Şcoala – valori şi devenire

default

Dimensiune font:

| 14-06-2013 02:07

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hârlău

 
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” este continuatorul direct al Şcolii de băieţi „Ştefan cel Mare” din Hârlău, care a luat fiinţă în anul 1856, plasându-se într-o prestigioasă tradiţie a învăţământului din zonă, având în vedere că Alexandru Lăpuşneanu înfiinţa, în 1551, Colegiul din Hârlău, prima unitate laică de învăţământ de grad mediu din Moldova.
Între 1881-1944, Şcoala de băieţi „Ştefan cel Mare” Hârlău funcţionează fără întrerupere, într-un nou local, aproape de biserica „Sf. Dumitru” din Hârlău. La început elevii au fost împărţiţi în patru clase (1856), până în 1949. Reforma învăţământului din 1948 şi creşterea demografică au determinat înfiinţarea în 1949 a Şcolii Generale de 7 ani, iar în anii 1952-1953 ia fiinţă Şcoala Medie Mixtă de zece ani, când sunt admişi în clasa a VIII-a 88 de elevi. În 1965, Şcoala Medie va deveni liceu de cultură generală, iar din 1974 se numeşte Liceul real – umanist cu 12 clase. În 1977, prin desfiinţarea liceelor real–umaniste, liceul nostru devine liceu industrial de chimie, sub patronajul Ministerului Industriei Chimice.
În 1990, ca urmare a tradiţiei învăţământului în Hârlău şi având în vedere că este continuatorul Şcolii de băieţi „Ştefan cel Mare”, prin ordinul 458167/1990 al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei liceul va purta denumirea de LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN CEL MARE”.
Din toamna anului 2011, liceul s-a transformat în colegiu, datorită tuturor realizărilor profesionale, competiţionale, dar şi resurselor materiale, istoricului în care se regăsesc mari personalităţi şi proiecte angajate de şcoală. În prezent, colegiul, pe lângă patru colective de gimnaziu, are 29 de clase liceale de profil real şi umanist, cu specializări în informatică, filologie, economie, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii. Colegiul dispune de laboratoare de informatică, de fizică, chimie, biologie, geografie, cabinet psihologic, sală de sport, bibliotecă dotată cu peste 20.000 de volume, o sală multimedia, două reţele de calculatoare conectate la reţeaua de Internet.
În şcoală învaţă 860 elevi care beneficiază de suportul a 47 cadre didactice, din care cu gradul didactic I – 17 (patru profesori având titlul de doctor în disciplina predată), gradul didactic II - opt, gradul didactic definitiv – nouă, debutanţi – 12.
Din anul 2006, la iniţiativa catedrei de matematică, în parteneriat cu I.S.J. Iaşi şi Asociaţia Recreaţii matematice, se organizează Concursul Naţional „Micii Matematicieni”, dotat cu diplome şi premii, care cunoaşte de la an la an o participare tot mai largă, iar din 2007 apare şi revista de matematică cu acelaşi nume.
Catedra de limba şi literatura română din colegiu a organizat, începând cu 2 decembrie 2006, concursul omagial „Cezar Petrescu”, cinstind astfel memoria scriitorului interbelic născut la Hodora – Cotnari.
Din 2010 activează Asociaţia Sportivă Şcolară OLIMPIA, care a demonstrat capacitatea de a obţine performanţe deosebite.
Elevii şcolii au fost antrenaţi să participe la olimpiadele şi concursurile şcolare pentru majoritatea disciplinelor, la etapele judeţene şi naţionale, unde au obţinut premii şi menţiuni.
Şcoala a generat mari personalităţi ale vieţii culturale, artistice, medicale şi ştiinţifice româneşti, între care: Vasiliu Titu (1885-1961), urmaş al savantului Victor Babeş, fondatorul şcolii de anatomie patologică din Cluj, doctor în medicină şi chirurgie, Gheorghe Leahu, directorul Teatrului Naţional din Timişoara (1956-1970), Lucia Ţibuleac, solistă a Operei Române din Bucureşti, Ioan Emanoil Gandrabura, profesor universitar la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de geografie şi geologie, Natan Cohen, profesor la Universitatea ,,Ben Gurion” din Negev, Israel, Carol Iancu, prof. univ. dr., profesor de istorie contemporană titular de catedră, Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier (Franţa), Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş–Bolyai” Cluj şi al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iacob Marcovici, profesor asistent la Institutul de obstetrică şi ginecologie din Oregon, Ohio, SUA, Rodica Luca Tudorache, prof. univ. dr., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi.
Sperăm că viitorul va confirma valoarea şcolii noastre şi va da alte nume de referinţă în spaţiul cultural şi ştiinţific naţional. Elevii de astăzi, absolvenţii de mâine, vor fi astfel mărturia trecerii printr-o instituţie de învăţământ cu tradiţie, deschisă la provocările lumii contemporane.
 
 

Director,

 

Prof. Aurel Neicu

 
 
 

Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu-Frumos

Între anii 1892-1894 a fost construită în Târgu-Frumos, pe strada principală Cuza-Vodă, o şcoală cu patru săli de clasă, o sală-atelier, una pentru material didactic, arhivă şi cancelarie, actualmente Corpul A al Liceului Teoretic „Ion Neculce“, ridicată cu bani proveniţi din veniturile pădurii Stroieşti-Laiu, oferiţi de către Ecaterina Stârcea pentru ridicarea şi iniţierea şcolilor din oraş.
Iniţial, acest edificiu a servit ca şcoală de băieţi, iar până la Primul Război Mondial au absolvit cursurile 891de elevi. Această şcoală, considerată azi monument istoric, în faţa căreia se află Monumentul eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, şi-a continuat activitatea în perioada interbelică, având doar nivel gimnazial. După război, se înfiinţează şi clase de liceu, iar în 1970 existau 17 săli de clasă. Odată cu creşterea populaţiei şcolare, spaţiul de învăţământ se extinde, între 1970-1971 ridicându-se o nouă clădire, lângă care s-au construit căminul şi cantina, care puteau primi în jur de 120 de elevi. Din anul 1976 devine liceu industrial cu profil mecanic, industrie uşoară, construcţii, agricol, chimie. În 1979, din acest liceu s-au desprins clasele gimnaziale care s-au constituit într-o şcoală separată, astăzi Şcoala cu clasele I-VIII „Garabet Ibrăileanu”. Începând cu anul 1990, şcoala devine Liceul Teoretic „Ion Neculce”, dobândeşte profil teoretic şi tehnologic şi cuprinde clase cu profil matematică-informatică, filologie, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii şi economic. În ultima perioadă s-a îmbunătăţit în mod vizibil şi dotarea şcolii, care beneficiază acum de trei laboratoare de informatică, un laborator de fizică, un laborator de chimie şi unul de biologie, toate dotate cu aparatură video, cabinet de engleză, limba şi literatura română, economie, în care de asemenea s-au făcut dotări cu aparatură video. Se află în curs de reabilitare căminul şi cantina şcolii, adaptate unui proiect modern, care, în momentul dării în folosinţă, vor putea găzdui 100 de elevi interni. Biblioteca şcolară dispune de un fond de carte de aproximativ 40.000 de volume şi beneficiază de un spaţiu de documentare cu 4 calculatoare conectate la internet.
O adevărată mândrie pentru liceu este şi Muzeul de arheologie, istorie şi etnografie „Mihai Constantin”, care adăposteşte piese provenite în mod special din săpăturile în zona Cucuteni-Băiceni (obiecte de cult, vase ceramice, unelte agricole, peceţi, monede din sec. II-XX, idoli antropomorfi şi zoomorfi, complexe de cult, cărţi bisericeşti, fragmente de oase de mamut, costume populare, obiecte reprezentând cultura ruşilor-lipoveni etc.).
Dintre personalităţile care s-au născut, au trăit, au studiat sau au avut diverse conexiuni cu oraşul şi Liceul „Ion Neculce” s-au remarcat:
§         Cronicarul Ion Neculce, 1672-1745, care s-a născut în satul Prigoreni şi care, sub domnia lui Dimitrie Cantemir, a avut rangul de spătar, hatman şi vornic. Neculce, preţuit în mod deosebit de ţarul Petru cel Mare, este îngropat în satul Prigorenii Mici, autorul „Letopiseţului Ţării Moldovei” dând numele de astăzi liceului nostru;
§         Garabet Ibrăileanu, 1871-1938, născut în Târgu-Frumos - critic şi istoric literar, eseist, profesor universitar, redactor literar la revista „Viaţa românească”, romancier. Bogata sa activitate culturală l-a impus ca pe una din cele mai proeminente personalităţi din literatura română;
§         Petru Poni, 1841-1925 - chimist, fizician, mineralog, pedagog, om politic, a făcut şcoala primară în Târgu-Frumos. A fost profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, membru al Academiei Române, primar al Iaşului, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, autor de manuale de fizică şi chimie, întemeietor al unor societăţi ştiinţifice;
§         Theodor Dimitrie Speranţia, 1856-1929 – scriitor, folclorist, învaţă două clase în Târgu- Frumos. Este unul dintre întemeietorii revistei „Contemporanul”, colaborator la „Revista Nouă” a lui B. P. Hasdeu. La Universitatea din Liège obţine diploma de Doctor în litere şi filozofie.
În liceu învaţă astăzi 1002 elevi, şcolarizaţi în 4 clase de gimnaziu şi 31 de liceu, elevi proveniţi dintr-o arie geografică extinsă, atât din oraşul Târgu-Frumos, cât şi din satele Buznea, Războieni, Balş, Boureni, Strunga, Găneşti, Ruginoasa, Sârca, Oţeleni.
 
