În dubaizare, Iaşul e un pigmeu...

  Dorian OBREJA În legătură cu oricare subiect există, aşa e normal, mai multe opinii şi argumente. „Quot capita, tot sententiae”, ziceau deja latinii; mai pe limba noastră, şi foarte adaptat la realităţile de astăzi, „cate capete, atatea păreri”. Să luăm exemplul dubaizării – termen ce defineşte tendinţa, cumva megalomanică (dacă nu chiar maniacă...) de a construi din ce in ce mai multe clădiri tot mai inalte; dacă ne luăm după denumire, e clar de unde vine tendinţa, care, la locul de origine, s-ar putea să aibă oarece just ...

Un careu de (n)aşi, dar niciun politician alfa!
07/06/2020 20:36

  Dorian OBREJA Inevitabil, pentru că amanarea nu poate avea loc la infinit, in ţara noastră ar urma să aibă loc, in acest an, atat alegerile locale, cat şi cele parlamentare. Vor fi, din toate punctele de vedere, la toate partidele şi la toate nivelele, momentele cele mai importante. Încă nu e limpede dacă la fel va fi şi pentru electorat, dar asta urmează să aflăm abia după desfăşurarea scrutinurilor. Cat priveşte data alegerilor locale, premierul s-a pronunţat in urmă cu vreo cateva zile, spunand, in esenţă, că ele s-ar putea desfăşura după perioada d ...

Pensionarii – povară tot mai grea, dar şi multe voturi
02/06/2020 21:11

  Dorian OBREJA Potrivit datelor oficiale – găsite nu foarte uşor, pentru că principiul transparenţei pare a fi greu de importat de către instituţiile şi funcţionarii din ţara noastră – avem, in Romania, la ora actuală, o situaţie ce poate fi rezumată după cum urmează. În 2019, existau 5.157.000 de pensionari, in scădere cu 50.000 faţă de anul anterior – cifră ce mi se pare foarte mare (ţinand cont că din această categorie ieşi doar intr-un anume fel, ireversibil...). Pensia medie lunară era de 1.292 lei, iar cea minimă depăşea, foart ...

Cu indisciplină şi nerăbdare vom pierde acest război
01/06/2020 22:27

  Dorian OBREJA Generaţiile care s-au succedat pe parcursul primelor opt decenii ale secolului trecut s-au confruntat cu mai multe evenimente tragice, care au lăsat in urmă nenumărate familii indoliate. Amintesc, astfel, Primul război mondial, care a făcut intre 16 şi 65 de milioane de victime, epidemia de gripă spaniolă, din 1918-1919, cu intre 50 şi 100 milioane decese, şi al doilea război mondial, cu intre 60 şi 84 milioane morţi; in cazul celor două conflagraţii globale, este vorba atat de soldaţii căzuţi pe front, cat, mai ales, de civili. Membrii aceloraşi g ...

Covidul, de sus până jos, a-ntors toată lumea pe dos!
26/05/2020 22:08

  Dorian OBREJA După cinci luni de cand şi-a făcut simţită prezenţa, virusul Corona se poate „lăuda” cu un bilanţ ce poate fi considerat, funcţie de poziţia adoptată faţă de subiect, modest, normal sau ingrijorător de mare. Pană duminică, numărul persoanelor infectate era de peste 4,7 milioane, iar al victimelor – de peste 310.000, inregistrandu-se, totodată, aproape 2 milioane de vindecări. Cele mai afectete sunt, de departe, SUA, cu peste 1,5 milioane de infectări şi o cifră tinzand spre 100.000 de morţi. De altfel, se pare că, in această per ...

IQ-cidul, mai grav decât covidul!
12/05/2020 21:02

  Dorian OBREJA Desigur, in această perioadă, preocuparea majoră şi cotidiană a mai tuturor oamenilor – incepand de la cei care guvernează, continuand cu cei implicaţi direct in lupta cu pandemia şi terminand cu simplii cetăţeni (sub, dar mai ales peste 65 de ani!) – este axată pe subiectul coronavirus. Ca mai intotdeauna, păreri şi acţiuni diferite, uneori antagonice: unii il contestă şi detestă, alţii se infectează voluntar, unii ii cad victime, alţii se imbogăţesc (cinstit, dar, in nu puţine cazuri, şi prin speculă sau contrafaceri). Cum părerea ...

