default

Dimensiune font:

Confesiunea unui „ratat”

| 21-10-2017 05:00

Cu experienţa sa, inclusiv cea de realizator de emisiuni de televiziune şi de jurnalist în general, Alex Ștefănescu este ceea ce-aş numi un campion al stilului captatio, chiar cu riscul de a se contrazice sau a mistifica. La un moment dat, în convorbirile cu Ioana Revnic, la care m-am referit și săptămâna trecută, afirmă tranşant că presa din epoca antedecembristă era un atelier de retuşat realitatea. Era fără îndoială şi asta, dar nici pe departe numai atât. În presa de atunci, atât cea scrisă, cât şi cea audio-vizuală, au profesat gazetăria nu puţini jurnalişti de anvergură şi de o impecabilă ţinută morală, de care mass-media de astăzi chiar ar avea mare nevoie. O spun ca unul care a lucrat şi înainte de 1989, şi după, timp de aproape două decenii, în presă. Însuşi Alex. Ştefănescu a făcut jurnalistică de calitate, şi nu doar culturală, la două cotidiane: „Scânteia tineretului” şi „România liberă”. A nu vedea lucrurile în toată complexitatea şi adevărul lor, a nega totul, a nu face diferenţa între, să zicem, Eugen Florescu, un politruc dogmatic şi lipsit de orice talent, şi Octavian Paler, un mare intelectual şi un mare jurnalist, care a condus timp de vreo 13 ani cel mai prestigios ziar al vremii după ce avusese un rol esenţial în procesul de modernizare, de europenizare a Televiziunii naţionale, înseamnă nu doar retuşarea realităţii, ci ocultarea ei. Fostul gazetar la „România liberă” îl denunţă pe Octavian Paler că i-ar fi „pângărit” scrisul băgându-i într-un text un citat din Nicolae Ceauşescu şi că i-ar fi determinat sau obligat şi pe alţii să citeze din Ceauşescu, el stând departe de val. Acuzaţia se înscrie, din păcate, într-o lamentabilă şi laşă răfuială cu o personalitate de prim-plan a societăţii româneşti, societate care resimte din ce în ce mai dureros lipsa unor asemenea conştiinţe. Cu atât mai nedreaptă este aducerea în discuţie a unui amănunt nesemnificativ, cu cât cel pe care Octavian Paler l-a angajat la un mare ziar şi i-a pângărit – vezi Doamne! - textul (ar fi trebuit să precizeze care era tema acestuia; mă îndoiesc că era un articol de critică literară), procedează cât se poate de judicios în cazul altor personalităţi de seamă care au făcut unele compromisuri pentru a salva valorile culturii în vremuri de teroare ideologică. El operează, din păcate, cu două măsuri. Alex. Ştefănescu deplânge, pe bună dreptate, incorectitudinea celor din generaţia tânără care extrag câte un citat din Ceauşescu, din textele unor intelectuali de frunte, acuzând fără a ţine seama de circumstanţele şi de scopul în care a trebuit să fie dat un citat sau să se facă o trimitere la un document politic al momentului: „Dacă procedăm aşa, riscăm să facem aprecieri cu totul false. Comentatori rău-intenţionaţi şi-au petrecut sute de ore în biblioteci (pentru prima dată în viaţa lor!) numai şi numai pentru a descoperi câte o frază specifică propagandei comuniste în textele mai vechi ale unor scriitori respectaţi”. Criticul dă mai multe exemple, nume binecunoscute, între care şi cel al Zoei Dumitrescu-Buşulenga – „un om de cultură eminent şi o profesoară universitară care a insuflat idealuri umaniste multor generaţii de studenţi”. În acelaşi context, Alex. Ştefănescu sare brusc de la Ceauşescu la Norman Manea: „Mulţi autori de azi îl ridică în slăvi – după cum am văzut recent – pe Norman Manea fără să depindă în mod direct de el, numai la gândul că ar putea obţine unele avantaje, şi nimeni (în afară de mine) nu se scandalizează. Nicolae Ceauşescu, cel puţin, va rămâne în istorie, în timp ce Norman Manea, autor ambiţios, dar lipsit de talent, cu complexe de inginer care face eforturi să pară scriitor, va dispărea în neantul uitării în scurtă vreme, ca o muscă în gaura de scurgere a unei chiuvete. / N-aş vrea pentru nimic în lume să schimb condiţia mea de autor care l-a citat de câteva ori pe Nicolae Ceauşescu cu condiţia unora ca Paul Cernat, Bogdan Suceavă, Ovidiu Şimonca sau Daniel Cristea-Enache, care l-au supraevaluat deşănţat pe Norman Manea, considerându-l demn de Premiul Nobel”.

Întrebat, în altă ordine de idei, dacă şi când anume l-a încercat sentimentul ratării, Alex. Ştefănescu răspunde că înainte de a termina de redactat „Istoria literaturii române contemporane” îl frământa gândul că, dacă ar muri, n-ar rămâne nimic din tot ce a scris cu excepţia poate a eseului despre Nichita Stănescu. Dar singura carte ce i-a dat sentimentul că n-a trăit degeaba, mărturiseşte el ca un ţăran gospodar care îşi face bilanţul unei vieţi de muncă, ar fi Istoria literaturii române: „Din cele patru milioane de semne tipografice care o compun (Alex. Ştefănescu numără tot, ani, zile, ore, inclusiv, fireşte, cronicile şi recenziile la această carte: în total 270, dintre care 170 defavorabile şi 100 favorabile – nota mea) se poate afla ce s-a întâmplat cu literatura română în timpul comunismului, dar se poate afla – indirect şi numai într-o oarecare măsură – şi ce fel de om am fost eu”. Şi totuşi, declară el, raportat la planul de viaţă pe care şi-l făcuse în adolescenţă, tot ce a scris „este... zero”. Mai mult, patetizează criticul atât de neiertător cu sine, parafrazând apoi şi primul vers din „Oda, în metru antic”: „Dacă la şaisprezece ani Dumnezeu m-ar fi anunţat ce voi realiza în următorii cincizeci de ani, m-aş fi sinucis atunci pe loc. Nu credeam să-nvăţ a mă rata vreodată. Şi totuşi am învăţat“. Alex. Ştefănescu ştie bine că sentimentul ratării nu-l poate trăi, uneori dramatic, oricine. Proştii, netalentaţii nu ratează nimic, fiindcă, între altele, nu au ce rata. Cineva observa că însuşi Michelangelo a ratat: ar fi vrut să sculpteze munţii şi nu i-a sculptat. A avea talent și operă, și el are, și a spune că ești un ratat e de fapt o trufie.

Pe cât de entuziaste, candide şi uneori euforice sunt exerciţiile de admiraţie ale lui Alex. Ştefănescu, şi nu numai cele privind literatura, pe atât de dure şi nu o dată injuste sunt cele de negaţie. Dar unde anume dă de-a dreptul cu nuca în perete este tărâmul politicii”. De aceea, îl prefer pe criticul Alex. Ştefănescu, chiar şi atunci când este nedrept, îl prefer pe scriitorul de talent, cu o sensibilitate de poet - fie el şi ratat sau poate cu atât mai mult, căci de la Călinescu citire ştim că un critic trebuie să rateze în cât mai multe genuri. Mi-a plăcut un episod tulburător evocat de el, cel al plecării tinerilor soţi Ştefănescu din localitatea bucovineană Caşvana - unde fuseseră timp de o jumătate de an profesori de limba şi literatura română - cu o sanie a unui sătean: „Ce frumos era! Caii, bine îngrijiţi, bucuroşi de ninsoare, trăgeau sania după ei fără efort. Sania aluneca lin, silenţios, cu un foşnet de sfâşiere de mătase. Fulgii mari căzuţi din cer mi se agăţau în păr (nu purtam niciodată căciulă), iar pe Domniţa, care se îmbujorase de frumuseţe în aerul rece, cu miros de brad, o transformaseră într-o crăiasă a zăpezii. / Când va veni vremea să mor, cu câteva clipe înainte de a mă despărţi de lume, o să închid ochii şi o să retrăiesc momentul acela”.

Constantin Coroiu

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56
„Parasite”, primul film într-o altă limbă decât engleza care câştigă Oscarul
10/02/2020 10:42

    Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.  Lungmetrajul sud-coreean "Parasite", de Bong Joon-ho, a fost marele c ...

VIDEO-SCANDAL la București, cu Lara Fabian: Artista și-a ANULAT concertul din această seară pentru că NU a fost plătită
04/02/2020 08:43

 Cantăreaţa de origine belgiană Lara Fabian, care avea programat luni, de la ora 19.30, un concert la Sala Palatului din Bucureşti, a anunţat pe Facebook că spectacolul "este anulat". Spec ...

Filmul „Dolor y gloria” este favoritul Galei Premiilor Goya
25/01/2020 06:44

      La Malaga va avea loc astăzi Gala Premiilor Goya, ceremonia anuntandu-se a fi una grandioasă. Este ceea ce a anunţat preşedintele Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din ...

  Ospitalitatea culturală, un proiect care ar repoziţiona Iaşul pe harta oraşelor importante
16/01/2020 07:02

  Moldovenii sunt faimoşi pentru ospitalitate, iar Iaşul este capitala Moldovei şi capitala culturală a ţării. Este un pas firesc să legăm lucrurile intre ele, iar senatorul USR Dan Lungu propune ...