Director, prof. Emilia TALPALARU
 


 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Curtea de Apel Iași - Decizia de suspendare a cursurilor în regim față în față în școli este legală
27/11/2020 12:50

Curtea de Apel Iasi a decis, vineri, 27 noiembrie, că actele normative luate la nivel national prin care s-a decis suspendarea cursurilor in regim fată in fată in scolile din Romania sunt legale. Magistratii ...

Doi noi prorectori desemnați la UAIC
27/11/2020 08:10

În sedinta Senatului Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC), prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC, a desemnat doi noi prorectori pentru mandatul 2020-2024. Astfel, cei ...

VIDEO - Scandal la Bistrița. Cum explică o profesoară de limba română o relație de iubire dintr-un manual
26/11/2020 11:13

Cum explică o profesoară de limba romană o relatie de iubire dintr-un manual.   Profesoara Daniela Fulga, de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, este protagonista unor im ...

FOTO/VIDEO - Câștigătoarea concursului „Zootehniștii au talent”
25/11/2020 17:38

   La Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” a avut loc ieri festivitatea de premiere a tinerilor care a ...

Cyberbullyingul, un nou pericol care îi paște pe copii
25/11/2020 13:56

Cursurile online au un efect major asupra psihicului elevilor. Unii psihologi atrag atentia că multi părinti vin deja la terapie cu copii nevrotici. Psihologul Gabriela Maalouf a explicat cat de periculos est ...

Servicii unice în Moldova - Consultanță online pentru fermieri, oferite de o doctorandă a USAMV
25/11/2020 13:00

O doctorandă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi vine in sprijinul micilor fermieri oferindu-le consultanţă personalizată prin se ...

Decizia de închidere a școlilor a ajuns în atenția Avocatul Poporului
25/11/2020 11:54

Instituţia Avocatului Poporului a cerut Ministerelor Educaţiei şi Sănătăţii un punct de vedere in legătură cu inchiderea şcolilor, in condiţiile in care OMS recomandă ca elevii să inveşe in clas ...

Magistrații și-au spus cuvântul – decizia de suspendare a activităților didactice față în față în școli este NELEGALĂ
19/11/2020 16:18

În sedinta din 19 noiembrie, instanta de Contencios Administrativ si Fiscal a admis cererea de anulare a articolelor 8 si 9 din hotărarea Comitetului pentru Situatii de Urgentă Iasi, care prevăd susp ...

17 noiembrie, Ziua Internațională a Studenților
17/11/2020 09:15

Ziua internaţională a studenţilor este sărbătorită, in fiecare an, la 17 noiembrie, fiind declarată oficial in anul 1941 de către Consiliul Internaţional al Studenţilor pentru a comemora evenimentele ...

Încep Zilele TUIASI. 207 de învățământ tehnic la Iași
16/11/2020 08:09

Începand de astăzi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) organizează o serie de evenimente dedicate implinirii a 207 ani de cand Gheorghe Asachi a infiintat la Iaşi p ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei