Lecţia de viaţă a stareţului cu trei mastere

default

Dimensiune font:

| 26-08-2013 11:50

* una dintre puţinele comunităţi de sihaştri de pe Muntele Ceahlău îşi dezvăluie secretele * de 18 ani, cei 6 călugări se hrănesc doar din hrana spirituală a rugăciunii şi cea lumească, a propriei munci  

Are mâine mari şi aspre, ca de plugar, specifice călugărilor din obştile încropite în umbra pustiului de prin schiturile aruncate prin poienele sau văgăunile Muntelui Ceahlău. Mâini muncite, ale căror degete au învăţat de nevoie să trecă zilnic de la ugerul caprelor sau vacilor, la mânuirea circulară a coasei prin lucerna bătură de vânt, la rotirea cu sete a toporului sau încrucişarea lor spre rugaciune. Ne întâmpină iscoditor, din uşa beciului construit în curmătura unui mic deal împovărat de brazi, sub care obştea îşi ţine alimentele, la adăpost de fiarele pădurii. Privirile neâmblânzite i se pogoară asupra noastră şi apoi urcă nedumerite coamele munţilor şi se pierd undeva în orizontul static al Ceahlăului, ca şi cum l-ar întreba pe Dumezeu sau pe Zalmoxis despre rostul nostru încă nerostit în sălaşul pustniciei lui, în care a ales să-şi petreacă viaţa. „Măi fraţilor, noi suntem nişte oameni ascunşi, retraşi, şi stăm aşa, că e bine aşa. Asta e vocaţia noastră de fapt. Chiar în pusite, oamenii trebuie să fie foarte inteligenţi, că nu ai cum altfel în momentul de faţă. Să facă şi cei de la Mitropolie trei mastere la zi, cum am făcut eu. Au câte o facultate chinuită şi ei pe acolo, pe la popii cei de acolo. Din vârful Muntelui Ceahlău, de la mănăstire, am coborât în 1991-1996, am făcut 5 ani seminar la Mănăstirea Neamţ, cu rucsacul în spate, plin de cărţi, cu zăpada până la brâu, 4 ani la Iaşi, la Facultatea de Teologie, 5 ani pe la Sibiu şi apoi celelalte, singur. Nu m-a ajutat nimeni, şi vreau să mai fac. Nu vreau să ajung pe lângă Mitropolie. Nu-mi trebe! Uite, mi-am făcut mormânt aici. Vezi pietroaiele cele? E mormântul meu acolo, pentru că am ridicat bisericuţa asta din temelie. Am săpat cu mâinile mele la temelia ei şi aici vreau să rămân”, spune egumenul protosinghel, Gherontie Munteanu.

„De dimineaţa până noaptea facem program, rugăciune şi lucru, rugăciune şi coasă”, spune egumenul Gherontie.

Rugăciune şi coasă

Chiliile proprii celor ce vieţuiesc în sălbăticia munţilor, departe de păcatele aglomerărilor urbane, lipsesc. Cei şase călugări îşi binecuvântează zilele, aduc rugăciuni pentru animale şi cele sfinte şi îşi odihnesc oasele muncite într-un fel de cabană abandonată şi nu îndeajuns de bine recondiţionată, cu un cat şi un pod ascuţit, cu bârbe fragile ce susţin podul casei, cu geamuri vopsite în albastru, un albastru de gospodărie ţărănească în care parcă se reflectă cerul, şi un pridvor îngust sub care rumegă molcom câteva capre. Toată această mică aşezare monahală este învăluită în mirosul aspru şi răcărors de cetină. „De dimineaţa până noaptea facem program, rugăciune şi lucru, rugăciune şi coasă. Uite aici la palmele popii! Lucrăm, nu stăm să ne uităm. Muncim ca să ne întreţinem de fapt,... cu trei mastere la zi, de exemplu, cum sunt eu, în Teologie, Psihologie şi Drept European. Urmează vreo două doctorate pe care m-au oprit cei de la Iaşi ca să nu le mai fac, da o să le cam fac! „Ce-ţi mai trebuie?”, m-au întrebat. „Vreau să fiu mai deştept decât voi”, le-am zis. Probabil că nu le place să faci şcoală, nu ştiu...Da, astea sunt problemele noastre. Ale noastre sunt”, spune egumenul Gherontie, oftând adânc în barbă, şi preţ de câteva secunde, pe chip i se putu citi lupta pe care cugetul său o poartă în sălbăticie, cu mai marii Bisericii, cu nevoia de învăţătură cenzurată, cu gâlceava dintre sihăstrie şi lume.

