Ieşenii, chemaţi să dezbată Planului Local de Acțiune pentru Mediu

1mediu

Dimensiune font:

| 09-07-2020 00:00

Inspectorii de mediu susţin că în perioada 2020-2023 acţiunile vor trebuie să vizeze rezolvarea problemei deşeurilor, îmbunătăţirea calităţii aerului, diminuarea riscului de inundaţii şi alunecări de teren şi reducerea emisiilor de gaze provenite din transporturi

 


Agenția pentru Protecția Mediului Iași a lansat în dezbatere publică draft-ul Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Iași actualizat pentru perioada 2020-2023. Documentul reprezintă un instrument de sprijin al comunităților în identificarea, ierarhizarea și soluționarea problemelor de mediu pentru armonizarea dezvoltării economice cu potențialul natural, propunându-şi, în acelaşi timp, îmbunătățirea calității mediului în judeţul nostru și integrarea tuturor concluziilor într-un singur document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanțare relevante, în scopul asigurării dezvoltării durabile. „Identificarea cauzelor care conduc la poluare și promovarea soluțiilor economice care nu afectează capitalul natural și social sunt soluții care vor schimba paradigma socială și vor induce crearea altor obiceiuri de consum, precum și schimbarea comportamentului uman față de mediu. Nu în ultimul rând, va facilita implementarea soluțiilor inovative. Unirea eforturilor în acest sens trebuie să devină o preocupare permanentă și o prioritate națională”, se arată în document.

Problemele sunt aceleaşi

Inspectorii de mediu susţin că, raportat la PLAM-ul 2014-2018, problemele de mediu identificate se menţin, aceasta şi datorită faptului că obiectivele s-au modificat devenind din ce mai ambiţioase. Un exemplu în acest sens îl constituie domeniul gestionării deşeurilor unde, pentru anul 2019, obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare este 42%, iar pentru anul 2020 este de 60%. În plus, procesul de implementare al proiectului privind Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) în judeţ, derulat prin Consiliul Judeţean Iaşi, a fost unul extrem de lent, motiv pentru care, în prezent, rata de reciclare a deşeurilor municipale este foarte mică.

Alte probleme identificate se referă la calitatea aerului,  o preocupare majoră, mai ales în aglomerarea urbană Iaşi. „Acest fapt se datorează poluării generate de creșterea numărului mijloacelor de transport auto și de șantierele de construcții (particule în suspensie). La aceasta, se adaugă despăduririle și restrângerea spațiilor verzi din perimetrele municipale, cu efect de reducere a rolului vegetației de filtrare și purificare a aerului. La nivel naţional, calitatea aerului din aglomerările urbane a atras atenționări repetate din partea instituțiilor UE, din cauza riscului crescut al mortalității cauzate de afecţiuni respiratorii și cardiovasculare”, se mai arată în document.

O altă constatare ar fi că inundațiile și alunecărilor de teren s-au intensificat în judeţ, ca o consecință a modului de utilizare al terenurilor, a intervențiilor antropice în procesele naturale și ale efectelor generate de schimbările climatice, afectând din ce în ce mai multe comunități. Continuarea proiectelor de împădurire ar putea avea ca rezultat diminuarea riscurilor legate de aceste fenomene.

În ceea ce priveşte sectorul transportului, acesta este responsabil pentru aproximativ o pătrime din gazele emise şi reprezintă cauza majoră a poluării din oraşe. „Există o necesitate puternică de a reduce aceste emisii şi de a a avea vehicule curate, obiceiuri curate şi combustibili curați. Autobuzele, camioanele, taxiurile, maşinile de pe şosea trebuie să devină mai curate cu ajutorul tehnologiei şi al combustibililor alternativi”, sună recomandarea specialiştilor de mediu.

Aceştia au trecut în revistă concluziile monitorizării întreprinsă la sfârşitul anului 2019. Astfel, din totalul acţiunilor în număr de 528, au fost realizate 259 de acţiuni (inclusiv acţiuni permanente în număr de 121 şi actiuni realizate în avans 20) reprezentând 49,05% din totalul acţiunilor incluse în PLAM-ul 2014-2018. Alte 95 de măsuri în curs de realizare, acestea reprezentând 18% din totalul acţiunilor planificate pentru perioada 2014 – 2018. În fine, pentru alte 174 de acțiuni reprezentând 32,95% din totalul de 528 de acţiuni (5 amântate şi 2 anulate) nu s-au semnat un contracte de finanţare.

Două proiecte importante vor îmbunătăţi calitatea mediului în judeţ

Planul de acţiune 2019-2023 cuprinde 10 categorii de probleme, 30 probleme de mediu, 30 obiective generale, 44 obiective specifice şi 271 de acţiuni. Cel mai important proiect cu fonduri europene pentru judeţul Iaşi, ce se va implementa în perioada următoare, va fi în domeniul apei. Astfel, compania de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare SC ApaVital SA va implementa proiectul cu cea mai mare finanțare europeană obținută până acum de județul Iași - circa 340 milioane euro oferiți de UE şi un total de 507,3 milioane de euro cu tot cu TVA. Prin acest proiect vor fi modernizate, reabilitate şi extinse serviciile de apă şi canalizare în 87 de orașe și comune cu un total de peste 200 de localităţi. În linii mari, proiectul prevede 587 km reţele de apă (aducţiuni + distribuţie), 47 de staţii de pompare a apei potabile, 44 de rezervoare, 23 staţii de reclorinare, 776 km reţea de canalizare, 362 de staţii pompare ape uzate şi cinci staţii de epurare a apelor uzate. Beneficiare vor fi următoarele localităţi: Rediu, Valea Lupului, Miroslava, Ciurea, Bârnova, Tomești, Comarna, Holboca, Popricani, Lețcani, Mogoșești, Scânteia, Grajduri, Prisăcani, Costuleni, Schitu Duca, Dobrovăț, Ciortești, Gorban, Cosmești, Sinești, Alexandru Ioan Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Cristești, Moțca, Tătăruși, Lespezi, Deleni, Hârlău, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Voinești, Horlești, Țibana, Țibănești, Ion Neculce, orașul Tg. Frumos, orașul Podu Iloaiei, mun. Pașcani, comunele Valea Seacă, Răchiteni, Oțeleni, Brăiești, Lungani, Popești, jud Iaşi, și comunele Timișești, Săbăoani, Tămășeni și Doljești, județul Neamț. Prin reabilitarea şi extinderea serviciilor de apă şi canalizare, la finalul proiectului 75.000 de locuitori vor fi conectaţi pentru prima dată la reţeaua de apă, respectiv 100.000 de locuitori vor fi conectaţi la reţeaua de canalizare.

Demersuri importante ce vizează dezvoltarea durabilă a municipiului Iaşi se referă la includerea Iaşului în Programul „Oraşe Verzi” (Green City). Un oraş verde este un oraş cu performanţe de mediu ridicate şi care face paşi importanţi spre reducerea emisiilor de carbon, a consumului de apă şi de energie, prin transport public ecologic, extinderea spaţiilor verzi, facilităţi pentru biciclişti, soluţii de management inteligente pentru trafic, reciclarea deşeurilor, maximizând în acelaşi timp beneficiile economice şi sociale. Astfel, cu ajutorul unui program de consultanţă şi asistenţă oferit în mod gratuit de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Iaşul devine al 42-lea oraş-pilot al Programului de Dezvoltare Urbană Durabilă a Oraşelor Verzi (Green Cities). Tudor DAMASCHIN

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:04

%ANUNTSPECIAL%
1.Informatii generale privind locatorul: Primaria Comunei Voinesti, cu sediul in satul Voinesti, str.Principala, nr.153, comuna Voinesti, judetul Iasi , telefon/fax: 0232/294755 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii : inchiriere pe o perioada de 7 ani a unor suprafete de pasuni aflate in domeniul privat al UAT Comuna Voinesti, conform caietului de sarcini. Pretul de inchiriere stabilit conform HCL nr.74 /23.04.2021 este de 240 lei/ha/an. 2.1. Procedura aplicata : atribuire directa conform HCL nr.74 /23.04.2021 3. Informatii privind documentatia de inchiriere: 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de inchiriere. Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iasi. 3.2. Denumirea si adresa Compartimentului din cadrul locatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de inchiriere. Documentatia de inchiriere se poate obtine de la Compartimentul Registru agricol din cadrul Primariei Comunei Voinesti, persoana de contact: inspector Marcoci Irina – secretar comisie 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar. Documentatia de atribuire se poate obtine contra sumei de 100 lei de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iaşi. Suma se achita la casieria institutiei. 4. Informatii privind cererile de inscriere 4.1. Data limita de depunere a cererilor de inscriere la sedinta publica de atribuire directa Dosarele de inscriere se depun la registratura Primariei Comunei Voinesti, pana la data de 26.05.2021 ora 1500. Documntele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere sunt mentionate in caietul de sarcini. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de atribuire directa Sedinta publica de atribuire directa va avea loc in data de 31.05.2021 ora 0900 la sediul Primariei Comunei Voinesti. 6. Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor Judecatoria Iasi, str.Anastasie Panu, nr.25
Costel Alexe Consilierii judeţeni s-au reunit online pentru votarea a patru proiecte
15/05/2021 11:22

O şedinţă pe repede inainte a consilierilor judeţeni, presărată cu mai multe remarci ironice din partea preşedintelui Costel Alexe decat de obicei, a avut ca rezultat adoptarea a patru proiecte de hotăr ...

(FOTO)Teste cu PRIMUL tramvai Pesa destinat municipiului Iasi
15/05/2021 11:12

 Au inceput testele primului tramvai Pesa Swing 122NaJ-001 (T837BNA001) destinat municipiului Iasi. Testele au fost efectuate inlocalitatea Bydgoszcz in noaptea de 13-14 mai 2021, intre orele 23-4. ...

Mihai Chirica Sala Polivalentă „Regia Maria” din Iași, în atenția autorităților centrale
15/05/2021 11:07

 Primăria Municipiului Iasi a mai făcut un pas pentru realizarea proiectului Sălii Polivalente „Regina Maria”. Prin adresa nr. 18.486 / 25 aprilie 2021 Compania Natională de Investitii a co ...

Organizatorul festivalului Afterhills şi-a cerut insolvenţa!
15/05/2021 11:02

 BIBERLAND VICTORY, compania care organizează festivalul Afterhills, a solicitat in baza Legii 85/2014, cererea de intrare in insolvenţă. Ca urmare a acestui demers a fost constituit Dosarul nr.2490/99/ ...

Drumul județean către Republica Moldova va fi modernizat!
15/05/2021 10:58

Consiliul Judetean Iasi a aprobat, in cadrul sedintei extraordinare de astăzi, cheltuielile necesare modernizării DJ 249A pe sectorul cuprins intre localitătile Manzătesti si Ungheni, pe o lungime de circa ...

Vaccinarea cu autocarul pus la dispoziție de compania Antibiotice Iași
15/05/2021 10:56

Începand de duminică compania Antibiotice va realiza campanii mobile de vaccinare in localităti din judetul Iasi. Caravana se va realiza cu autocarul companiei, iar personalul va fi asigurat de compani ...

Studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie vor intra în examene doar dacă s-au vaccinat
15/05/2021 10:15

Studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Gr. T. Popa" din Iaşi vor avea acces in sala de examen doar dacă vor prezenta un document din care să reiasă că s-au imunizat sau că a ...

 UAIC va îmbutelia „Apa lui Cuza”
15/05/2021 10:15

 * Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a incheiat, cu un producător industrial, un contract de punere in functiune a unei linii de imbuteliere de apă minerală carbogazoasă si ...

Un ieșean și-a împușcat vecinul pentru simplul fapt că l-a luat în râs
15/05/2021 08:57

Neculai G. (44 de ani) din Maxut s-a ales cu cazier şi cu obligaţia achitării unor despăgubiri serioase după un recital de pomină pe uliţele satului. Întamplarea a avut loc in urmă cu cinci ani, b ...

Universitatea  Agronomică își schimbă numele și devine Universitatea de Științele Vieții, prima din România
15/05/2021 08:45

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ a devenit, prin Hotărare de Guvern, Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad“ ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei