default

Dimensiune font:

Stilul gotic în arhitectura medievală românească

| 06-07-2016 05:20

Stilul romanic, prezent şi pe teritoriul României, îndeosebi în Transilvania, a fost succedat, înlocuit de către stilul gotic, născut încă din secolul al XII-lea, dar având perioada de apogeu în secolele al XIV-lea şi al XV-lea. Cele mai importante opere arhitecturale gotice acoperă perioada 1140-1500, fiind construite din România până în Portugalia, şi din Slovenia până în Norvegia, Suedia şi Finlanda. Revenirea romanicului s-a realizat în Renaştere, care l-a transformat, prin impunerea stilului renascentist, în Florenţa, începând cu secolul al XV-lea.

Arhitectura gotică este o transformare a stilului romanic, apărută din necesitatea de a da o altă dimensiune verticală clădirilor. Ea este asociată cu catedralele, precum şi cu alte biserici din aproape toată Europa medievală. Prototipul stilului gotic în arhitectura ecleziastică este considerată Bazilica Abaţiei Saint-Denis, din apropierea Parisului, necropola regilor Franţei, cu cinci nave şi o faţadă admirabilă. Abatele Suger, prietenul şi confidentul Regilor Ludovic al VI-lea şi al VII-lea, a dorit să creeze o reprezentare fizică a Ierusalimului, printr-o clădire de o verticalitate şi liniaritate impunătoare, şi a început modificarea bisericii abaţiale conform acestei viziuni, în anul 1137. Noua bazilică, rezultatul transformărilor de către abate concepute, a fost consacrată pe 11 iunie 1144, în prezenţa regelui, devenind astfel prototipul viitoarelor construcţii ecleziastice de pe domeniul regal din Nordul Franţei şi al stilului gotic.

Arhitecţii goticului au revoluţionat viziunea spaţială a romanicului prin două invenţii: ogiva şi arcul de susţinere (arc butant). Bolta semicirculară este înlocuită cu o boltă în formă de arc de cerc frânt, sau ogivă, la care presiunea verticală este mult mai redusă. Meşterii înălţau pe patru coloane, dispuse în plan pătrat, câte două perechi de arcuri în ogivă; fiecare arc este susţinut de două coloane diagonal opuse. Prin multiplicarea acestor grupuri de arcuri se putea obţine o construcţie foarte solidă, capabilă să susţină, prin încrucişarea de ogive, bolta edificiului, oricare ar fi dimensiunile ei. Arcurile de susţinere, cealaltă invenţie, sprijină, din exterior, pereţii înalţi ai navei centrale, alături de contraforturi, pentru a contrabalansa presiunea laterală a bolţilor. Aceste soluţii au îngăduit o nouă organizare a spaţiului bisericii, în care planul cu o navă este cel mai răspândit. Una dintre gloriile catedralelor gotice este turnul de înălţime ameţitoare, al cărui vârf împunge bolta cerească. Multe catedrale aveau mai multe turnuri, dar unele dintre ele au rămas neterminate din lipsă de fonduri, cum este şi cazul celui de-al doilea turn al Bisericii Negre, din Braşov.

Ca şi stilul romanic, goticul a pătruns pe teritoriile locuite de români prin Transilvania, ajungând, însă, mai departe decât a ajuns romanicul, anume şi în Moldova şi în ţara Românească. În Ţara Românească, goticul a pătruns la sfârşitul secolului al XIII-lea, prin intermediul saşilor, ei fiind cei care au construit biserica bărăţia din Câmpulung Muscel. În Moldova, stilul gotic a pătruns în secolul al XIV-lea, prin intermediu săsesc şi maghiar, dovadă stând ruinele Catedralei Catolice din Baia. Apoi, bisericile ortodoxe din Moldova au preluat elemente gotice caracteristice, precum ancadramentele ferestrelor şi portalurilor, contraforţii etc., care au participat la sinteza stilului moldovenesc constituit în epoca lui Ştefan cel Mare.

În Transilvania s-au construit şi păstrat însă cele mai multe biserici gotice de pe teritoriul României. Aici goticul s-a impus în secolul al XIII-lea, cu caracteristici conservatoare, dominate de tradiţiile romanice, evoluând spre maturitate în secolele XIV-XV. Planimetric a fost depăşită varianta bisericilor de tip bazilical cu transept (în formă de cruce), precum Biserica Evanghelică Sfânta Maria din Sibiu, în favoarea construcţiei unor biserici-hală de mari dimensiuni, precum Biserica Neagră din Braşov, Biserica Sfântul Mihail, din Cluj, Biserica Reformată din Târgu Mureş, sau altele.

O revenire spectaculoasă a goticului s-a lansat în Anglia, în secolul al XIX-lea, sub numele de neo-gotic, odată cu refacerea Palatului Westminster, după incendiul devastator din 1834. Către finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, s-a construit şi în România în stil neo-gotic, Biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti fiind doar unul dintre exemplele remarcabile de arhitectură neo-gotică românească.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan

Credit foto: Daniel Tellman

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
VIDEO O legendă a cinematografiei împlinește 90 de ani - Își urăște ziua de naștere
31/05/2020 10:18

 Pe 31 mai 1930, la San Francisco se năstea Clint Eastwood. Nume mare in cinematografia mondială, Clint a castigat premii Oscar de-a lungul carierei in calitate de regizor, actor si producător. Cum va s ...

YouTube lansează oficial opțiunea așteptată de milioane de utilizatori
31/05/2020 05:10

YouTube a lansat oficial opţiunea Video Chapters pentru creatorii de conţinut. Aceasta ii va ajuta pe utilizatori să vizualizeze usor si rapid capitolele care ii interesează din cadul unui material video ma ...

In ce conditii vor functiona de luni muzeele, galeriile de arta, bibliotecile si librariile
30/05/2020 20:11

 A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul comun al ministrului Culturii si ministrului Sanatatii privind privind masurile care trebuie luate pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus si pentru ...

Un concert Led Zeppelin, disponibil gratuit in format streaming timp de trei zile (Video)
28/05/2020 23:15

 Formatia Led Zeppelin va oferi acces liber sambata, incepand cu ora 8PM GMT, pentru inregistrarea concertului Celebration Day din 2007. Timp de trei zile publicul va putea vedea acest show pe YouTube. ...

Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...

Pandemia ne-a învățat cum să nu ne mai agățăm de planuri
18/05/2020 23:41

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), afirmă că fiecare dintre noi am invătat cate ceva din aceste experimente nefaste - un ...