Deschiderea şcolilor: bomboana de pe colivă?

Dorian Obreja

Dimensiune font:

| 13-09-2020 23:50

 

Dorian OBREJA

 

În limbajul specialiştilor, se vorbeşte despre provocările generate de începerea cursurilor în noul context – cel epidemiologic. Eu, unul, am preferat drept titlu pentru rândurile de astăzi o exprimare mai puţin ştiinţifică, dar mai elocventă.

Optarea pentru un asemenea titlu nu înseamnă, automat că mă situez într-o anumită tabără – după cum sesizaţi, lumea (adică profesorii, elevii, părinţii şi rudele) s-a împărţit, tranşant, în două. Asta ca şi cum, după un colţ, stă la pândă odiosul covid care, cum reperează un tânăr, îi pune o întrebare zguditoare: şcoala sau viaţa? Pe cale de consecinţă, unii vor alege şi chiar aplica prima variantă, alţii (cu siguranţă mai puţini), pe cea de a doua.

Ştiu, dilema e cumplită, numai profesor/elev/părinte să nu fii în această perioadă. Şi, totuşi, trebuie optat pentru o direcţie sau alta, din păcate în condiţiile în care nu există modele unice de urmat şi soluţii sigure, ci se bâjbâie, covidul fiind, mereu, cu un pas înaintea celor care vor să-l stopeze.

În unele ţări, şcolile s-au redeschis spre finele primăverii: Austria (luna mai), Belgia (treptat din mai), în altele, precum China, Italia, Japonia, Iran, Bulgaria (şi România) nu s-au mai redeschis după izbucnirea pandemiei, iar în foarte puţine, cum ar fi Suedia, unităţile şi instituţiile de învăţământ nu au fost deloc închise!

La momentul actual, peste 20 de ţări şi-au redeschis total şcolile – în Europa (ţările nordice, Austria, Franţa, Elveţia, Croaţia); pe alte continente, în Japonia, Coreea de Sud şi Israel; alte ţări se pregătesc să facă acelaşi lucru. Alarmant este că în unele ţări unde au reînceput cursurile, total sau parţial (state cu sistem medical performant), precum Israel sau Germania, pandemia a augmentat; de exemplu, în cea din urmă ţară amintită, rata de incidenţă a Covid-19 în rândul tinerilor sub 19 ani s-a dublat, de la 10 la sută, la 20 la sută!

Referindu-ne strict la ţara noastră, trebuie să subliniem că ea se află în top 5 în UE privind rata de infectare cu coronavirus, iar în ceea ce priveşte rata deceselor cauzate de Covid-19, raportată la 100.000 locuitori, România o înregistra cea cea mai înaltă (3,1 la sută), la începutul lunii septembrie!!! Spitatele – în special cele destinate luptei cu pandemia, secţiile ATI – sunt sufocate, personalul medical este aproape epuizat şi insuficient. Un tablou sumbru, care ar fi fost de natură să îndemne autorităţile în a mai amâna începerea şcolilor.

Şi asta pentru că ţara noastră nu are de luptat doar cu pandemia, ci şi cu „greaua moştenire” a trecutului, îndeosebi a ultimelor 3 decenii, în care guvernări de toate culorile au făcut orice, numai să doteze şcolile – nu. Iată doar câteva date. Ministerul de Interne raportează 1.176 de şcoli cu toalete în curte (în judeţul Iaşi, la o şcoală din şase se întâlneşte asemenea situaţie); un raport prezentat de UNICEF scoate în evidenţă că una din patru instituţii de învăţământ din România nu avea dotările minime necesare spălării mâinilor înaintea declanşării pandemiei; peste 2.000 de şcoli nu au apă curentă, chiar în Bucureşti semnalându-se cel puţin 11 unităţi fără apă caldă. Până în 2018, aproape 4.000 de unităţi nu aveau autorizaţie sanitară de funcţionare;  acum, cică ar mai fi doar 300, dar cine poate crede aşa ceva?

În urmă cu o lună, Organizaţia Salvaţi Copiii România atenţiona că 21 la sută dintre şcoli nu sunt pregătite pentru deschidere, iar 47 la sută dintre ele au avut doar acces limitat la educaţia online.

În asemenea circumstanţe, mi-e teamă să prognozez ce se va întâmpla de azi încolo...

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:45

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Datoria PNRR va fi plătită (şi) de urmaşii noştri!
13/06/2021 23:05

 Dorian OBREJA Dacă nu ar fi penibil, atunci spectacolul de pe scena balciului politic mioritic ar fi de ras. În principalul partid de la guvernare, unii trag hăis, alţii cea, funcţie de ob ...

Pensia – roz „afară”, albastră în ţară
07/06/2021 22:40

 Dorian OBREJA   Aşa după cum v-am mai informat, dar nu strică să vă aduc aminte, politicienii aflaţi la guvernare au dat-o in bară cu prima formă a Planului naţional de redresare şi rez ...

„Măi animalule!”
07/06/2021 08:16

  Pe 15 august 1992, la Constanţa, preşedintele Romaniei de atunci şi-a pierdut cumpătul şi s-a adresat unui jurnalist local cu expresia ce a făcut istorie – „măi animalule!”. ...

Tichia de mărgăritar din faţa Palatului Culturii
31/05/2021 22:48

 Dorian OBREJA   Parcurgand, zilnic, presa, afli tot soiul de lucruri. De exemplu, despre cum poţi arunca banii in vant, fie cand ai prea mulţi, fie cand nu sunt ai tăi şi nu-ţi pasă de ei. ...

Grafomanii, sau scriitorii cu vagoane(le)
31/05/2021 00:53

 Dorian OBREJA Dacă ar fi fost ca situaţia – in privinţa subiectului acestor randuri – să fie ceva mai puţin gravă, e posibil să-l fi abordat intr-o notă mai veselă şi mai blandă, a ...

Tinerele generaţii – aparent omnisciente, practic – semi/impotente
25/05/2021 14:57

 Dorian OBREJA  Prima precizare, de la bun inceput: nu e vorba de toţi membrii tinerelor generaţii.  Niciodată nu am considerat corecte generalizările şi nu le-am folosit; in cazul de ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 10:51

Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executivul prelungeşte cu ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 09:11

  Dorian OBREJA Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executiv ...

Pandemia de COVID va trece sigur; dar cea de dezbinare?
18/05/2021 14:41

 Dorian OBREJA  Avem doi termeni – unitate şi dezbinare – despre care eram tentat să spun că ar fi in antinomie, dacă aceasta nu ar insemna, conform tratatelor de specialitate, &nbs ...

Ejectaţi-i, de-s mişei!
16/05/2021 22:33

 Dorian OBREJA Titlul acestor randuri este inspirat, evident, din acela al unor versuri aparţinand lui George Coşbuc, publicate postum, după ce trecut era in nefiinţă şi monarhul căruia poezia ii ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei