul Şcolar le realizează şi le comunică, unele cu impact la nivel educaţional. În anul 2016-2017 s-a constatat diminuarea numărului nescolarizaţilor, comparativ cu anul şcolar precedent, şi s-a diminuat şi numărul elevilor aflaţi ...

Activităţi extraşcolare de Ziua Internaţională a Educaţiei
05/10/2017 06:53

Unităţile de invăţămant şi inspectoratele şcolare vor marca această zi prin manifestări specifice, potrivit planificărilor existente la nivelul fiecăreia. În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă unic (valabil in anul 2017 la nivel de sector de activitate - invăţămant preuniversitar), incheiat intre Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale reprezentative din invăţămant, „părţile (semnatare) convin să sărbătorească pe 5 Iunie - Ziua Învăţătorului şi pe 5 Octombrie - Ziua Internaţională a Educaţiei, organiz ...

Competiţie şcolară pentru o vizită la Strasbourg
04/10/2017 06:24

Termenul limită de trimitere a proiectelor este 10 octombrie, iar dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania pană la 10 octombrie 2017, ora 17.00. ,,Participanţii la Strasbourg sunt impărţiţi in grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate, ei discută in comisii şi formulează propuneri legislative, dezbat propunerile in plen, adresează intrebări, fac comentarii şi adoptă sau resping propunerile legislative intr-o alta limbă decat cea maternă. La sfarşitul zilei, fiecare participan ...

Reuniune importantă pentru învăţământul ieşean
04/10/2017 06:13

 Evenimentul va avea loc incepand cu ora 10.30, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” şi vizează o analiză obiectivă a stării invăţămantului ieşean in anul şcolar incheiat, fiind in acelaşi timp un dialog intre factorii de decizie şi „o modalitate de comunicare deschisă”, ce se va concretizata in direcţii de acţiune şi in proiecte comune pentru anul şcolar 2017-2018. La consfătuiri participă toţi managerii unităţilor de invăţămant din judeţ, iar in calitate de invitaţi participă reprezentanţi ai autorităţilor loc ...

Colegiul Pedagogic, obiectiv de patrimoniu unic în oraş
04/10/2017 06:08

În cadrul campaniei de promovare, elevii Colegiului au realizat vizite de documentare in Arhivele ieşene, albume on-line cu imagini inedite din viaţa şcolii, postere, precum şi videoclipuri de prezentare a liceului in mediul on-line. Principalul beneficiu al implicării elevilor in acest proiect este cunoaşterea istoriei indelungate a instituţiei in care invaţă, dar mai ales conştientizarea contribuţiei pe care fiecare generaţie de elevi şi profesori a avut-o la dezvoltarea invăţămantului pedagogic şi primar romanesc. Colegiul Pedagogic oferă şi un climat natural de exc ...

Sărbătoare la Casa Corpului Didactic
04/10/2017 06:01

Derulate sub egida ,,Educaţie europeană şi formare continuă”, manifestările se deschid oficial astăzi, la ora 9.00, in prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, a unor personalităţi din administraţia locală şi din instituţiile partenere. Agenda evenimentului cuprinde activităţi organizate la Iaşi şi la Paşcani. Astfel, după deschiderea oficială, in prima zi, de la ora 11.00, la sediul din Iaşi al Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” au loc două workshopuri – ,,Paradigme educaţionale europene” şi ,,Advocacy pentru ...

Dezbatere pe tema Curţii Domneşti, la Colegiul Economic de Turism
03/10/2017 06:31

Proiectul işi propune realizarea unei campanii de informare, conştientizare şi educare despre Curtea Domnească, cu privire la valoarea sa de patrimoniu in context naţional şi european, dar şi a modului in care aceasta trebuie protejată şi promovată. Dezbaterea va avea loc in prezenţa unor invitaţi de marcă: dr. Stela Cheptea, de la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din cadrul Academiei Romane-Filiala Iaşi, dr. Sorin Iftimi, muzeograf la Muzeul de Istorie a Moldovei şi Anca Zota, coordonator la Centrul de Informare Turistică Iaşi. Dan CONSTANTINESCU  

Cultura Cucuteni, celebrată de elevii de la Ibrăileanu
03/10/2017 06:28

Astăzi, la Casa de Cultură a municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”, incepand cu orele 12,00, se deschide expoziţia cu titlul „Pe urmele civilizaţiei Cucuteni”. Timp de o săptămană, vizitatorii vor avea ocazia să admire obiectele ceramice realizate de elevii colegiului in prima săptămană de şcoală, in Atelierul de creaţie al artistului plastic Ionela Mihuleac, din localitate. Maine, la Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, in intervalul 14.00 – 16.00, elevi din cele şase clase a XII-a se vor intrece intr-un concurs interact ...

Spaţiu verde amenajat de copii, la o grădiniţă din zona Păcurari
02/10/2017 06:35

Scopul a fost amenajarea unui spaţiu propice activităţilor educaţionale de tip outdoor, implicand copiii de la o varstă fragedă in activităţi de protejare a mediului şi de ecologizare a spaţiului de joacă sau relaxare. Pe parcursul derulării acestui proiect, copiii, cadrele didactice şi părinţii au participat la activităţi de plantare, de vopsire, de confecţionare a unor obiecte folosind materiale reciclabile, expoziţii şi parade de obiecte şi costume eco. Din punct de vedere al amenajării, obiectivele proiectului au fost atinse cu sprijinul Primăriei Iaşi. Astfel, dup ...

Pledoarie pentru înscrierea Casei „N. Gane” între obiectivele de patrimoniu
30/09/2017 06:01

Manifestarea găzduită de instituţia şcolară ieşeană a reunit scriitori şi publicişti precum Cassian Maria Spiridon, Mircea Platon, Liviu Papuc, istoricul Mircea Cristian Ghenghea, Silvia Anicăi, reprezentant Apavital, creand cadrul de intalnire a scriitorilor ieşeni cu elevii Colegiului „Adamachi”. Dincolo de interesul ştiinţific, conferinţa a fost un bun prilej pentru a atrage atenţia asupra situaţiei create de lipsa de continuitate in actul administrativ comparativ cu perioada sfarşitului secolului 19 - inceputului de secol 20, cand a activat ca primar Nicolae Ga ...


58 la 76 din 313