Profesorii din Românii, printre cei mai prost plătiți din Europa

  Salariile din invătămant sunt printre cele mai mici din Europa, desi, ca procent, au avut cresteri mari in perioada 2014-2019. „Salariile sunt puternic influentate de PIB pe cap de locuitor. Dacă PIB-ul e mic, atunci si salariile vor fi tot mici. Am avut cresteri, iti aduc aminte de cresterea din 2017, cand un profesor a castigat mai mult cu 8-24%. Ele sunt salarii mici in comparatie cu alte tări europene, pentru că si PIB-ul este mic”, spune Irina Apetrii, contributor Aleph News. Un profesor incepător castiga in 2019 aproape 9000 de euro pe an, adică sub 3600 de l ...

 Profesorii tineri fug de catedre
06/10/2020 11:03

  În sistemul de Educatie din Romania sunt 207.315 profesori, potrivit celor mai recente date Eurostat, din anul 2018. Dintre acestia, in grupa de varstă 18-34 de ani sunt 44.974 de cadre didactice. Procentual, acest număr inseamnă 21,69%, ceea ce pune Romania pe locul 13 in Uniunea Europeană, aproape de media comunitară, de 20,94%. Cei mai multi tineri, ca procent, ii au Malta (43,72%) si Marea Britanie (40,28%), la data culegerii acestor statistici, in anul 2018, incă membră a UE.Romania este intr-o zonă in care mai sunt state ca Suedia, Franta, Slovenia si Polonia sau ...

Cei  mai multi profesori din UE sunt femei. Catedrele sunt ocupate de 3,7 milioane de doamne
05/10/2020 09:04

  Aproximativ 5,2 milioane de profesori, din care majoritatea (72%) femei (3,7 milioane), lucrau in invăţămantul primar, gimnazial şi liceal in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene in anul 2018, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În timp ce, in 2018, la nivelul UE erau 1,98 milioane de profesori in invăţămantul primar, 1,61 milioane de profesori in invăţămantul gimnazial şi 1,55 milioane de profesori in invăţămantul liceal, in Romania erau 48.935 profesori in invăţămantul primar, 68.248 profesori in invăţămantu ...

Ziua mondială a educației
05/10/2020 08:55

 Anual, la 5 octombrie, in lume este celebrată ziua educaţiei şi a celor care activează in acest domeniu.   Profesorii sunt indispensabili unui invăţămant echitabil şi de calitate.   Organizaţia Naţiunilor Unite insistă ca dascălii să fie recrutaţi şi remuneraţi in mod adecvat, pentru a fi motivaţi, şi să beneficieze de o formare profesională satisfăcătoare, completată de resurse şi materiale educaţionale suficiente.   Tocmai de aceea, este necesară valorizarea muncii profesorilor.   Anual, la Paris, este decernat premiul care recompen ...

 Premierul Orban: Profesorii care refuză cursurile online vor rămâne pe drumuri
02/10/2020 15:50

  Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că profesorii nu trebuie plătiti pentru orele pe care nu le sustin online, acolo unde acest scenariu se aplică. El a adăugat că profesorii care refuză să predea in acest sistem nu au ce căuta in sistem. Ludovic Orban a reluat ideea că nu poate accepta că sunt cadre didactice care refuză să predea online acolo unde scenariul impune această modalitate si că acest refuz este echivalent cu refuzul de a-si exercita profesia. „Nu pot accepta ideea că sunt cadre didactice care refuză să isi exercite profesia, chiar misiunea, u ...

 Semnal de alarmă. Din cauza lipsei de personal, școlile riscă să devină focare Covid-19
01/10/2020 16:30

  Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” i-a transmis premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisă in care atrage atentia asupra faptului că scolile se confruntă cu o lipsă acută de personal. Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” i-a transmis premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisă in care sustine că, in contextul pandemiei, in invătămant ar fi nevoie de o suplimentare mai mare a numărului de angajati, nu doar doar plusul de 500 de cadre didactice, prevăzut deja printr-o hotărare de guvern, scrie Edupedu.ro. Potr ...

