default

Dimensiune font:

Rapoartele diplomatice ale unui ambasador de altădată

| 07-10-2017 05:03

Stimulat de o convorbire radiofonică despre Serbia, despre istoria şi relaţiile ei cu vecinii, am revăzut culegerea de „Rapoarte diplomatice din Bucureşti” ale lui Jovan Ducici, ambasadorul Iugoslaviei în România în perioada 1937-1939. Cartea, apărută cu ani în urmă la Editura Universal Dalsi, în traducerea lui Dorin Gămulescu, cuprinde texte care se disting şi printr-o remarcabilă valoare literară. În Cuvântul înainte, academicianul Eugen Simion apreciază că ne aflăm în faţa unei „cărţi excepţionale din multe puncte de vedere”, conţinând texte scrise „cu talent şi inteligenţă de un moralist şi un observator fin al istoriei… un spirit cultivat şi un scriitor care nu se ignoră”. Lectura rapoartelor diplomatice ale lui Ducici confirmă din plin aprecierile criticului. Ele sunt, într-adevâr, nişte microeseuri scrise de un moralist inspirat, rafinat, despre o istorie ce devenea din ce în ce mai tragică şi despre o lume europeană ce începea să intre în derută, autorul lor presimţind, uneori mai acut poate decât alţi actori de pe scena politică şi a diplomaţiei, marile nenorociri ce aveau să se abată asupra Europei şi a lumii. Din punctul de vedere al modului în care ambasadorul Iugoslaviei la Bucureşti surprinde psihologia românilor, Eugen Simion îl înscrie pe Ducici „în familia intelectuală a lui Paul Morand”, ambasadorul Franţei la noi, cîţiva ani mai tîrziu, autorul unei binecunoscute cărţi despre capitala ţării noastre şi despre români în general.

Într-un amplu raport din 7 ianuarie 1938, după ce se referea la câteva caracteristici ale poporului român „care a reuşit să creeze o bogăţie, cât şi o artă mai mari decât ale vecinilor balcanici”, Ducici schiţează un portret al lui Octavian Goga despre care afirmă dintru început că este „o personalitate cu totul de excepţie”. Portretul ilustrează un observator experimentat şi un bun psiholog: „Goga este un om care surprinde mai cu seamă prin rapiditatea incredibilă a reflecţiilor lui, prin fineţea şi bogăţia modalităţilor de exprimare. Cu fiecare propoziţie dovedeşte o cultură generală remarcabilă şi ordonată, precum şi simţ critic. Se simte în el oratorul şi mai cu seamă polemistul: nu certăreţul, ci duelistul veritabil. Un om rasat ale cărui convingeri vin mai degrabă de la inimă decât de la raţiune, ale cărui intenţii – se pare – sunt în mică măsură datorate unui plan decât unui caz de conştiinţă sau sentimentului datoriei. Este omul care crede nu numai în capacitatea sa, ci şi într-o chemare... Mai mult patriot decât umanist, mai mult român decât european sau decât balcanic. Ca fost parlamentar maghiar (deputat român în Parlamentul de la Budapesta – nota mea C.C.), la tribună este un as; însă ca fost luptător transilvan este abil în conspiraţii şi în subterfugii. Se spune că altminteri este integru din punct de vedere moral, independent, stăpân pe sine şi un om care se dăruie total... Dacă Goga va reuşi ca înainte de alegeri să ducă la bun sfârşit câteva lucruri, el va deveni mai puternic decât toţi adversarii săi la un loc. Este mai puternic decât ei cu vorba şi cu scrisul... ”.

Sunt multe pagini extraordinare în această cronică sui generis constituită din rapoarte diplomatice. Mă mai opresc la unul dintre ele, datat 18 decembrie 1938, care se referă la înfiinţarea, de către Carol al II-lea, a Frontului Renaşterii Naţionale, formaţiune ce reunea „personalităţi din toate fostele partide”, între care 25 de politicieni, 20 de foşti miniştri, dar şi miniştri activi, generali etc. Jovan Ducici observă că „tocmai Transilvania s-a apropiat prima, prin mulţi fruntaşi ai săi care în 1919 au fost pentru unire, de organizarea acestui partid unic”, şi citează nume ilustre precum Lucian Blaga, Silviu Dragomir, Iuliu Haţieganu, I. Fluieraş, şi asta în pofida faptului că, în stilul său binecunoscut, Iuliu Maniu trimisese Regelui un memorandum – condamnat din start la insucces – prin care formarea noului partid era calificată, în esenţă, ca fiind o aventură antidemocratică. „S-a produs şi un fapt senzaţional” – notează diplomatul sârb. Nicolae Iorga a publicat în „Neamul Românesc” două articole „care au fost confiscate”, istoricul protestând pentru că hotărârea fusese luată fără consultarea prealabilă a consilierilor regali printre care se număra. Lui Ducici i se pare că Frontul Renaşterii Naţionale, „chiar înlocuind orice alt control, va reuşi, în grelele zile de astăzi, să formeze cu adevărat un front devotat Coroanei şi ataşat ideii de apărare naţională”.

