default

Dimensiune font:

Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti

| 23-04-2016 05:27

 Când un român educat se gândeşte la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, celebrat în fiecare an, de către Biserică, pe data de 23 aprilie, el ştie, sau ar trebui să ştie că acest Sfânt a fost ales de către Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt al Moldovei drept patron spiritual al său, al oştirilor sale. De aceea a poruncit pictarea icoanei Sfântului Gheorghe pe steagul său de luptă. Dar la fel de bine ştie că, un alt mare domn demn al românilor, Voievodul Sfânt Martir Constantin Brâncoveanu al Ţării Româneşti îşi are rămăşiţele pământeşti – acum scoase la vedere, de sub piatra de mormânt, şi înspre cuvenită cinstire – la ctitoria sa din Bucureşti, de la Kilometrul Zero, închinată Sfântului Gheorghe. S-a numit, de la început, Biserica Sfântul Gheorghe Nou, fiindcă nu foarte departe de ea se află o biserică mai veche închinată tot Sfântului Gheorghe, numită, de aceea, Biserica Sfântul Gheorghe Vechi. Acea biserică se crede că a fost, pentru o perioadă scurtă, şi catedrala mitropolitană a Ungro-Vlahiei, în 1659, când la solicitarea Imperiului Otoman, capitala politică, şi implicit cea religioasă a Ţării Româneşti a fost mutată de la Târgovişte la Bucureşti.

În Evul Mediu îndeosebi, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost foarte cinstit de către creştini. Pretutindeni în lumea creştină de atunci s-au construit biserici şi catedrale închinate lui. Englezii au ales să le fie patron naţional. La fel şi armenii, georgienii, maltezii, sârbii sau lituanienii. Era firesc sa fie aşa, fiindcă Evul Mediu însemna război, luptă, mult război, iar în război omul are nevoie de curaj şi putere de Sus, ca să reziste. Un Sfânt curajos, un militar curajos ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este un model de mare ajutor oricui. Atunci, ca şi astăzi.

Vodă Brâncoveanu nu a pus el însuşi piatra de temelie a bisericii Sfântul Gheorghe Nou, căci construirea ei începuse, sub patronajul domnitorului Antonie Vodă din Popeşti şi a dragomanului Panaiotis Nikusios, către finele secolului al XVII-lea. Ei o concepuseră ca metoc al Sfântului Mormânt, construit pe locul unei alte biserici vechi, din secolul al XV-lea, dar nu au terminat construcţia. Constantin Brâncoveanu a preluat această sarcină, definitivând între anii 1705-1707 un edificiu impozant, după planurile ctitoriei sale de la Hurezi. Pictorul bisericii de atunci a fost celebrul Pârvu Mutu, zugravul de biserici care a marcat definitoriu epoca brâncovenească, în pictură. La sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel a anului 1707, noul lăcaş a fost târnosit cu mare fast, în prezenţa Patriarhului Ierusalimului.

Biserica fusese prevăzută şi cu un han de oaspeţi, după moda orientală a vremii. Acesta s-a construit lângă ea, alături de clopotniţă, chilii, egumenie şi casa patriarhală. La Sfântul Gheorghe Nou nu era o simplă biserică, ci o mânăstire de călugări, cum erau multe în secolul al XVIII-lea, în tot Bucureştiul. Ei trebuiau să administreze hanul, precum şi alte proprietăţi cu care erau, de regulă, înzestrate aşezămintele bisericeşti de către ctitorii lor.

Dar ansamblul astfel definitivat de către Domnul Brâncoveanu nu a rezistat mult timp. În anul 1718 a fost grav avariat de un incendiu, fiind refăcut de către domnitorul fanariot Ioan Mavrocordat. La cutremurul din 1802 s-au prăbuşit turlele bisericii, iar la marele incendiu care a pustiit două treimi din Bucureşti, din anul 1847, clopotniţa şi biserica au fost grav afectate. Renovarea din 1851, care a succedat incendiul devastator, a schimbat arhitectura originală a bisericii, căreia i s-a dat formă neoclasică şi neogotică. Noua pictura murală a fost realizată de către Mişu Pop şi Constantin Lecca. Pe locul fostului han, împrejurul bisericii, a fost amenajată o mică grădină, loc de promenadă pentru protipendada oraşului. Cutremurul din 1940 a afectat şi el biserica, care abia după Al Doilea Război Mondial a fost restaurată în forma ei iniţială, în stilul brâncovenesc. Anii din urmă au îmbrăcat-o în veşminte noi.

În această biserică, ultima ctitorie a soţului său, Doamna Maria Brâncoveanu a înmormântat discret în 1720, ferit de ochii stăpânirii turceşti asupra ţării, trupul bărbatului său, recuperat din apele mării şi îngropat la Mânăstirea Maicii Domnului de pe Insula Halki, pe care Vodă o sprijinise financiar cu câţiva ani înainte de moartea sa. La Mânăstirea Hurezi îşi pregătise Domnul necropola, iar asta o ştiau bine şi turcii. Înmormântarea acolo ar fi însemnat posibila profanare a mormântului. De altfel, mormântul Domnului de la Sfântul Gheorghe Nou a rămas tăinuit vreme de aproape două secole, până la descoperirea inscripţiei de pe candela de deasupra lui, în anul 1914.

La biserica Sfântul Gheorghe Nou nu te poţi duce decât cu admiraţie în suflet. Admiraţia pentru un lăcaş de cult impunător, în binecunoscutul stil brâncovenesc, emblema de aur a Sudului României. Admiraţia pentru ctitorul acestui lăcaş, Domnul Brâncoveanu, cel luat de turci, cu toată familia, în Miercurea Mare a Săptămânii Patimilor anului 1714, de la Curtea Domnească, situată nu departe de biserica Sfântul Gheorghe Nou; întemniţat şi chinuit în sinistra închisoare Edicule; apoi scos la lumină, pe 15 august 1714, de ziua sa aniversară şi Praznicul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, spre a fi invitat să-şi renege identitatea, credinţa, principiile, pentru a supravieţui. A refuzat să se renege, a asistat la decapitarea tuturor fiilor săi, între care unul minor, şi a fost şi el decapitat. Apoi aruncat în Bosfor. Unei vieţi nedemne i-a preferat o moarte demnă. Acest exerciţiu de demnitate românească a cutremurat Istanbulul, diplomaţia europeană, lumea de atunci. Cu atât mai mult s-ar cuveni să cutremure astăzi pe orice român decent.

Dar admiraţie se cuvine să aibă închinătorul ajuns la biserica Sfântul Gheorghe Nou şi faţă de Doamna Maria Brâncoveanu, soţia credincioasă a Domnului martir care chiar în condiţiile şi circumstanţele foarte grele ale vremii s-a îngrijit şi ostenit ca rămăşiţele soţului ei să ajungă în ţara lui, să fie aşezate creştineşte la loc cuvenit. Domnul îşi pregătise loc de îngropare în biserica Mănăstirea Hurezi, ctitoria sa de suflet, însă rămăşiţele nu i-au ajuns niciodată acolo. Poate tocmai fiindcă martiriul său, verticalitatea sa trebuiau să rămână far călăuzitor tuturor românilor, iar Bucureştiul devenit în 1918, la peste 200 de ani de la martiriul Brâncovenilor, capitala tuturor românilor, era locul cel mai potrivit pentru ca Brâncoveanu Constantin, Domnul creştin demn, sa fie mereu şi mereu în ochii, în atenţia noastră, a tuturor.

Iar în biserica Sfântul Gheorghe Nou te mai poţi gândi cu admiraţie şi la Voievodul Mihai Viteazul, Domnul primei uniri a românilor, cel care a dăruit Bucureştilor, în 1599, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, păstrată în această biserică; dar şi la Mihai Eminescu, Domnul culturii române, a cărui slujbă de înmormântare a fost oficiată aici, pe 17 iunie 1889.

Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva salvată la demolarea bisericii Sfânta Vineri, păstrată acum în biserica Sfântul Gheorghe Nou, dă mărturie despre Lumina pe care întunericul nu o poate cuprinde.

La biserica Sfântul Gheorghe Nou sunt mărturii despre Lumină, curaj, bărbăţie, demnitate. Despre coordonatele esenţiale ale omului: iubirea de Dumnezeu şi de semeni; creaţia frumoasă, rod al iubirii.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, # 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 31.10.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ, Descrierea comercială, Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.), Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 13 - Teren arabil situat în extravilanul satului Pădureni, oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea, Sp teren: 2121 mp, neîmprejmuit, învecinat cu drum, teren proprietatea primăriei și proprietatea Melinte Maria pe două laturi, utilități, pretabil pentru activități agricole și posibil construcții rezidențiale. Amplasat în cvartal 36, parcela 186, CF nr. 750/N a loc. Mărăşeşti, jud. Vrancea (nr. C.F. nou 52359/oraş Mărăşeşti), având nr. cds. 918N. 76000 lei, 13000 lei. Activ 25 - Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat), Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat îndosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338). 42700 lei, 17080lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 30.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 30.10.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. E-mail: secretariat@insolventa.ro fax: 0232/212231; # 0232/243864, 0755132473, 0758049904 Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
S-a aflat! Cui ii va rămâne averea Tamarei Buciuceanu-Botez
16/10/2019 00:03

Mare atentie! S-a aflat cui o să ii ramană averea marii actrite Tamara Buciuceanu Botez care a murit marti la varsta de 90 de ani la Spitalul Elias din Capitală. Tamara nu a lăsat in urmă niciun copil si ...

Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact asirian. Fascinanta poveste a Barilului de Khorsabad
15/10/2019 22:45

 Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact antic, celebru in intreaga lume. Este vorba de Barilul de Khorsabad, cunoscut si ca Barilet de Khorsabad sau Cilendre de Sargon, clasat in cat ...

Profesoara Isoscel a plecat printre îngeri
15/10/2019 18:35

    Tamara Buciuceanu-Botez, una dintre cele mai apreciate actriţe romane de teatru, film şi televiziune aparţinand Generaţiei de Aur, a murit la varsta de 90 ani. Internată pe fondul unor prob ...

Olga Tokarczuk şi Peter Handke au primit Premiul Nobel pentru Literatură
11/10/2019 06:07

    Scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk, in varstă de 57 de ani, a primit premiul Nobel pentru literatură pentru 2018, „pentru imaginaţia narativă, care, cu pasiune enciclopedică, reprez ...

Tescovina, elixir al tinereţii
30/09/2019 08:00

 Procedeele de preparare nu sunt deloc complicate În fapt, tescovina este cel mai important produs din struguri. Coaja, pulpa şi samburii au cel mai mare conţinut de resveratrol, acesta fiind cel ...

„Orice festival trebuie să fie viu, să evolueze, să se reinventeze prin fiecare nouă ediție”
27/09/2019 05:33

    La Iaşi va incepe săptămana viitoare unul dintre cele mai aşteptate evenimente artistice ale anului - Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), ajuns la cea ...

„Sunt încă mulți care fac mișto de tații care se dedică prea mult creșterii copiilor”
24/09/2019 05:46

    - De ce un spectacol pentru tătici? Cum a fost primit de către public spectacolul „Cocoţat pe schele”? - E un personaj in spectacol care spune la un moment dat: ”si tatii t ...

Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...