 Teatrul, o nouă materie opțională în școli și licee
01/10/2020 14:25

  Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anuntă că a aprobat prin ordin de ministru introducerea unei noi materii optionale in invătămintul preuniversitar. Prezentă la deschiderea anului universitar, la Universitatea Natională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Monica Anisie a precizat că, la initiativa acestei institutii, elevii de la clasele a III-a, a IV-a, a VI-a, a VII-a, a X-a si a XI-a vor putea studia teatrul. Astfel, potrivit noului ordin de ministru, elevii de la clasele a III-a si a IV-a vor putea studia disciplina „Eu si scena&rd ...

ULTIMA ORA
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Liber de ziua Educație. În ce oraș elevii vor sta acasă
01/10/2020 13:53

 Play Elevii din Bucureşti nu vor face cursuri luni, de Ziua Mondială a Educaţiei, a declarat purtătorul de cuvant al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Roxana Cercel. „Luni, in Bucureşti, conform Contractului colectiv de muncă, este zi nelucrătoare", a spus Cercel. Astfel, luni nu se vor face nici cursuri online.  Sursa: Agerpres

 Elevii cer educație sexuală în școli
28/09/2020 14:30

  Consiliul Naţional al Elevilor, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Romania şi Consiliul Tineretului din Romania ii solicită preşedintelui Klaus Iohannis retrimiterea in Parlament a Legii privind educaţia sexuală, exprimandu-şi dezamăgirea faţă de decizia CCR care a stabilit că prevederile privind inlocuirea educaţiei sexuale cu educaţia sanitară sunt constituţionale. Potrivit unui comunicat de presă transmis luni de Consiliul Naţional al Elevilor, incercarea decidenţilor de a limita accesul elevilor la educaţie sexuală reprezintă un „ac ...

Curtea Constituțională a decis - alocațiile pentru copii vor fi dublate
24/09/2020 13:14

  Judecătorii CCR au dezbătut, pe 24 septembrie, sesizarea Guvernului privind legea care respinge Ordonanţa de urgenţă ce prevede creşterea etapizată a alocaţiilor copiilor. Curtea Constitutională a Romaniei a respins, joi, sesizarea Guvernului si a decis că alocatiile trebuie dublate si nu crescute etapizat.Astfel, alocatiile copiilor trebuie să fie dublate. Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern prevedea o creştere de 20% de la 1 septembrie, iar următoarele creşteri să fie făcute de două ori pe an: 20% pe 1 ianuarie şi 1 iulie, pană in 2022. Premierul Ludovic ...

 Judecătorii de la Curtea Constituţională vor decide asupra majorării alocaţiilor copiilor
24/09/2020 08:15

  Curtea Constituţională a Romaniei dezbate, joi, sesizarea Guvernului referitoare la Legea de respingere a OUG 123/2020 pentru modificarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. Pe 19 august, Camera Deputaţilor a respins, in calitate de for decizional, Ordonanţa 123/2020, care modifică şi completează articolul 3 din Legea 61/1993, in scopul majorării graduale a cuantumului alocaţiei pentru copii. Potrivit OUG 123/2020, majorarea graduală a cuantumului alocaţiei pentru copii ar avea loc astfel: „majorarea cu cate 20% din diferenţa dint ...

 „Profesorii sunt obligaţi să predea materia online”
23/09/2020 15:45

   Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Galaţi, in contextul situaţiei speciale create in unităţile de invăţămant de pandemia de coronavirus, că profesorii trebuie să inveţe să predea online. „Trebuie să inveţe să predea online. Noi am făcut toată vara cursuri prin Casa Corpului Didactic prin organizaţiile de profil, care sunt acreditate să efectueze astfel training-uri pentru imbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice şi profesorii trebuie să se obişnuiască cu acest mod de predare. Pană cand se va termina pandemia, cand ...

Liceele agricole, susținute cu 10 milioane de lei
23/09/2020 07:00

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) alocă in acest an 10 milioane de lei pentru susţinerea unui număr de 56 de licee cu profil preponderent agricol. „MADR se află in plin proces de semnare a contractelor de finanţare pentru investiţii specifice şi asigurarea unor cheltuieli materiale pentru un număr de 56 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol. Prin implementarea măsurilor cuprinse in contractele de finanţare, MADR vizează dezvoltarea invăţămantului liceal agricol romanesc, avand ca scop realizarea obiectivului de intinerire şi profe ...

 Ce riscă profesorii care refuză să predea online
21/09/2020 15:15

  Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că se vor lua măsuri legale dacă sunt profesori care refuză să predea online. El a subliniat că nu isi „imaginează” că un cadru didactic poate să refuze să intre online la ore. „Vom lua măsurile legale care se impun in astfel de situatii.Dacă va fi necesar să facem modificări la legea educatiei, vom face.Nu trebuie să judecăm dascălii pentru cateva cazuri individuale. Unde sun, vom lua măsuri legale. Dar, majoritatea se adaptează si isi fac datoria”, a declarat Orban. În ceea ce priveste p ...

 Din cauza cazurilor de COVID, șapte școli și licee din Covasna s-au închis
21/09/2020 12:00

  Şapte unităţi de invăţămant din judeţul Covasna au intrat, incepand de luni, in scenariul roşu, urmand să deruleze cursuri exclusiv online, informează conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ). Potrivit şefului ISJ Covasna, Kiss Imre, scenariul roşu a fost aplicat la Liceul teoretic „Mikes Kelemen” din Sfantu Gheorghe, la Liceul tehnologic „Puskás Tivadar” şi structurile aparţinătoare „Kós Károly” şi Şcoala Postliceală Sanitară din Sfantu Gheorghe, dar şi la Şcoala Specială Gimnazial ...

 800.000 de elevi din România nu au acces la Internet
20/09/2020 17:11

  Consiliul Naţional al Elevilor solicită asigurarea accesului la Internet pentru toţi copiii şi tinerii care merg la şcoală şi atrage atenţia că 800.000 de elevi nu au această facilitate. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis către inspectoratele şcolare judeţene o adresă prin care solicită ca toate unităţile de invăţămant să fie conectate la platformele digitale de invăţare puse la dispoziţie de către Google şi Microsoft, pentru a facilita invăţarea in mediul online a elevilor. Consiliul Naţional al Elevilor atrage atenţia, intr-un comunicat d ...

 Transport gratuit pentru toți elevii
19/09/2020 19:30

  Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat pe pagina de Facebook a instituţiei, printr-un mesaj postat vineri seara, care sunt mecanismele de decontare pentru transportul public local, intrajudeţean şi interjudeţean, gratuit, de care beneficiază elevii.  Pentru a beneficia de gratuitate pe transport local, elevii din invăţămantul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, in baza carnetului de elev, vizat pe anul in curs, eliberarea documentului de călătorie: legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip cu valabil ...

INTERVIU Laviniu Lăcustă; „Semestrul I este compromis, din toate punctele de vedere”
02/09/2020 12:40

      * dialog cu prof. Laviniu Lăcustă, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învătămantul Preuniversitar Iasi     - Domnule profesor, ati anuntat că, in urma consultării cu o parte a liderilor din şcoli, a analizelor realizate, USLIP solicită ca anul scolar să inceapă in sistem online, cel puţin in primele două luni. Iasul continuă să inregistreze, zilnic, zeci de cazuri COVID, chiar astăzi – marti, fiind raportate 95 de noi infectări. Cum se poate modifica structura anului scolar in această situatie? - Noile s ...

Virgil Musta: 13 reguli ce trebuie respectate la școală de către elevi, profesori și părinți în pandemie
17/08/2020 10:24

Virgil Musta, doctor la Spitalul „Victor Babeş” din Timişoara, propune mai multe măsuri pentru inceperea scolii in pandemie, intre care triajul epidemiologic făcut zilnic de părinti, cursuri online pentru copii cu alte probleme de sănătate sau 2 metri distantă intre profesori si copii. Medicul infectionist mentionează că incă există multe necunoscute referitoare la perioada următoare, insă crede că cei care s-au confruntat direct pană acum cu efectele pandemiei sunt obligati să facă o analiză cat mai obiectivă a informatiilor, astfel incat să poati oferi pă ...


58 la 76 din 84

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei