default

Dimensiune font:

Despre cuvânt, cinste şi gramatică

| 23-01-2016 04:46

Dacă „un cuvânt de-al nostru poate repovesti lumea”, cum credea Constantin Noica, un cuvânt de-al nostru (sau de-al altora) ar putea şi distruge lumea. Nu există aproape nimic care să aibă atâta putere precum cuvântul. Mânuit greşit ori cu rea credinţă, el poate arunca în neant o idee genială, poate isca o catastrofă, poate vindeca sau ucide. Pentru a ne da seama de forţa cuvântului, să ne gândim doar la ceea ce el tezaurizează. Un mare învăţat ca Edgar Papu observa: „Aproape întregul tezaur umanist al Antichităţii ne provine de la mânuitorii cuvântului. Abia în al doilea rând ne-au influenţat din acea vreme vestigiile arhitecturii, sculpturii şi picturii”.

Un poet spaniol contemporan intervievat de poetul Horia Bădescu observa: „Ceea ce a caracterizat şi diferenţiat specia umană a fost capacitatea de a construi. Piatra de temelie a acestei capacităţi este cuvântul…”. Din perspectiva lui Nichita Stănescu: „Cuvintele sunt revederi dureroase ale sentimentelor”. Aş spune că mai ales acest combustibil, această încărcătură, sentimentele, conferă cuvântului o forţă de neegalat.

Este pe deplin dovedit că adevăraţii oameni politici şi de stat, cei născuţi, nu făcuţi, altminteri foarte rari, iar în Europa de astăzi mai degrabă inexistenţi, sau diplomaţii de carieră au şi trebuie să aibă de regulă ceea ce s-a numit, cu o sintagmă căzută în ridicol prin folosirea ei excesivă şi de multe ori anapoda, un foarte bine dozat şi eficient limbaj de lemn. Funcţia şi profesia îi obligă să utilizeze cuvântul cu foarte mare parcimonie şi rigoare. În exerciţiul lor, fondul lexical nu poate fi decât restrâns, auster, constituit din cuvinte şi locuţiuni în majoritatea lor trecute prin probele de foc ale unor dialoguri care nu o dată seamănă cu nişte războaie paşnice. Iar astfel de cuvinte nu sunt deloc multe.

Dacă după marea conflagraţie mondială încheiată în 1945 şi până foarte recent nu ar fi existat asemenea războaie paşnice – repet cu voluptate acest oximoron –, războiul rece ar fi devenit fierbinte şi rachetele atomice nimicitoare ar fi ţâşnit demult din sinistrele silozuri. Numai că bătăliile purtate cu floreta diplomaţiei, a cuvântului inteligent şi bine cumpănit, nu au nimic comun cu pălăvrăgelile de cafenea civică şi cu glumiţele cutărui eseist mai mult sau mai puţin inspirate, mai mult sau mai puţin simpatice. Altminteri, în orice discurs, nu doar cel diplomatic, cuvântul trebuie să fie exact şi aşezat numai într-un singur loc dintr-o frază, inclusiv atunci când este necersarmente ambiguu.

De bună seamă, ceea ce potenţează forţa de expresie a unui cuvânt, a unui text e şi contextul. Caragiale despre care Ibrăileanu afirma că este cel mai mare artist al cuvântului din literatura română, mai mare chiar, scria criticul, decât Eminescu, s-a dovedit a fi maestrul suprem al adecvării textului la context, prin context înţelegând şi personajul sau personajele care vorbesc, care exprimă şi se exprimă. Noica constata: „Toată lumea se străduie să aibă un context”, dar care îi este textul?, se întreba filozoful rostirii româneşti. Artişti ca I.L. Caragiale vin şi ne oferă textul. De pildă, sintagma „curat murdar”. Nu este ea un text definitoriu pentru tot contextul nostru, cel al lumii şi epocii în care ne aflăm?! Textul lui Caragiale pare să se sincronizeze mereu cu contextul. Un text pentru totdeauna.

Imaginea şi destinul fiecăruia dintre noi depind, uneori hotărâtor, de când, unde şi cum folosim cuvântul. Ne săpăm mormântul moral, social şi, în cele din urmă, istoric mânuind prost cuvântul. Politica şi mass-media româneşti de azi, dar nu numai ele, o dovedesc, din păcate, cu asupra de măsură.
Şi dacă tot l-am pomenit pe Caragiale, mi se pare nimerit şi, aş spune, ilustrativ să citez un pamflet în versuri, intitulat „Semnul”, descoperit în corespondenţa sa cu Paul Zarifopol:

„Din toate câte sunt pe lume/ Nu-i una fără semn anume:/ După miros cunoşti o floare;/ Cunoşti un fruct după savoare,/ Un geniu după o gândire/ Şi steaua după o sclipire;/ Pe-un om de duh, pe cum priveşte/ Şi pe neghiob pe cât vorbeşte;/ Cunoşti o pasăre pe glas,/ Copoiul de vânat pe nas;/ Un câine ori un om turbat/ Pe bale şi lătrat/ Cunoşti o fiară/ După ghiară;/ După un fluier pe mierloi/ După mai multe pe… ciocoi!”.


Să mai rămânem o clipă cu Nenea Iancu şi să facem un exerciţiu de imaginaţie. Să-l ascultăm pe creatorul nemuritorului Rică Venturiano (publicist şi studinte în ce altceva decât în Drept!), de această dată adresându-se ziariştilor şi ziaristelor de pe întreg cuprinsul scumpei noastre patrii şi atât de năpăstuitei limbi române: „E un meşteşug greu gazetăria. Întrebaţi-mă pe mine să vă spun eu cât e de grea această meserie. Ca să luminezi pe oameni, trebuie să fii tu mai întâi luminat: să cunoşti multe, să cugeţi profund, să cerni, să selecţionezi şi să dai publicului gând bun în fraze bune… Cinste şi gramatică sunt cele două condiţii esenţiale ale unei prese bune… Sunt bune şi ideile… dar nu sunt obligatorii! Cinste şi gramatică sunt condiţiile esenţiale!”.

Grele, aproape imposibile condiţii pentru urmaşii postdecembrişti ai lui Rică Venturiano.

Sursa foto: wikimedia.org 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Les Miserables”, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film
01/03/2020 16:14

    Drama „Les Miserables” de Ladj Ly a caştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film, in cadrul unei ceremonii tensionate, marcate şi de recompensarea lui Roman Polanski, cu premiul ...

Cristi Puiu, cel mai bun regizor din secțiunea Encounters de la Berlinală
01/03/2020 15:13

    Lungmetrajul „There Is No Evil”, in regia iranianului Mohammad Rasoulof, o dramă despre limitele libertăţii individuale sub un regim autoritar, a caştigat sambătă Ursul de Aur ...

Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56