Cobaii unui experiment distructiv

default

Dimensiune font:

| 17-05-2014 05:30

Specialiştii ieşeni din educaţie, precum şi cei din sistemul de protecţie a copilului, condamnă public proiectul de lege privind desfiinţarea învăţământului special * aceştia sunt de părere că învăţământul nu poate să plece de la ideea unei uniformizări, că nu pot fi condiţii şi situaţii egale pentru toţi copiii, iar dreptul copiilor speciali la un învăţământ adresat lor nu trebuie încălcat

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Iaşi, instituţie aflată într-o legătură aproape ombilicală cu centrele de învăţământ special aflate sub jurisdicţia Ministerului Educaţiei, consideră că o astfel de iniţiativă legislativă este una pripită şi fără nici o noimă. „Cred că sistemul nu e pregătit pentru un astfel de transfer, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al resurselor umane. Preluarea acestor copii cu dizabilităţi în învăţământul de masă se poate face parţial, dar nu în totalitate. În Occident au fost astfel de cazuri, dar preluarea şi asimilarea copiilor într-o formă de învăţământ de masă s-a făcut în timp, cu o pregătire prealabilă foarte pertinentă. Sunt însă şi categorii de copii cu dizabilităţi care nu pot fi integraţi, nu pot fi rupţi de învăţământul special”, a declarat Ion Florin, directorul DGASPC Iaşi. Potrivit acestuia, integrând copilul cu dizabilităţi în învăţământul de masă, nu înseamnă că dispare şi sistemul de protecţie a copilului, dar parcursul unui astfel de tânăr suportă modificări iremediabile de adaptare, psihice şi comportamentale.
Învăţământul special versus etnia romă
Peste faptul că această lege oarbă nu este însoţită de infrastructura adecvată, alţi specialişti susţin faptul că totul ţine, înainte de toate, de schimbarea de mentalitate. „Câte proiecte şi programe s-au făcut din 1990 încoace cu integrarea romilor? Este un grup distinct, care poate fi cumva asimilat cu persoanele cu deficienţe. Unde am ajuns, în afară de banii care s-au pompat la greu, de locurile speciale la admitere sau în alte părţi, care, de cele mai multe ori, nu se ocupă? Integrarea nu se face cu forţa şi nu peste noapte! Trebuie pregătită infrastructura şi schimbată mentalitatea, nu trebuie să aşteptăm o lege care să schimbe aşa ceva”, a spus Brânduşa Ghiţă, specialist în lucrul cu copii cu deficienţe asociate. Şi în acest caz, integrarea romilor în învăţământul de masă s-a dovedit a fi un fiasco. La una dintre şcolile de masă din oraşul Târgu Frumos, direcţiunea acesteia se plânge de faptul că populaţia şcolară românească este din ce în ce mai redusă. „Prea puţini copii români ne mai calcă pragul, din cauza celor de etnie romă. Mulţi părinţi îşi mută copiii de aici, din cauza romilor. O clasă mixtă cu copii români şi romi e un dezastru. Se plâng că vin murdari, au păduchi sau miros urât”, ne-a spus un cadru didactic de la şcoala din Târgu Frumos. La rândul ei, directoarea Şcolii Speciale „Moldova” Târgu Frumos susţine că, pentru o mai bună deschidere a şcolilor speciale către părinţii copiilor cu dizabilităţi, ar trebui schimbată noţiunea de „şcoală specială”. „Pentru cei mai mulţi dintre cetăţenii României, învăţământul special înseamnă pentru deficienţă mintală. Noi suntem speciali, dar în sensul ăla frumos şi pozitiv. Ar suna mult mai bine Liceul Moldova pentru Nevăzători, pentru că mulţi din afară spun că nu îşi aduc copiii la noi pentru că aici sunt nebuni”, a spus Margareta Pristavu, directoarea Şcolii Speciale „Moldova” Târgu Frumos.
