00000 BOMBA......................................

Dimensiune font:

România este cu un picior în GROAPĂ: Deficitul este aproape DUBLU față de cel de anul trecut, după numai două luni

| 27-03-2020 20:51

Execuţia bugetului general consolidat în primele două luni ale anului 2020 s-a încheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informează Ministerul Finanţelor Publice. Guvernul se laudă că a dat bani la ANRP,

În perioada similară din 2019, execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB.


"Comparativ cu deficitul înregistrat în perioada similară a anului trecut, deficitul pe primele două luni ale anului 2020 este explicat în principal de majorarea rambursărilor de TVA cu 0,73 miliarde lei (3,22 miliarde lei la 29 februarie 2020, comparativ cu 2,49 miliarde lei la 28 februarie 2019), respectiv creşterea cheltuielilor de investiţii cu aproximativ 1,63 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi avansurile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic în sumă de 1,29 miliarde lei", precizează MFP, în raportul privind execuţia bugetară.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 51,28 miliarde lei în intervalul ianuarie - februarie 2020, în creştere cu 9,8% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Potrivit reprezentanţilor MFP, acest rezultat reflectă în principal avansul semnificativ al veniturilor bugetare din luna februarie (13,6% an/an). În structură, cele mai importante categorii de venituri - impozitul pe salarii, TVA, accize la produse energetice, contribuţii de asigurări - au cunoscut o accelerare semnificativă în luna februarie. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile bugetare au înregistrat o creştere marginală (0,1 puncte procentuale).

 

Încasările din impozitul pe venit au înregistrat 4,24 miliarde lei în primele două luni din 2020 şi prezintă o creştere de 16,2% faţă de perioada similară a anului trecut.

"În structură, evoluţia încasărilor din impozitul pe salarii în ianuarie - februarie (10,1%, an/an) reflectă dinamica fondului de salarii din economie din decembrie 2019 - ianuarie 2020 (10,2%, reprezentând ritmul de creştere al câştigului salarial mediu brut de 9,3% şi al numărul mediu de salariaţi de 0,8% an/an). Totodată, se remarcă o accelerare a încasărilor lunare din impozitul pe salarii, de la 5% la finele anului trecut, la 8%, respectiv 13% în primele două luni a.c., deşi avansul câştigului salarial mediu brut a încetinit constant în ultimele luni. În plus, comparativ cu perioada similară a anului trecut, scutirea de la plata impozitului pe venit a salariaţilor din domeniul construcţiilor şi sectoarele industriale conexe a generat un impact negativ asupra ritmului încasărilor din luna ianuarie 2020", se menţionează în raportul Ministerului de Finanţe.

Citește și: Senzațional! Imaginile cu tânărul care a mers până în Iași dintr-un sat aflat la 40 de kilometri distanță călare pe cal, au devenit virale pe rețelele de socializare

În ceea ce priveşte celelalte categorii ale impozitului pe venit, creşteri semnificative au înregistrat veniturile din dividende (38,3%) şi veniturile din pensii (42,8%) în condiţiile majorării punctului de pensie de la 1 septembrie 2019.

Contribuţiile de asigurări au totalizat 19,56 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, cu 11,2% peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Similar evoluţiei impozitului pe salarii, contribuţiile sociale au înregistrat o accelerare de la 8,5% în decembrie 2019 la 10% în ianuarie 2020, respectiv 12,5% în luna februarie 2020 (an/an).

 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, contribuţiile sociale au fost influenţate negativ în luna ianuarie 2020 de scutirea salariaţilor din domeniul construcţiilor şi sectoarele industriale conexe de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi de reducerea contribuţiei asiguratorii în muncă datorate (potrivit OUG nr. 114/2018), şi în luna februarie 2020 ca urmare a modificării bazei de calcul a CAS şi CASS datorată pentru salariaţii cu contract individual de muncă cu timp parţial (impact negativ de cu circa 82 milioane lei).

Încasările din TVA au însumat 11,52 miliarde în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 6,7% faţă de cele înregistrate în perioada similară a anului 2019.

 

În perioada analizată, s-a constatat o dinamică în creştere a veniturilor brute din TVA exclusiv restituiri, de 11,4%, an/an (12,2% în luna februarie), în linie cu dinamica bazei macroeconomice relevante - cifra de afaceri în comerţ, servicii şi industrie, de 11% (an/an). De asemenea, restituirile din TVA au fost cu 29,4% mai mari faţă de cele înregistrate anul trecut (3,2 miliarde lei în ianuarie - februarie 2020, faţă de 2,5 miliarde lei în ianuarie - februarie 2019).

Veniturile din accize au totalizat 5,03 miliarde lei în perioada menţionată, mai mult cu 11,3% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Veniturile din accize pentru produse energetice au accelerat în luna februarie la 12,7%, an/an (+10,8% ianuarie - februarie), în condiţiile în care nivelul accizei pentru carburanţi a fost diminuat la începutul acestui an cu 13% la benzina fără plumb, respectiv 14,3% la motorină. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 11,4% (an/an), susţinut de majorarea nivelului accizei la ţigarete cu 4,2%.