Din păcate, cel puţin în ce priveşte „apărarea naţională”, vezi pierderea Basarabiei, a Nordului Bucovinei şi a unei mari părţi din Ardeal, previziunea lui nu s-a adeverit. Ceea ce interesează însă în mod deosebit citind rapoartele sale este atmosfera epocii şi dramatismul unei istorii zbuciumate, tipologiile politice şi moravurile româneşti care îl exasperaseră altădată pe un P.P. Carp şi pe care le surprinde şi le analizează cu fineţe. De pildă, Fondul Renaşterii Naţionale declara, la puţin timp de la înfiinţare, că are 3-5 milioane de membri, cifră „îndoielnică”, apreciază ambasadorul sârb, întrucât unele persoane s-au înscris „în câte trei şi patru locuri”. Ducici dă ca exemplu cazul unui cunoscut profesor „care s-a înscris în calitate de profesor prin Universitate, în calitate de membru al Academiei prin Academie şi în calitate de cetăţean obişnuit prin primăria competentă”. Aşadar, de trei ori.
Traseism, incompatibilitate, parvenitism, corupţie! Toate-s vechi şi nouă toate în Cartierul de Est al Europei numit România.

P.S. Observaţiile şi judecăţile diplomatului iugoslav sunt cuprinse, conform uzanţelor diplomatice, exclusiv în rapoarte trimise guvernului său. Astfel procedează un ambasador care îşi respectă statutul. Îşi informează propriul guvern şi nu se amestecă în treburile interne ale statului în care este acreditat, nu susţine pe nimeni şi intră în dialog cu autorităţile locale numai la cererea sa ori atunci când este invitat de acestea. Sunt reguli elementare în diplomaţia universală. În orice ţară care se respectă pe sine şi îi respectă şi pe alţii, ambasadorul care le încalcă este declarat persona non grata şi este trimis acasă să se ocupe acolo de ce doreşte, inclusiv de afaceri. Din păcate, ele sunt ocultate astăzi de reprezentaţii diplomatici ai unor state şi, nu o dată, în mod grosolan. Nu demult, un însărcinat cu afaceri ad interim, deci nici măcar cu titlu de ambasador, l-a chemat la ambasada sa pe un ministru român. Și, culmea slugărniciei, ministrul chiar s-a prezentat. Nu importă tema discuţiei ce au avut-o cei doi, care putea fi una de interes reciproc, ci maniera de lucru total în afara oricăror principii respectate în întreaga lume civilizată. De aceea, ministrul respectiv trebuia destituit imediat. Asta dacă mai suntem o ţară independentă, chiar dacă cu suveranitate limitată, şi nu o colonie.

Constantin Coroiu 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...

„La Gomera”, proiecţie de gală la Cinema Ateneu
11/09/2019 06:55

    „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gală, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminică, 15 septembrie, ...

30 de adevăruri despre Ludwig van Beethoven, genialul compozitor surd
10/09/2019 11:21

 Ludwig van Beethoven a fost unul dintre cei mai influenti compozitori de muzică clasică. Acest muzician german exceptional si-a adus contributia in epoca de tranzitie dintre perioada clasică ...

 Fenomenul Bauhaus la 100 de ani
06/09/2019 19:46

 Germania va celebra implinirea a 100 de ani de la apariţia curentului Bauhaus prin deschiderea, la sfarşitul acestei săptămani, a unui nou muzeu dedicat uneia dintre cele mai importante şcoli din ist ...

 Japonezii au descoperit o nouă specie de dinozaur
06/09/2019 19:42

 O echipă de cercetători din Japonia a identificat o nouă specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodată in ...

 3 milioane de dolari pentru poza cu o gaură neagră
06/09/2019 19:40

 Imaginea găurii negre din galaxia M87 a fost dată publicităţii pe 10 aprilie. Gaura neagră, descrisă de astronomi drept "un monstru", are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilom ...

Probleme pentru cel mai mare tenor al lumii: Alte 11 vedete îl acuză de hărţuire sexuală pe Placido Domingo
05/09/2019 22:18

Alte 11 femei l-au acuzat pe tenorul spaniol Placido Domingo de hărţuire sexuală, inclusiv o persoană care susţine că a fost atat de tare pipăită incat a izbucnit in lacrimi de durere, scrie The Guardia ...