„O eroare care va duce la grave probleme în sistemul de învăţământ”
Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Camelia Gavrilă, susţine că doar în cazul unui copil care are o deficienţă moderată s-ar putea pune problema integrării în învăţământul de masă, în schimb, integrarea în totalitate în acest sistem a copiilor cu dizabilităţi este o utopie şi, în acelaşi timp, o eroare care ar conduce la grave probleme în sistemul de învăţământ. „Cunoscând problematica foarte complexă şi foarte diferită a copiilor cu nevoi speciale, eu cred că ar fi o mare greşeală desfiinţarea acestor şcoli şi, de fapt, o utopie şi o plecare în totalitate a copiilor din zona învăţământului, pentru că sunt grade diferite de dizabilităţi, există uneori retard mental sever, există grave drapaje de adaptare sau de socializare. Copiii din şcolile speciale au parte de specialişti buni, de profesori de sprijin, de o convergenţă a influenţelor educaţionale specializate, ceea ce într-o şcoală de masă greu se poate realiza. Există acest concept, sunt profesori şi învăţători formaţi în acest sens, sunt profesori de sprijin pe care i-am aprobat în fiecare an, dar în nici un caz nu aş susţine, şi aş considera că este o eroare care va duce la grave probleme în sistemul de învăţământ, dacă s-ar pune problema a desfiinţa total aceste şcoli”, a declarat Camelia Gavrilă. Totodată, şefa ISJ Iaşi mai susţine că învăţământul nu poate să plece în nici un caz de la ideea unei uniformizări. „E un concept generos că natura umană ne preocupă şi că fiecare are dreptul la educaţie, dar dreptul meu nu trebuie să afecteze dreptul celuilalt şi nu ne putem imagina că există condiţii egale şi situaţii egale pentru toţi”, a spus Camelia Gavrilă.
O iniţiativă care contravine Legii Educaţiei
Mai mult, profesionişti cu state vechi în învăţământul special şi-au exprimat îngrijorarea asupra unei încălcări flagrante a Legii Educaţiei, cuprinse în conţinutul proiectului de lege depus în Parlamentul României de „Coaliţia - O singură voce pentru dizabilităţi”, prin care se doreşte desfiinţarea învăţământului special, atât a celui preşcolar, cât a celui gimnazial şi profesional special. „Orice iniţiativă legislativă care aduce îmbunătăţiri ale drepturilor copiilor cu dizabilităţi e binevenită. În cazul acestei legi, ea contravine sistemului educaţiei şi conţine aspecte de care noi, specialişti din sistemul de educaţie specială, considerăm că aduc atingeri drepturilor copiilor cu dizabilităţi. În ultima vreme, învăţământul special s-a reformat, a devenit un învăţământ integrat. Or, a-l trece spre şcoli care sa fie în subordinea DGASPC ar fi o greşeală. Avem experienţa transferurilor de internate şcolare către centrele de plasament, ceea ce nu a fost tocmai o experienţă fericită. Litera acestei legi propune noţiuni şi termeni de specialitate care nu sunt în concordanţă cu realitatea din sistemul de învăţământ special. Mai mult, această iniţiativă legislativă contravine Legii Educaţiei Naţionale”, a declarat Coca Vasiliu, directorul Grupului Şcolar „Vasile Pavelcu”. Directorii şcolilor speciale din judeţul Iaşi au depus în cursul lunii trecute un memoriu la Ministerul Educaţiei şi la Parlament, dar feed back-ul încă se lasă aşteptat. Deputatul Daniel Oajdea, de profesie instalator şi specialist în fundaţii (n.r. în temelii de case, nu în ONG-uri care se ocupă de problematica tinerilor cu dizabilităţi), unul dintre promotorii acestui proiect de lege, a refuzat să prezinte un punct de vedere cu privire la fundamentul acestui proiect. Nelu PĂUNESCU