„Iarna chiar că nu vine nimeni pe aici. Atunci mai topim zăpadă pentru mâncare, că izvorul mai îngheaţă, mai avem alimente din toamnă...”spune stareţul Gherontie.

Călugării de la Cerebuc, asceţii sub semnul Pasărei Phoenix

La acest schit ascuns în codrii Neamţului am ajuns după ce am străbătut vreo 8 kilometri din pustiul drumului axial ce face legătura între Izvorul Muntelui şi Durău, un drum ce înconjoară ca o centură poalele muntelui. O scândură înfiptă într-un brad este tot „marketingul” schitului în care vieţuiesc cei 6 călugări, la care se poate ajunge din şoseaua Izvorul Muntelui - Durău, iar apoi pe un drum desfundat situat la 13 kilometri sud de staţiunea şi Mănăstirea Durău. Aşezământul monahal este situat în Poiana Cerebuc, într-un loc de o frumuseţe unică în care se desfăşoară privirii, pentru prima oară, biserica construită în 1995, din lemn şi acoperiş din şindrilă, cabana care adăposteşte chiliile, un grajd, un beci şi ...o chilioară urcată într-un copac. „Din 1940 nu a mai fost schit aici, după ce a ars schitul vechi şi noi l-am ridicat după 1995. Prima oară am muncit pe munte la schitul de pe Ceahlău, de la început, şi când am văzut că se aglomerează am venit şi am făcut schit aici. E mai linişte aici decât pe munte. Nu prea vine lumea pe aici pentru că e drumul rău şi nu avem unde-i caza. Care mai vin, îşi pun corturile pe platou. La Durău e forfotă mare de lume şi popii cer bani mulţi. La noi vin oamenii şi nu-i costă nimic, şi mai linişte ca aici nu găsiţi nicăieri. Cine vrea linişte, uite aşa caută locuri. Eu am iubit foarte mult liniştea şi de aia stau la linişte. Iarna în schimb, chiar că nu vine nimeni pe aici. Atunci mai topim zăpadă pentru mâncare, că izvorul mai îngheaţă, mai avem alimente din toamnă...”spune stareţul Gherontie. În văzduh se aud clopotele de la gâtul animalelor asmuţite de vreun călugăr nevăzut iar din pădure razbate simfonia cintezelor, sturzilor şi macaleandrilor. Cale de zeci de kilometri sau chiar sute, schitul îşi trăieşte pustnicia, rezistând timpurilor care au decimat în jurul Ceahlăului cele aproape 14 schituri, peşteri cu pustnici şi alte lăcaşuri de trăire spirituală, precum schiturile de călugăriţe Casiana Ceahlău, Răpciuni Ceahlău, Sofia Ceahlău sau schiturile de călugări Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Răpciuni, fondat înainte de 1750, Gura Bicazului sau Sfînta Treime în Poienile de sub Ceahlău, fondat de Ieremia Movilă în 1559, astăzi dispărute.

„Mă înfierbânt repede când văd nedreptate dar, aşa cum spunea părintele Teodosie, trebuie să gîndim la faptul că viaţa noastră este plină de urcuşuri şi coborâşuri. Ne înăltăm, cădem şi ne înălţăm din nou”, spune protosinghelul Gherontie.

