oms-poluare

Dimensiune font:

Iaşul are un plan de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii aerului

| 20-01-2020 00:00


Primarul Iaşului îi va prezenta ministrului Mediului două documente, primul cu referiri la proiectul de lege iniţiat de Primăria Iaşi, vizând interzicerea înmatriculării în România a maşinilor sub norma Euro 4 * un alt document este raportul întocmit de Serviciul de Promovare şi Monitorizare Calitate Mediu din Primăria Iaşi, cu stadiul diverselor măsuri implementate în Iaşi pentru îmbunătăţirea calităţii aerului

Subiectul poluării în marile municipii şi riscul declanşării procedurilor de infringement de către Comisia Europeană vor fi analizate astăzi, la Bucureşti, în cadrul unei întâlniri a ministrului Mediului cu primarii din Bucureşti, Braşov şi Iaşi. Mihai Chirica a anunţat deja că-i va propune demnitarului un proiect legislativ de restrângere a condiţiilor de înmatriculare a vehiculelor pe teritoriul României. „Motivaţia elaborării acestui proiect este legată de faptul că toate statele europene şi-au făcut un plan de măsuri privind creşterea calităţii aerului. A doua motivaţie rezidă din faptul că, dintre cele cinci principii generale pe care Comisia Europeană şi le-a propus pentru programul de finanţare 2021 – 2027, pe locul 2 se află o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în practică a Acordului de la Paris, investiţii în tranziţia energetică, energia din surse regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice”, spune edilul-şef al Iaşului.  

Unde stăm bine

Un al doilea document pe care primarul Iaşului îl va pune pe masa ministrului se referă la stadiul măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Iaşi pentru PM10, perioada 2018-2022, valabile pentru anul 2019. Documentul conţine aproape 30 de măsuri, cu grade diferite de realizare. Cele realizate în proporţie de 100% se referă la modernizarea parcului auto destinat transportului public, modernizarea parcului auto al Salubris SA prin achiziţia de 20 autospeciale având norma de poluare Euro 6 şi modernizarea parcului auto al Citadin. Şi măsura vizând sistematizarea zonei Pod de Piatră - intersecţie Bulevardul N. Iorga şi Şoseaua Naţională a fost realizată integral, în anul 2019 fiind recepţionate lucrări de asfaltare 6,235 km în valoare 22.578.987,96 lei fără TVA, în Şoseaua Naţională, Zona Pod de Piatră, intersecţie Bulevardul N. Iorga. O altă măsură realizată 100% este cea referitoare la obligativitatea respectării managementului calităţii aerului în perimetrele şantierelor de construcţii şi a Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în municipiul Iaşi. În ceea ce priveşte conştientizarea cetăţenilor cu privire la nivelul real al calităţii aerului, la implicaţiile asupra sănătăţii umane şi implicarea cetăţenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Iaşi, au fost realizate 18 campanii de informare a cetăţenilor prin intermediul mijloacelor de transport public. Tot integral au fost implementate măsurile vizând salubrizarea eficientă a străzilor (suprafaţa salubrizată în 2019 -  circa 603.000.000 mp dintre care cca. 68.000.000 mp reprezintă salubrizare mecanizată), întreţinerea şi extinderea spaţiului verde (din evidenţele Servicii Publice Iaşi SA în cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha de spatii verzi si au fost întreţinute 283.85 ha spaţii verzi, cu un cost total de de 31.224.585 lei cu TVA) şi colaborarea cu asociaţiile de proprietari pentru întreţinere spaţiu verde (în cursul anului 2019 au fost amenajate 3300 mp spaţii verzi, au fost plantaţi 2053 arbori şi au fost plantaţi 33.421 arbuşti în valoare de 1.469.555,01 lei fără TVA.

Evident, sunt şi măsuri nerealizate sau implementate într-un procent minor, însă aici este vorba de acţiuni care implică şi alţi actori locali. De exemplu, în ceea ce priveşte realizarea depozitului logistic de mărfuri lângă drumul de centură (produse farmaceutice, alimentare şi nealimentare), în prezent se analizează, în conformitate cu prevederile legii şi OUG 39/2018 privind parteneriatul public -privat, propunerea de plan de afaceri necesară fundamentării Studiului de fezabilitate şi respectiv oportunitate în vederea edificării cu fonduri private a ansamblului de construcţii necesare operării transferului mărfurilor în afara oraşului.

De asemenea, măsura vizând dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă – varianta de ocolire Nord se află încă la stadiul de proiect, aşteptându-se răspunsuri din partea CNAIR SA - Direcţia Dezvoltare Drumuri Naţionale, Poduri şi Variante ocolitoare. O altă măsură, dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă – str. Trei Fântâni, se află în stadiul de procedură de achiziţie derulată de CNAIR.

Va fi elaborat un plan care va include şi alţi indicatori
Măsurile care nu au fost finalizate vor fi analizate şi vor fi integrate, în Planul integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) şi particule în suspensie PM10.  În acest context, Primăria Municipiului Iaşi a încheiat cu SC ENVIRO ECOSMART Galaţi contractul de servicii nr. 118535/19.11.2018 privind Elaborare Studiu şi Asistenţă tehnică pentru realizarea Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) şi particule în suspensie PM10. Prima etapă a contractului a fost finalizată şi recepţionată. Este vorba de „Studiu integrat de calitate a aerului pentru municipiul Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) şi particule în suspensie PM10”, cu anul de referinţă 2016. În vederea elaborării Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Iaşi pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx) şi particule în suspensie (PM10), conform cerinţelor Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu anul de referinţă 2017, transmisă prin adresa nr 1868/20.03.3019 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, este necesară reluarea unei noi proceduri de licitaţii. Dan CONSTANTINESCU

 

* * *

Pentru anul 2019 au fost înregistrate la Iaşi un număr de 90 depăşiri la PM10, determinări gravimetrice, respectiv la Staţia IS1-Podu de Piatră- 54 depăşiri şi Staţia IS 2-Decebal-36 depăşiri. Pentru NO2 au fost înregistrate un număr de 2 depăşiri, respectiv la Staţia IS 2 Decebal – 1 depăşire în data de 29 ianuarie – 227,09 µg/m3 şi IS3 Oancea -1 depăşire în data 8 ianuarie -2019,17 µg/m3. (depăşire valoare limită orară 200 µg/m3), raportări transmise de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
CTP Iaşi caută o tânără care a pierdut o sumă importantă de bani
05/08/2020 00:00

  Un bărbat care călătorea cu autobuzul, pe traseul 27, sambătă, 1 august, in jurul orei 7.00, pe sensul de mers Bd. Poitiers - Tehnopolis, a găsit pe un scaun o sumă importantă de bani, pe care ...

Centru de robotică și neuroreabilitare, cu fonduri europene, la Iași
05/08/2020 00:00

  Municipiul Iasi va avea de un centru de robotică si neuroreabilitare, care va fi realizat la la Spitalul Clinic de Recuperare. În cursul zilei de luni, 3 august, Comitetul de Evaluare a Proie ...

Ieșenii vor avea containere cu conexiune Wi-Fi, aduse din SUA!
05/08/2020 00:00

    Şefii societăţii de salubritate din oraş işi propuseseră să aducă in acest an modificări importante ale sistemul de colectare a deşeurilor. Este vorba de achiziţia a unor echipamente ...

Se scumpesc locuințele și chiriile ANL
05/08/2020 00:00

  Anul acesta, preturile si cuantumul chiriilor locuintelor Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL) se vor majora, din cauza măririi valorii de inlocuire pe metrul pătrat, potrivit unui ordin minis ...

Ziua şi amenda pentru firma care a demolat „Moara 1 Mai”!
05/08/2020 00:00

    Pe 29 iulie, Primarul Mihai Chirica a anunţat ieri că a trimis Politia Locală pentru a verifica ce se intamplă in zona „Moara 1 Mai”. Cetăţenii au reclamat faptul că demolarea ...

Reparații capitale la trei etaje ale Spitalului de Recuperare
05/08/2020 00:00

  Primăria Municipiului Iasi continuă programul sustinut de investitii la Spitalul Clinic de Recuperare. În cursul zilei de ieri, 4 august, primarul Mihai Chirica a semnat autorizatiile de const ...

Jumătate dintre profesorii ieşeni au picat examenul de titularizare!
04/08/2020 22:17

* din totalul de 1.594 de candidati inscrisi la proba scrisă din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice din invătămantul preuniversitar, doar 799 de candidati au obtinut note peste ...

O traficantă amatoare rămâne în  libertate datorită unui viciu de procedură
04/08/2020 22:14

Lidia C. (56 de ani) e o basarabeancă din Ungheni, Republica Moldova şi, ca mulţi dintre concetăţenii ei, işi mai rotunjeşte veniturile din traficul de ţigări şi alcool adus de peste Prut. E o trafica ...

VIDEO: Un pompier voluntar a murit electrocutat în timpul intervenţiei
04/08/2020 15:48

 De trei autospeciale şi o ambulanţă de tip B2 a fost nevoie pentru stingerea incendiului şi salvarea victimelor evenimentului produs in noaptea de luni spre marţi la o casă din satul Vinderei, jude ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!