oms-poluare

Dimensiune font:

Iaşul are un plan de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii aerului

| 20-01-2020 00:00


Primarul Iaşului îi va prezenta ministrului Mediului două documente, primul cu referiri la proiectul de lege iniţiat de Primăria Iaşi, vizând interzicerea înmatriculării în România a maşinilor sub norma Euro 4 * un alt document este raportul întocmit de Serviciul de Promovare şi Monitorizare Calitate Mediu din Primăria Iaşi, cu stadiul diverselor măsuri implementate în Iaşi pentru îmbunătăţirea calităţii aerului

Subiectul poluării în marile municipii şi riscul declanşării procedurilor de infringement de către Comisia Europeană vor fi analizate astăzi, la Bucureşti, în cadrul unei întâlniri a ministrului Mediului cu primarii din Bucureşti, Braşov şi Iaşi. Mihai Chirica a anunţat deja că-i va propune demnitarului un proiect legislativ de restrângere a condiţiilor de înmatriculare a vehiculelor pe teritoriul României. „Motivaţia elaborării acestui proiect este legată de faptul că toate statele europene şi-au făcut un plan de măsuri privind creşterea calităţii aerului. A doua motivaţie rezidă din faptul că, dintre cele cinci principii generale pe care Comisia Europeană şi le-a propus pentru programul de finanţare 2021 – 2027, pe locul 2 se află o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în practică a Acordului de la Paris, investiţii în tranziţia energetică, energia din surse regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice”, spune edilul-şef al Iaşului.  

Unde stăm bine

Un al doilea document pe care primarul Iaşului îl va pune pe masa ministrului se referă la stadiul măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Iaşi pentru PM10, perioada 2018-2022, valabile pentru anul 2019. Documentul conţine aproape 30 de măsuri, cu grade diferite de realizare. Cele realizate în proporţie de 100% se referă la modernizarea parcului auto destinat transportului public, modernizarea parcului auto al Salubris SA prin achiziţia de 20 autospeciale având norma de poluare Euro 6 şi modernizarea parcului auto al Citadin. Şi măsura vizând sistematizarea zonei Pod de Piatră - intersecţie Bulevardul N. Iorga şi Şoseaua Naţională a fost realizată integral, în anul 2019 fiind recepţionate lucrări de asfaltare 6,235 km în valoare 22.578.987,96 lei fără TVA, în Şoseaua Naţională, Zona Pod de Piatră, intersecţie Bulevardul N. Iorga. O altă măsură realizată 100% este cea referitoare la obligativitatea respectării managementului calităţii aerului în perimetrele şantierelor de construcţii şi a Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în municipiul Iaşi. În ceea ce priveşte conştientizarea cetăţenilor cu privire la nivelul real al calităţii aerului, la implicaţiile asupra sănătăţii umane şi implicarea cetăţenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Iaşi, au fost realizate 18 campanii de informare a cetăţenilor prin intermediul mijloacelor de transport public. Tot integral au fost implementate măsurile vizând salubrizarea eficientă a străzilor (suprafaţa salubrizată în 2019 -  circa 603.000.000 mp dintre care cca. 68.000.000 mp reprezintă salubrizare mecanizată), întreţinerea şi extinderea spaţiului verde (din evidenţele Servicii Publice Iaşi SA în cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha de spatii verzi si au fost întreţinute 283.85 ha spaţii verzi, cu un cost total de de 31.224.585 lei cu TVA) şi colaborarea cu asociaţiile de proprietari pentru întreţinere spaţiu verde (în cursul anului 2019 au fost amenajate 3300 mp spaţii verzi, au fost plantaţi 2053 arbori şi au fost plantaţi 33.421 arbuşti în valoare de 1.469.555,01 lei fără TVA.

Evident, sunt şi măsuri nerealizate sau implementate într-un procent minor, însă aici este vorba de acţiuni care implică şi alţi actori locali. De exemplu, în ceea ce priveşte realizarea depozitului logistic de mărfuri lângă drumul de centură (produse farmaceutice, alimentare şi nealimentare), în prezent se analizează, în conformitate cu prevederile legii şi OUG 39/2018 privind parteneriatul public -privat, propunerea de plan de afaceri necesară fundamentării Studiului de fezabilitate şi respectiv oportunitate în vederea edificării cu fonduri private a ansamblului de construcţii necesare operării transferului mărfurilor în afara oraşului.

De asemenea, măsura vizând dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă – varianta de ocolire Nord se află încă la stadiul de proiect, aşteptându-se răspunsuri din partea CNAIR SA - Direcţia Dezvoltare Drumuri Naţionale, Poduri şi Variante ocolitoare. O altă măsură, dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă – str. Trei Fântâni, se află în stadiul de procedură de achiziţie derulată de CNAIR.

Va fi elaborat un plan care va include şi alţi indicatori
Măsurile care nu au fost finalizate vor fi analizate şi vor fi integrate, în Planul integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) şi particule în suspensie PM10.  În acest context, Primăria Municipiului Iaşi a încheiat cu SC ENVIRO ECOSMART Galaţi contractul de servicii nr. 118535/19.11.2018 privind Elaborare Studiu şi Asistenţă tehnică pentru realizarea Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) şi particule în suspensie PM10. Prima etapă a contractului a fost finalizată şi recepţionată. Este vorba de „Studiu integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) şi particule în suspensie PM10”, cu anul de referinţă 2016. În vederea elaborării Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx) şi particule în suspensie (PM10), conform cerinţelor Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu anul de referinţă 2017, transmisă prin adresa nr 1868/20.03.3019 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, este necesară reluarea unei noi proceduri de licitaţii. Dan CONSTANTINESCU

 

* * *

Pentru anul 2019 au fost înregistrate la Iaşi un număr de 90 depăşiri la PM10, determinări gravimetrice, respectiv la Staţia IS1-Podu de Piatră- 54 depăşiri şi Staţia IS 2-Decebal-36 depăşiri. Pentru NO2 au fost înregistrate un număr de 2 depăşiri, respectiv la Staţia IS 2 Decebal – 1 depăşire în data de 29 ianuarie – 227,09 µg/m3 şi IS3 Oancea -1 depăşire în data 8 ianuarie -2019,17 µg/m3. (depăşire valoare limită orară 200 µg/m3), raportări transmise de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi.

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
MIHAI CHIRICA Primaria Municipiului Iasi   Un nou contract cu fonduri europene la Iași  Programat pentru 27/02/20, 15:00
27/02/2020 13:38

 <iframe width="460" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vymIKIU_Il8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; ...

COMPANIA IULIUS, DESEMNATĂ CEL MAI IMPORTANT DEZVOLTATOR DE BIROURI DIN AFARA CAPITALEI, LA GALA FORBES BEST OFFICE BUILDINGS 2020
27/02/2020 13:32

Pentru al patrulea an consecutiv, realizările companiei IULIUS sunt premiate de revista de business Forbes Romania. Investitorul iesean a primit distinctia pentru „Cel mai important dezvoltator din piete ...

Garda Forestieră, amenzi de 160.000 de lei
27/02/2020 10:40

    Garda Forestieră Suceava a efectuat 66 controale la regim silvic si materiale lemnoase, depistand astfel mai multe nereguli, sanctionate ulterior cu amenzi in valoare de 160.000 lei. Potrivit u ...

CELE MAI NOI PROIECTE IMOBILIARE DIN IASI
27/02/2020 09:05

        80% dintre dezvoltatorii imobiliari din judetul Iasi sunt deja partenerii nostri. Pentru o ofertă personalizată de promovare a proiectului imobiliar, vă rugăm să ne&nb ...

Tezaurul de la Răducăneni, expus la Palatul Culturii
27/02/2020 08:49

    Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi anuntă inaugurarea unei serii de micro-expozitii organizate sub titulatura „Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Mol ...

Ample percheziţii DGA în Botoşani, la funcţionari care luau mită pentru permise
27/02/2020 08:42

    La Serviciul Permise din Botoşani şi la Serviciul de Evidenţă a Populaţiei al oraşui Flămanzi au avut loc ieri 14 percheziţii, fiind vizaţi mai mulţi funcţionari bănuiţi de fapte de ...

Vicepremierul a lansat, la Iaşi, Organizaţia de femei a industriaşilor
27/02/2020 08:36

    „Antreprenoriat şi Leadership feminin” a fost tema conferinţei de ieri care a prilejuit şi lansarea Organizaţiei de femei a Uniunii Generale a Industriaşilor din Romania. La dis ...

FOTO S-a întors iarna la Suceava și Neamț!
27/02/2020 08:31

 Ninge, la acest moment, in zona de munte a judetului Suceava. Se circulă in conditii de iarnă, iar utilajele Sectiei Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc actionează cu utilaje dotate cu lamă si ant ...

Aproape 200 de bolnavi la gripă, la Neamţ
27/02/2020 07:39

    Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Neamţ a luat in evidenţă, in ultima săptămană, 36 de cazuri noi de gripă, numărul total de imbolnăviri din acest sezon ridicandu-se la 197, potriv ...

Dezastru la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni
27/02/2020 05:31

 Deputatul Tudoriţa Lungu, vicepreşedintele PNL Bacău, a atras atenţia asupra unor probleme grave constatate de Centrul de Resurse Juridice la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Ră ...