„Ne înăltăm, cădem şi ne înălţăm din nou”

În timp ce vorbim, telefonul mobil al egumenului nu mai pridideşte să primească mesaje. Gherontie se înfurie împotriva celor de la Ministerul Mediului care „au venit aici ca să ne amendeze, că ei cred că călugării sunt proşi, aşa că i-am pus pe goană” sau împotriva unui urs prea flămând care a lăsat aşezământul fără iepuri. „Mi-o luat 3 iepuri un urs de ăsta mic, nu ştiu cum naiba îl cheamă, un furnicar de ăsta mic. L-am văzut, era pe devale, pe sub grajd. L-au fugărit câinii, da el luase deja iepurii. Trei iepuri am avut într-o cuşcă, pe toţi trei mi i-o luat într-o seară. O mai rămas unu în altă cuşcă. Las să-l ieie şi acela”, spune Gherontie. Protosinghelul e foc şi pară, asemeni patronului său spiritual al cărui hram îl poartă mica biserică, Sfântul Ilie, stăpînitor al tunetelor si fulgerelor, aducătorul de ploi. Pe măsură ce se descarcă de energiile acumulate, protosinghelul se luminează la aducerea aminte a unor lucruri care încă mai funcţionează şi care i se datorează. „E bine totuşi că avem electrificat aici. Constantinescu ne-o dat lumină. Eu m-am dus la el atunci, în 2001, când era Radu Vasile prim-ministru, şi ni s-a tras lumină de la Electrica Piatra Neamţ. Am adus-o de la 10 kilometri, dintr-o râpă de aici, dintr-un sat. Acu am aflat că a murit şi Radu Vasile şi îl pomenim aici... Şi eu sunt ieşean de soiul meu, născut pe lângă Iaşi pe acolo, da nepot a lui Ştefan cel Mare. Mă înfierbânt repede când văd nedreptate dar, aşa cum spunea părintele Teodosie, trebuie să gîndim la faptul că viaţa noastră este plină de urcuşuri şi coborâşuri. Ne înăltăm, cădem şi ne înălţăm din nou”, spune protosinghelul Gherontie, unul dintre cei din ce în ce mai puţini călugări care se încumetă să facă prin pustnicia sa, din sălaşurile zeului păgân Zalmoxis, un loc sfânt al sihaştrilor ortodoxi, un altar al rugătorilor întru Dumnezeu.

Nelu Păunescu


Majoratul renaşterii schitului Cerebuc

Schitul Cerebuc a fost construit în poiana cu acest nume de către călugării de la Mănăstirea Pionul, în jurul anului 1700, atunci când o avalanşă a distrus Schitul Sihastru de sub Ceahlău. O astfel de evocare o face scriitorul Gheorghe Asachi „Numele cel frumos al acestui loc, a îndemnat a se zidi aici un schit carele a fost pînă la anul 1704, dar în ziua de Paşti, pe cînd se serba în biserică Sfînta Înviere, un munte de omăt, desfăcîndu-se din vîrful Pionului şi surpînd stîncile manine, au îngropat schitul cu toţi săhastrii“. În pădurea în care se află schitul trăia pe atunci bufniţa neagră de la care tradiţia spune ca schitul şi-a tras numele de Cerebuc. Într-un document din anul 1611, se arată că biserica schitului Cerebuc a fost construită de mitropolitul Gheorghe Movilă, într-o poiană de sub Ceahlău, proprietatea Mănăstirii Bisericani. Această sihăstrie a jucat un rol important în menţinerea tradiţiei isihastre de pe Ceahlău mai ales în secolele XVIII-XIX, perioadă când s-au nevoit aici numeroşi sihastri. În a doua jumătate a veacului XIX, schitul începe a decădea, atît din pricina lipsei mijloacelor materiale cât şi a nevredniciei soborului, fiind consemnate dosare şi judecăţi de călugări vagabonzi, hoţi şi beţivi. Rămas fără sobor, schitul s-a ruinat. Aşa se regăseşte şi la începutul secolului XX. De abia în anul 1995, fraţii protosingheli Munteanu au reuşit să pună bazele actualului schit Cerebuc cu ajutorul localnicilor care au donat terenul, apoi au construit o biserică şi câteva chilii. Mitropolitul de atunci al Moldovei şi Bucovinei, Daniel, a dat binecuvantarea înfiinţării schitului, şi la 25 august 1995, în urmă cu 18 ani, s-a făcut sfinţirea locului pe care s-a construit biserica.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare ”Teren iaz comunal III Oțeleni” suprafața 861 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, extravilan, nr. cadastral 60654, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 94/ 02.09.2019 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C7” suprafața 800 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C7, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire - C10” suprafața 13 m.p aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C10, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C9” suprafața 37 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C9, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
Nicolae Ceaușescu, cel mai prost plătit președinte din lume
16/01/2021 10:45

