default

Dimensiune font:

Biserica fortificată Sfântul Mihail din Cisnădioara

| 18-05-2016 06:21

 Dintre numeroasele edificii ecleziastice construite în stil romanic pe teritoriul Transilvaniei, unele, puţine, s-au păstrat până astăzi în forma lor originală, sau cu intervenţii ulterioare care nu le-a schimbat fundamental forma iniţială. Între ele se află, la loc de cinste, biserica fortificată Sfântul Mihail, din localitatea Cisnădioara, sau Michelsberg în germană, din judeţul Sibiu, la 10 kilometri depărtare de oraşul Sibiu. Este unul dintre cele mai vechi şi mai reprezentative monumente romanice din Transilvania, construit de către comunitatea de saşi colonizaţi de către regalitatea maghiară, începând cu mijlocul secolului al XII-lea, în zonele din sudul Translvaniei, cu sarcina de a apăra graniţele Regatului Ungar.

 Biserica, păstrată în forma originală, a început a fi construită pe vârful stâncos al unui deal, pe platoul foarte îngust, probabil către finele secolului al XII-lea, imediat după sosirea coloniştilor germani în localitate, prima atestare documentară fiind din anul 1223, dată la care biserica exista deja. Nu mult după această dată, biserica a fost dăruită abaţiei cisterciene din Cârţa.

 Cunoscuţi pentru priceperea şi hărnicia lor, saşii au ridicat relativ repede o biserică romanică solidă, scurtă, cu trei nave, corp pătrat, absidă semicirculară, şi absidiole în partea estică a navelor laterale. Două turnuri proiectate pe partea de vest a colateralelor nu au mai fost realizate decât parţial. Nava centrală, acoperită cu o şarpantă aparentă, este, ca în cazul oricărei biserici romanice, mai înaltă decît cele laterale, fiind despărţită de acestea prin intermediul unei singure perechi de stâlpi. Ea este iluminată cu ajutorul unor ferestre strâmte semicirculare.

 Absida principală, cea a altarului, este semicirculară, iar corul este pătrat. Pe uşa zidită acum, aflată pe partea sudică a corului, se păstrează urme de pictură murală. Altarul bisericii a fost demontat, însă se mai păstrează, la muzeul Brukenthal din Sibiu, un fragment sculptat din nişa centrală, datat 1425, înfăţişând-o pe Fecioara Maria.

 Marea invazie tătară din anul 1241 a afectat întrucâtva edificiul, însă modificările operate după acel eveniment neplăcut nu au fost de natură să-i schimbe arhitectura romanică. Aceste modificări au avut influenţe ale şantierelor din Ungaria vestică, care s-au simţit în zona de Sud a Transilvaniei după anul 1260. O raritate şi un fapt excepţional pentru Transilvania acelui timp, o reprezintă portalul vestic al bisericii, la intrare, atunci construit, deasupra căruia se văd urme de pictură ornamentală, roşie. Este un portal romanic grandios, similar unora cunoscute din Vest, dar unic în Transilvania secolului al XIII-lea.

 Zidul de incintă din jurul bisericii, prevăzut cu un turn pe partea vestică, şi un turn de poartă interior, a fost ridicat în a doua jumătate a secolului al XIII-lea - tot după invazia tătară din 1241, care a pustiit şi îngrozit aşezările de pe teritoriul Transilvaniei şi nu numai - fiind prevăzut cu drum de strajă zidit şi creneluri. Înălţimea zidurilor este de 4 şi 6 metri la exterior, şi de 2 până la 3 metri pe interior. În interiorul incintei sunt menţionaţi, încă din anul 1850, bolovani rotunzi, care se văd şi astăzi, pentru a fi fost folosiţi în caz de asediu, aruncându-se peste ziduri. Există şi o legendă a locului care spune că fiecare fecior al comunităţi săseşti era obligat, înainte de nuntă, să ducă un astfel de bolovan în cetate, pentru a-şi demonstra puterea.

 După ce a fost lăsată multă vreme în părăsire, în anul 1778 biserica din Cisnădioara a primit un acoperiş nou. Nemaifiind un punct de apărare împotriva invadatorilor, ea a servit sătenilor ca depozit, în interiorul bisericii de factură romanică ajungând a fi depozitate cutii şi lăzi pentru fructe, după cum descria situaţia un profesor german care s-a preocupat de edificiu, în anul 1924.
Ultima paznică a bisericii a părăsit cetatea fortificată, locuinţa ei de acolo, în anul 1963.
În anul 1940, în biserica din Cisnădioara au fost strămutate din cimitirul de la Guşteriţa plăcile funerare ale ofiţerilor şi soldaţilor germani şi austro-ungari care au căzut în toamna anului 1916 în luptele din jurul Sibiului.

 Construită sub influenţa arhitecturii din Renania, ca şi bisericile din Cisnădie, Guşteriţa sau Ocna Sibiului, biserica Sfântul Mihail din Cisnădioara este o frumoasă mărturie, peste veacuri, nu doar a stilului romanic pe teritoriul românesc, dar, în egală măsură, a talentului şi măiestriei saşilor transilvăneni, şi a pluralismului etnic, cultural şi religios, care au fost, încă din Antichitate, apoi în Evul Mediu, dar şi în epoca modernă, la ele acasă pe teritoriile româneşti.
Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
VIDEO O legendă a cinematografiei împlinește 90 de ani - Își urăște ziua de naștere
31/05/2020 10:18

 Pe 31 mai 1930, la San Francisco se năstea Clint Eastwood. Nume mare in cinematografia mondială, Clint a castigat premii Oscar de-a lungul carierei in calitate de regizor, actor si producător. Cum va s ...

YouTube lansează oficial opțiunea așteptată de milioane de utilizatori
31/05/2020 05:10

YouTube a lansat oficial opţiunea Video Chapters pentru creatorii de conţinut. Aceasta ii va ajuta pe utilizatori să vizualizeze usor si rapid capitolele care ii interesează din cadul unui material video ma ...

In ce conditii vor functiona de luni muzeele, galeriile de arta, bibliotecile si librariile
30/05/2020 20:11

 A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul comun al ministrului Culturii si ministrului Sanatatii privind privind masurile care trebuie luate pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus si pentru ...

Un concert Led Zeppelin, disponibil gratuit in format streaming timp de trei zile (Video)
28/05/2020 23:15

 Formatia Led Zeppelin va oferi acces liber sambata, incepand cu ora 8PM GMT, pentru inregistrarea concertului Celebration Day din 2007. Timp de trei zile publicul va putea vedea acest show pe YouTube. ...

Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...