default

Dimensiune font:

Confesiunea unui „ratat”

| 21-10-2017 05:00

Cu experienţa sa, inclusiv cea de realizator de emisiuni de televiziune şi de jurnalist în general, Alex Ștefănescu este ceea ce-aş numi un campion al stilului captatio, chiar cu riscul de a se contrazice sau a mistifica. La un moment dat, în convorbirile cu Ioana Revnic, la care m-am referit și săptămâna trecută, afirmă tranşant că presa din epoca antedecembristă era un atelier de retuşat realitatea. Era fără îndoială şi asta, dar nici pe departe numai atât. În presa de atunci, atât cea scrisă, cât şi cea audio-vizuală, au profesat gazetăria nu puţini jurnalişti de anvergură şi de o impecabilă ţinută morală, de care mass-media de astăzi chiar ar avea mare nevoie. O spun ca unul care a lucrat şi înainte de 1989, şi după, timp de aproape două decenii, în presă. Însuşi Alex. Ştefănescu a făcut jurnalistică de calitate, şi nu doar culturală, la două cotidiane: „Scânteia tineretului” şi „România liberă”. A nu vedea lucrurile în toată complexitatea şi adevărul lor, a nega totul, a nu face diferenţa între, să zicem, Eugen Florescu, un politruc dogmatic şi lipsit de orice talent, şi Octavian Paler, un mare intelectual şi un mare jurnalist, care a condus timp de vreo 13 ani cel mai prestigios ziar al vremii după ce avusese un rol esenţial în procesul de modernizare, de europenizare a Televiziunii naţionale, înseamnă nu doar retuşarea realităţii, ci ocultarea ei. Fostul gazetar la „România liberă” îl denunţă pe Octavian Paler că i-ar fi „pângărit” scrisul băgându-i într-un text un citat din Nicolae Ceauşescu şi că i-ar fi determinat sau obligat şi pe alţii să citeze din Ceauşescu, el stând departe de val. Acuzaţia se înscrie, din păcate, într-o lamentabilă şi laşă răfuială cu o personalitate de prim-plan a societăţii româneşti, societate care resimte din ce în ce mai dureros lipsa unor asemenea conştiinţe. Cu atât mai nedreaptă este aducerea în discuţie a unui amănunt nesemnificativ, cu cât cel pe care Octavian Paler l-a angajat la un mare ziar şi i-a pângărit – vezi Doamne! - textul (ar fi trebuit să precizeze care era tema acestuia; mă îndoiesc că era un articol de critică literară), procedează cât se poate de judicios în cazul altor personalităţi de seamă care au făcut unele compromisuri pentru a salva valorile culturii în vremuri de teroare ideologică. El operează, din păcate, cu două măsuri. Alex. Ştefănescu deplânge, pe bună dreptate, incorectitudinea celor din generaţia tânără care extrag câte un citat din Ceauşescu, din textele unor intelectuali de frunte, acuzând fără a ţine seama de circumstanţele şi de scopul în care a trebuit să fie dat un citat sau să se facă o trimitere la un document politic al momentului: „Dacă procedăm aşa, riscăm să facem aprecieri cu totul false. Comentatori rău-intenţionaţi şi-au petrecut sute de ore în biblioteci (pentru prima dată în viaţa lor!) numai şi numai pentru a descoperi câte o frază specifică propagandei comuniste în textele mai vechi ale unor scriitori respectaţi”. Criticul dă mai multe exemple, nume binecunoscute, între care şi cel al Zoei Dumitrescu-Buşulenga – „un om de cultură eminent şi o profesoară universitară care a insuflat idealuri umaniste multor generaţii de studenţi”. În acelaşi context, Alex. Ştefănescu sare brusc de la Ceauşescu la Norman Manea: „Mulţi autori de azi îl ridică în slăvi – după cum am văzut recent – pe Norman Manea fără să depindă în mod direct de el, numai la gândul că ar putea obţine unele avantaje, şi nimeni (în afară de mine) nu se scandalizează. Nicolae Ceauşescu, cel puţin, va rămâne în istorie, în timp ce Norman Manea, autor ambiţios, dar lipsit de talent, cu complexe de inginer care face eforturi să pară scriitor, va dispărea în neantul uitării în scurtă vreme, ca o muscă în gaura de scurgere a unei chiuvete. / N-aş vrea pentru nimic în lume să schimb condiţia mea de autor care l-a citat de câteva ori pe Nicolae Ceauşescu cu condiţia unora ca Paul Cernat, Bogdan Suceavă, Ovidiu Şimonca sau Daniel Cristea-Enache, care l-au supraevaluat deşănţat pe Norman Manea, considerându-l demn de Premiul Nobel”.