Petre Gigea, fost ministru de finante in epoca comunismului a dezvăluit ce salariu incasa Nicolae Ceausescu. Fostul lider PCR nu castiga nici măcar o mie de dolari la acel moment.„Ceausescu avea 12.000 ...

O româncă este cea mai bună jucătoare de șah din Elveția
15/01/2021 12:50

Lena Georgescu spulberă toate stereotipurile existente despre jucătorii de sah. Născută la Berna din tată roman si mamă elvetiancă, a devenit cea mai bună jucătoare de sah din Elvetia si speră că, se ...

 Cea mai veche pictură rupestră din lume a fost descoperită în Indonezia. Are 45.500 de ani
14/01/2021 11:52

  O echipă internaţională de arheologi a descoperit cea mai veche pictură rupestră cunoscută pană in prezent in lume: reprezentarea in mărime naturală a unui porc mistreţ, realizată in urmă cu ...

 Ducesa de York va lansa primul său roman de ficţiune istorică
13/01/2021 15:16

  Sarah Margaret Ferguson, ducesă de York, a scris primul său roman de ficţiune istorică, care va fi publicat de editura specializată in romane de dragoste Mills & Boon. Intitulată „Her ...

Rușii lipoveni sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi
13/01/2021 15:02

  La două săptămani după petrecerile „oficiale” de Revelion, urmează aceeaşi sărbătoare pentru ortodocşii de rit vechi. Ei vor celebra trecerea in noul an in noaptea din 13 spre 14 ia ...

Povestea șosetelor. Începuturi încă de pe vremea romanilor
13/01/2021 08:50

Putini dintre voi stiti ca istoria ciorapilor a inceput inca de pe vremea romanilor. Ei bine, ciorapul de atunci, nu are nici o legatura cu ciorapul zilelor noastre. Romanii obisnuiau sa-si infasoare picioarele ...

Cele mai mari pandemii ale lumii
07/01/2021 08:46

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a făcut o statistică a bolilor care s-au extins pe tot globul, provocand pandemii. Cele mai periculoase au fost variola, pojarul, gripa spaniolă sau ciuma neagră. Var ...

 Crăciunul pe stil vechi
07/01/2021 08:00

  Astăzi, creştinii ortodocşi de rit vechi (cei mai multi fiind rusii lipoveni) sărbătoresc Crăciunul. Potrivit vechiului calendar iulian, sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos, s ...

Cazinoul din Constanța, reparat cu ajutorul deținuților politici. Ei și-au scrijelit numele pe tencuială
01/01/2021 11:15

Şantierul uneia dintre cele mai frumoase clădiri din sud-estul Europei ascunde adevărate comori. Lucrările avansează lună de lună şi fiecare etapă a procesului de restaurare ne dezvăluie fragmente de ...

Legenda Catedralei „Sfântul Vasile
01/01/2021 10:48

Catedrala Sfantul Vasile, aflată in Piaţa Roşie din centrul Moscovei (Rusia), este unul dintre cele mai frumoase monumente ale artei ortodoxe. Stilul arhitectural şi culorile vii ce o imbracă, atat in exte ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei