default

Dimensiune font:

Perpessicius şi „oficiul critic” la microfon

| 23-07-2016 05:28

Săptămâna trecută îmi încheiam comentariul despre ediţia critică a operei de cronicar literar la Radio a lui Perpessicius, primul şi cel mai longeviv din istoria Radiodifuziunii Române, făcând referire la stilul şi modul de a formula judecăţile de valoare ale marelui cărturar. Valeriu Râpeanu, editorul publicisticii radiofonice a lui Perpessicius observă pe bună dreptate: „Modul de a scrie al criticului era cel mai potrivit pentru o cronică literară radiofonică mai ales în perioada de început a acestui gen deoarece frumuseţea expunerii sporea atractivitatea, chema pe ascultătorul iniţiat sau neiniţiat să urmărească nu o dare de seamă seacă, greoaie, saturată de termeni de specialitate, ci o expunere care recrea fie şi în câteva rânduri o operă, un drum literar, o filiaţie. şi în acelaşi timp Perpessicius folosea ceea ce multă vreme s-a crezut că aparţine în exclusivitate lui George Călinescu, selectarea citatului reprezentativ, a acelor pagini care semnificau calităţile operei, sensurile ei şi puteau să-i facă pe ascultători să şi-o apropie”.

E adevărat că Perpessicius a fost poate excesiv de generos cu unii autori modeşti, dar i-a şi negat, în felul său elegant, pe unii fără valoare, chiar dacă aceştia se bucurau de succes în epocă. În critica sa de întâmpinare a văzut, a simţit, a intuit şi a judecat bine în mai toate cazurile. Este semnificativ modul cum i-a receptat şi i-a comentat pe cei ce aveau să devină clasici, de pildă Liviu Rebreanu sau Mircea Eliade. Ceea ce trebuie relevat, şi Valeriu Râpeanu o face, este că cronicile radiofonice ale criticului „alcătuiesc o adevărată frescă a culturii noastre din 1929 până în 1942, realizată cu înalt spirit critic şi cu o exigenţă care a avut în vedere reliefarea valorilor şi respingerea a ceea ce nu-şi află împlinirea artistică”. Cert e că Perpessicius şi-a asumat cu maximă responsabilitate rolul de cronicar literar la Radio, pe deplin conştient că se adresează unei mase de ascultători şi virtuali cititori de literatură, aşa-zicând tăcute, dar presupus a fi mult mai largă decât cea a cititorilor unei gazete. şi-a adaptat discursul, fără a-şi schimba însă stilul. Incontestabil, cronicile şi prezentările sale vădesc o exemplară capacitate de adecvare la specificul unui mijloc de comunicare atât de modern şi, aş spune, atât de democratic, cum este, cum era mai ales Radioul în vremea când Perpessicius presta „oficiul critic” la microfon. În fine, este evidentă permanenta grijă a primului cronicar literar la Radio pentru limbajul şi acurateţea rostirii la microfon, pentru întreţinerea unui dialog cât mai acroşant cu nevăzutul public căruia i se adresa şi pe care se străduia să-l implice, mizând pe participarea lui şi convins fiind că – constata el într-un articol din 1933, apărut în „Cuvântul” – Radioul „are putinţa să creeze acea istorie literară instantanee, pentru a cărei difuzare toate mijlocele materiale şi intelectuale îi stau la îndemână”. În ceea ce priveşte calitatea demersului său critic radiofonic, mi se pare cum nu se poate mai grăitoare o confesiune din 1967, când trecuse un sfert de secol de la încheierea „oficiului” său de cronicar literar la microfon: „Din activitatea de la Radio, am extras, îndeosebi după 1933, când n-am mai avut foileton obişnuit la gazetă, materialul a cel puţin două volume ale seriei Menţiuni critice, pe care le-am copiat de pe textele predate la Arhiva Radio şi pe care le-am recitit şi mărturisesc că le subscriu şi astăzi cu destulă plăcere”.

S-au scurs aproape 50 de ani de când Perpessicius făcea această mărturisire. Textele în integralitatea lor pe care le avem acum turnate în litera de tipar, într-o ediţie critică, le citim şi noi cu „destulă plăcere”, graţie stilului de o surprinzătoare prospeţime, dar mai ales cu interes şi curiozitate intelectuală. Mă opresc aproape la întâmplare şi, fireşte, în treacăt, la unul dintre ele: cel consacrat ediţiei Creţu a „Operei politice a lui M. Eminescu” şi difuzat la 24 mai 1941. Nu voi insista asupra aprecierilor pline de stimă privind ediţia, două masive volume însumând o mie de pagini, singura şi cea mai cuprinzătoare la acel moment şi încă vreo câteva decenii până la marea ediţie Perpessicius. Voi reţine doar câteva dintre liniile profilului pe care i-l schiţa gazetarului Eminescu. Cronicarul literar al Radioului afirma că Eminescu „a fost poate cel mai mare ziarist dinainte de Nicolae Iorga, pentru că nimeni altul n-a urmărit cu mai multă patimă, zi de zi, lună de lună şi an de an, evoluţia vieţii noastre politice, într-una din epocile cele mai pline de evenimente... Acceptat de opinia obştească şi curentă drept pamfletarul cel mai violent (şi adevărul este că nu-i lipseşte nici această coardă), Eminescu este cel mai studios şi cel mai înarmat dintre gazetarii noştri. Fie că le intitulează Studii asupra situaţiei, fie că sunt dedicate problemei basarabene, creditului mobiliar sau cestiunii evreieşti, articolele sale sunt totdeauna gândite şi elaborate ciclic şi au totdeauna la temelia lor o întinsă şi temeinică documentare. O atare carieră ziaristică nu s-ar putea explica numai prin raţiuni de limitată necesitate alimentară. Amărăciunea poetului, care paralel cu munca aceasta de galerian al presei îşi mai avea şi visele inimii lui, nu poate fi tăgăduită, desigur. Dar ea nu poate stânjeni întru nimic pasiunea lui pentru lupta ziaristică, pentru zilnica mărturisire de credinţă. Numai cine crede şi luptă poate realiza o operă atât de impunătoare cum este ziaristica lui Mihail Eminescu, puţin cunoscută până astăzi şi pentru a cărei asimilare, tipărituri ca aceea a domnului Creţu vor crea condiţiile cele mai favorabile”.

Astfel le vorbea ascultătorilor radio, în 1941, Dumitru Panaitescu-Perpessicius despre gazetarul Eminescu şi despre publicistica sa ce avea să-şi găsească locul cuvenit în monumentala ediţie fondată şi ridicată de el însuşi până la a treia treaptă, atât cât clipa cea repede ce i s-a dat i-a permis, şi continuată apoi, cu mari dificultăţi, de cărturari şi cercetători, precum cel pe care l-am numit odată patriarhul eminescologiei, Dumitru Vatamaniuc. Ei s-au învrednicit, având exemplul dăruirii până la jertfă al lui Perpessicius, să ducă până la capăt o mare construcţie, ceea ce se întâmplă rar pe aici, pe la noi. Construcţie care – prevedea cu fină ironie cronicarul la microfon de acum 75 de ani – „va face şi mai inutilă ridicarea acelei statui de bronz, pe care societatea românească i-o refuză de jumătate de veac”.

Între timp statuia s-a ridicat, dar mult mai trainic decât bronzul este şi va rămâne monumentul numit ediţia Perpessicius a operei lui Eminescu. 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Agrofarm Serv S.R.L., CUI: 13639740; nr. de înregistrare la O.R.C. J07/8/2001, cu sediul social în sat Curteşti, comuna Curteşti, Extravilan comuna Curteşti, p. c. 388/9, jud. Botoşani, numită potrivit Hotărârii civile nr. 332/28.12.2018, pronunţată de Tribunalul Botoşani, în dosarul nr. 2705/40/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 29.10.2019, ora 14.00, a activelor Agrofarm Serv S.R.L., astfel: Nr. crt. - Denumire şi descriere active - Valoare de evaluare (preţ fără T.V.A.) - Valoare pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.) Activ 1 - Sediu de birouri P+1E, depozit cu o suprafaţă de 521 mp cu rampă încărcare-descărcare, amplasate pe teren în suprafaţă de 10.000 mp, amplasate în exravilan sat Curteşti, jud. Botoşani, format din: - Teren extravilan, livadă cu suprafaţa de 10.000 MP (din acte şi real măsurată), înscris în C.F. 50562 UAT Curtesti, cu nr. cad. 245/1/1. - Corp C1 clădire sediu firmă cu regim înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 134,86 MP, înscris în C.F. 50562 UAT Curtesti, cu nr. cad. 245/1/1-C1. - Corp C2 clădire depozit de îngrăşăminte minerale cu suprafaţa construita de 521,24 MP înscris în C.F. 50562 UAT CURTESTI, CU NR. CAD. 245/1/1-C - Stoc de îngrăşăminte, pesticide, seminţe şi fertilizanţi - 1.034.735 lei - 1.034.735 lei Activ 2 - Autoutilitară Volkswagen, LT46, nr. înmatriculare BT-07-AGF, euro 3, 2006, mma 4600 kg, 2461 cmc, 80 kw/109 cp - 21.160 lei - 21.160 lei Activ 4 - Autoutilitară Volkswagen, Caddy, nr. înmatriculare BT-09-AGF, euro 5, 2013, mma 3645 kg, 1598 cmc, 75 kw / 102 cp - 19.930 lei - 19.930 lei Activ 6 - Autoutilitară Volkswagen, Caddy, nr. înmatriculare BT-05-AGF, euro 4, 2008, ma 2035 kg, 1896 cmc, 55 kw/75 cp - 5.400 lei - 5.400 lei Activ 7 - Autoutilitară Volkswagen, Caddy, nr. înmatriculare BT-06-AGF, euro 4, 2008, mma 2035 kg, 1896 cmc, 55 kw/75 cp - 6.010 lei - 6.010 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.10.2019, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Publicaţia de vânzare în format extenso poate fi descărcată de pe site-ul www.insolventa.ro Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 28.10.2019, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 28.10.2019, ora 14.00, în baza unei programări prealabile. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0758049901, 0749244377, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
S-a aflat! Cui ii va rămâne averea Tamarei Buciuceanu-Botez
16/10/2019 00:03

Mare atentie! S-a aflat cui o să ii ramană averea marii actrite Tamara Buciuceanu Botez care a murit marti la varsta de 90 de ani la Spitalul Elias din Capitală. Tamara nu a lăsat in urmă niciun copil si ...

Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact asirian. Fascinanta poveste a Barilului de Khorsabad
15/10/2019 22:45

 Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact antic, celebru in intreaga lume. Este vorba de Barilul de Khorsabad, cunoscut si ca Barilet de Khorsabad sau Cilendre de Sargon, clasat in cat ...

Actrita Tamara Buciuceanu a murit
15/10/2019 20:06

 Actrita Tamara Buciuceanu Botez a murit, marti, au anuntat reprezentantii Spitalului Elias, unde era internata. "Spitalul Elias anunta cu regret disparitia unei mari doamne a teatrului romanesc, T ...

Profesoara Isoscel a plecat printre îngeri
15/10/2019 18:35

    Tamara Buciuceanu-Botez, una dintre cele mai apreciate actriţe romane de teatru, film şi televiziune aparţinand Generaţiei de Aur, a murit la varsta de 90 ani. Internată pe fondul unor prob ...

Dispozitivele pe care Netflix nu va mai merge de la 1 decembrie
15/10/2019 10:16

 Netflix nu va mai functiona pe dispozitivele de streaming ale companiei Roku, incepand cu 1 decembrie. Roku Inc. este o companie care produce mai multe dispozitive de streaming, care functioneaza precu ...

Olga Tokarczuk şi Peter Handke au primit Premiul Nobel pentru Literatură
11/10/2019 06:07

    Scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk, in varstă de 57 de ani, a primit premiul Nobel pentru literatură pentru 2018, „pentru imaginaţia narativă, care, cu pasiune enciclopedică, reprez ...

Tescovina, elixir al tinereţii
30/09/2019 08:00

 Procedeele de preparare nu sunt deloc complicate În fapt, tescovina este cel mai important produs din struguri. Coaja, pulpa şi samburii au cel mai mare conţinut de resveratrol, acesta fiind cel ...

„Orice festival trebuie să fie viu, să evolueze, să se reinventeze prin fiecare nouă ediție”
27/09/2019 05:33

    La Iaşi va incepe săptămana viitoare unul dintre cele mai aşteptate evenimente artistice ale anului - Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), ajuns la cea ...

„Sunt încă mulți care fac mișto de tații care se dedică prea mult creșterii copiilor”
24/09/2019 05:46

    - De ce un spectacol pentru tătici? Cum a fost primit de către public spectacolul „Cocoţat pe schele”? - E un personaj in spectacol care spune la un moment dat: ”si tatii t ...

Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...