 

Pe de altă parte, veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au însumat 0,72 miliarde lei, în creştere cu 24,6% comparativ cu primele două luni ale anului 2019. Evoluţia acestor încasări a fost susţinută de avansul de 45,4% al veniturilor din taxele pe jocurile de noroc. Veniturile nefiscale au înregistrat 3,74 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 9,4% faţă de încasările din aceeaşi perioadă din 2019. Dinamica a fost susţinută de evoluţia veniturilor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (21,6% an/an) şi a veniturilor din dobânzi (154,3%, an/an). Dinamica pozitivă a acestor venituri a fost atenuată de vărsămintele din veniturile nete ale BNR efectuate în luna februarie 2020, în scădere cu 34,5% faţă de cele efectuate în luna februarie 2019, explică reprezentanţii MFP.

 

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 2,4 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 2,7% faţă de perioada similară a anului trecut.

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, acestea au fost în sumă de 59,58 miliarde lei (5,2% din PIB) şi s-au apreciat în termeni nominali cu 14,8% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale de la 4,9% din PIB în 2019 la 5,2% din PIB în 2020.

 

Cheltuielile de personal au însumat 17,32 miliarde lei, în creştere cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, indemnizaţia de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât şi majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal şi-au menţinut ponderea la nivelul de 1,5% din PIB.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost de 7,47 miliarde lei, în creştere cu 13,9% faţă de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările faţă de medie s-au înregistrat la nivelul bugetelor locale, precum şi la bugetul fondului naţional unic de sănătate. Această creştere a fost determinată de valori mai mari ale deconturilor din sectorul sănătate pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat şi pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu.

 

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 22,18 miliarde lei în creştere cu 16% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocaţiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum şi indexarea acestora cu rata inflaţiei din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020. De asemenea, este inclusă devansarea sumei de 1,4 miliarde lei pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Poşta Română.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 1,994 miliarde lei, de peste 2,5 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creştere determinată, în principal, de subvenţiile din sectorul agricol, respectiv de acordarea în avans a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic.

 

Totodată, cheltuielile cu alte transferuri au înregistrat 3,1 miliarde lei, fiind în scădere cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Alte cheltuieli, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, precum şi alte despăgubiri civile, acestea au însumat 0,86 miliarde lei.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 2,79 miliarde lei, cu 8,7% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 3,2 miliarde lei, de peste două ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

 

În cadrul bugetului general consolidat, majorările apar la bugetul de stat şi la bugetele locale atât din fonduri naţionale, cât şi aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
 Dan Armeanu (ASF): Pandemia Covid-19 - Impact scăzut asupra sistemului de pensii private
28/05/2020 10:21

                Vicepreşedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private - domnul Dan Armeanu, a declarat:   "Impactul pandemiei cu COVID-19 asupra ...

Boeing concediază peste 12.000 de angajați pe fondul crizei
27/05/2020 20:57

Compania a anuntat incă din aprilie că va opera o reducere cu 10% a fortei de muncă din numărul total de angajati de 160.000, pană la sfarsitul anului in curs. Boeing a mai anuntat miercuri că a aprobat ...

Peste 424.300 de contracte de munca au incetat de la declararea starii de urgenta
27/05/2020 20:54

 Numarul contractelor de munca incetate de la declararea starii de urgenta (16 martie) a urcat la 424.389 pana miercuri, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii ...

Impactul pandemiei de COVID-19: Mulți români afirmă că le-au scăzut veniturile și că își vor amâna vacanțele în străinătate ori achiziția de mașini sau electrocasnice
27/05/2020 18:09

 Pe fondul reducerii veniturilor sau schimbării situatiei ocupationale, pandemia de COVID-19 a produs modificări in perceptia romanilor asupra riscurilor si in comportamentul de consum, arată datele cel ...

Guvern Orban, RĂSTURNARE de situație cu pensiile! LOVITURĂ pentru românii care așteaptă creșteri
27/05/2020 10:59

Potrivit ultimelor declaratii ale lui Ludovic Orban, se intelege că Legea pensiilor va fi incălcată, iar oamenii nu vor mai primi majorarea de 40%.   Anul trecut, Parlamentul a votat Legea pensiilor, ...

Renault va anunța reducerea efectivelor din Franța cu 5.000 de oameni
27/05/2020 10:56

Renault va anunta planul de restructurare care să-i asigure supravietuirea pe mai departe, iar una dintre măsuri este reducerea cu 5.000 de persoane a efectivelor din Franta, scrie Le Figaro. Se vor face si s ...

CAR Flexicredit Credit Rapid si Economii avantajoase
24/05/2020 08:16

 CAR Flexicredit este o Casă de Ajutor Reciproc care poate avea membri salariati in orice domeniu de activitate, salariati din mediul privat, bugetari, pensionari si studenti, netinandu-se cont de nationa ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!