Persevera-relaxare – covidum est!
11/05/2020 23:25

  Dorian OBREJA „A greşi este omeneşte, a persevera este diabolic”, iată o locuţiune plină de adevăr, a cărei origine se pierde in negura veacurilor, deşi mulţi o atribuie unui personaj mai apropiat de zilele „noastre”, respectiv lui Seneca. Să incercăm aplicare acestei locuţiuni la pandemia de coronavirus, şi la ceea ce a fost, dar, mai ales, la ceea ce ar putea urma. Un bilanţ dat publicităţii ieri ne informa că, la nivel global, numărul total al cazurilor de infecţii ajunsese la 4.101.974, cu 280.451 de decedaţi. E mult, e puţinŢ E gre ...


ULTIMA ORA
ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Relaxarea prematură – o măsură imatură
03/05/2020 23:25

  Dorian Obreja   Iniţial, plănuiesem ca titlul acestor randuri să fie o parafrază/antitetică la o cunoscută zicere, şi anume „mai bine sărac şi sănătos, decat bogat şi virusat sau decedat!”. Mi-am revenit, insă, spunandu-mi că, in asemenea situaţii precum este cea pe care o traversăm, nu prea e loc de umor, nici amar, nici negru. Deşi titlul cu pricina ar fi avut pe deplin acoperire in realitate, convingerea mea fiind aceea că presiunile economice, mană in mană cu cele politice, sunt acelea care au ajuns să prevaleze asupra raţiunilor privind să ...

Executarea condamnărilor – în staţiuni turistice din străinătate?!
14/04/2020 22:29

  Dorian OBREJA Acum vreo doi ani găsisem, pentru unul dintre textele mele, un titlu sugestiv/şocant:”Infractorii vor virtual-socializare. Nu mai bine la ocna de sare?”. Aminteam, in randurile ce urmau, că, printre altele, reţelele de socializare iţi prezintă poze ale unor persoane, te intreabă dacă le cunoşti şi, de aici pană la a le cere prietenia nu mai e decat un pas. În cele mai multe situaţii, sunt oameni obişnuiţi, fără probleme. Dar incearcă a se strecura, la grămadă, şi puşcăriaşi & puşcăriabili. Recent, am intalnit două asemenea ...

Ultima călătorie într-un Paris tot mai cernit
06/04/2020 22:17

  Dorian Obreja Unul dintre visele mele cele mai insemnate a fost să văd Parisul. Aşa de tare am visat asta, incat, in tinereţe, la inceputul anilor 80, cand a ajunge acolo era aproape cu neputinţă (in afara celor fugiţi sau trimişi...), incat m-am inscris şi am participat la un concurs al cărui nume il trec sub tăcere, dar al cărui premiu I era de...vis: la alegere, o săptămană la Paris sau pe Valea Loarei... Împreună cu coechiperii (toţi trei absolvenţi, din serii diferite, a Liceului „Negruzzi” din Iaşi), mai intai am invins, ieşind pe primul loc ...

De ce am ajuns aici şi ce va fi după (II)
31/03/2020 23:55

  Dorian OBREJA   Am lămurit, ieri, din perspectiva mea, cel puţin, de ce am ajuns in apocalipsă, sau, cel puţin, la inceputul ei: susţin, in continuare, că e vorba de inconştienţa şi corupţia politicienilor şi guvernanţilor din cele mai multe state, care au lăsat sistemul de sănătate in părăsire; in acelaşi timp, virusul a venit exact la timp pentru a deturna iminenta criză economico-financiară - care, acum, nu-i aşa?, va fi „motivată”, ba chiar se vor găsi noi metode de „sifonare” a bugetelor de stat... Poate mai important decat ce ...

De ce am ajuns aici şi ce va fi după (I)
29/03/2020 22:57

  Dorian OBREJA   Aici s-ar putea traduce, pentru unii, in apocalipsă, sau, cel puţin, inceputul ei. Cum am mai afirmat, insă, şi incă in mai multe randuri, nu trebuie să ne lăsăm cuprinşi de panică şi să incercăm raţiunea şi pragmatismul să-şi spună cuvantul. Duminică spre pranz, cand scriam aceste randuri, situaţia, sintetic, se prezenta după cum urmează. În Romania – numărul deceselor era de 37, cel al imbolnăvirilor, de 1452, iar cel al cazurilor vindecate, de 139. Dincolo de durerea provocată de pierderea cuiva drag, rata mortalităţii ...

Infodemia merge braţ la braţ cu prostia (II)
23/03/2020 23:27

  Dorian OBREJA Începeam, ieri, prin a spune că, in mod evident, in această perioadă, mai ales, ne dăm seama că mare parte a omenilor este formată din, iertată fie-mi vorba, proşti : unii care (din ...prostie, răutate sau cu anume scopuri) emană şi propagă tot soiul de parascovenii, şi alţii, mult mai mulţi, care iau in serios asemenea emanaţii. Cu certitudine, această introducere a supărat pe mulţi. E bine ştiut : adevărul supără ! Abordand, aşa cum am promis, mai in detaliu, infodemia (a se citi supradoză de ştiri, cele mai multe inexac ...

Infodemia merge braţ la braţ cu prostia (I)
22/03/2020 21:43

  Dorian Obreja   În mod evident, in această perioadă, mai ales, ne dăm seama că mare parte a omenilor este formată din, iertată fie-mi vorba, proşti : unii care (din ...prostie, răutate sau cu anume scopuri) emană şi propagă tot soiul de parascovenii, şi alţii, mult mai mulţi, care iau in serios asemenea emanaţii. Acum vreo două zile, spre seară, o cunoştinţă, cu bune intenţii, mi-a dat un telefon spunand că, in acea noapte, fix la 23, pe deasupra Iaşului vor zbura oarece dispozitive care vor pulveriza substanţe menite a mai pune frană virusul ...

Terra: Coronavirus. România: Neuronolipsus! (II)
20/03/2020 17:11

  Dorian OBREJA Panica şi zvonurile alarmiste mai trebuie şi stopate. E culmea că numărul şi amploarea unor asemenea fenomene este (din ce in ce) mai mare, deşi mijloacele moderne de informare – din surse corecte şi oficiale! – sunt la indemana oricui. Dar este mai la indemană să iei de bune barfa şi alerta unei prietene de pe o reţea de socializare, veşti idioate transmise de canale tv in căutare de audienţă cu orice preţ, decat să cauţi un site serios şi auorizat. La ora la care scriam aceste randuri, miercuri, 18 martie, erau confirmate, pe intreg glob ...

Pe A8 nu se va aşterne asfalt, ci praful uitării!
10/03/2020 20:41

  Dorian OBREJA   A8, numele de cod sub care este cunoscută posibila autostradă care să conecteze Moldova (dar şi Basarabia) cu Transilvania, scurtand considerabil drumul spre Vest, pe traseul Ungheni – Iaşi - Targu Neamţ - Targu Mureş, supranumită şi Autostrada Unirii a starnit şi va mai continua (dar nu cred că multă vreme) să starnească patimi, controverse şi scenarii: ba se va face, ba nu, ba cu bani de la stat ori europeni, ba prin parteneriat public-privat ş.a.m.d. Am fost şi aş putea rămane un susţinător al acestui obiectiv. Dar sunt lucid şi re ...

DubaIaşi, capitala Malldovei
10/03/2020 09:16

  Dorian OBREJA   Cateva date statistice, atat pentru cei indrăgostiţi de Dubai - am inţeles că sunt unii romani, cu conturile plesnind, care aleg acest oraş pentru a-şi petrece acolo sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou, desigur, in spiritul tradiţiei strămoşeşti - , cat şi de Iaşi, dată fiind fuziunea lingvistică, din care a rezultat titlul. Dubaiul este cel mai mare oraş din Emiratele Arabe Unite, ţară situată pe locul 20 in lume privind Produsul Intern Brut, cu circa 39 milioane dolari, ce are vreo 3,3 milioane de locuitori. Iaşul are circa 300.000 locui ...

Nu vă fie frică: pleacă Sică, vine Lică!
02/03/2020 23:55

  Dorian Obreja Scena politică autohtonă, dată fiind importanţa tot mai mare care se acordă virusului coronarian, e mai puţin in lumina reflectoarelor şi, pe cale de consecinţă, mai puţin in atenţia mass mediei, respectiv a opiniei publice. Ceea ce nu inseamnă deloc, dar deloc absolut, că politicienii mioritici nu ar spune şi face, in continuare, lucruri trăsnite. De, la atata ii duce numărul modest de neuroni pe care ii au şi pe care, de regulă, ii utilizează in interes personal... Dintre zicerile cele mai recente ce merită a fi incadrate in categoria „noapte ...

Apocalipsa – cine nu se grăbeşte s-o prindă acum, să aştepte încă 219 ani sau mai mult
01/03/2020 23:45

  Dorian OBREJA Doar in era noastră, sfarşitul lumii a fost prezis de peste 50 de ori, momentele de amintit cele mai importante fiind următoarele (să nu vă sperie dimensiunea listei, gandiţi-vă că e o selecţie foarte drastică din total): anul 365 – anunţat de episcopul franc Ilarie de Poitiers; anul 500 – Hippolit din Roma, Sextus Julius Africanus şi Sfantul Irineu de Lyon considerau că atunci se va intoarce Isus; 1 (avem, pentru prima oară, şi o dată „exactă”) ianuarie anul 1000 – papa Silvestru al II-lea credea că va avea loc Apocalipsa, ...


20 la 38 din 302

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!