Întrebat, în altă ordine de idei, dacă şi când anume l-a încercat sentimentul ratării, Alex. Ştefănescu răspunde că înainte de a termina de redactat „Istoria literaturii române contemporane” îl frământa gândul că, dacă ar muri, n-ar rămâne nimic din tot ce a scris cu excepţia poate a eseului despre Nichita Stănescu. Dar singura carte ce i-a dat sentimentul că n-a trăit degeaba, mărturiseşte el ca un ţăran gospodar care îşi face bilanţul unei vieţi de muncă, ar fi Istoria literaturii române: „Din cele patru milioane de semne tipografice care o compun (Alex. Ştefănescu numără tot, ani, zile, ore, inclusiv, fireşte, cronicile şi recenziile la această carte: în total 270, dintre care 170 defavorabile şi 100 favorabile – nota mea) se poate afla ce s-a întâmplat cu literatura română în timpul comunismului, dar se poate afla – indirect şi numai într-o oarecare măsură – şi ce fel de om am fost eu”. Şi totuşi, declară el, raportat la planul de viaţă pe care şi-l făcuse în adolescenţă, tot ce a scris „este... zero”. Mai mult, patetizează criticul atât de neiertător cu sine, parafrazând apoi şi primul vers din „Oda, în metru antic”: „Dacă la şaisprezece ani Dumnezeu m-ar fi anunţat ce voi realiza în următorii cincizeci de ani, m-aş fi sinucis atunci pe loc. Nu credeam să-nvăţ a mă rata vreodată. Şi totuşi am învăţat“. Alex. Ştefănescu ştie bine că sentimentul ratării nu-l poate trăi, uneori dramatic, oricine. Proştii, netalentaţii nu ratează nimic, fiindcă, între altele, nu au ce rata. Cineva observa că însuşi Michelangelo a ratat: ar fi vrut să sculpteze munţii şi nu i-a sculptat. A avea talent și operă, și el are, și a spune că ești un ratat e de fapt o trufie.

Pe cât de entuziaste, candide şi uneori euforice sunt exerciţiile de admiraţie ale lui Alex. Ştefănescu, şi nu numai cele privind literatura, pe atât de dure şi nu o dată injuste sunt cele de negaţie. Dar unde anume dă de-a dreptul cu nuca în perete este tărâmul politicii”. De aceea, îl prefer pe criticul Alex. Ştefănescu, chiar şi atunci când este nedrept, îl prefer pe scriitorul de talent, cu o sensibilitate de poet - fie el şi ratat sau poate cu atât mai mult, căci de la Călinescu citire ştim că un critic trebuie să rateze în cât mai multe genuri. Mi-a plăcut un episod tulburător evocat de el, cel al plecării tinerilor soţi Ştefănescu din localitatea bucovineană Caşvana - unde fuseseră timp de o jumătate de an profesori de limba şi literatura română - cu o sanie a unui sătean: „Ce frumos era! Caii, bine îngrijiţi, bucuroşi de ninsoare, trăgeau sania după ei fără efort. Sania aluneca lin, silenţios, cu un foşnet de sfâşiere de mătase. Fulgii mari căzuţi din cer mi se agăţau în păr (nu purtam niciodată căciulă), iar pe Domniţa, care se îmbujorase de frumuseţe în aerul rece, cu miros de brad, o transformaseră într-o crăiasă a zăpezii. / Când va veni vremea să mor, cu câteva clipe înainte de a mă despărţi de lume, o să închid ochii şi o să retrăiesc momentul acela”.

Constantin Coroiu

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Festivalul rock de la Roskilde a fost anulat
07/04/2020 21:09

Cea de-a 50-a ediţie a Festivalului Roskilde din Danemarca, unul dintre cele mai mari evenimente de profil organizate in Europa, a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat luni organizator ...

O cometă cu o coadă enormă trece prin apropierea Terrei la apogeul pandemiei de coronavirus
07/04/2020 21:07

O cometă care nu ne-a vizitat de circa 5.500 de ani (de pe vremea Egiptului Antic) va deveni vizibilă cu ochiul liber la sfarşitul lunii aprilie 2020, in emisfera nordică. Vizita cometei strălucitoare va c ...

Britanicii au prins, subit, apetit pentru lectură
05/04/2020 20:39

Numărul abonamentelor la colecţiile digitale ale bibliotecilor publice din Marea Britanie a crescut cu pană la 770% in unele regiuni, cărţile electronice reprezentand o modalitate de petrecerea timpului in ...

Cântăreaţa britanică Marianne Faithful, în spital, cu COVID-19
05/04/2020 20:38

Legendara cantăreaţă şi actriţă britanică Marianne Faithfull, populară in anii 1960, a fost spitalizată după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, potrivit unui comunicat publicat sambătă ...

Un secol de la dispariţia diamantului florentin
05/04/2020 20:36

Povestea unuia dintre cele mai faimoase nestemate din lume, „diamantul florentin”, foate fi oricand subiect de film. Frumoasa piatră de culoare galben deschis este de origine indiană, ea aparţina ...

Elefanţii din Thailanda, pândiţi de inaniţie
02/04/2020 21:33

Mulţi dintre elefanţii folosiţi in sectorul turistic din Thailanda riscă să rămană fără hrană, să fie vanduţi unor grădini zoologice sau exploataţi pentru a transporta ilegal lemn, pe fondul scăd ...

02/04/2020 21:32

Cei mai multi dintre noi am experimentat măcar o dată in viaţă un sentiment de „deja vu”, dar ce anume provoacă această senzatie? Intrăm, de exemplu, pentru prima dată intr-o incăpere, dar ...

Galoşi şi şoşoni Nokia
02/04/2020 21:30

Pare incredibil, dar, cum se vede şi in fotografie, in perioada interbelică, afaceriştii bucureşteni comercializau galoşi şi şoşoni marca "Nokia". Nu-i o coincidenţă intamplătoare de nume, ...

VIDEO
01/04/2020 11:04

 Doi americani au compus o parodie după hitul Queen „Bohemian Rhapsody" avand ca temă coronavirusul. Piesa „Coronavirus Rhapsody" a devenit virală pe internet, avand peste 3,86 mil ...

Les Miserables”, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film
01/03/2020 16:14

    Drama „Les Miserables” de Ladj Ly a caştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film, in cadrul unei ceremonii tensionate, marcate şi de recompensarea lui Roman Polanski, cu premiul ...