default

Dimensiune font:

Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia: cea mai veche din România

| 14-05-2016 06:01

După ce Transilvania a intrat în componenţa Regatului Maghiar, lucru sigur la începutul mileniului al doilea creştin, ea a intrat implicit în sfera de influenţă economică, politică, culturală şi religioasă a Vestului european, cunoscând o traiectorie diferită de cea a teritoriilor extracarpatice, defavorizate şi de faptul că erau primele în calea năvălitorilor din Est, fiind de nenumărate ori atacate, pustiite. În plus, formaţiunile statale feudale de la Sud şi Est de Carpaţi s-au centralizat abia în secolul al XIV-lea, acesta fiind şi momentul când s-a demarat construirea de edificii ecleziastice remarcabile, unele păstrate în forma lor originală până astăzi.

De aceea, cunoaşterea patrimoniului material cultural-religios al României din mileniul al doilea creştin este facilitată de urmărirea lui pe traiectoria istorico-geografică a provinciilor româneşti, fiecare dintre ele cunoscând particularităţi proprii, dincolo de lucrurile comune tuturor.

Dacă în Antichitate, pe actualul teritoriu al României se întindea unul dintre statele centralizate puternice şi bogate ale Sud-Estului Europei - Statul Dac, cu centrul în actualul judeţ Hunedoara, la Sarmizegetusa Regia, unde se păstrează şi vestigiile arheologice ale celor mai vechi sanctuare religioase de pe teritoriul ţării, iar în împrejurimi unele dintre cele mai vechi biserici zidite; iar pe ţărmurile Mării Negre s-au dezvoltat, tot în Antichitate, colonii greceşti foarte înfloritoare, ocupate ulterior de către romani, lucru care a facilitat înflorirea Creştinismului timpuriu în această regiune geografică, atestat şi de ruinele unei biserici primare recent descoperite la Halmyris; după secolele III-lV, când a început aşa numita perioadă a migraţiilor barbare, se mai păstrează doar ici-colo urme ale unor edificii religioase (creştine) construite înainte de secolul al X-lea pe teritoriile româneşti. Descoperi cum sunt cele de la Basarabi-Murfatlar, din anul 1957, sau din Cetatea Alba Iulia, din anul 2011, sunt, tocmai de aceea, foarte importante.

În secolul al XI-lea, când Regatul Maghiar era în mare înflorire, iar Transilvania fusese integrată de către el, în Vestul Europei se năştea un stil arhitectonic care a fost adus şi în Transilvania, anume stilul romanic. Este un stil care s-a manifestat cu predilecţie în arhitectură, având program religios creştin. În Transilvania, primul edificiu construit în acest stil şi datat cu certitudine este Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail din Alba Iulia. Au existat mai multe construcţii ecleziastice în stil romanic, pe teritoriul Transilvaniei, însă o parte dintre ele au fost distruse de marea invazie mongolă din secolul al XIII-lea, sau, dintre cele rămase, unele au suferit transformări arhitectonice, ulterior, căpătând forme gotice sau baroce.

Catedrala Catolică Sfântul Mihail este cea mai veche catedrală din România, fiind contemporana celebrei Catedrale Notre-Dame din Paris. Nu se ştie cu exactitate data demarării construirii ei, dar se presupune că acest lucru s-ar fi întâmplat la începutul secolului al XI-lea, poate chiar în anul 1009, când Regele Ştefan I al Ungariei a înfiinţat Episcopia Catolică a Transilvaniei, cu sediul la Alba Iulia, unde era, de altfel, şi centrul administrativ al Transilvaniei, sub Regatul Maghiar. La mijlocul secolului al XII-lea, s-au construit navele transversale, dar invazia mongolă din 1241 a distrus parţial construcţia. În actuala sa formă, catedrala a fost ridicată între anii 1247-1291.

Ea a servit de la început drept catedrală a Episcopiei Catolice a Transilvaniei, devenită în perioada interbelică Arhiepiscopie, aşa cum este şi astăzi. Însă, după Reformă, între anii 1550-1700, a fost preluată de către unitarieni şi calvini, majoritatea maghiarilor din Transilvania îmbrăţişând, atunci, aceste două noi confesiuni, izvorâte din Reformă. Stăpânirea catolică austriacă asupra Transilvaniei a redat-o Episcopiei Catolice, în anul 1700.

Construită iniţial în stil romanic, ca o bazilică cu trei nave, Catedrala Sfântul Mihail a primit, în secolul al XVI-lea, completări în stil renascentist italian, cum ar fi capela de pe latura nordică şi picturile interioare. Iar la începutul secolului al XVIII-lea s-au construit o boltă la intrarea vestică şi frontonul triunghiular, străjuit de patru statuete de sfinţi şi trei basoreliefuri. Turnul de pe latura sudică a catedralei a fost construit de-a lungul a patru secole. Astăzi, ea apare ca o mixtură de stiluri arhitectonice: romanic târziu, gotic, renascentist, baroc, predominant fiind însă stilul romanic.

În nava laterală din partea sudică se află impozantul sarcofag al lui Iancu de Hunedoara, guvernatorul cu rădăcini româneşti al Transilvaniei, între anii 1441-1456, şi cel al fiului său Ladislau; în nava nordică sunt sarcofagele Reginei Izabella şi cel al lui Ioan Sigismund, primul principe al Transilvaniei, şi rege titular al Ungariei. Câteva fresce din epoca Renaşterii împodobesc capela din absida navei nordice.

Arhitectura maiestuoasă a Catedralei Sfântul Mihail din Alba Iulia, interiorul sobru, dar elegant, altarul şi amvonul de o deosebită frumuseţe artistică, nu în ultimul rând faptul că ea reprezintă unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură romanică din Transilvania, şi implicit din România, o fac demnă de atenţia şi respectul oricărui om civilizat. Acest monument arhitectonic, ca şi multe altele din inima României, are scris în zidurile şi pietrele lui istorie. Istoria zbuciumată a unor locuri care au rămas şi a unor oameni care au fost şi au trecut, dar au ştiut a lăsa ceva durabil după ei, creat întru cinstirea lui Dumnezeu.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Camere video de scanare în profunzime pentru identificarea a două posibile statuete în pereţii Operei din Timișoara
02/06/2020 16:56

 Firma care execută lucrările de reabilitare a clădirii Operei Naţionale din Timişoara va folosi camere video de scanare in profunzime a pereţilor laterali porţii principale de acces, pentru a clari ...

Un concert Led Zeppelin, disponibil gratuit in format streaming timp de trei zile (Video)
28/05/2020 23:15

 Formatia Led Zeppelin va oferi acces liber sambata, incepand cu ora 8PM GMT, pentru inregistrarea concertului Celebration Day din 2007. Timp de trei zile publicul va putea vedea acest show pe YouTube. ...

Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...

Pandemia ne-a învățat cum să nu ne mai agățăm de planuri
18/05/2020 23:41

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), afirmă că fiecare dintre noi am invătat cate ceva din aceste experimente nefaste - un ...

Eurovision: Cea mai buna piesa din toate timpurile este
17/05/2020 10:49

     "Waterloo" a grupului suedez Abba a fost votata de telespectatorii BBC drept cea mai buna piesa prezentata vreodata la Eurovision. Programul "Eurovision: Come Toget ...