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

07:50

%ANUNTSPECIAL%
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 19.05.2021, ora 10:00, licitaţie publică, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a spațiilor comerciale, proprietate publică a Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, prezentate mai jos: 1. Spații comerciale (casetele disponibile) nr: 5; 6; 12; 13; 14; 15; 19; 21; 30; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 67; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 98; 99; 104; 105; 106; 108; 113; 114; 118; 119; 120/1; 121; 122; 123 și 124, toate având suprafață de 3,60 mp, identificate prin numărul cadastral 2683, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Municipiul Paşcani, Județul Iași conform H.C.L. nr. 46 /31.03.2021; Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurii de închiriere poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte - Camera 31. Persoana de contact: cons. Asofiei Mariana, e-mail:patrimoniu@primariapascani.ro Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 26/04/2021 – 10/05/2021, ora 12:00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul:RO37TREZ4075006XXX000833, deschis la Trezoreria Paşcani sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.05.2021, ora 15.00. Ofertele se depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia. Data limită de depunere a ofertelor este 17.05.2021 ora 12:00. Fiecare participant la licitație depune o singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație. Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 19.05.2021, ora 10:00, la Camera 44 (sala de seminarii. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600, adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro. Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 21 / 04 / 2021
 Super concert și focuri de artificii în noaptea de Revelion
31/12/2019 15:29

  Cu ocazia trecerii in Noul An Primăria Municipiului Iasi va oferi din nou iesenilor traditionalul concert si focuri de artificii. Din păcate, programul anuntat initial al concertului a suferit o modi ...

FOTO - întâietatea la pețitul fetelor din Ruginoasa, tranșată de jandarmi!
31/12/2019 14:50

 Bătălia de la Ruginoasa, binecunoscuta incăierare de la sfarsit de an dintre deleni si văleni nu a mai avut loc! Cetele de urători, la fel ca in ultimii ani, au iesit pe ulite de la răsărit, doar c ...

Iaşul va avea un spital competitiv cu orice mare spital din lume
31/12/2019 14:22

Construcţia Spitalului Regional Iaşi va fi demarată mai repede decat ne-am fi aşteptat. Contractul de finanţare a fost semnat cu o zi inainte de incheierea anului 2019. „Am semnat, astăzi, contractu ...

Doar 949 ieşeni mai încasează indemnizaţie de şomaj
31/12/2019 14:20

* Iaşul inregistrează 8.242 şomeri, din care 3.723 sunt femei * dintre aceştia, doar 949 mai incasează indemnizaţie de şomaj, restul beneficiind doar de servicii de ocupare gratuite Conform ultimelor da ...

AJOFM Iaşi găseşte, lunar, de lucru pentru aproape 1.000 de oameni
31/12/2019 00:17

* principalii beneficiari sunt şomerii cu varste de peste 45 de ani, 3.221 dintre aceştia reuşind să-şi facă un rost in acest an * 2.711 sunt tineri intre 35 şi 45 de ani, 2.767 au intre 25 şi 35 de ani ...

„2020 ar putea fi anul creşterii gradului de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”
31/12/2019 00:08

DA-IS Club (supranumit şi Club de Dezvoltare a Autonomiei şi facilitare a Integrării Sociale) este un proiect de suflet al Asociaţiei Nevăzătorilor din Romania, Filiala Judeţeană Iaşi, promovat de Oana ...

Sănătatea ieşenilor a devenit, în sfârşit, o prioritate
31/12/2019 00:03

La nivelul judeţului Iaşi au fost implementate, in acest an, mai multe programe de screeing prin care a fost evaluată starea de sănătate a populaţiei. Printre ele se numără afecţiunile canceroase, cele ...

Cereri trăsnite în justiţia ieşeană
30/12/2019 21:14

Una din cele mai trăsnite cereri de chemare in judecată inregistrate anul ăsta la Iaşi a fost cea din data de 19 decembrie, prin care reclamanta Maria C. a solicitat instanţei să-l oblige pe Sorin M. la r ...

Ultima săptămână din an, cea mai incendiară dintre toate
30/12/2019 21:13

După aproape două săptămani de aşa-zisă acalmie, pompierii ieşeni au fost ultra solicitaţi in acest sfarşit de an. Nu vorbim aici despre intervenţiile „casnice”, gen scos căţei de prin f ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei